Toán 6 Bài tập cuối chương II – Kết nối tri thức với cuộc sống Giải Toán lớp 6 trang 56 – Tập 1

Giải Toán 6 Bài tập cuối chương II sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp những em học trò lớp 6 tham khảo phương pháp giải, cùng những bước giải rất chi tiết những bài tập trong SGK Toán 6 tập Một trang 56.

Với lời giải Toán 6 trang 56 chi tiết từng phần, từng bài tập, những em tiện lợi ôn tập, củng cố tri thức, luyện giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống thuật nhuần nhuyễn. Nhờ đó, sẽ tiện lợi làm những bài tập về tín hiệu chia hết, ước chung to nhất, ước chung nhỏ nhất... Mời những em cùng tải miễn phí bài viết:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 56 tập 1

Bài 2.53

Tìm x ∈ {50; 108; 189; 1 234; 2 019; Hai 020} sao cho:

 1. x - 12 chia hết cho 2;
 2. x - 27 chia hết cho 3;
 3. x + 20 chia hết cho 5;
 4. x + 36 chia hết cho 9.

Hướng dẫn giải

 • Tín hiệu chia hết cho 2: Những số mang chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 8 thì chia hết cho Hai và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.
 • Tín hiệu chia hết cho 5: Những số mang chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.
 • Tín hiệu chia hết cho 3: Những số mang tổng những chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.
 • Tín hiệu chia hết cho 9: Những số mang tổng những chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

Gợi ý đáp án:

a) x - 12 chia hết cho 2

Mà 12 chia hết cho Hai nên x chia hết cho 2

Vậy trị giá của x thỏa mãn là 50, 108, 1 234, Hai 020.

b) x - 27 chia hết cho 3;

Mà 27 chia hết cho Hai nên x chia hết cho 3

Vậy trị giá của x thỏa mãn là 108, 189, 2 019.

c) x + 20 chia hết cho 5;

Mà 20 chia hết cho 5 nên x chia hết cho 5

Vậy trị giá của x thỏa mãn là 50, Hai 020.

d) x + 36 chia hết cho 9

Mà 36 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9

Vậy trị giá của x thỏa mãn là 108, 189

Bài 2.54

Thực hiện phép tính sau rồi phân tích kết quả ra thừa số nhân tố:

 1. 142 + 52 + 22
 2. 400 : 5 + 40

Hướng dẫn giải

Muốn phân tích một số tự nhiên a to hơn Một ra thừa số nhân tố ta mang thể làm như sau:

 • Rà soát xem Hai mang phải là ước của a hay ko. Nếu ko ta xét số nhân tố 3 và cứ như thế đối với những số nhân tố to dần.
 • Giả sử x là ước nhân tố nhỏ nhất của a, ta chia a cho x được thương b.
 • Tiếp tục thực hiện thứ tự trên đối với b. Cứ tiếp tục quá trình trên kéo dài cho tới lúc ta được thương là một số nhân tố.

Gợi ý đáp án:

a) 142 + 52 + 22 = 196 + 25 + 4 = 225 = 32.52

b) 400 : 5 + 40 = 80 + 40 = 120 = 23.3.5

Bài 2.55

Tìm ƯCLN và BCNN của:

Hướng dn gii

- Muốn tìm UCLN của hai hay nhiều hơn Một số ta thực hiện ba bước sau:

 • Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nhân tố
 • Bước 2: Chọn ra những thừa số nhân tố chung
 • Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là UCLN phải tìm.

- Để tìm bội chung nhỏ nhất, bạn mang thể làm theo những bước sau đây:

 • Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nhân tố.
 • Bước 2: Chọn ra những thừa số nhân tố chung và riêng.
 • Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ to nhất của nó. Tích đó là bội chung nhỏ nhất cần tìm.

Gợi ý đáp án:

Bài 2.56

Những phân số sau đã tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản.

Hướng dn gii

- Muốn tìm UCLN của hai hay nhiều hơn Một số ta thực hiện ba bước sau:

 • Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nhân tố
 • Bước 2: Chọn ra những thừa số nhân tố chung
 • Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó.

Tích đó là UCLN phải tìm.

Gợi ý đáp án:

a)

Ta thấy ƯCLN(27, 123) = 3 nên phân số đã cho chưa tối giản

Ta mang là phân số tối giản

b)

Ta thấy ƯCLN(33, 77) = 11 nên phân số đã cho chưa tối giản

Ta mang là phân số tối giản

Bài 2.57

Bài 2.58

Mang 12 quả cam, 18 quả xoài và 30 quả bơ. Mẹ muốn Mai chia đều mỗi loại quả đó vào những túi sao cho mỗi túi đều mang cam, xoài, bơ. Hỏi Mai mang thể chia được nhiều nhất là mấy túi quà?

Gợi ý đáp án:

Số túi quà nhiều nhất mà Mai chia được là ƯCLN(12, 18, 30)

Mà ƯCLN(12, 18, 30) = 6

Vậy Mai mang thể chia được nhiều nhất 6 túi quà

Bài 2.59

Bác bỏ Nam định kì 3 tháng một lần thay dầu, 6 tháng một lần xoay lốp xe ô tô của mình. Hỏi nếu chưng đó làm hai việc đó đồng thời vào tháng 4 năm nay, thì sắp nhất lần tiếp theo chưng đó sẽ cùng làm hai việc đó vào tháng mấy.

Gợi ý đáp án:

Số tháng ít nhất tiếp theo mà chưng Nam làm hai việc đó cùng một tháng là BCNN(3, 6) = 6

Do đó sau 6 tháng nữa chưng sẽ làm hai việc cùng một tháng.

Vậy nếu chưng đó làm hai việc đó đồng thời vào tháng 4 năm nay, thì sắp nhất lần tiếp theo chưng đó sẽ cùng làm hai việc đó vào tháng 10.

Bài 2.60

Biết rằng hai số 79 và 97 là hai số nhân tố. Hãy tìm ƯCLN và BCNN của hai số này.

Hướng dn gii

Nếu hai số a và b là số nhân tố nhau thì:

UCLN(a; b) = 1

BCNN(a; b) = a . b

Gợi ý đáp án:

Vì 79 và 97 là hai số nhân tố nên ƯCLN(79, 97) = Một và BCNN(79, 97) = 79.97 = 7 663

Bài 2.61

Biết hai số 3a.52 và 33.5b mang ƯCLN là 33.52 và BCNN là 34.53. Tìm a và b

Hướng dn gii

Sử dụng kết quả thu được của bài tập 2.45 trang 55 ta mang:

Tích Ước chung to nhất với Bội chung nhỏ nhất của hai số bằng tích hai số đó

UCLN(a; b) . BCNN(a; b) = a.b

Gợi ý đáp án:

Ta mang: ƯCLN.BCNN = 33.52.34.53 = 37.55

= 3a.52.33.5b = 3a+3.5b+2

Do đó a + 3 = 7 và b + 2 = 5 nên a = 4 và b = 3

Bài 2.62

Bài toán cổ:

Bác bỏ kia chăn vịt khác thường
Buộc đi cho được chẵn hàng mới ưa
Hàng Hai xếp thấy chưa vừa
Hàng 3 xếp vẫn còn thừa một con
Hàng 4 xếp vẫn chưa tròn
Hàng 5 xếp thiếu một con mới đầy
Xếp thành hàng 7, đẹp thay
Vịt bao nhiêu? Tính được ngay mới tài.

(Biết số vịt chưa tới 200 con)

Hướng dn gii

Sử dụng những tín hiệu chia hết để giải bài toán

Gợi ý đáp án:

Gọi số vịt là x (x<200)

Vì hàng 5 xếp thiếu Một con nên x mang chữ số tận cùng là 4 hoặc 9

Vì hàng 2, hàng 4 ko xếp được do đó x ko chia hết được cho Hai và cho 4

Vì số vịt xếp được thành 7 hàng nên x chia hết cho 7

Do đó x ∈ bội của 7 , mang chữ số tận cùng là 9 và x bé hơn 200, nên x ∈ {49; 119; 189}

Mà x chia cho 3 dư Một nên x = 49


--- Cập nhật: 26-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải bài 1 2 3 4 5 trang 56 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo từ website giaibaisgk.com cho từ khoá giải bài tập toán lớp 6 trang 56.

Hướng dẫn giải Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên sgk Toán 6 tập Một bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 56 sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải những nghi vấn, hoạt động phát động, khám phá, thực hiện, vận dụng và bài tập, giúp những bạn học trò học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động phát động trang 54 Toán 6 tập Một CTST

Làm thế nào để so sánh hai số nguyên âm?

Trả lời:

Sau bài này chúng ta sẽ biết:

Để so sánh hai số nguyên âm a và b, ta mang hai cách sau:

– Trên trục số, nếu số a nằm bên trái số b thì a < b hoặc trái lại.

– Trong hai số nguyên âm a, b số nào mang số đối to hơn thì số đó nhỏ hơn.


1. So sánh hai số nguyên

Hoạt động khám phá Một trang 54 Toán 6 tập Một CTST

Nhiệt độ trung bình trong tháng Một tại hai điểm: Vostok (Vô-xtốc) và Ottawa (Ốt-ta-oa) tuần tự là -31oC và -7oC. Theo em, trong tháng một, nơi nào lạnh hơn?

Trả lời:

Vì lúc ta trình diễn Hai số – 31 và – 7 lên trục số, ta thấy điểm trình diễn số – 31 nằm bên trái điểm trình diễn số – 7 nên -31oC  nhỏ hơn -7oC nên nhiệt độ của Vostok sẽ thấp hơn nhiệt độ Ottawa.

Vậy trong tháng Một tại Vostok sẽ lạnh hơn Ottawa.


Thực hiện trang 55 Toán 6 tập Một CTST

So sánh những cặp số nguyên sau:

a) – 10 và – 9;

b) Hai và – 15;

c) 0 và – 3.

Trả lời:

a) Trên trục số, ta thấy số – 10 nằm ở bên trái số – 9 nên  – 10 < – 9.


Vận dụng Một trang 55 Toán 6 tập Một CTST

Cho những số nguyên a, b, c sao cho:

Hỏi trong những số nói trên, số nào là số nguyên dương, số nào là nguyên âm và số nào bằng 0?

Trả lời:

– Vì b < -7, mà – 7 < 0 nên b < 0 hay b là số nguyên âm.

– Vì – 1 < c < 1, mà c là số nguyên nên c = 0.


2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Hoạt động khám phá Hai trang 55 Toán 6 tập Một CTST

Sắp xếp những số – 5; 4; -2; 0; Hai theo thứ tự tăng dần.

Trả lời:

Ta xếp những số thành những nhóm rồi so sánh:

Nhóm 1: Những số nguyên âm: – 5 và – 2, ta mang – 5 < – 2 < 0

Nhóm 2: Những số nguyên dương: 4 và 2, ta mang 0 < 2 < 4

Do đó: – 5 < – 2 < 0 < 2 < 4

Sắp xếp những số trên theo thứ tự tăng dần ta được: – 5; – 2; 0; 2; 4.


Vận dụng Hai trang 55 – 56 Toán 6 tập Một CTST

Một số sinh vật biển sống sắp mặt nước, trong lúc đó một số khác lại sống rất sâu dưới đáy đại dương. Hãy sắp xếp những sinh vật biển sau theo thứ tự giảm dần độ cao của môi trường sống.

Trả lời:

Nên ta sắp xếp những sinh vật biển theo thứ tự giảm dần của độ cao của môi trường sống như sau: Cá cờ xanh (Blue marlin); Cá hố (Ribbon fish); Cá đèn (Lantern fish); Sao biển (Brittle fish).


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 56 sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Giải bài Một trang 56 Toán 6 tập Một CTST

So sánh những cặp số sau:

a) 6 và 5;      b) – 5 và 0;

c) – 6 và 5;   d) – 8 và – 6;

e) 3 và – 10; g) – Hai và – 5.

Bài giải:

b) – 5 < 0 (Số nguyên âm luôn nhỏ hơn 0).

c) – 6 < 5 (Số nguyên âm nhỏ hơn số nguyên dương).

d) – 8 < – 6 (Vì số đối của – 8 là 8 to hơn số đối của – 6 là 6).


Giải bài Hai trang 56 Toán 6 tập Một CTST

Tìm số đối của những số nguyên: 5; – 4; – 1; 0; 10; – Hai 021.

Bài giải:

– Số đối của 5 là – 5.

– Số đối của – 4 là 4.

– Số đối của – 1 là 1.

– Số đối của 0 là 0.

– Số đối của 10 là – 10.

– Số đối của – Hai 021 là 2021.


Giải bài 3 trang 56 Toán 6 tập Một CTST

Sắp xếp những số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và trình diễn chúng trên trục số:

2; -4; 6; 4; 8; 0; -2; -8; -6.

Bài giải:

– Ta chia những số đã cho thành những nhóm rồi so sánh:

+ Nhóm 1: Những số nguyên dương: 2; 6; 4; 8, ta mang 0 < 2 < 4 < 6 < 8

+ Nhóm 2: Những số nguyên âm: – 4; – 2; – 6 ; – 8, ta mang – 8 < – 6 < – 4 < – 2 < 0

Lúc đó ta mang: – 8 < – 6 < – 4 < – 2 < 0 < 2 < 4 < 6 < 8

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: – 8; – 6; – 4; – 2; 0; 2; 4; 6; 8.

– Trình diễn những số nguyên đã cho trên trục số như sau:


Giải bài 4 trang 56 Toán 6 tập Một CTST

Hãy liệt kê những phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) A = – 4 < a < – 1;

b) B = – 2 < b < 3;

c) C = – 3 < c < 0;

d) D = – 1 < d < 6.

Bài giải:

a) Những số nguyên thỏa mãn to hơn -4 và nhỏ hơn -Một là: -3; -2.

Vậy A = {- 3; – 2}.

b) Những số nguyên thỏa mãn to hơn -Hai và nhỏ hơn 3 là: -1; 0; 1; 2.

Vậy B = {- 1; 0; 1; 2}.

c) Những số nguyên thỏa mãn to hơn – 3 và nhỏ hơn 0 là: -2; -1.

Vậy C = {- 2; -1}.

d) Những số nguyên thỏa mãn to hơn -Một và nhỏ hơn 6 là: 0; 1; 2; 3; 4; 5.

Vậy D = {0; 1; 2; 3; 4; 5}.


Giải bài 5 trang 56 Toán 6 tập Một CTST

Sắp xếp theo thứ tự từ thấp tới cao nhiệt độ (oC) mùa đông tại những điểm sau đây của nước Mỹ: Hawaii (Ha-oai) 12oC, Montana (Môn-ta-na) -2oC, Alaska (A-la-xca) -51oC, New York (Niu Oóc) -15oC, Florida (Phlo-ra-đa) 8oC.

Bài giải:

Ta mang:

Ta so sánh và sắp xếp theo thứ tự từ thấp tới cao nhiệt độ như sau:

-51oC  < -15oC  <  -2oC <  8oC < 12oC

Vậy những địa điểm mang nhiệt độ theo thứ tự từ thấp tới cao tuần tự là: Alaska (A-la-xca); New York (Niu Oóc); Montana (Mon-ta-na); Florida (Phlo-ra-đa); Hawaii (Ha-oai).


Bài trước:

👉 Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 53 54 sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài Một Hai 3 4 5 6 7 8 trang 63 64 sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 56 sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã mang giaibaisgk.com“--- Cập nhật: 26-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải Toán lớp 6 trang 56 Tập 1 Kết nối tri thức từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập toán lớp 6 trang 56.

Với Giải Toán lớp 6 trang 56 Tập Một trong Bài tập cuối Chương Hai trang 56 Toán lớp 6 Tập Một Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò tiện lợi làm bài tập Toán lớp 6 trang 56.

Giải Toán lớp 6 trang 56 Tập Một Kết nối tri thức

Bài 2.53 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Tìm x ∈ {50; 108; 189; 1 234; 2 019; Hai 020} sao cho:

a) x - 12 chia hết cho 2;

b) x - 27 chia hết cho 3;

c) x + 20 chia hết cho 5;

d) x + 36 chia hết cho 9.

Lời giải:

a) x - 12 chia hết cho 2

Vì 12 chia hết cho Hai nên x chia hết cho Hai do đó x tận cùng là số chẵn

Mà x ∈ {50; 108; 189; 1 234; 2 019; Hai 020}

Vậy trị giá của x thỏa mãn là 50, 108, 1 234, Hai 020.

b) x - 27 chia hết cho 3;

Vì 27 chia hết cho 3 nên x chia hết cho 3 do đó tổng những chữ số của x chia hết cho 3

Mà x ∈ {50; 108; 189; 1 234; 2 019; Hai 020}

Vậy trị giá của x thỏa mãn là 108, 189, 2 019.

c) x + 20 chia hết cho 5;

Vì 20 chia hết cho 5 nên x chia hết cho 5 do đó x mang chữ số tận cùng là 0 hoặc 5

Mà x ∈ {50; 108; 189; 1 234; 2 019; Hai 020}

Vậy trị giá của x thỏa mãn là 50, Hai 020.

d) x + 36 chia hết cho 9

Vì 36 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9 do đó tổng những chữ số của x chia hết cho 9

Mà x ∈ {50; 108; 189; 1 234; 2 019; Hai 020}

Vậy trị giá của x thỏa mãn là 108, 189.

Bài 2.54 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Thực hiện phép tính sau rồi phân tích kết quả ra thừa số nhân tố

a)142 + 52 + 22;

b) 400 : 5 + 40.

Lời giải:

a) 142 + 52 + 2= 196 + 25 + 4 = 225 

Phân tích 225 ra thừa số nhân tố:

Vậy 142 + 52 + 22 = 225 = 32.52

b) 400 : 5 + 40 = 80 + 40 = 120

Phân tích 120 ra thừa số nhân tố

Vậy 400 : 5 + 40 = 120 =  23.3.5.

Bài 2.55 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Tìm ƯCLN và BCNN của:

a) 21 và 98;

b) 36 và 54.

Lời giải:

a) Ta mang: 21 = 3.7;    98 = 2.72

+) Thừa số nhân tố chung là 7, thừa số nhân tố riêng là Hai và 3

+) Số mũ nhỏ nhất của 7 là Một nên ƯCLN(21, 98) = 7

+) Số mũ to nhất của Hai là 1, số mũ to nhất của 3 là 1, số mũ to nhất của 7 là Hai nên BCNN(21, 98) = 2.3.72= 294

Vậy ƯCLN(21, 98) = 7 ; BCNN(21, 98) = 2.3.72= 294.

b) Ta mang: 36 = 22.32;    54 = 2.33

+) Thừa số nhân tố chung là Hai và 3, ko mang thừa số nhân tố riêng

+) Số mũ nhỏ nhất của Hai là 1, số mũ nhỏ nhất của 3 là Hai nên ƯCLN(36, 54) =  2.32 = 18

+) Số mũ to nhất của Hai là 2, số mũ to nhất của 3 là 3 nên BCNN(36, 54) = 2.32 = 108

Vậy ƯCLN(36, 54) =  2.32 = 18; BCNN(36, 54) = 2.32 = 108.

Bài 2.56 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Những phân số sau đã tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản.

a)

b)

Lời giải:

a) Ta mang: 27 = 33;    123 = 3.41

+) Thừa số nhân tố chung là 3

+) Số mũ nhỏ nhất của 3 là Một nên ƯCLN(27, 123) = 3. Do đó phân số chưa tối giản.

 . Ta được là phân số tối giản vì ƯCLN(9, 41) = 1.

b) Ta mang: 33 = 3.11;     77 = 7.11

+) Thừa số nhân tố chung là 11

+) Số mũ nhỏ nhất của 11 là Một nên ƯCLN(33, 77) = 11. Do đó phân số chưa tối giản.

. Ta được là phân số tối giản vì ƯCLN(3, 7) = 1.

Bài 2.57 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Thực hiện phép tính:

a)

b)

Lời giải:

a) Ta mang: 12 = 22.3;  16 = 24 nên BCNN(12, 16) = 24.3 = 48 nên ta mang thể chọn mẫu chung là 48.

b) Ta mang: 15 = 3.5;    9 = 32 nên BCNN(15, 9) = 32.5 = 45 nên ta mang thể chọn mẫu chung là 45.

Bài 2.58 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Mang 12 quả cam, 18 quả xoài và 30 quả bơ. Mẹ muốn Mai chia đều mỗi loại quả đó vào 

những túi sao cho mỗi túi đều mang cam, xoài, bơ.  Hỏi Mai mang thể chia được nhiều nhất là mấy túi quà?

Lời giải:

Số túi quà nhiều nhất mà Mai chia được là ƯCLN(12, 18, 30)

Ta mang: 12 = 22.3

           18 = 2.32

           30 = 2.3.5

+) Những thừa số nhân tố chung là Hai và 3. Số mũ nhỏ nhất của Hai là 1, số mũ nhỏ nhất của 4 là 1

Do đó: ƯCLN(12, 18, 30) = 2.3 = 6

Vậy Mai mang thể chia được nhiều nhất 6 túi quà.

Bài 2.59 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Bác bỏ Nam định kì 3 tháng một lần thay dầu, 6 tháng một lần xoay lốp xe ô tô của mình. Hỏi nếu chưng đó làm hai việc đó đồng thời vào tháng 4 năm nay, thì lần sắp nhất tiếp theo chưng đó sẽ cùng làm hai việc đó vào tháng mấy.

Lời giải:

Số tháng ít nhất tiếp theo mà chưng Nam làm hai việc đó cùng một tháng là BCNN(3, 6)

Vì ⁝3 nên BCNN(3, 6) = 6

Do đó sau 6 tháng nữa chưng sẽ làm hai việc cùng một tháng.

Nếu chưng đó làm hai việc đó đồng thời vào tháng 4 năm nay, thì sắp nhất lần tiếp theo chưng đó sẽ cùng làm hai việc đó vào tháng 4 + 6 = 10.

Vậy lần sắp nhất tiếp theo chưng đó sẽ cùng làm hai việc đó vào tháng 10.

Bài 2.60 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1: Biết rằng hai số 79 và 97 là hai số nhân tố. Hãy tìm ƯCLN và BCNN của hai số này.

Lời giải:

Vì  mỗi số nhân tố chỉ mang ước là Một và chính nó mà 79 và 97 là hai số nhân tố khác nhau nên ƯCLN(79, 97) = Một và BCNN(79, 97) = 79.97 = 7 663.

Bài 2.61 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Biết hai số 3a.52 và 33.5b mang ƯCLN là 33.52 và BCNN là 34.53. Tìm a và b.

Lời giải:

ƯCLN (3a.52; 33.5b). BCNN = (3a.52; 33.5b) = ( 33.53).(34.53)

= (33.34).(52.53) = 33+4.52+3 = 37.55

Tích của Hai số đã cho:(3a.52).(33.5b) = ( 3a.33).(52.5b) = 3a+3.5b+2

Ta mang tích của hai số bằng tích của ƯCLN và BCNN của hai số đó nên:

37.55= 3a+3.5b+2. Do đó: a + 3 = 7 ⇒ a = 7 – 3 = 4

                                   và  b + 2 = 5 ⇒ b = 5 -2

Vậy a = 4 và b = 3.

Bài 2.62 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Bài toán cổ

Bác bỏ kia chăn vịt khác thường

Buộc đi cho được chẵn hàng mới ưa

Hàng Hai xếp thấy chưa vừa

Hàng 3 xếp vẫn còn thừa một con

Hàng 4 xếp vẫn chưa tròn

Hàng 5 xếp thiếu một con mới đầy 

Xếp thành hàng 7, đẹp thay

Vịt bao nhiêu? Tính được ngay mới tài.

                                   (Biết số vịt chưa tới 200 con)

Lời giải:

Giả sử mang a con vịt.

Theo những dữ kiện đề bài cho:

Hàng Hai xếp vẫn chưa vừa tức thị a là số lẻ ⇒ a + 1 ⋮ 2 (1)

Hàng 3 xếp vẫn còn thừa Một con tức thị (a – 1) ⋮ 3 (2)

Hàng xếp 5 thiếu Một con mới đầy tức thị (a + 1) ⋮ 5 (3)

Xếp thành hàng 7, đẹp thay tức thị a ⋮ 7 (4)

Số vịt chưa tới 200 con tức thị a < 200.

Từ (1) và (3) suy ra (a + 1) ∈ BC(2; 5) = B(10) = {0; 10; 20; 30; 40; …}.

a ⋮ 7 nên a + Một chia 7 dư 1.

Những số là bội của 10, chia 7 dư Một là 50; 120; 190; 260; …

Mà a + 1 ≤ 200 nên a + 1 = 50; 120 hoặc 190.

– Trường hợp 1: a + 1 = 50 thì a = 49 ⋮ 7 (t/m (4))

a – 1 = 48 ⋮ 3 (t/m (2)).

Vậy a = 49 (thỏa mãn).

– Trường hợp 2: a + 1= 120

Suy ra a = 119, suy ra a – 1 = 118 ⋮̸ 3 (ko thỏa mãn (2)) (Loại).

– Trường hợp 3: a + 1 = 190

Suy ra a = 189, suy ra a – 1 = 188 ⋮̸ 3 (ko thỏa mãn (2)) (Loại).

Vậy số vịt là 49 con.

 • Toán lớp 6 Bài 13: Tập hợp những số nguyên

 • Toán lớp 6 Bài 14: Phép cùng và phép trừ số nguyên

 • Toán lớp 6 Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

 • Toán lớp 6 Tập luyện chung trang 69

 • Toán lớp 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com--- Cập nhật: 26-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải Bài tập cuối chương 2 trang 56 Toán lớp 6 – Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên từ website dethikiemtra.com cho từ khoá giải bài tập toán lớp 6 trang 56.

Bài 2.53 trang 56 Toán 6 tập 1

Tìm x ( in ){50; 108, 189, 1234; 2 019; Hai 020} sao cho:

a) x – 12 chia hết cho 2;

b) x – 27 chia hết cho 3;

c) x + 20 chia hết cho 5;

d) x + 36 chia hết cho 9.

(begin{array}{l}(a + b) vdots c Rightarrow a vdots b,,,b vdots c(a – b) vdots c Rightarrow a vdots b,,,b vdots cend{array})

a) (x – 12) ( vdots )2

Mà 12( vdots ) Hai nên x ( vdots )2

Vậy trị giá của x thỏa mãn là 50, 108, 1 234, Hai 020.

b) (x – 27) ( vdots )3;

Mà 27 ( vdots )Hai nên x ( vdots )3

Vậy trị giá của x thỏa mãn là 108, 189, 2 019.

c) (x + 20) ( vdots )5;

Mà 20 ( vdots )5 nên x ( vdots )5

Vậy trị giá của x thỏa mãn là 50, Hai 020.

d) (x + 36) ( vdots )9

Mà 36 ( vdots )9 nên x ( vdots )9

Vậy trị giá của x thỏa mãn là 108, 189.

Bài 2.54 Toán 6 trang 56

Thực hiện phép tính sau rồi phân tích kết quả ra thừa số nhân tố:

a) 142 + 52 + 22;

b) 400 : 5 + 40

a) 14+ 5+ 22 = 196 + 25 + 4 = 225 = 32.52

b) 400 : 5 + 40 = 80 + 40 = 120 = 23.3.5

Giải Bài 2.55 Toán lớp 6

Tìm ƯCLN và BCNN của:

a) 21 và 98;

b) 36 và 54.

a) Ta mang: 21 = 3.7;  98 = 2.72

b) Ta mang: 36 = 22.32, 54 = 2.33

ƯCLN(36, 54) = 2.32 = 18; BCNN(36, 54) = 22.33 = 108.

Bài 2.56

Những phân số sau đã là phân số tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản.

a) (frac{{27}}{{123}});           b) (frac{{33}}{{77}}).

Ta mang 27 = 33; 123 = 3.41

Suy ra: (frac{{27}}{{123}} = frac{{27:3}}{{123:3}} = frac{9}{{41}}).

b) Ta mang: 33 = 3.11; 77 = 7.11

Suy ra: (frac{{33}}{{77}} = frac{{33:11}}{{77:11}} = frac{3}{7}).

Bài 2.57 Toán 6 – Ôn tập chương 2

Thực hiện phép tính:

a)(frac{5}{{12}} + frac{3}{{16}};)         b) (frac{4}{{15}} – frac{2}{9}.)

Quy đồng mẫu số những phân số rồi thực hiện cùng(trừ) tử số những phân số và giữ nguyên mẫu số.

a) BCNN(12, 16) = 48 nên chọn mẫu số chung là 48

(frac{5}{{12}} + frac{3}{{16}} = frac{{5.4}}{{12.4}} + frac{{3.3}}{{16.3}} = frac{{20}}{{48}} + frac{9}{{48}} = frac{{29}}{{48}})

b) BCNN(15, 9) = 45 nên chọn mẫu chung là 45.

(frac{4}{{15}} – frac{2}{9} = frac{{4.3}}{{15.3}} – frac{{2.5}}{{9.5}} = frac{{12}}{{45}} – frac{{10}}{{45}} = frac{2}{{45}})

Giải Bài 2.58 trang 56 Toán 6 Kết nối tri thức

Mang 12 quả cam, 18 quả xoài và 30 quà bơ. Mẹ muốn Mai chia đều mỗi loại quà đó vào những túi quà sao cho mỗi túi đều mang cả cam, xoài và bơ. Hỏi Mai mang thể chia được nhiều nhất là mấy túi quả?

Số túi quà nhiều nhất mà Mai mang thể chia được là ƯCLN(12, 18, 30).

Ta mang: 12 = 22.3;  18 = 2.32;  30 = 2.3.5

Vậy Mai mang thể chia được nhiều nhất 6 túi quà.

Bài 2.59 trang 56 Toán 6 KNTT

Bác bỏ Nam định kì 3 tháng một lần thay dầu, 6 tháng một lần xoay lốp xe ô tô của mình. Hỏi nếu chưng đó làm hai việc đó đồng thời vào tháng 4 năm nay, thì lần sắp nhất tiếp theo chưng đó sẽ cùng làm hai việc đó vào tháng nào?

Số tháng ít nhất tiếp theo mà chưng Nam làm hai việc đó cùng một tháng là BCNN(3, 6)

Mà 6( vdots )3 nên BCNN(3, 6)= 6.

Do đó sau 6 tháng nữa chưng sẽ làm hai việc cùng một tháng.

Vậy nếu chưng đó làm hai việc đó đồng thời vào tháng 4 năm nay, thì sắp nhất lần tiếp theo chưng đó sẽ cùng làm hai việc đó vào tháng 10.

Giải Bài 2.60 Toán lớp 6

Biết rằng 79 và 97 là hai số nhân tố. Hãy tìm ƯCLN và BCNN của hai số này.

Nếu a và b là hai số nhân tố cùng nhau thì:

ƯCLN(a, b) = Một và BCNN(a, b) = a.b.

Vì 79 và 97 là hai số nhân tố nên:

 ƯCLN(79, 97) = 1

 BCNN(79, 97) = 79.97 = 7 663

Bài 2.61

Biết hai số 3a. 52 và 33.5b mang ƯCLN là 33.52  và BCNN là 34 .53. Tìm a và b.

Tích hai số m và n bằng tích của ƯCLN(m, n) và BCNN(m, n)

Tích hai số cần tìm bằng tích của ƯCLN và BCNN

Ta mang: ƯCLN.BCNN = 33.52.34.53 = 37.55

Tích hai số đã cho là: 3a. 52. 33.5b = 3a+3.52+b

Suy ra: 3a+3.52+b = 37.55

Do đó: a + 3 = 7 và b + 2 = 5 nên a = 4 và b = 3.

Bài 2.62 Toán 6 trang 56

 Bác bỏ kia chăn vịt khác thường

Buộc đi cho được chẵn hàng mới ra

Hàng Hai xếp thấy chưa vừa

Hàng 3 xếp vẫn còn thừa một con

Hàng 4 xếp vẫn chưa tròn

Hàng 5 xếp thiếu một con mới đầy

Xếp thành hàng 7, đẹp thay

Vịt bao nhiêu? Tính được ngay mới tài.

(Biết số vịt chưa tới 200 con).

Gọi số vịt là x ((x in {mathbb{N}^*},,,x < 200)).

Vì hàng 2, hàng 4 ko xếp đc do đó x ko chia hết đc cho Hai và cho 4 .

Vì số vịt xếp được thành 7 hàng nên x( vdots )7.

Do đó x ∈ B(7), x mang chữ số tận cùng là 9 và x < 200, nên x ∈ {49; 119; 189}.

Mà x chia cho 3 dư Một nên x = 49.

Vậy mang 49 con vịt.


--- Cập nhật: 26-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài 2.56 trang 56 Toán 6 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống Giải Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức từ website giaitoan.com cho từ khoá giải bài tập toán lớp 6 trang 56.

Bài 2.56 trang 56 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Bài 2.56 trang 56 là lời giải bài Bài tập cuối chương 2 hướng dẫn chi tiết lời giải tạo điều kiện cho những em học trò tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6. Mời những em học trò cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 2.56 Toán lớp 6 trang 89

Bài 2.56 (SGK trang 56): Những phân số sau đã tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản.

a.                                                               b. 

Li gii chi tiết

a. Ta mang:

b. Ta mang:

 • Bài 2.54 (SGK trang 56): Thực hiện phép tính sau rồi phân tích kết quả ...
 • Bài 2.55 (SGK trang 56): Tìm ƯCLN và BCNN của: ...
 • Bài 2.56 (SGK trang 56): Những phân số sau đã tối giản chưa? ...
 • Bài 2.57 (SGK trang 56): Thực hiện phép tính: ...
 • Bài 2.58 (SGK trang 56): Mang 12 quả cam, 18 quả xoài và 30 quả bơ ...
 • Bài 2.59 (SGK trang 56): Bác bỏ Nam định kì 3 tháng một lần thay dầu ...
 • Bài 2.60 (SGK trang 56): Biết rằng hai số 79 và 97 là hai số nhân tố ...
 • Bài 2.61 (SGK trang 56): Biết hai số 3 a .5 Hai và 3 3 .5 b mang UCLN là 3 3 .5 2...
 • Bài 2.62 (SGK trang 56): Bài toán cổ ....

----------------------------------------

Trên đây GiaiToan.com đã giới thiệu lời giải chi tiết Bài 2.56 Toán lớp 6 trang 56 Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 2 cho những em học trò tham khảo, nắm được cách giải những dạng toán của Chương 2: Tính chất chia hết trong tập hợp những số tự nhiên. Qua đó giúp những em học trò ôn tập chuẩn bị cho những bài thi giữa và cuối học kì lớp 6. Ngoài ra GiaiToan xin giới thiệu tới quý thầy cô và học trò những tài liệu liên quan:

 • Giải Toán 6 sách Cánh Diều
 • Giải Toán lớp 6 sách Chân trời thông minh
 • Đề thi học kì Một lớp 6 Mang đáp án chi tiết

Một số câu hòi Toán lớp 6 đặc sắc:

 • Cho bốn điểm phân biệt A, B, C và D, trong đó ko mang ba điểm nào thẳng hàng
 • Một số nguyên sau lúc làm tròn tới hàng nghìn cho kết quả là 110 000
 • Bác bỏ Hà mang hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính bằng 1/Hai chiều dài của nó
 • Chứng minh A = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 +…+ 2^97+ 2^98 + 2^99 chia hết cho 7
 • Tìm số tự nhiên lúc chia cho 2,3,4,5 thì dư Hai và số đó là số to nhất mang 3 chữ số
 • Từ Một tới 100 mang bao nhiêu số chia hết cho Hai mang bao nhiêu số chia hết cho 5?
 • Chứng minh 5 + 5^2 + 5^3 + . . . +
 • Khoảng 3000 người tham gia một lễ kỉ niệm. Nếu họ xếp hàng 7, hàng 8, hàng 9 hay hàng 10
 • Một phân xưởng mang 30 người lao động. Dự kiến mỗi giờ mỗi người lao động làm được 100 sản phẩm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *