Bài 31 trang 124 SGK Toán 9 Tập 2




Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Video Bài 31 trang 124 SGK Toán 9 Tập 2 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Thầy giáo VietJack)

Bài 31 (trang 124 SGK Toán 9 Tập 2): Hãy điền vào những ô trống ở bảng sau:

Bán kính hình cầu0,3mm6,21dm0,283m100km6hm50dam
Diện tích mặt cầu
Thể tích hình cầu

Lời giải

Cách tính:

Dòng thứ nhất : S = 4πR2 . Thay số vào ta được

R = 0,3 mm ⇒ S = 4.3,14. 0,32 = 1,13 (mm2)

R = 6,21 dm ⇒ S = 4.3,14. 6,212 = 484,37 (dm2)

R = 0,283 m ⇒ S = 4.3,14. 0,2832 = 1,01 (m2)

R = 100 km ⇒ S = 4.3,14. 1002 = 125600 (km2)

R = 6 hm ⇒ S = 4.3,14. 62 = 452,16 (hm2)

R = 50 dam ⇒ S = 4.3,14. 50= 31400 (dam2)

Dòng thứ hai : V = 4 3 πR3 thay số vào ta được :

R = 0,3 mm ⇒ V = 4 3 .3,14.0,33 = 0,113 (mm3)

R = 6,21 dm ⇒ V = 4 3 .3,14. 6,213 = 1002,64 (dm3)

R = 0,283 m ⇒ V = 4 3 .3,14. 0,283= 0,095 (m3)

R = 100 km ⇒ V = 4 3 .3,14. 1003 = 4186666,67 (km3)

R = 6 hm ⇒ V = 4 3 .3,14. 63 = 904,32 (hm3)

R = 50 dam ⇒ V = 4 3 .3,14. 503 = 523333,34 (dam3)

Tri thức vận dụng

Tham khảo những lời giải Toán 9 Bài 3 khác:

 • Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập Hai Bài 3 trang 121 : Cắt một hình trụ hoặc một hình cầu ....

 • Bài 30 (trang 124 SGK Toán 9 Tập 2): Nếu thể tích của một hình cầu là ...

 • Bài 31 (trang 124 SGK Toán 9 Tập 2): Hãy điền vào những ô trống ở bảng sau: ...

 • Bài 32 (trang 125 SGK Toán 9 Tập 2): Một khối gỗ hình dáng trụ, bán kính đường tròn đáy là r, chiều ...

 • Bài 33 (trang 125 SGK Toán 9 Tập 2): Những loại bóng cho trong bảng đều với hình dáng cầu. ...

 • Bài 34 (trang 125 SGK Toán 9 Tập 2): ...

 • Bài 35 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 2): Một mẫu bồn chứa xăng gồm hai nửa hình cầu và một hình trụ (h.110). ...

 • Bài 36 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 2): Một chi tiết máy gồm một hình trụ và hai nửa hình cầu ...

 • Bài 37 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 2): Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R, Ax và By ...

Tham khảo những lời giải Toán 9 Chương 4 khác:

 • Bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ - Tập luyện (trang 111-112-113)
 • Bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt - Tập luyện (trang 119-120)
 • Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu - Tập luyện (trang 126)
 • Ôn tập chương 4 (Thắc mắc - Bài tập)
 • Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số - Phần Hình Học)
 • Giải sách bài tập Toán 9
 • Chuyên đề Toán 9 (với đáp án - cực hay)
 • Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (với đáp án)
 • Những dạng bài tập Toán 9 cực hay
 • Đề thi Toán 9
 • Đề thi vào 10 môn Toán

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com




Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *