Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Giải Toán lớp 6 Chân trời thông minh Bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn sách Chân trời thông minh hay nhất, chi tiết giúp học trò thuận tiện làm bài tập Toán 6 Hình học Bài 3.

A. Những nghi vấn trong bài

 • Hoạt động phát động trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: Để tính chu vi và diện tích một hình trong thực tiễn, thông thường ta chia hình đó ....

Giải Toán 6 trang 88 Tập 1

 • Hoạt động khám phá Một trang 88 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát Hình Một rồi thực hiện những yêu cầu sau: Tính chu vi của hình bình hành ABCD ....

 • Hoạt động khám phá Hai trang 88 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát Hình Hai rồi thực hiện những yêu cầu sau: Tính chu vi của hình thoi ABCD ....

 • Thực hiện Một trang 89 Toán lớp 6 Tập 1: Trong bãi gửi xe người ta đang vẽ một mũi tên với những kích thước như hình ....

Giải Toán 6 trang 90 Tập 1

 • Vận dụng Một trang 90 Toán lớp 6 Tập 1: Trong một khu vườn hình chữ nhật, người ta làm một lối đi lát sỏi với những kích thước ....

 • Thực hiện Hai trang 90 Toán lớp 6 Tập 1: Người ta xây tường rào cho một khu vườn như hình bên. Mỗi mét dài (mét tới) tường ....

 • Vận dụng Hai trang 90 Toán lớp 6 Tập 1: Thầy giáo ra bài toán: Tính chu vi và diện tích một khu vườn hình chữ nhật ....

B. Bài tập

 • Bài Một trang 90 Toán lớp 6 Tập 1: Tính diện tích những hình sau: Hình bình hành sở hữu chiều dài một cạnh 20 cm ....

Giải Toán 6 trang 91 Tập 1

 • Bài Hai trang 91 Toán lớp 6 Tập 1: Tính diện tích và chu vi những hình được tô màu sau ....

 • Bài 3 trang 91 Toán lớp 6 Tập 1: Một mảnh vườn sở hữu hình dạng như hình vẽ bên. Để tính diện tích mảnh vườn ....

 • Bài 4 trang 91 Toán lớp 6 Tập 1: Một khu vườn hình chữ nhật sở hữu chiều dài 25 m, chiều rộng 15 m ....

 • Toán lớp 6 Bài 4: Hoạt động thực hiện và trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

 • Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 3

 • Toán lớp 6 Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

 • Toán lớp 6 Bài 2: Trình diễn dữ liệu trên bảng

 • Toán lớp 6 Bài 3: Biểu đồ tranh


Lý thuyết Toán 6 Bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn (hay, chi tiết)

1. Chu vi và diện tích hình chữ nhật

Cho hình chữ nhật sở hữu chiều dài là a, chiều rộng là b (như hình vẽ).

Chu vi của hình chữ nhật là: P = (a + b) . 2

Diện tích của hình chữ nhật là: S = a . b

Ví dụ: Cho hình chữ nhật EFGH sở hữu EF = GH = 6 cm; EH = FG = 3 cm. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật EFGH.

Hướng dẫn giải

Chu vi hình chữ nhật EFGH là:

(6 + 3) . 2 = 18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật EFGH là:

6 . 3 = 18 (cm2).

Vậy hình chữ nhật EFGH sở hữu chu vi là 18 cm và diện tích là 18 cm2.

2. Chu vi và diện tích của hình vuông

Cho hình vuông sở hữu độ dài một cạnh bằng a (như hình vẽ).

Chu vi hình vuông là: P = 4a.

Diện tích hình vuông là: S = a . a = a2.

Ví dụ: Một mảnh ruộng hình vuông sở hữu cạnh bằng 15m. Năng suất lúa là 0,9 kg/m2. Tính sản lượng thu hoạch được trên mảnh ruộng hình vuông.

Hướng dẫn giải

Diện tích mảnh ruộng hình vuông là:

152 = 225 (m2).

Sản lượng thu hoạch được là:

225 : 0,9 = 312,5 (kg).

Vậy sản lượng thu hoạch được trên mảnh ruộng hình vuông là 312,5 kg.

3. Chu vi và diện tích của hình tam giác

Cho tam giác sở hữu độ dài ba cạnh tuần tự là a, b, c và chiều cao tương ứng với cạnh a sở hữu độ dài là h (như hình vẽ).

Chu vi hình hình tam giác là: P = a + b + c.

Diện tích hình tam giác là:


Trắc nghiệm Toán 6 Bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn (sở hữu đáp án)

Dạng 1.Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Câu 1. Cho hình vuông ABCD sở hữu chu vi bằng 28cm. Diện tích hình vuông ABCD là:

A. 49cm

B. 28cm2

C. 49cm2

D. 112cm2

Câu 2. Người ta uốn một đoạn dây đồng vừa đủ thành một hình vuông cạnh 15cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

A. 60 cm

B. 15 cm

C. 60 cm2

D. 225 cm

Câu 3. Mỗi viên gạch hoa hình vuông sở hữu cạnh 20 cm. Tính chu vi hình vuông ghép bởi 4 viên gạch hoa như hình vẽ dưới đây:

A. 80 cm

B. 160 cm

C. 400 cm

D. 40 cm

Câu 4. Một hồ nước hình vuông cạnh 30 m. Tính chu vi hồ nước đó.

A. 120 m

B. 60 m

C. 120 dm

D. 900 m

Câu 5. Cần bao nhiêu viên gạch hình vuông cạnh 50 cm để lát kín căn phòng sở hữu nền là hình vuông sở hữu cạnh 12 m?

A. 240 viên

B. 144 viên

C. 24 viên

D. 576 viên

Câu 6. Chu vi và diện tích hình vuông sở hữu cạnh là 7 cm tuần tự là

A. 28cm; 49cm

B. 28cm2; 49cm

C. 49cm; 28cm2

D. 28cm; 49cm2

Câu 7. Người ta mở rộng một dòng ao hình vuông để được một dòng ao hình chữ nhật sở hữu chiều dài gấp Hai lần chiều rộng. Sau lúc mở rộng, diện tích ao tăng thêm 600m2 và diện tích ao mới gấp 4 lần ao cũ. Hỏi phải tiêu dùng bao nhiêu chiếc cọc để đủ rào xung quanh ao mới? Biết rằng cọc nọ cách cọc kia 1m và ở một góc ao người ta để lối lên xuống rộng 3m.

A. 120

B. 117

C. 119

D. 122

Câu 8. Sân trường em hình vuông. Để tăng thêm diện tích nhà trường mở rộng về mỗi phía 4m thì diện tích tăng thêm 192m2. Hỏi trước đây sân trường em sở hữu diện tích là bao nhiêu m2?

A. 16 m2

B. 32 m2

C. 64 m2

D. 128 m2

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 sở hữu đáp án

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *