[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

[Chân trời sáng tạo] Toán 6 tập 1

 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Những phép tính trong tập hợp số tự nhiên
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Thực hiện những phép tính
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 6: Chia hết và chia với dư. Tính chất chia hết của một tổng
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 7: Tín hiệu chia hết cho 2, cho 5
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 8: Tín hiệu chia hết cho 3, cho 9
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 9: Ước và bội
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 10: Số yếu tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số yếu tố
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 11: Hoạt động thực hiện và trải nghiệm
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 12: Ước chung. Ước chung to nhất
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 14: Hoạt động thực hiện và trải nghiệm
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 1
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm và tập hợp những số nguyên
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Thứ tự trọng tập hợp số nguyên
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Phép cùng và phép trừ hai số nguyên
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Phép nhân và phép chia hai số nguyên
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Hoạt động thực hiện và trải nghiệm
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 2
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Hoạt động thực hiện và trải nghiệm
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 3
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Trình diễn dữ liệu trên bảng
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Biểu đồ tranh
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép
 • [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Hoạt động thực hiện và trải nghiệm
 • Phiếu nhận xét môn toán 6 sách chân trời thông minh

--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập toán lớp 6 hình học bài 3.

Giải Toán lớp 6 Chân trời thông minh Bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn sách Chân trời thông minh hay nhất, chi tiết giúp học trò thuận tiện làm bài tập Toán 6 Hình học Bài 3.

A. Những nghi vấn trong bài

 • Hoạt động phát động trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: Để tính chu vi và diện tích một hình trong thực tiễn, thông thường ta chia hình đó ....

Giải Toán 6 trang 88 Tập 1

 • Hoạt động khám phá Một trang 88 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát Hình Một rồi thực hiện những yêu cầu sau: Tính chu vi của hình bình hành ABCD ....

 • Hoạt động khám phá Hai trang 88 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát Hình Hai rồi thực hiện những yêu cầu sau: Tính chu vi của hình thoi ABCD ....

 • Thực hiện Một trang 89 Toán lớp 6 Tập 1: Trong bãi gửi xe người ta đang vẽ một mũi tên với những kích thước như hình ....

Giải Toán 6 trang 90 Tập 1

 • Vận dụng Một trang 90 Toán lớp 6 Tập 1: Trong một khu vườn hình chữ nhật, người ta làm một lối đi lát sỏi với những kích thước ....

 • Thực hiện Hai trang 90 Toán lớp 6 Tập 1: Người ta xây tường rào cho một khu vườn như hình bên. Mỗi mét dài (mét tới) tường ....

 • Vận dụng Hai trang 90 Toán lớp 6 Tập 1: Thầy giáo ra bài toán: Tính chu vi và diện tích một khu vườn hình chữ nhật ....

B. Bài tập

 • Bài Một trang 90 Toán lớp 6 Tập 1: Tính diện tích những hình sau: Hình bình hành với chiều dài một cạnh 20 cm ....

Giải Toán 6 trang 91 Tập 1

 • Bài Hai trang 91 Toán lớp 6 Tập 1: Tính diện tích và chu vi những hình được tô màu sau ....

 • Bài 3 trang 91 Toán lớp 6 Tập 1: Một mảnh vườn với hình dạng như hình vẽ bên. Để tính diện tích mảnh vườn ....

 • Bài 4 trang 91 Toán lớp 6 Tập 1: Một khu vườn hình chữ nhật với chiều dài 25 m, chiều rộng 15 m ....

 • Toán lớp 6 Bài 4: Hoạt động thực hiện và trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

 • Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 3

 • Toán lớp 6 Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

 • Toán lớp 6 Bài 2: Trình diễn dữ liệu trên bảng

 • Toán lớp 6 Bài 3: Biểu đồ tranh


Lý thuyết Toán 6 Bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn (hay, chi tiết)

1. Chu vi và diện tích hình chữ nhật

Cho hình chữ nhật với chiều dài là a, chiều rộng là b (như hình vẽ).

Chu vi của hình chữ nhật là: P = (a + b) . 2

Diện tích của hình chữ nhật là: S = a . b

Ví dụ: Cho hình chữ nhật EFGH với EF = GH = 6 cm; EH = FG = 3 cm. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật EFGH.

Hướng dẫn giải

Chu vi hình chữ nhật EFGH là:

(6 + 3) . 2 = 18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật EFGH là:

6 . 3 = 18 (cm2).

Vậy hình chữ nhật EFGH với chu vi là 18 cm và diện tích là 18 cm2.

2. Chu vi và diện tích của hình vuông

Cho hình vuông với độ dài một cạnh bằng a (như hình vẽ).

Chu vi hình vuông là: P = 4a.

Diện tích hình vuông là: S = a . a = a2.

Ví dụ: Một mảnh ruộng hình vuông với cạnh bằng 15m. Năng suất lúa là 0,9 kg/m2. Tính sản lượng thu hoạch được trên mảnh ruộng hình vuông.

Hướng dẫn giải

Diện tích mảnh ruộng hình vuông là:

152 = 225 (m2).

Sản lượng thu hoạch được là:

225 : 0,9 = 312,5 (kg).

Vậy sản lượng thu hoạch được trên mảnh ruộng hình vuông là 312,5 kg.

3. Chu vi và diện tích của hình tam giác

Cho tam giác với độ dài ba cạnh tuần tự là a, b, c và chiều cao tương ứng với cạnh a với độ dài là h (như hình vẽ).

Chu vi hình hình tam giác là: P = a + b + c.

Diện tích hình tam giác là:


Trắc nghiệm Toán 6 Bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn (với đáp án)

Dạng 1.Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Câu 1. Cho hình vuông ABCD với chu vi bằng 28cm. Diện tích hình vuông ABCD là:

A. 49cm

B. 28cm2

C. 49cm2

D. 112cm2

Câu 2. Người ta uốn một đoạn dây đồng vừa đủ thành một hình vuông cạnh 15cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

A. 60 cm

B. 15 cm

C. 60 cm2

D. 225 cm

Câu 3. Mỗi viên gạch hoa hình vuông với cạnh 20 cm. Tính chu vi hình vuông ghép bởi 4 viên gạch hoa như hình vẽ dưới đây:

A. 80 cm

B. 160 cm

C. 400 cm

D. 40 cm

Câu 4. Một hồ nước hình vuông cạnh 30 m. Tính chu vi hồ nước đó.

A. 120 m

B. 60 m

C. 120 dm

D. 900 m

Câu 5. Cần bao nhiêu viên gạch hình vuông cạnh 50 cm để lát kín căn phòng với nền là hình vuông với cạnh 12 m?

A. 240 viên

B. 144 viên

C. 24 viên

D. 576 viên

Câu 6. Chu vi và diện tích hình vuông với cạnh là 7 cm tuần tự là

A. 28cm; 49cm

B. 28cm2; 49cm

C. 49cm; 28cm2

D. 28cm; 49cm2

Câu 7. Người ta mở rộng một loại ao hình vuông để được một loại ao hình chữ nhật với chiều dài gấp Hai lần chiều rộng. Sau lúc mở rộng, diện tích ao tăng thêm 600m2 và diện tích ao mới gấp 4 lần ao cũ. Hỏi phải tiêu dùng bao nhiêu chiếc cọc để đủ rào xung quanh ao mới? Biết rằng cọc nọ cách cọc kia 1m và ở một góc ao người ta để lối lên xuống rộng 3m.

A. 120

B. 117

C. 119

D. 122

Câu 8. Sân trường em hình vuông. Để tăng thêm diện tích nhà trường mở rộng về mỗi phía 4m thì diện tích tăng thêm 192m2. Hỏi trước đây sân trường em với diện tích là bao nhiêu m2?

A. 16 m2

B. 32 m2

C. 64 m2

D. 128 m2

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 với đáp án

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *