Luyện tập 1 trang 16 Toán 7 Tập 2 – Kết nối tri thức


Giải Toán 7 Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Tập tành Một trang 16 Toán 7 Tập 2: Chiều dài và chiều rộng của những hình chữ nhật sở hữu cùng diện tích bằng 12 cm2 sở hữu phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch ko? Nếu sở hữu thì hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Lời giải:

Gọi chiều dài của những hình chữ nhật sở hữu cùng diện tích bằng 12 cm2 là a1, a2, a3, … cm.

Gọi chiều rộng của những hình chữ nhật sở hữu cùng diện tích bằng 12 cm2 là b1, b2, b3, … cm.

Do diện tích của những hình chữ nhật này đều bằng 12 cm2 nên

a1.b1 = a2.b2 = a3.b3 = … = 12.

Do đó chiều dài và chiều rộng của những hình chữ nhật này là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số tỉ lệ là 12.

Lời giải bài tập Toán 7 Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch hay, chi tiết khác:

 • Mở đầu trang 15 Toán 7 Tập 2: Bốn người thợ cùng làm sẽ xây xong một bức tường trong 9 ngày. Hỏi 6 người thợ cùng làm sẽ xây xong bức tường đó trong bao nhiêu ngày (biết năng suất của mỗi người thợ là như nhau)? ....

 • HĐ1 trang 15 Toán 7 Tập 2: Một ô tô đi từ thành thị trấn A tới thành thị trấn B trên quãng đường 180 km. Gọi t (h) là thời kì để ô tô đi từ A tới B với véc tơ vận tốc tức thời v (km/h) ....

 • HĐ2 trang 15 Toán 7 Tập 2: Một ô tô đi từ thành thị trấn A tới thành thị trấn B trên quãng đường 180 km. Gọi t (h) là thời kì để ô tô đi từ A tới B với véc tơ vận tốc tức thời v (km/h) ....

 • Nghi vấn trang 15 Toán 7 Tập 2: Trong Hoạt động 2, thời kì t sở hữu tỉ lệ nghịch với véc tơ vận tốc tức thời v ko? Véc tơ vận tốc tức thời v sở hữu tỉ lệ nghịch với thời kì t ko? ....

 • Vận dụng Một trang 16 Toán 7 Tập 2: Một shop bán gạo cần đóng 300 kg gạo thành những túi gạo sở hữu khối lượng như nhau. Thay mỗi dấu “?” trong bảng sau thành số thích hợp ....

 • Tập tành Hai trang 17 Toán 7 Tập 2: Một nhà thầu ước tính rằng sở hữu thể hoàn thành một hợp đồng xây dựng trong 12 tháng với 280 người lao động ....

 • Tập tành 3 trang 18 Toán 7 Tập 2: Bạn An tậu tổng cùng 34 quyển vở gồm ba loại: loại 120 trang giá 12 nghìn đồng một quyển, loại 200 trang giá 18 nghìn đồng một quyển và loại 240 trang giá 20 nghìn đồng một quyển ....

 • Bài 6.22 trang 18 Toán 7 Tập 2: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Thay mỗi dấu “?” trong bảng sau bằng số thích hợp ....

 • Bài 6.23 trang 18 Toán 7 Tập 2: Theo bảng trị giá dưới đây, hai đại lượng x và y sở hữu phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch ko? ....

 • Bài 6.24 trang 18 Toán 7 Tập 2: Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a, x tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ b. Hỏi y tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch với z và hệ số tỉ lệ bằng bao nhiêu? ....

 • Bài 6.25 trang 18 Toán 7 Tập 2: Với cùng số tiền để tậu 17 tập giấy A4 loại I sở hữu thể tậu được bao nhiêu tập giấy A4 loại II, biết rằng giá tiền giấy loại II chỉ bằng 85% giá tiền giấy loại I ....

 • Bài 6.26 trang 18 Toán 7 Tập 2: Ba đội máy cày làm trên ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày ....

 • Toán 7 Tập tành chung trang 20 Tập 2

 • Toán 7 Bài tập cuối chương 6 trang 21

 • Toán 7 Bài 24: Biểu thức đại số

 • Toán 7 Bài 25: Đa thức một biến

 • Toán 7 Bài 26: Phép cùng và phép trừ đa thức một biến

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *