Giải bài 1 2 3 4 5 trang 56 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên sgk Toán 6 tập Một bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 56 sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải những nghi vấn, hoạt động phát động, khám phá, thực hiện, vận dụng và bài tập, giúp những bạn học trò học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động phát động trang 54 Toán 6 tập Một CTST

Làm thế nào để so sánh hai số nguyên âm?

Trả lời:

Sau bài này chúng ta sẽ biết:

Để so sánh hai số nguyên âm a và b, ta mang hai cách sau:

– Trên trục số, nếu số a nằm bên trái số b thì a < b hoặc trái lại.

– Trong hai số nguyên âm a, b số nào mang số đối to hơn thì số đó nhỏ hơn.


1. So sánh hai số nguyên

Hoạt động khám phá Một trang 54 Toán 6 tập Một CTST

Nhiệt độ trung bình trong tháng Một tại hai điểm: Vostok (Vô-xtốc) và Ottawa (Ốt-ta-oa) tuần tự là -31oC và -7oC. Theo em, trong tháng một, nơi nào lạnh hơn?

Trả lời:

Vì lúc ta trình diễn Hai số – 31 và – 7 lên trục số, ta thấy điểm trình diễn số – 31 nằm bên trái điểm trình diễn số – 7 nên -31oC  nhỏ hơn -7oC nên nhiệt độ của Vostok sẽ thấp hơn nhiệt độ Ottawa.

Vậy trong tháng Một tại Vostok sẽ lạnh hơn Ottawa.


Thực hiện trang 55 Toán 6 tập Một CTST

So sánh những cặp số nguyên sau:

a) – 10 và – 9;

b) Hai và – 15;

c) 0 và – 3.

Trả lời:

a) Trên trục số, ta thấy số – 10 nằm ở bên trái số – 9 nên  – 10 < – 9.


Vận dụng Một trang 55 Toán 6 tập Một CTST

Cho những số nguyên a, b, c sao cho:

Hỏi trong những số nói trên, số nào là số nguyên dương, số nào là nguyên âm và số nào bằng 0?

Trả lời:

– Vì b < -7, mà – 7 < 0 nên b < 0 hay b là số nguyên âm.

– Vì – 1 < c < 1, mà c là số nguyên nên c = 0.


2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Hoạt động khám phá Hai trang 55 Toán 6 tập Một CTST

Sắp xếp những số – 5; 4; -2; 0; Hai theo thứ tự tăng dần.

Trả lời:

Ta xếp những số thành những nhóm rồi so sánh:

Nhóm 1: Những số nguyên âm: – 5 và – 2, ta mang – 5 < – 2 < 0

Nhóm 2: Những số nguyên dương: 4 và 2, ta mang 0 < 2 < 4

Do đó: – 5 < – 2 < 0 < 2 < 4

Sắp xếp những số trên theo thứ tự tăng dần ta được: – 5; – 2; 0; 2; 4.


Vận dụng Hai trang 55 – 56 Toán 6 tập Một CTST

Một số sinh vật biển sống sắp mặt nước, trong lúc đó một số khác lại sống rất sâu dưới đáy đại dương. Hãy sắp xếp những sinh vật biển sau theo thứ tự giảm dần độ cao của môi trường sống.

Trả lời:

Nên ta sắp xếp những sinh vật biển theo thứ tự giảm dần của độ cao của môi trường sống như sau: Cá cờ xanh (Blue marlin); Cá hố (Ribbon fish); Cá đèn (Lantern fish); Sao biển (Brittle fish).


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 56 sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Giải bài Một trang 56 Toán 6 tập Một CTST

So sánh những cặp số sau:

a) 6 và 5;      b) – 5 và 0;

c) – 6 và 5;   d) – 8 và – 6;

e) 3 và – 10; g) – Hai và – 5.

Bài giải:

b) – 5 < 0 (Số nguyên âm luôn nhỏ hơn 0).

c) – 6 < 5 (Số nguyên âm nhỏ hơn số nguyên dương).

d) – 8 < – 6 (Vì số đối của – 8 là 8 to hơn số đối của – 6 là 6).


Giải bài Hai trang 56 Toán 6 tập Một CTST

Tìm số đối của những số nguyên: 5; – 4; – 1; 0; 10; – 2 021.

Bài giải:

– Số đối của 5 là – 5.

– Số đối của – 4 là 4.

– Số đối của – 1 là 1.

– Số đối của 0 là 0.

– Số đối của 10 là – 10.

– Số đối của – 2 021 là 2021.


Giải bài 3 trang 56 Toán 6 tập Một CTST

Sắp xếp những số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và trình diễn chúng trên trục số:

2; -4; 6; 4; 8; 0; -2; -8; -6.

Bài giải:

– Ta chia những số đã cho thành những nhóm rồi so sánh:

+ Nhóm 1: Những số nguyên dương: 2; 6; 4; 8, ta mang 0 < 2 < 4 < 6 < 8

+ Nhóm 2: Những số nguyên âm: – 4; – 2; – 6 ; – 8, ta mang – 8 < – 6 < – 4 < – 2 < 0

Lúc đó ta mang: – 8 < – 6 < – 4 < – 2 < 0 < 2 < 4 < 6 < 8

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: – 8; – 6; – 4; – 2; 0; 2; 4; 6; 8.

– Trình diễn những số nguyên đã cho trên trục số như sau:


Giải bài 4 trang 56 Toán 6 tập Một CTST

Hãy liệt kê những phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) A = – 4 < a < – 1;

b) B = – 2 < b < 3;

c) C = – 3 < c < 0;

d) D = – 1 < d < 6.

Bài giải:

a) Những số nguyên thỏa mãn to hơn -4 và nhỏ hơn -Một là: -3; -2.

Vậy A = {- 3; – 2}.

b) Những số nguyên thỏa mãn to hơn -Hai và nhỏ hơn 3 là: -1; 0; 1; 2.

Vậy B = {- 1; 0; 1; 2}.

c) Những số nguyên thỏa mãn to hơn – 3 và nhỏ hơn 0 là: -2; -1.

Vậy C = {- 2; -1}.

d) Những số nguyên thỏa mãn to hơn -Một và nhỏ hơn 6 là: 0; 1; 2; 3; 4; 5.

Vậy D = {0; 1; 2; 3; 4; 5}.


Giải bài 5 trang 56 Toán 6 tập Một CTST

Sắp xếp theo thứ tự từ thấp tới cao nhiệt độ (oC) mùa đông tại những điểm sau đây của nước Mỹ: Hawaii (Ha-oai) 12oC, Montana (Môn-ta-na) -2oC, Alaska (A-la-xca) -51oC, New York (Niu Oóc) -15oC, Florida (Phlo-ra-đa) 8oC.

Bài giải:

Ta mang:

Ta so sánh và sắp xếp theo thứ tự từ thấp tới cao nhiệt độ như sau:

-51oC  < -15oC  <  -2oC <  8oC < 12oC

Vậy những địa điểm mang nhiệt độ theo thứ tự từ thấp tới cao tuần tự là: Alaska (A-la-xca); New York (Niu Oóc); Montana (Mon-ta-na); Florida (Phlo-ra-đa); Hawaii (Ha-oai).


Bài trước:

👉 Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 53 54 sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài Một Hai 3 4 5 6 7 8 trang 63 64 sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 56 sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã mang giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *