Toán 6 Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương Giải Toán lớp 6 trang 12 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

Giải Toán 6 Bài 24: So sánh phân số, Hỗn số dương giúp những em học trò lớp 6 xem gợi ý trả lời những nghi vấn phần Hoạt động, Tập luyện, cùng 6 bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập Hai trang 9, 10, 11, 12.

Toàn bộ lời giải Toán 6 Bài 24 được trình bày rất khoa học, chi tiết, giúp những em biết quy đồng mẫu nhiều phân số, so sánh Hai phân số, nhận diện hỗn số dương. Đồng thời, cũng giúp thầy cô soạn giáo án Bài 24 Chương VI: Phân số - Toán 6 tập Hai Kết nối tri thức với cuộc sống cho học trò của mình. Mời thầy cô và những em cùng tải miễn phí:

Giải Toán 6 bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Hoạt động
 • Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Tập luyện
 • Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 12 tập 2

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Hoạt động

Hoạt động 1

Em thực hiện những yêu cầu sau để quy đồng mẫu hai phân số và

 • Tìm bội chung nhỏ nhất của hai mẫu số.
 • Viết hai phân số mới bằng hai phân số đã cho và với mẫu là số vừa tìm được.

Gợi ý đáp án:

Bước 1: Phân tích những số 6 và 4 ra thừa số nhân tố, ta được:

6 = 2 . 3; 4 = 22

Bước 2: Chọn ra những thừa số nhân tố chung và riêng

Thừa số chung là 2

Thừa số riêng là 3

Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ to nhất của nó

Số mũ to nhất của Hai là 2, số mũ to nhất của 3 là 1

Vậy chọn mẫu chung của hai phân số là 12

Theo tính chất cơ bản của phân số, ta viết lại những phân số bằng phân số đã cho với mẫu số mới là:

Hoạt động 2

Tương tự HĐ1, em hãy quy đồng mẫu hai phân số và

Gợi ý đáp án:

Bước 1: Tìm mẫu số chung của những phân số (tức BCNN những mẫu số)

Bước 2: Tìm những thừa số phụ

Ta với: 10 = 5 . 2

Bước 3: Quy đồng mẫu số những phân số

Hoạt động 3

Em hãy nhắc lại quy tắc so sánh hai phân số với cùng mẫu (tử và mẫu đều dương), rồi so sánh hai phân số và

Gợi ý đáp án:

- Quy tắc so sánh hai phân số:

Hai phân số với cùng mẫu (tử và mẫu đều dương) phân số nào với tử to hơn thì phân số đó to hơn.

Vậy

Hoạt động 4

Tình huống mở đầu:

Đề khắc phục tình huống mở đầu, ta cần so sánh và . Em hãy thực hiện những yêu cầu sau:

 • Viết hai phân số trên dưới dạng hai phân số với cùng một mẫu dương bằng cách quy đồng mẫu số.
 • So sánh hai phân số cùng mẫu vừa nhận được. Từ đó kết luận về phần bánh còn lại của hai bạn Vuông và Tròn.

Gợi ý đáp án:

Ta với:

Tìm thừa số phụ như sau:

Thực hiện quy đồng phân số ta với:

Vì 9 < 10

Vậy phần bánh còn lại của Vuông ít hơn phần bánh còn lại của Tròn.

Hoạt động 5

Chia đều ba dòng bánh cho hai bạn thì mỗi bạn được bao nhiêu phần bánh nhỉ?

Viết phân số biểu thị trường bánh của mỗi bạn.

Gợi ý đáp án:

Chia đều ba dòng bánh cho hai bạn thì mỗi bạn được số phần bánh là:

(chiếc bánh)

Vậy mỗi bạn được chiếc bánh

Hoạt động 6

Chia đều ba dòng bánh cho hai bạn thì mỗi bạn được bao nhiêu phần bánh nhỉ?

Tròn nói mỗi bạn được Một dòng bánh và dòng bánh. Em với đồng ý với Tròn ko?

Gợi ý đáp án:

Vì với ba dòng bánh, mỗi bạn được Một dòng bánh thì còn Một dòng bánh, chia đều cho Hai bạn thì mỗi bạn được dòng bánh nữa.

Vậy Tròn nói mỗi bạn được Một dòng bánh và dòng bánh là đúng.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Tập luyện

Tập luyện 1

Quy đồng mẫu số những phân số:

Gợi ý đáp án:

Bước 1: Tìm mẫu số chung của những phân số (tức BCNN những mẫu số)

Ta với:

Bước 2: Tìm những thừa số phụ

Ta với:

Bước 3: Quy đồng mẫu số những phân số

Tập luyện 2

Gợi ý đáp án:

a) Vì hai phân số đã cho với chung mẫu dương nên ta chỉ cần so sánh tử số với nhau:

b) Vì hai phân số này với chung mẫu dương nên để so sánh thì ta chỉ cần so sánh tử số với nhau:

Tập luyện 3

So sánh những phân số sau:

Gợi ý đáp án:

a) Bước 1: Tìm mẫu số chung của những phân số (tức BCNN những mẫu số)

Ta với:

Bước 2: Tìm những thừa số phụ

Ta với:

Bước 3: Quy đồng mẫu số những phân số

Bước 4: So sánh những tử số

Ta với: 21 < 22

Bước 5: Kết luận

b) Bước 1: Tìm mẫu số chung của những phân số (tức BCNN những mẫu số)

Bước 2: Tìm những thừa số phụ

Ta với: 24 = 8 . 3

Bước 3: Quy đồng mẫu số những phân số

Bước 4: So sánh những tử số

Bước 5: Kết luận

Tập luyện 4

a) Viết phân số dưới dạng hỗn số;

b) Viết hỗn số dưới dạng phân số

Gợi ý đáp án:

a) Thực hiện chuyển đổi phân số sang hỗn số như sau:

b) Thực hiện chuyển hỗn số sang phân số như sau:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 12 tập 2

Bài 6.8

Quy đồng mẫu những phân số sau:

Gợi ý đáp án:

Bài 6.9

So sánh những phân số sau:

Gợi ý đáp án:

Bài 6.10

Lớp 6A với số học trò thích bóng bàn , số học trò thích bóng đá và số học trò thích bóng chuyền. Hỏi môn thể thao mào được những bạn học trò lớp 6A yêu thích nhất?

Gợi ý đáp án:

Ta với BCNN (10, 5, 2) = 10

=

=

Vì 5 < 7 < 8 nên < < . Vậy môn bóng bàn là môn thể thao được học trò lớp 6A yêu thích nhất.

Bài 6.11

a. Khối lượng nào to hơn: kg hay kg?

b. Véc tơ vận tốc tức thời nào nhỏ hơn: km/h hay km/h?

Gợi ý đáp án:

a. Ta với : BCNN (3,11) = 33

=

=

b. Ta với: BCNN (6, 5)= 30

=

=

Bài 6.12

Bảng sau cho biết chiều dài (theo đơn vị feet, Một feet xấp xỉ bằng 30,84 cm) của một số loài động vật với vú nhỏ nhất trên toàn cầu.

Chuột chũi châu ÂuDơi KittiChuột túi với gaiSóc chuột phương Đông

(Theo Scholastic Book of World Records)

Hãy sắp xếp những động vật trên theo thứ tự chiều dài từ to tới bé.

Gợi ý đáp án:

Bài 6.13

Mẹ với 15 quả táo, mẹ muốn chia đều số táo đó cho bốn anh em. Hỏi mỗi anh em được mấy quả táo và mấy phần của quả táo?

Gợi ý đáp án:

Số táo mỗi anh em nhận được là: quả táo

Vậy mỗi anh em nhận được 3 quả và quả táo.


--- Cập nhật: 03-02-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Toán 6 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số Giải Toán lớp 6 trang 12 sách Chân trời sáng tạo - Tập 2 từ website download.vn cho từ khoá giải bài tập toán lớp 6 trang 12 tập 2.

Giải Toán 6 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số giúp những em học trò lớp 6 tổng hợp toàn bộ lý thuyết quan yếu, xem gợi ý trả lời những nghi vấn phần Hoạt động, Thực hiện, cùng 6 bài tập SGK Toán 6 Chân trời thông minh tập Hai trang 10, 11, 12.

Toàn bộ lời giải Toán 6 Bài Hai được trình bày rất khoa học, chi tiết, giúp những em củng cố tri thức môn Toán 6 thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô soạn giáo án Bài Hai Chương 5: Phân số - Toán 6 tập Hai Chân trời thông minh cho học trò của mình. Mời thầy cô và những em cùng tải miễn phí:

Giải Toán 6 bài 2: Tính chất cơ bản của phân số

 • Giải Toán 6 Chân trời thông minh phần Hoạt động khám phá
 • Giải Toán 6 Chân trời thông minh Thực hiện
 • Giải Toán 6 Chân trời thông minh trang 12 tập 2
 • Lý thuyết Tính chất cơ bản của phân số

Giải Toán 6 Chân trời thông minh phần Hoạt động khám phá

Hoạt động 1

Quan sát hai phân số và cho biết:

a) Nhân cả tử và mẫu của phân số với cùng số nguyên nào thì được phân số ?

b) Hai phân số đó với bằng nhau ko?

c) Nêu ví dụ tương tự.

Gợi ý đáp án:

a) Nhận thấy: 35 = (−5) . (−7);

Do đó ta nhân mẫu số của phân số với (−7) và tử số cũng nhân với (−7).

Vậy nhân cả tử và mẫu của phân số với cùng số nguyên là (−7) thì được phân số

b) So sánh hai tích: 3 . 35 và (−5) . (−21);

Ta với: 3 . 35 = 105 và (−5) . (−21) = 105.

Nên 3 . 35 = (−5) . (−21).

Do đó

c) Ví dụ: Hai phân số và

Nhân cả tử số và mẫu số của phân số với cùng số nguyên là 4 thì được phân số .

Hai phân số và bằng nhau vì: (−2) . 28 = 7 . (−8) = −56.

Hoạt động 2

Quan sát hai phân số và cho biết:

a) Chia cả tử và mẫu của phân số cho cùng số nguyên nào thì được phân số ?

b) Hai phân số đó với bằng nhau ko?

c) Nêu ví dụ tương tự.

Gợi ý đáp án:

a) Nhận thấy: 30 : (−6) = −5

Do đó, ta chia mẫu số của phân số cho (−5) và tử số cũng chia cho (−5)

Vậy nhân cả tử và mẫu của phân số với cùng số nguyên là (−5) thì được phân số

b) So sánh hai tích: (−20) . (−6) và 30 . 4

Ta với: (−20) . (−6) = 120 và 30 . 4 = 120

Nên (−20) . (−6) = 30 . 4

c) Ví dụ: Hai phân số

Chia cả tử và mẫu của phân số cho cùng số nguyên là (−4) thì được phân số

Hai phân số bằng nhau vì: (−32) . (−3) = 12 . 8=96.

Giải Toán 6 Chân trời thông minh Thực hiện

Thực hiện 1

Rút gọn những phân số

Gợi ý đáp án:

Thực hiện rút gọn phân số ta với:

Thực hiện 2

Viết phân số thành phân số với mẫu dương .

Gợi ý đáp án:

Quan sát những phân số với mẫu số là những số nguyên âm.

Để thuần tuý hơn ta nhân (hoặc chia) cả tử và mẫu của phân số đó với (-1), cụ thể như sau:

Giải Toán 6 Chân trời thông minh trang 12 tập 2

Bài 1

Vận dụng tính chất Một và tính chất Hai để tìm một phân số bằng mỗi phân số sau:

a) ;            b) ;               c) ;           d)

Gợi ý đáp án:

a)              b)               c)             d)

Bài 2

Rút gọn những phân số sau: ; ;

Gợi ý đáp án:

Bài 3

Viết mỗi phân số dưới đây thành phân số bằng nó với mẫu số dương:

; ;

Gợi ý đáp án:

Bài 4

Sử dụng phân số với mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị xem số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ?

a) 15 phút;        b) 20 phút ;      c) 45 phút;       d) 50 phút.

Gợi ý đáp án:

a)                   b)                 c)                 d)

Bài 5

Sử dụng phân số để viết mỗi khối lượng sau theo tạ, theo tấn.

a) 20 kg            b) 55 kg           c) 87 kg              d) 91 kg

Gợi ý đáp án:

a)                b)               c)                d)

Bài 6

Sử dụng phân số với mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị trường tô màu trong mỗi hình sau:

Gợi ý đáp án:

Hình a:

Hình b:

Hình c:

Hình d:

Lý thuyết Tính chất cơ bản của phân số

Tính chất 1

Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

với và

Ví dụ:

a)

b)

Tính chất 2

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

với .

Ví dụ:

a)

b)


--- Cập nhật: 03-02-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 12 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo từ website sachbaitap.com cho từ khoá giải bài tập toán lớp 6 trang 12 tập 2.

Giải SGK Toán lớp 6 trang 12 tập Hai Chân trời thông minh - Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số. Bài 6 trang 12: Sử dụng phân số với mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị trường tô màu trong mỗi hình sau

Bài Một trang 12 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Vận dụng tính chất Một và tính chất Hai để tìm một phân số bằng mỗi phân số sau:

a) (frac{{21}}{{13}});      b) (frac{{12}}{{ - 25}});     c) (frac{{18}}{{ - 48}});     d) (frac{{ - 42}}{{ - 24}}).

Phương pháp:

Tính chất 1: Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phần số mới bằng phân số đã cho.

Tính chất 2: Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Lời giải:

- Tính chất 1: Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

- Tính chất 2: Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

a) Ta với thể nhân cả tử và mẫu của phân số với một số nguyên khác 0 bất kỳ để được phân số mới bằng phân số đã cho.

b) Ta với thể nhân cả tử và mẫu của phân số với một số nguyên khác 0 bất kỳ để được phân số mới bằng phân số đã cho.

c) Ta với thể chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

d) Ta với thể chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Bài Hai trang 12 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Rút gọn những phân số sau:

(frac{{12}}{{ - 24}}); (frac{{ - 39}}{{75}}); (frac{{132}}{{ - 264}}).

Phương pháp:

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Lời giải:

Rút gọn những phân số trên (chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng), ta được:

 

Bài 3 trang 12 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Viết mỗi phân số dưới đây thành phân số bằng nó với mẫu số dương:

(frac{1}{{ - 2}}); (frac{{ - 3}}{{ - 5}}); (frac{2}{{ - 7}}).

Phương pháp:

Nhân hoặc chia cả tử và mẫu của những phân số đã cho cho (( - 1)).

Lời giải:

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Những phân số (frac{1}{{ - 2}}); (frac{{ - 3}}{{ - 5}}); (frac{2}{{ - 7}}) đều với mẫu là số nguyên âm.

Do đó để viết những phân số trên thành phân số với mẫu dương thì ta chia cả tử và mẫu của phân số này cho cùng một số nguyên âm và là ước chung của tử số và mẫu số của phân số đó. 

Chẳng hạn:

Bài 4 trang 12 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Sử dụng phân số với mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị xem số phút sau đây chiếm bao nhiều phần của một giờ?

a) 15 phút;    b) 20 phút;    c) 45 phút;   d) 50 phút.

Phương pháp:

Phân số cần tìm = Số phút : 60

Sau đó rút gọn phân số trên.

Lời giải:

Đổi: Một giờ = 60 phút.

Để tìm phân số biểu thị số phút chiếm bao nhiêu phần của một giờ, ta lấy số phút chia cho 60.

a) Phân số biểu thị 15 phút chiếm số phần của một giờ là (frac{{15}}{{60}})

Rút gọn phân số, ta được 

Vậy phân số với mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị 15 phút là (frac{{1}}{{4}})giờ.

b) Phân số biểu thị 20 phút chiếm số phần của một giờ là (frac{{20}}{{60}})

Rút gọn phân số, ta được:

Vậy phân số với mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị 20 phút là (frac{{1}}{{3}})giờ.

c) Phân số biểu thị 45 phút chiếm số phần của một giờ là (frac{{45}}{{60}})

Rút gọn phân số, ta được:

Vậy phân số với mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị 45 phút là (frac{{3}}{{4}}) giờ.

d) Phân số biểu thị 50 phút chiếm số phần của một giờ là (frac{{50}}{{60}})

Rút gọn phân số, ta được:

Vậy phân số với mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị 50 phút là (frac{{5}}{{6}}) giờ.

Bài 5 trang 12 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Sử dụng phân số để viết mỗi khối lượng sau theo tạ, theo tấn.

a) 20 kg;   b) 55 kg;   c) 87 kg    d) 91 kg.

Phương pháp:

Một tạ = 100 kg,  Một tấn = 1000 kg.

Lời giải:

Những đơn vị đo khối lượng sắp xếp theo thứ tự từ to tới bé tuần tự là: tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g. Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn, liền nó.

Ta với: Một tạ = 100 kg,  Một tấn = 1 000 kg.

Lúc đổi từ kg sang tạ, ta chia số đó cho 100 (viết dưới dạng phân số)

Lúc đổi từ kg sang tấn, ta chia số đó cho 1000 (viết dưới dạng phân số).

Phân số để viết những đại lượng khối lượng theo tạ, theo tấn là:

Bài 6 trang 12 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Sử dụng phân số với mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị trường tô màu trong mỗi hình sau.

Phương pháp:

Phân số biểu thị trường tô màu trong mỗi hình = Số ô tô màu/ tổng số ô

Lời giải:

- Hình a là hình tròn được chia thành 8 phần bằng nhau và tô màu Hai phần.

Nên phân số biểu thị trường tô màu trong hình vẽ là:

Rút gọn phân số về phân số tối giản với mẫu số dương, ta được:

Vậy phân số với mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị trường tô màu trong Hình a là

- Hình b với 12 hình tròn như nhau và tô màu 9 hình tròn.

Nên phân số biểu thị trường tô màu trong hình vẽ là:

Rút gọn phân số về phân số tối giản với mẫu số dương, ta được:

Vậy phân số với mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị trường tô màu trong Hình b là

- Hình c là hình chữ nhật được chia thành 49 phần bằng nhau và tô màu 15 phần.

Nên phân số biểu thị trường tô màu trong hình vẽ là:

Rút gọn phân số về phân số tối giản với mẫu số dương, ta được:

Vậy phân số với mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị trường tô màu trong Hình c là .

- Hình d là hình vuông được chia thành 49 phần bằng nhau và tô màu 25 phần.

Nên phân số biểu thị trường tô màu trong hình vẽ là:

Phân sốlà phân số tối giản với mẫu số dương.

Vậy phân số với mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị trường tô màu trong Hình d là

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *