Giải toán lớp 6 tập 1 trang 30, 31 chia hai lũy thừa cùng cơ số

Hướng dẫn giải toán lớp 6 tập Một trang 30, 31 (Ngắn gọn)
 

A. Tổng hợp tri thức

Tổng quát

Chú ý:
- Lúc chia hai luỹ thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và thực hiện trừ những số mũ.
- Mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng tổng những luỹ thừa của 10.
Ví dụ
- 58 : 53 = 58-3 = 55
- 3255 = 3.1000 + 2.100 + 5.10 + 5.1 = 3.103 + 2.102 + 5.101 + 5.10^0

B. Bài tập và hướng dẫn

1. Giải toán 6 tập Một trang 30, 31 bài 67

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:
a) 38 : 34
b) 108 : 102
c) a6 : a (a khác 0 )
Bài giải:
a) 38 : 34 = 38-4 = 3
c) a6 : a = a6-1 = a5 (a khác 0)

2. Giải toán lớp 6 tập Một trang 30, 31 bài 68

Tính bằng hai cách:
Cách 1: Tính số bị chia, tính số chia rồi tính thương.
Cách 2: Chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả.
a) 210 : 28
b) 46 : 43
c) 85 : 84
d) 74 : 74
Bài giải :
Cách 1
a) 1024 : 256 = 4
b) 4096 : 64 = 64
c) 32768 : 4096 = 8
d) 2401 : 2401 = 1
Cách 2
a) 210 : 28 = 210–8 = 22 = 4
b) 46 : 43 = 46–3 = 43 = 64
c) 85 : 84 = 85–4 = 81 = 8
d) 74 : 74 = 74–4 = 70 = 1

3. Giải toán lớp 6 tập Một trang 30 31 bài 69

Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô vuông:

Bài giải:

4. Giải bài 70 trang 30 SGK Toán 6 tập 1

Viết những số: 987; 2564; abcde dưới dạng tổng những lũy thừa của 10
Bài giải:
987 = 9.102 + 8.10 + 7;
2564 = 2.103 + 5.102 + 6.10 + 4;
abcde= a.104 + b.103 + c.102 + d.10 + e

5. Giải toán 6 tập Một trang 30, 31 bài chia hai lũy thừa cùng cơ số bài 71

Tìm số tự nhiên c, biết rằng với mọi n thuộc N* ta mang:
a) cn = 1
b) cn = 0.
Bài giải:
a) c = 1
b) c = 0

6. Giải toán lớp 6 tập Một trang 30, 31 bài 72

Số chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên (ví dụ: 0, 1, 4, 9, 16…). Mỗi tổng sau mang là một số chính phương ko ?
a) 13 + 23
b) 13 + 23 + 33
c) 13 + 23 + 33 + 43
Bài giải:
a) 13 + 23= 1 + 8 = 9 =32
b) 13 + 23 + 33= 1 + 8 + 27 = 36 = 62
c) 13 + 23 + 33 + 43= 1 + 8 + 27 + 64 = 100 = 102

-------------- HẾT ----------------

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-6-chia-hai-luy-thua-cung-co-so-31888n.aspx
Với cách trình bày khoa học, dễ hiểu, giải toán lớp 6 tập Một trang 30, 31 là tài liệu tham khảo hữu ích cho những em học trò học, ôn tập bài chia hai lũy thừa cùng cơ số. iếp theo, những em học trò mang thể tham khảo phần Giải toán lớp 6 tập Một trang 27, 28, 29 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải toán lớp 6 tập Một trang 32, 33 để học tốt môn Toán lớp 6 hơn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *