Bài 79 trang 33 Toán 8 Tập 1
Ôn tập chương 1

Video Bài 79 trang 33 SGK Toán 8 tập 1 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Thầy giáo VietJack)

Bài 79 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 – 4 + (x – 2)2

b) x3 – 2x2 + x – xy2

c) x3 – 4x2 – 12x + 27

Lời giải:

a) Cách 1: x2 – 4 + (x – 2)2

(Xuất hiện hằng đẳng thức (3))

= (x2– 22) + (x – 2)2

= (x – 2)(x + 2) + (x – 2)2

(Với nhân tử chung x – 2)

= (x – 2)[(x + 2) + (x – 2)]

= (x – 2)(x + 2 + x – 2)

= (x – 2)(2x)

= 2x(x – 2)

Cách 2: x2 – 4 + (x – 2)2

(Triển khai hằng đẳng thức (2))

= x2 – 4 + (x2 – 2.x.2 + 22)

= x2 – 4 + x2 – 4x + 4

= 2x2 – 4x

(Với nhân tử chung là 2x)

= 2x(x – 2)

b) x3 – 2x2 + x – xy2

(Với nhân tử chung x)

= x(x2 – 2x + 1 – y2)

(Với x2 – 2x + Một là hằng đẳng thức).

= x[(x – 1)2 – y2]

(Xuất hiện hằng đẳng thức (3))

= x(x – 1 + y)(x – 1 – y)

c) x3 – 4x2 – 12x + 27

(Nhóm để xuất hiện nhân tử chung)

= (x3 + 27) – (4x2 + 12x)

= (x3 + 33) – (4x2 + 12x)

(nhóm Một là HĐT, nhóm Hai sở hữu 4x là nhân tử chung)

= (x + 3)(x2 – 3x + 9) – 4x(x + 3)

= (x + 3)(x2 – 3x + 9 – 4x)

= (x + 3)(x2 – 7x + 9)

Những bài giải Toán 8 Ôn tập chương Một khác

 • A - Thắc mắc ôn tập chương 1 (trang 32-33 SGK Toán 8 tập 1): 1. Phát biểu những qui tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. 2. Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. ...

 • Bài 75 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính nhân ...

 • Bài 76 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính nhân ...

 • Bài 77 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Tính nhanh trị giá biểu thức ...

 • Bài 78 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn những biểu thức sau ...

 • Bài 79 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích đa thức sau thành nhân tử ...

 • Bài 80 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính chia ...

 • Bài 81 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm x, biết ...

 • Bài 82 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng minh ...

 • Bài 83 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm n ...

 • Ôn tập chương 1
 • Bài 1: Phân thức đại số
 • Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
 • Bài 3: Rút gọn phân thức
 • Tập luyện (trang 40 - Tập 1)
 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (sở hữu đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 sở hữu đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *