Giải bài 1 2 3 4 5 trang 5 6 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §1. Mở rộng khái niệm về phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 5 6 sgk Toán 6 tập Hai bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học mang trong SGK toán để giúp những em học trò học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

Ở tiểu học chúng ta đã biết tiêu dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0. Vậy phân số mang âm hay ko? Để hiểu được điều đó bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quát hơn về phân số qua bài §Một Mở rộng khái niệm về phân số.

1. Khái niệm phân số

Tổng quát: Người ta gọi  (frac{a}{b}) với (a,b in Z, bneq 0) là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

Ví dụ: (frac{-2}{5},frac{-3}{4},frac{0}{-4}, frac{2}{-3},…)là những phân số

2. Ví dụ minh họa

Trước lúc đi vào Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 5 6 sgk toán 6 tập 2, chúng ta hãy tìm hiểu những ví dụ tiêu biểu sau đây:

Ví dụ 1: 

Trong những cách viết sau cách viết nào cho ta phân số?

(frac{2}{0};frac{5,34}{3};frac{4}{2,4};frac{-1}{4};frac{2}{-7})

Bài giải:

Theo khái niệm người ta gọi phân số lúc cả tử lẫn mẫu đều là số nguyên và mẫu phải khác 0 (Rightarrow frac{-1}{4};frac{2}{-7}) là phân số

Ví dụ 2: 

Viết những phép chia sau dưới dạng phân số?

a) $5:13$

b) $-2:9$

c) $k:(-5)$,(k in Z)

Bài giải:

a) (frac{5}{13})

b) (frac{-2}{9})

c) (frac{k}{-5})

Ví dụ 3: 

Tiêu dùng Hai chữ số 11 và 13 viết những phân số mang thể lập từ Hai số này (mỗi số chỉ viết một lần)? Tương tự cho hai số 0 và -6?

Bài giải:

Cả hai số 11 và 13 đều mang vai trò như nhau nên mang những phân số: (frac{11}{13}) và (frac{13}{11})

Với Hai số 0 và -6 thì 0 ko thể là mẫu số nên chỉ mang số: (frac{0}{-6}) là phân số.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời những thắc mắc mang trong bài học cho những bạn tham khảo. Những bạn hãy đọc kỹ thắc mắc trước lúc trả lời nhé!


Nghi vấn

1. Trả lời thắc mắc Một trang 5 sgk Toán 6 tập 2

Cho ba ví dụ về phân số. Cho biết tử và mẫu của mỗi phân số đó.

Trả lời:

– Phân số (displaystyle{{ – 7} over 8}) , mang -7 là tử số, 8 là mẫu số.

– Phân số (displaystyle {{ 14} over 5}) , mang 14 là tử số, 5 là mẫu số.

– Phân số (displaystyle {9 over 2}) , mang 9 là tử số, Hai là mẫu số.


2. Trả lời thắc mắc Hai trang 5 sgk Toán 6 tập 2

Trong những cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số?

a) (dfrac{4}{7}) b) (dfrac{0,25}{-3}) c) (dfrac{-2}{5})

d) (dfrac{6,23}{7,4}) e) (dfrac{3}{0})

Trả lời:

Cách viết cho ta phân số là a), c).

Cách viết b), d) mang tử số là số thập phân nên ko cho ta phân số.

Cách viết e) mang mẫu số bằng 0 nên ko cho ta phân số.


3. Trả lời thắc mắc 3 trang 5 sgk Toán 6 tập 2

Mọi số nguyên mang thể viết dưới dạng phân số ko ? Cho ví dụ.

Trả lời:

Mọi số nguyên mang thể viết được dưới dạng phân số.

Ví dụ: Số 3 mang thể viết dưới dạng phân số là (dfrac{3}{1}).

Dưới đây là Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 5 6 sgk toán 6 tập 2. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài Một Hai 3 4 5 trang 5 6 sgk toán 6 tập Hai của bài §Một Mở rộng khái niệm về phân số trong chương III – Phân số cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 5 6 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài Một trang 5 sgk Toán 6 Tập 2

Ta trình diễn (frac{1}{4}) của hình tròn bằng cách chia hình tròn bằng 4 phần bằng nhau rồi tô màu một phần như hình 1.

Theo đó hãy trình diễn:

a) (frac{2}{3}) của hình chữ nhật (h.2) ;

b) (frac{7}{16}) của hình vuông (h.3).

Bài giải:

a) (frac{2}{3}) của hình chữ nhật:

b) (frac{7}{16}) của hình vuông:


2. Giải bài Hai trang 6 sgk Toán 6 tập 2

Phần tô màu trong những hình $4a, b, c, d$ trình diễn phân số nào?

Bài giải:

a) Hình vuông được chia thành 9 phần bằng nhau, tô đậm Hai phần.

Do đó hình 4a) trình diễn phân số (dfrac{2}{9}.)

b) Ta chia hình trên thành những phần đều nhau được hình như sau:

Hình trên được chia thành 12 phần bằng nhau, mang 9 phần được tô đậm.

Do đó hình 4b) trình diễn phân số (dfrac{9}{12}) ;

c) Ta chia hình vuông thành 4 phần bằng nhau như hình dưới. Phần tô đậm chiếm Một phần. Nên hình 4c) trình diễn phân số (dfrac{1}{4})

d) Ta chia hình thành 12 phần bằng nhau như hình dưới. Phần tô đậm chiếm Một phần. Nên hình 4c) trình diễn phân số (dfrac{1}{12}).


3. Giải bài 3 trang 6 sgk Toán 6 tập 2

Viết những phân số sau?

a) Hai phần bảy;

b) Âm năm phần chín;

c) Mười một phần mười ba;

d) Mười bốn phần năm.

Bài giải:

a) Hai phần bảy: (frac{2}{7}) ;

b) Âm năm phần chín: (frac{-5}{9}) ;

c) Mười một phần mười ba: (frac{11}{13}) ;

d) Mười bốn phần năm: (frac{14}{5}). 


4. Giải bài 4 trang 6 sgk Toán 6 tập 2

Viết những phép chia sau dưới dạng phân số.

a) $3 : 11;$

b) $-4 : 7$

c) $5 : (-13)$

d) $x$ chia cho $3 (x ∈ Z).$

Bài giải:

a) $3 : 11$ viết là: (dfrac{3}{11});

b) $-4 : 7$ viết là: (dfrac{-4}{7});

c) $5 : (-13)$ viết là: (dfrac{5}{-13});

d) $x$ chia cho $3 (x ∈ Z)$ viết là (dfrac{x}{3}).


5. Giải bài 5 trang 6 sgk Toán 6 tập 2

Tiêu dùng cả hai số $5$ và $7$ để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần. Cũng hỏi tương tự với hai số $0$ và $-2$.

Bài giải:

Với hai số $5$ và $7$ ta viết được thành những phân số sau: (dfrac{5}{7}) và (dfrac{7}{5});

Với hai số $0$ và $- 2$ ta mang thể viết thành phân số sau: (dfrac{0}{-2}).

Lưu ý: mẫu số luôn phải khác $0$


Bài tiếp theo:

 • Giải bài 6 7 8 9 10 trang 8 9 sgk Toán 6 tập 2

 • Những bài toán 6 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 6
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 6
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 6
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 6
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 6
 • Để học tốt môn GDCD lớp 6

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 5 6 sgk toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã mang giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *