Từ vựng Tiếng Anh 9 Unit 1 đầy đủ, hay nhất
Unit 1: A visit from a pen pal

Video giải Tiếng Anh 9 Unit Một A visit from a pen pal - Tổng hợp từ vựng - Cô Lê Thị Nhật Bình (Thầy giáo VietJack)

Từ vựng Tiếng Anh 9 Unit 1

Bảng dưới liệt kê những từ vựng (từ mới) với trong bài học Unit 1.

ASEANnHiệp hội những nước Đông Nam Á
Buddhismn.đạo Phật
climaten.khí hậu
compulsoryadj.yêu cầu
correspondv.trao đổi thư từ
currencyn.tiền, hệ thống tiền tệ
dependv.dựa vào, tùy thuộc vào
dividev.chia ra, chia
ethnicadj.thuộc về dân tộc
federationn.liên đoàn, liên bang, hiệp hội
ghostn.ma quỷ, con ma, bóng ma
Hinduismn.đạo Hin-đu, Ấn Độ giáo
in addition (to smt)prep.ngoài ra, thêm vào
impressv.gây ấn tượng, để lại ấn tượng
Islamn.đạo Hồi
keep in touchv. phr.giữ liên lạc
Malayn.Tiếng Ma-lai-xi-a
mausoleumn.lăng, lăng tẩm, lăng tẩm
monstern.quái vật, yêu quái
mosquen.nhà thờ Hồi giáo
officialadj.chính thức
optionaladj.tùy ý lựa chọn, ko yêu cầu
outlinen.đề cương, dàn bài
partnern.cùng sự, bạn cùng học (làm, chơi)
pen paln.bạn qua thư
pioneern.người tiên phong
populationn.dân số, dân cư
prayv.nguyện cầu
prehistoric monstersn.những quái vật thời tiền sử
primary schooln.trường tiểu học
puppetn.con rối, bù nhìn
regionn.vùng, miền
religionn.tôn giáo
ringgitn.ring-git (đơn vị tiền tệ của Ma-lai-xi-a)
secondary schooln.trường trung học
separatev.chia, tách
soccern.môn bóng đá
soccer hooligann.côn đồ bóng đá
soccer violencen.bạo lực trong bóng đá
Tamiln.tiếng Ta-min
take turnsv. phr.luân phiên
tropicaladj.với tính chất nhiệt đới, thuộc vùng nhiệt đới
vs (= versus)prep.chống lại, đấu với

Những bài soạn Tiếng Anh 9 Unit 1: A visit from a pen pal khác:

 • 1. Getting Started (trang 6 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner. A foreign pen pal is coming to stay with you ...

 • 2. Listen and Read (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9) Choose the correct option to complete the sentences. ...

 • 3. Speak (trang 8 SGK Tiếng Anh 9) Nga is talking to Maryam. They are waiting for Lan outside her school ...

 • 4. Listen (trang 9 SGK Tiếng Anh 9) Tim Jones's Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA ...

 • 5. Read (trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9) Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) ...

 • 6. Write (trang 11 SGK Tiếng Anh 9) Imagine you are visiting your relatives or friends ...

 • Language Focus (trang 11-12 SGK Tiếng Anh 9) 1. Work with a partner. Ask and answer questions about what each ...

 • Từ vựng Unit 1

 • Ngữ pháp tiếng anh 9 Unit 1: I. Công thức thì quá khứ đơn trong tiếng anh

 • Ngữ pháp tiếng anh 9 Unit 1: II. Past simple tense with "wish" (Thì quá khứ đơn sử dụng "wish")

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 1: Đề 1

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9
 • 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 với đáp án
 • Giải bài tập Tiếng anh 9 thí điểm
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 với đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *