Ngữ pháp Tiếng Anh 9 Unit 1
Unit 1: A visit from a pen pal

Ngữ pháp Tiếng Anh 9 Unit 1

I. Công thức thì quá khứ đơn trong tiếng anh

Với động từ "Tobe" Động từ “to be” ở thì quá khứ đơn sở hữu hai dạng là “was” và “were”.

● Khẳng định: S + was/ were

CHÚ Ý: S = I/ He/ She/ It (số ít) + was

S = We/ You/ They (số nhiều) + were

Ví dụ: - I was at my friend’s house yesterday morning. (Tôi đã ở nhà bạn tôi sang hôm qua.)

- They were in London on their summer holiday last year. (Họ ở Luân Đôn vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.)

● Phủ định: S + was/were + not

Đối với câu phủ định ta chỉ cần thêm “not” vào sau động từ “to be”.

CHÚ Ý: - was not = wasn’t

- were not = weren’t

Ví dụ: - She wasn’t very happy last night because of having lost money. (Tối qua cô đấy ko vui vì mất tiền)

- We weren’t at home yesterday. (Hôm qua chúng tôi ko ở nhà.)

● Nghi vấn: Were/ Was + S ?

Trả lời: Yes, I/ he/ she/ it + was.

– No, I/ he/ she/ it + wasn’t

Yes, we/ you/ they + were.

– No, we/ you/ they + weren’t.

Nghi vấn ta chỉ cần đảo động từ “to be” lên trước chủ ngữ.

Ví dụ: - Was she tired of hearing her customer’s complaint yesterday? (Cô đấy sở hữu bị mệt vì nghe khách hàng phàn nàn ngày hôm qua ko?)

Yes, she was./ No, she wasn’t. (Với, cô đấy sở hữu./ Ko, cô đấy ko.)

- Were they at work yesterday? (Hôm qua họ sở hữu làm việc ko?)

Yes, they were./ No, they weren’t. (Với, họ sở hữu./ Ko, họ ko.)

Với động từ thường

● Khẳng định: + V-ed

Ví dụ: - We studied English last night. (Tối qua chúng tôi đã học tiếng Anh.)

- He met his old friend near his house yesterday. (Anh đấy đã gặp người bạn cũ của mình ngay sắp nhà ngày hôm qua.)

● Phủ định:S + did not + V (nguyên thể)

Trong thì quá khứ đơn câu phủ định ta mượn trợ động từ “did + not” (viết tắt là “didn’t), động từ theo sau ở dạng nguyên thể.)

Ví dụ: - He didn’t come to school last week. (Tuần trước cậu ta ko tới trường.)

- We didn’t see him at the cinema last night. (Chúng tôi ko trông thấy anh ta tại rạp chiếu phim tối hôm qua.)

● Nghi vấn: Did + S + V(nguyên thể)?

Trong thì quá khứ đơn với nghi vấn ta mượn trợ động từ “did” đảo lên trước chủ ngữ, động từ theo sau ở dạng nguyên thể.

Ví dụ: - Did you visit Ho Chi Minh Museum with your class last weekend? (Bạn sở hữu đi thăm bảo tồn Hồ Chí Minh với lớp của bạn cuối tuần trước hay ko?) Yes, I did./ No, I didn’t. (Với, mình sở hữu./ Ko, mình ko.)

- Did he miss the train yesterday? (Cậu ta sở hữu lỡ chuyến tàu ngày hôm qua hay ko?) Yes, he did./ No, he didn’t. (Với, cậu ta sở hữu./ Ko, cậu ta ko.)

Cách sử dụng thì quá khứ đơn trong tiếng anh

● Sử dụng để diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ: - They went to the concert last night. (Họ đã tới rạp hát tối hôm qua.)

Ta thấy “tối hôm qua” là một mốc thời kì trong quá khứ. Hành động “tới nhà hát” đã xảy ra tối hôm qua và kết thúc rồi nên ta sử dụng thì quá khứ đơn.

- The plane took off two hours ago. (Phi cơ đã đựng cánh cách đây Hai giờ.)

Ta thấy “cách đây Hai giờ” là thời kì trong quá khứ và việc “phi cơ đựng cánh” đã xảy ra nên ta sử dụng thì quá khứ đơn.

Tín hiệu nhận diện thì Quá Khứ Đơn

Trong câu sở hữu những trạng từ chỉ thời kì trong quá khứ:

- yesterday (hôm qua)

- last night/ last week/ last month/ last year: tối qua/ tuần trước/ tháng trước/ năm ngoái

- ago: Cách đây. (two hours ago: cách đây Hai giờ/ two weeks ago: cách đây Hai ngày …)

- when: lúc (trong câu kể)

Cách chia động từ ở thì quá khứ đơn

● Ta thêm “-ed” vào sau động từ:

- Thông thường ta thêm “ed” vào sau động từ.

- Ví du:

watch – watched     turn – turned     want – wanted

* Chú ý lúc thêm đuôi “-ed” vào sau động từ.

+ Động từ tận cùng là “e” → ta chỉ cần cùng thêm “d”.

Ví dụ: type – typed     smile – smiled     agree – agreed

+ Động từ sở hữu MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm → ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”.

Ví dụ:stop – stopped    shop – shopped    tap – tapped

NGOẠI LỆ: commit – committed    travel – travelled    prefer - preferred

+ Động từ tận cùng là “y”:

- Nếu trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta cùng thêm “ed”.

Ví dụ:play – played    stay - stayed

- Nếu trước “y” là phụ âm (còn lại ) ta đổi “y” thành “i + ed”.

Ví dụ:study – studied    cry - cried

● Một số động từ bất qui tắc ko thêm “ed”.

Với một số động từ lúc sử dụng ở thì quá khứ ko theo qui tắc thêm “ed”. Những động từ này ta cần học thuộc.

Ví dụ: go – went    get – got    see – saw    buy – bought.

Những bài soạn Tiếng Anh 9 Unit 1: A visit from a pen pal khác:

 • 1. Getting Started (trang 6 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner. A foreign pen pal is coming to stay with you ...

 • 2. Listen and Read (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9) Choose the correct option to complete the sentences. ...

 • 3. Speak (trang 8 SGK Tiếng Anh 9) Nga is talking to Maryam. They are waiting for Lan outside her school ...

 • 4. Listen (trang 9 SGK Tiếng Anh 9) Tim Jones's Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA ...

 • 5. Read (trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9) Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) ...

 • 6. Write (trang 11 SGK Tiếng Anh 9) Imagine you are visiting your relatives or friends ...

 • Language Focus (trang 11-12 SGK Tiếng Anh 9) 1. Work with a partner. Ask and answer questions about what each ...

 • Từ vựng Unit 1

 • Ngữ pháp tiếng anh 9 Unit 1: I. Công thức thì quá khứ đơn trong tiếng anh

 • Ngữ pháp tiếng anh 9 Unit 1: II. Past simple tense with "wish" (Thì quá khứ đơn sử dụng "wish")

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 1: Đề 1

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9
 • 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 sở hữu đáp án
 • Giải bài tập Tiếng anh 9 thí điểm
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 sở hữu đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *