Giải vật lí 9 bài 58: Tổng kết chương III: Quang học

Giải môn Vật lí lớp 9

 • 👉 Giải vật lí 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn Định luật ôm
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 3: Thực hiện: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 4: Đoạn mạch tiếp nối
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 5: Đoạn mạch song song
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 10: Biến trở Điện trở sử dụng trong kĩ thuật
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 12: Công suất điện
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 13: Điện năng Công của dòng điện
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 15: Thực hiện: Xác định công suất của những dụng cụ điện
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 16: Định luật Jun Len xơ
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun Len-xơ
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 18: Thực hiện: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q I2 trong định luật Jun Len-xơ
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 20: Tổng kết chương I : Điện học
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 21: Nam châm vĩnh cửu
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 22: Tác dụng từ của dòng điện Từ trường
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 23: Từ phổ Đường sức từ
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 24: Từ trường của ống dây sở hữu dòng điện chạy qua
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép Nam châm điện
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 26: Ứng dụng của nam châm
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 27: Lực điện từ
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 28: Động cơ điện một chiều
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 29: Thực hiện: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây sở hữu dòng điện
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 33: Dòng điện xoay chiều
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 34: Máy phát điện xoay chiều
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 35: Những tác dụng của dòng điện xoay chiều Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 36: Truyền tải điện năng đi xa
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 37: Máy biến thế
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 38: Thực hiện: Vận hành máy phát điện và máy biến thế
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 39: ổng kết chương II: Điện từ học
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 42: Thấu kính tập kết
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính tập kết
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 44: Thấu kính phân kì
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 45: Ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 46: Thực hiện: Đo tiêu cự của thấu kính tập kết
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 48: Mắt
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 49: Mắt cận và mắt lão
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 50: Kính lúp
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 51: Bài tập quang đãng hình học
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 54: Sự trộn những ánh sáng màu
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 55: Màu sắc những vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 56: Những tác dụng của ánh sáng
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 57: Thực hiện: Nhận diện ánh sáng đơn sắc và ánh sáng ko đơn sắc bằng đĩa CD
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 58: Tổng kết chương III: Quang quẻ học
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 61: Sản xuất điện năng Nhiệt điện và thủy điện
 • 👉 Giải vật lí 9 bài 62: Điện gió Điện mặt trời Điện hạt nhân

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *