Giải Toán 10 trang 87 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều
Trọn bộ lời giải bài tập Toán 10 trang 87 Kết nối tri thức, Chân trời thông minh, Cánh diều sẽ giúp học trò thuận lợi làm bài tập Toán lớp 10 trang 87. Bạn vào trang hoặc để theo dõi chi tiết.

Giải Toán 10 trang 87 Kết nối tri thức, Chân trời thông minh, Cánh diều

- Toán lớp 10 trang 87 Tập 1 (sách mới):

 • Giải Toán lớp 10 trang 87 Tập 1 (Kết nối tri thức)

 • Giải Toán lớp 10 trang 87 Tập 1 (Chân trời thông minh)

 • Giải Toán lớp 10 trang 87 Tập 1 (Cánh diều)

- Toán lớp 10 trang 87 Tập 2 (sách mới):

 • Giải Toán lớp 10 trang 87 Tập 2 (Kết nối tri thức)

 • Giải Toán lớp 10 trang 87 Tập 2 (Cánh diều)
Lưu trữ: Giải Toán lớp 10 trang 87 sách cũ

Video giải Bài Một trang 87 SGK Đại Số 10 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Thầy giáo VietJack)

Bài 1 (trang 87 SGK Đại Số 10): Tìm những trị giá x thỏa mãn điều kiện của mỗi bất phương trình sau:

Lời giải

Vậy tập trị giá của x thỏa mãn điều kiện xác định là D = R{0; –1}

BPT xác định lúc

Vậy tập trị giá của x thỏa mãn điều kiện xác định là D = R{–2; 1; 2; 3}

BPT xác định lúc x + 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ –1.

Vậy tập trị giá của x thỏa mãn điều kiện xác định là D = R{–1}

Vậy tập trị giá của x thỏa mãn điều kiện xác định là D = (–∞; 1] {–4}.

Tri thức ứng dụng

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số Bài Hai trang 80 : Cho một ví dụ về bất phương trình một ẩn....

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số Bài Hai trang 81 : Cho bất phương trình 2x ≤ 3....

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số Bài Hai trang 82 : Hai bất phương trình trong ví dụ....

 • Bài 1 (trang 87 SGK Đại Số 10): Tìm những trị giá x thỏa mãn điều kiện của mỗi bất phương trình sau: ...

 • Bài 2 (trang 88 SGK Đại Số 10): Chứng minh những bất phương trình sau vô nghiệm: ...

 • Bài 3 (trang 88 SGK Đại Số 10): Giảng giải vì sao những cặp bất phương trình sau tương đương? ...

 • Bài 4 (trang 88 SGK Đại Số 10): Giải những bất phương trình sau: ...

 • Bài 5 (trang 88 SGK Đại Số 10): Giải hệ bất phương trình sau: ...

 • Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
 • Bài 3: Dấu của nhị thức hàng đầu
 • Bài 4: Bất phương trình hàng đầu hai ẩn
 • Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai
 • Ôn tập chương 4 (Bài tập trắc nghiệm)

Đã với lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải toán lớp 10 trang 87, 88 SGK tập 1 chi tiết nhất từ website tailieu.com cho từ khoá giải bài tập toán số 10 trang 87.

Hướng dẫn cách giải bài tập Sách giáo khoa Toán lớp 10 trang 87, 88 bài: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn đầy đủ và chi tiết nhất dưới đây, giúp những bạn học trò củng cố tri thức đã được học và vận dụng để với thể giải những dạng toán với yêu cầu tương tự tương tự.

Giải bài Một trang 87 SGK Toán lớp 10 tập 1

Tìm những trị giá x thỏa mãn điều kiện của mỗi bất phương trình sau:

Hướng dẫn giải

Điều kiện xác định của phân thức  là 

Điều kiện xác định của căn thức là  là 

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) Điều kiện xác định: D = {x ∈ R/x ≠0 và x + 1 ≠0} = R{0;-1}.

b) Điều kiện xác định: D = {x ∈ R/x2 – 4 ≠0 và x2 – 4x + 3 ≠0} = R{±2; 1; 3}.

c) Điều kiện xác định: D = R{-1}.

d) Điều kiện xác định: D = {x ∈ R/x + 4 ≠0 và 1 – x ≥ 0} = (-∞; – 4) ∪ (- 4; 1].

Giải SGK Toán lớp 10 tập Một bài Hai trang 88

Chứng minh những bất phương trình sau vô nghiệm.

Hướng dẫn giải

Sử dụng phương pháp thẩm định đa thức.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) Gọi D là điều kiện xác định của biểu thức vế trái D = [- 8; +∞]. Vế trái dương với mọi x ∈ D trong lúc vế phải là số âm. Mệnh đề sai với mọi x ∈ D. Vậy bất phương trình vô nghiệm.

b) Vế trái với

Mệnh đề sai ∀x ∈ R. Bất phương trình vô nghiệm.

c) ĐKXĐ: D = [-1; 1]. Vế trái âm với mọi x ∈ D trong lúc vế phải dương.

Giải bài 3 SGK Toán lớp 10 tập Một trang 88

Giảng giải vì sao những cặp bất phương trình sau tương đương?

b)  và ;

d)  và ;

Hướng dẫn giải

Lúc sử dụng những phép biến đổi tương đương ta nhận được những bpt tương đương.

Những phép biến đổi tương đương gồm:

+ Cùng hoặc trừ hai vế của BPT với cùng một biểu thức:

+ Nhân hoặc chia hai vế của BPT với cùng một biểu thức khác

 nếu 

+ Nâng lên lũy thừa bậc chẵn của BPT với cả hai vế đều dương

+ Nâng lên lũy thừa bậc lẻ cả hai vế của BPT

+ Khai căn bậc hai của BPT với cả hai vế đều dương:

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) Tương đương, vì nhân hai vế bất phương trình thứ nhất với -Một và đổi chiều bất phương trình thì được bất phương trình thứ 2.

b) Chuyển vế những hạng tử vế phải và đổi dấu ở bất phương trình thứ nhất thì được bất phương trình thứ hai tương đương.

c) Tương đương. Vì cùng hai vế bất phương trình thứ nhất với  với mọi x ta được bất phương trình thứ 3.

d) Điều kiện xác định bất phương trình thứ nhất: D = {x ≥ 1}.

Giải SGK Toán lớp 10 tập Một trang 88 bài 4

Giải những phương trình sau

a) 

b) (2x – 1)(x + 3) – 3x + 1 ≤ (x – 1)(x + 3) + x2 – 5.

Hướng dẫn giải

Biến đổi biểu thức bằng những phép cùng trừ nhân chia đa thức thông thường.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

a) 

b) (2x – 1)(x + 3) – 3x + 1 ≤ (x – 1)(x + 3) + x2 – 5.

Vậy bất phương trình vô nghiệm.

Giải bài 5 trang 88 SGK Toán lớp 10 tập 1

Giải những hệ bất phương trình

Hướng dẫn giải

Thực hiện giải từng bất phương trình sau đó kết hợp nghiệm của những bất phương trình đã giải.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:

Tập nghiệm của hệ bất phương trình:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *