Giải Toán 7 trang 49 Tập 1 Kết nối tri thức

Với Giải Toán 7 trang 49 Tập Một trong Bài 9: Hai đường thẳng song song và tín hiệu nhận diện Toán lớp 7 Tập Một Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò tiện dụng trả lời những nghi vấn & làm bài tập Toán 7 trang 49.

Giải Toán 7 trang 49 Tập Một Kết nối tri thức

Thực hiện Hai trang 49 Toán 7 Tập 1: Tiêu dùng góc vuông hay góc 30o của êke (thay cho góc 60o) để vẽ đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng a cho trước.

Lời giải:

Thực hiện theo những bước như sau:

Bước 1.

Bước 2.

Bước 3.

Bước 4.

Ta thu được đường thẳng b song song với đường thẳng a.

Bài 3.6 trang 49 Toán 7 Tập 1: Quan sát Hình 3.24.

a) Tìm một góc ở vị trí so le trong với góc MNB.

b) Tìm một góc ở vị trí đồng vị với góc ACB.

c) Kể tên một cặp góc trong cùng phía.

d) Biết MN // BC, em hãy kể tên ba cặp góc bằng nhau trong hình vẽ.

Lời giải:

a) Góc so le trong với góc MNB là góc NBC.

b) Góc ở vị trí đồng vị với góc ACB là góc ANM.

c) Cặp góc trong cùng phía là cặp góc NMB và MBC.

d) Ta sở hữu MN//BC.

Do đó, MNB^=NBC^ (do hai góc này ở vị trí so le trong)

AMN^=ABC^ (do hai góc này ở vị trí đồng vị)

ANM^=ACB^ (do hai góc này ở vị trí đồng vị)

Vậy ba cặp góc bằng nhau sở hữu trong hình là: cặp góc MNB và NBC; cặp góc AMN và ABC; cặp góc ANM và ACB.

Bài 3.7 trang 49 Toán 7 Tập 1: Quan sát Hình 3.25. Biết MEF^=40°, EMN^=40°. Em hãy giảng giải vì sao EF//NM

Lời giải:

Ta sở hữu MEF^=EMN^=40°.

Mà hai góc này ở vị trí so le trong. Do đó EF // NM.

Bài 3.8 trang 49 Toán 7 Tập 1: Quan sát Hình 3.26, giảng giải vì sao AB // DC.

Lời giải:

Do AB và DC cùng vuông góc với AD nên AB // DC.

Bài 3.9 trang 49 Toán 7 Tập 1: Cho điểm A và đường thẳng d ko đi qua A. Hãy vẽ đường thẳng d' đi qua A và song song với d.

Lời giải:

Bước 1. Vẽ đường thẳng d và điểm A ko thuộc d.

Bước 2. Đặt thước sao cho cạnh dài của thước trùng với đường thẳng d, cạnh song song còn lại đi qua điểm A.

Bước 3. Kẻ đường thẳng đi qua A, ta được đường thẳng d'

Ta sở hữu hình vẽ sau:

Bài 3.10 trang 49 Toán 7 Tập 1: Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho a song song với b.

Lời giải:

Tương tự bài 3.9, ta thực hiện theo những bước như sau:

Bước 1. Vẽ đường thẳng a đi qua A.

Bước 2. Qua điểm B, vẽ đường thẳng b song song với a.

Ta sở hữu hình vẽ như sau:

Bài 3.11 trang 49 Toán 7 Tập 1: Hãy vẽ hai đoạn thẳng AB và MN sao cho AB // MN và AB = MN.

Lời giải:

Ta thực hiện theo những bước như sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB (giả sử AB = 3cm).

Bước 2. Lấy điểm M nằm ngoài đoạn thẳng AB.

Bước 3. Vẽ đường thẳng qua M song song với đoạn thẳng AB. Trên phố thẳng này lấy điểm N sao cho MN = 3cm. Lúc đó MN = AB = 3cm.

Ta sở hữu hình vẽ như sau:

Lời giải bài tập Toán lớp 7 Bài 9: Hai đường thẳng song song và tín hiệu nhận diện Kết nối tri thức hay khác:

  • Giải Toán 7 trang 46 Tập 1
  • Giải Toán 7 trang 47 Tập 1
  • Giải Toán 7 trang 48 Tập 1
  • Toán 7 Tập dượt chung trang 50

  • Toán 7 Bài 10: Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song

  • Toán 7 Bài 11: Định lí và chứng minh định lí

  • Toán 7 Tập dượt chung trang 58

  • Toán 7 Bài tập cuối chương 3

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *