Bài tập nâng cao môn Toán lớp 2 nghỉ dịch Covid-19 (tuần từ 1/2 đến 6/2)

Đề ôn tập tăng môn Toán ở nhà lớp Hai tuần từ 1/Hai tới 6/Hai giúp những thầy cô ra bài tập về nhà môn Toán lớp 2, cho những em học trò ôn tập, rèn luyện củng cố tri thức lớp Hai trong thời kì những em được nghỉ ở nhà. Mời quý thầy cô và những em học trò tham khảo thêm.

Bài tập tăng môn Toán lớp 2 – Đề số 1

Bài 1: Viết những số 62, 77, 13, 52 thành những tổng của những chục và những đơn vị.

Bài 2: Điền những số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12, 14, 16,…., ….., ….., 24, ….., ……30.

b) 95, 91, 87, ….., ….., …..., 71, 67, …., ……, 55.

Bài 3: Điền đơn vị thích hợp vào chỗ chấm:

5dm = 50…..3…. = 30cm7cm + 3cm = 1….

Bài 4: Tính:

a) 23 + 14 – 9b) 25 + 18 – 37
c) 11 + 29 + 34d) 75 – 46 – 13

Bài 5: Một shop với 73kg đường. Sau một ngày bán hàng shop còn lại 58kg đường. Hỏi shop đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài tập tăng môn Toán lớp 2 – Đề số 2

Bài 1: Từ ba chữ số 0, 5, 1; em hãy viết tất cả những số với hai chữ số khác nhau.

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm trong mỗi số sau đây, biết:

a) 9 < ….5 < 24b) 45 < 5…. < 52

Bài 3: Em hãy viết tất cả những số với hai chữ số mà tổng những chữ số của nó bằng 7.

Bài 4: Tìm X, biết:

a) X – 15 = 13 + 16b) X + 25 = 72 – 13
c) 92 – X = 14 + 25d) X + 33 = 14 + 27

Bài 5: Một sợi dây dài 5dm. Người ta cắt sợi dây thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài 22cm. Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Đáp án bài tập tăng môn Toán lớp Hai trong thời kì nghỉ dịch COVID-19

Bài tập tăng môn Toán lớp 2 – Đề số 1

Bài 1:

62 = 60 + 277 = 70 + 7
13 = 10 + 352 = 50 + 2

Bài 2:

a) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

b) 95, 91, 87, 83, 79, 75, 71, 67, 63, 59, 55.

Bài 3:

5dm = 50cm3dm = 30cm7cm + 3cm = 1dm

Bài 4:

a) 23 + 14 – 9 = 28b) 25 + 18 – 37 = 6
c) 11 + 29 + 34 = 74d) 75 – 46 – 13 = 16

Bài 5:

Shop đã bán được số ki-lô-gam đường là:

73 – 58 = 15 (kg)

Đáp số: 15kg đường

--------

Bài tập tăng môn Toán lớp 2 – Đề số 2

Bài 1: Những số với hai chữ số khác nhau là: 10, 15, 50, 51.

Bài 2:

a) 9 < 15 < 24b) 45 < 50, 51 < 52

Bài 3:

Vì 7 = 0 + 7 = 1 + 6 = 2 + 5 = 3 + 4 nên những số với hai chữ số thỏa mãn đề bài là: 70, 16, 61, 25, 52, 34, 43

Bài 4:

a) X = 44b) X = 34c) X = 53d) X = 8

Bài 5:

Đổi 5dm = 50cm

Đoạn dây thứ hai dài số xăng-ti-mét là:

50 – 22 = 28 (cm)

Đáp số: 28cm

-----------------

Ngoài bài Bài tập tăng lớp Hai môn Toán trong thời kì nghỉ dịch COVID-19 trên đây, chúng tôi còn soạn và sưu tầm thêm nhiều đề thi giữa kì Một lớp 2, đề thi học kì Một lớp Hai và đề thi học kì Hai lớp Hai tất cả những môn. Mời quý thầy cô, phụ huynh và những em học trò tham khảo.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *