Toán 6 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số Giải Toán lớp 6 trang 12 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2

Giải Toán 6 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số giúp những em học trò lớp 6 tổng hợp toàn bộ lý thuyết quan yếu, xem gợi ý trả lời những thắc mắc phần Hoạt động, Thực hiện, cùng 6 bài tập SGK Toán 6 Chân trời thông minh tập Hai trang 10, 11, 12.

Toàn bộ lời giải Toán 6 Bài Hai được trình bày rất khoa học, chi tiết, giúp những em củng cố tri thức môn Toán 6 thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô soạn giáo án Bài Hai Chương 5: Phân số - Toán 6 tập Hai Chân trời thông minh cho học trò của mình. Mời thầy cô và những em cùng tải miễn phí:

Giải Toán 6 bài 2: Tính chất cơ bản của phân số

  • Giải Toán 6 Chân trời thông minh phần Hoạt động khám phá
  • Giải Toán 6 Chân trời thông minh Thực hiện
  • Giải Toán 6 Chân trời thông minh trang 12 tập 2
  • Lý thuyết Tính chất cơ bản của phân số

Giải Toán 6 Chân trời thông minh phần Hoạt động khám phá

Hoạt động 1

Quan sát hai phân số và cho biết:

a) Nhân cả tử và mẫu của phân số với cùng số nguyên nào thì được phân số ?

b) Hai phân số đó sở hữu bằng nhau ko?

c) Nêu ví dụ tương tự.

Gợi ý đáp án:

a) Nhận thấy: 35 = (−5) . (−7);

Do đó ta nhân mẫu số của phân số với (−7) và tử số cũng nhân với (−7).

Vậy nhân cả tử và mẫu của phân số với cùng số nguyên là (−7) thì được phân số

b) So sánh hai tích: 3 . 35 và (−5) . (−21);

Ta sở hữu: 3 . 35 = 105 và (−5) . (−21) = 105.

Nên 3 . 35 = (−5) . (−21).

Do đó

c) Ví dụ: Hai phân số và

Nhân cả tử số và mẫu số của phân số với cùng số nguyên là 4 thì được phân số .

Hai phân số và bằng nhau vì: (−2) . 28 = 7 . (−8) = −56.

Hoạt động 2

Quan sát hai phân số và cho biết:

a) Chia cả tử và mẫu của phân số cho cùng số nguyên nào thì được phân số ?

b) Hai phân số đó sở hữu bằng nhau ko?

c) Nêu ví dụ tương tự.

Gợi ý đáp án:

a) Nhận thấy: 30 : (−6) = −5

Do đó, ta chia mẫu số của phân số cho (−5) và tử số cũng chia cho (−5)

Vậy nhân cả tử và mẫu của phân số với cùng số nguyên là (−5) thì được phân số

b) So sánh hai tích: (−20) . (−6) và 30 . 4

Ta sở hữu: (−20) . (−6) = 120 và 30 . 4 = 120

Nên (−20) . (−6) = 30 . 4

c) Ví dụ: Hai phân số

Chia cả tử và mẫu của phân số cho cùng số nguyên là (−4) thì được phân số

Hai phân số bằng nhau vì: (−32) . (−3) = 12 . 8=96.

Giải Toán 6 Chân trời thông minh Thực hiện

Thực hiện 1

Rút gọn những phân số

Gợi ý đáp án:

Thực hiện rút gọn phân số ta sở hữu:

Thực hiện 2

Viết phân số thành phân số sở hữu mẫu dương .

Gợi ý đáp án:

Quan sát những phân số sở hữu mẫu số là những số nguyên âm.

Để thuần tuý hơn ta nhân (hoặc chia) cả tử và mẫu của phân số đó với (-1), cụ thể như sau:

Giải Toán 6 Chân trời thông minh trang 12 tập 2

Bài 1

Vận dụng tính chất Một và tính chất Hai để tìm một phân số bằng mỗi phân số sau:

a) ;            b) ;               c) ;           d)

Gợi ý đáp án:

a)              b)               c)             d)

Bài 2

Rút gọn những phân số sau: ; ;

Gợi ý đáp án:

Bài 3

Viết mỗi phân số dưới đây thành phân số bằng nó sở hữu mẫu số dương:

; ;

Gợi ý đáp án:

Bài 4

Tiêu dùng phân số sở hữu mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị xem số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ?

a) 15 phút;        b) 20 phút ;      c) 45 phút;       d) 50 phút.

Gợi ý đáp án:

a)                   b)                 c)                 d)

Bài 5

Tiêu dùng phân số để viết mỗi khối lượng sau theo tạ, theo tấn.

a) 20 kg            b) 55 kg           c) 87 kg              d) 91 kg

Gợi ý đáp án:

a)                b)               c)                d)

Bài 6

Tiêu dùng phân số sở hữu mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị trường tô màu trong mỗi hình sau:

Gợi ý đáp án:

Hình a:

Hình b:

Hình c:

Hình d:

Lý thuyết Tính chất cơ bản của phân số

Tính chất 1

Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

với và

Ví dụ:

a)

b)

Tính chất 2

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

với .

Ví dụ:

a)

b)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *