Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 trang 49 sgk Toán 7 tập 2

Bài ôn tập chương IV – Biểu thức đại số, sách giáo khoa toán 7 tập hai. Nội dung trả lời thắc mắc ôn tập Một Hai 3 4 trang 49 sgk toán 7 tập Hai bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số sở hữu trong SGK toán để giúp những em học trò học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Biểu thức đại số

2. Đơn thức

3. Đa thức

4. Nghiệm của đa thức một biến

5. Những dạng bài tập

Tính trị giá biểu thức.

Thu gọn đơn thức, tính tích của đơn thức.

Cùng, trừ đa thức.

Bài tập về nghiệm của đa thức một biến.

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời thắc mắc ôn tập Một Hai 3 4 trang 49 sgk toán 7 tập 2. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Nghi vấn ôn tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 7 kèm bài giải chi tiết thắc mắc ôn tập Một Hai 3 4 trang 49 sgk toán 7 tập Hai của Bài ôn tập chương IV – Biểu thức đại số cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Trả lời thắc mắc ôn tập Một Hai 3 4 trang 49 sgk toán 7 tập 2

1. Trả lời thắc mắc ôn tập Một trang 49 sgk Toán 7 tập 2

Viết năm đơn thức của hai biến x, y trong đó x và y sở hữu bậc khác nhau.

Trả lời:

Năm đơn thức là: xy2; 3x2y; –2x2y3; x3y2; xy3; …


2. Trả lời thắc mắc ôn tập Hai trang 49 sgk Toán 7 tập 2

Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Cho ví dụ.

Trả lời:

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức sở hữu hệ số khác 0 và sở hữu cùng phần biến.

Ví dụ: –2x2y ; 3x2y ; 5x2y là những đơn thức đồng dạng, ta sở hữu thể cùng (hay trừ) những hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.


3. Trả lời thắc mắc ôn tập 3 trang 49 sgk Toán 7 tập 2

Phát biểu qui tắc cùng, trừ hai đơn thức đồng dạng.

Trả lời:

Để cùng (hay trừ) hai đơn thức đồng dạng, ta cùng (hay trừ) những hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.


4. Trả lời thắc mắc ôn tập 4 trang 49 sgk Toán 7 tập 2

Lúc nào số a được gọi là nghiệm của đa thức P(x).

Trả lời:

Số a được gọi là nghiệm của đa thức P(x) lúc sở hữu P(a) = 0.


Bài trước:

 • Giải bài 54 55 56 trang 48 sgk toán 7 tập 2

Bài tiếp theo:

 • Giải bài 57 58 59 60 61 62 63 64 65 trang 49 50 51 sgk toán 7 tập 2

 • Những bài toán 7 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 7
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 7
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 7
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 7
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 7
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 7
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 7 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 7
 • Để học tốt môn GDCD lớp 7

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với trả lời câu Một Hai 3 4 trang 49 sgk toán 7 tập 2!


“Bài tập nào khó đã sở hữu giaibaisgk.com“--- Cập nhật: 15-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải Toán 7 trang 49 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 từ website sachbaitap.com cho từ khoá giải bài tập toán lớp 7 trang 49.

Giải bài 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 trang 49 SGK Toán lớp 7 kết nối tri thức tập 1. Bài 3.8. Quan sát hình 3.26, giảng giải vì sao AB // DC.

Bài 3.6 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Quan sát hình 3.24.

a) Tìm một góc ở vị trí so le trong với góc MNB.

b) Tìm một góc ở vị trí đồng vị với góc ACB.

c) Kể tên một cặp góc trong cùng phía.

d) Biết MN//BC, em hãy kể tên ba cặp góc bằng nhau trong hình vẽ

Phương pháp:

Một đường thẳng cắt Hai đường thẳng song song tạo ra những cặp góc so le trong bằng nhau, đồng vị bằng nhau.

Lời giải:

a) Góc so le trong với góc MNB là góc NBC.

b) Góc ở vị trí đồng vị với góc ACB là góc ANM.

c) Cặp góc trong cùng phía là cặp góc NMB và MBC.

Bài 3.7 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Quan sát Hình 3.25. Biết (widehat {MEF} = 40^circ ;widehat {EMN} = 40^circ ). Em hãy giảng giải vì sao EF // NM.

Phương pháp:

Nếu một đường thẳng cắt Hai đường thẳng tạo ra một cặp góc so le trong bằng nhau thì Hai đường thẳng đó song  song

Lời giải:

Bài 3.8 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Quan sát hình 3.26, giảng giải vì sao AB // DC.

Phương pháp:

Nhận xét: Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 thì song song với nhau

Lời giải:

Do AB và DC cùng vuông góc với AD nên AB // DC.

Bài 3.9 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Cho điểm A và đường thẳng d ko đi qua A. Hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua A và song song với d

Phương pháp:

Sở hữu thể tiêu dùng ê ke như bài Thực hiện 1

Lời giải:

Bước 1. Vẽ đường thẳng d và điểm A ko thuộc d.

Bước 2. Đặt thước sao cho cạnh dài của thước trùng với đường thẳng d, cạnh song song còn lại đi qua điểm A.

Bước 3. Kẻ đường thẳng đi qua A, ta được đường thẳng d'

Ta sở hữu hình vẽ sau:

Bài 3.10 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ đường thẳng a đi qua A và đưng thẳng b đi qua B sao cho a song song với b.

Phương pháp:

Vẽ đường thẳng b bất kì đi qua điểm B rồi vẽ đường thẳng a đi qua A và song song với b.

Lời giải:

Tương tự bài 3.9, ta thực hiện theo những bước như sau:

Bước 1. Vẽ đường thẳng a đi qua A.

Bước 2. Qua điểm B, vẽ đường thẳng b song song với a.

Ta sở hữu hình vẽ như sau:

Bài 3.11 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Hãy vẽ hai đoạn thẳng AB và MN sao cho AB // MN và AB = MN

Phương pháp:

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB

Bước 2: Vẽ đường thẳng a // AB

Bước 3: Trên a lấy điểm C và D sao cho CD = AB

Lời giải:

Ta thực hiện theo những bước như sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB (giả sử AB = 3cm).

Bước 2. Lấy điểm M nằm ngoài đoạn thẳng AB.

Bước 3. Vẽ đường thẳng qua M song song với đoạn thẳng AB. Trên phố thẳng này lấy điểm N sao cho MN = 3cm. Lúc đó MN = AB = 3cm.

Ta sở hữu hình vẽ như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo


--- Cập nhật: 15-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải Toán 7 trang 49 Tập 1 Kết nối tri thức từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập toán lớp 7 trang 49.

Với Giải Toán 7 trang 49 Tập Một trong Bài 9: Hai đường thẳng song song và tín hiệu nhận mặt Toán lớp 7 Tập Một Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò thuận lợi trả lời những thắc mắc & làm bài tập Toán 7 trang 49.

Giải Toán 7 trang 49 Tập Một Kết nối tri thức

Thực hiện Hai trang 49 Toán 7 Tập 1: Tiêu dùng góc vuông hay góc 30o của êke (thay cho góc 60o) để vẽ đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng a cho trước.

Lời giải:

Thực hiện theo những bước như sau:

Bước 1.

Bước 2.

Bước 3.

Bước 4.

Ta thu được đường thẳng b song song với đường thẳng a.

Bài 3.6 trang 49 Toán 7 Tập 1: Quan sát Hình 3.24.

a) Tìm một góc ở vị trí so le trong với góc MNB.

b) Tìm một góc ở vị trí đồng vị với góc ACB.

c) Kể tên một cặp góc trong cùng phía.

d) Biết MN // BC, em hãy kể tên ba cặp góc bằng nhau trong hình vẽ.

Lời giải:

a) Góc so le trong với góc MNB là góc NBC.

b) Góc ở vị trí đồng vị với góc ACB là góc ANM.

c) Cặp góc trong cùng phía là cặp góc NMB và MBC.

d) Ta sở hữu MN//BC.

Do đó, MNB^=NBC^ (do hai góc này ở vị trí so le trong)

AMN^=ABC^ (do hai góc này ở vị trí đồng vị)

ANM^=ACB^ (do hai góc này ở vị trí đồng vị)

Vậy ba cặp góc bằng nhau sở hữu trong hình là: cặp góc MNB và NBC; cặp góc AMN và ABC; cặp góc ANM và ACB.

Bài 3.7 trang 49 Toán 7 Tập 1: Quan sát Hình 3.25. Biết MEF^=40°, EMN^=40°. Em hãy giảng giải vì sao EF//NM

Lời giải:

Ta sở hữu MEF^=EMN^=40°.

Mà hai góc này ở vị trí so le trong. Do đó EF // NM.

Bài 3.8 trang 49 Toán 7 Tập 1: Quan sát Hình 3.26, giảng giải vì sao AB // DC.

Lời giải:

Do AB và DC cùng vuông góc với AD nên AB // DC.

Bài 3.9 trang 49 Toán 7 Tập 1: Cho điểm A và đường thẳng d ko đi qua A. Hãy vẽ đường thẳng d' đi qua A và song song với d.

Lời giải:

Bước 1. Vẽ đường thẳng d và điểm A ko thuộc d.

Bước 2. Đặt thước sao cho cạnh dài của thước trùng với đường thẳng d, cạnh song song còn lại đi qua điểm A.

Bước 3. Kẻ đường thẳng đi qua A, ta được đường thẳng d'

Ta sở hữu hình vẽ sau:

Bài 3.10 trang 49 Toán 7 Tập 1: Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho a song song với b.

Lời giải:

Tương tự bài 3.9, ta thực hiện theo những bước như sau:

Bước 1. Vẽ đường thẳng a đi qua A.

Bước 2. Qua điểm B, vẽ đường thẳng b song song với a.

Ta sở hữu hình vẽ như sau:

Bài 3.11 trang 49 Toán 7 Tập 1: Hãy vẽ hai đoạn thẳng AB và MN sao cho AB // MN và AB = MN.

Lời giải:

Ta thực hiện theo những bước như sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB (giả sử AB = 3cm).

Bước 2. Lấy điểm M nằm ngoài đoạn thẳng AB.

Bước 3. Vẽ đường thẳng qua M song song với đoạn thẳng AB. Trên phố thẳng này lấy điểm N sao cho MN = 3cm. Lúc đó MN = AB = 3cm.

Ta sở hữu hình vẽ như sau:

Lời giải bài tập Toán lớp 7 Bài 9: Hai đường thẳng song song và tín hiệu nhận mặt Kết nối tri thức hay khác:

 • Giải Toán 7 trang 46 Tập 1
 • Giải Toán 7 trang 47 Tập 1
 • Giải Toán 7 trang 48 Tập 1
 • Toán 7 Tập luyện chung trang 50

 • Toán 7 Bài 10: Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song

 • Toán 7 Bài 11: Định lí và chứng minh định lí

 • Toán 7 Tập luyện chung trang 58

 • Toán 7 Bài tập cuối chương 3

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *