Luyện tập: Bản tin, trang 163 SGK Văn 11

Tuần Một SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Vào phủ chúa Trịnh - Lê Hữu Trác
 • Từ tiếng nói chung tới lời nói tư nhân
 • Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
 • Những bài văn mẫu về Nghị luận xã hội lớp 11
 • Đọc thêm: Thượng kinh kí sự - Lê Hữu Trác
 • Đọc thêm: Đặng Dịch trai ngôn hành lục - Đặng Huy Trứ

Tuần Hai SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Tự Tình - Hồ Xuân Hương
 • Câu cá mùa thu - Nguyễn Khuyến
 • Đọc thêm: Nguyễn Khuyến
  • Tiến sĩ giấy - Nguyễn Khuyến
  • Thu vịnh - Nguyễn Khuyến
  • Thu ẩm - Nguyễn Khuyến
  • Cuốc kêu cảm hứng - Nguyễn Khuyến
  • Chợ đồng - Nguyễn Khuyến
 • Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
 • Thao tác lập luận phân tích

Tuần 3 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Thương vợ - Trần Tế Xương
 • Đọc thêm: Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến
 • Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương - Tế Xương
 • Đọc thêm: Trần Tế Xương (Tú Xương)
  • Đọc thêm: Năm mới chúc nhau - Trần Tế Xương
  • Mồng hai tết viếng cô Kí - Tú Xương
  • Đau mắt - Tú Xương
 • Từ tiếng nói chung tới lời nói tư nhân (tiếp theo)

Tuần 4 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Bài ca ngắn đi trên bãi cát - Cao Bá Quát
 • Đọc thêm: Cao Bá Quát
  • Dương phụ hành - Cao Bá Quát
  • Sa hành đoản ca - Cao Bá Quát
  • Người đi trên bãi cát - Cao Bá Quát
 • Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ
 • Tập tành thao tác lập luận phân tích

Tuần 5 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Lẽ ghét thương - Nguyễn Đình Chiểu
 • Đọc thêm: Hương sơn phong cảnh ca - Chu Mạnh Trinh
 • Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

Tuần 6 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu
 • Đọc thêm: Nguyễn Đình Chiểu
  • Xúc cảnh - Nguyễn Đình Chiểu
  • Chủ nghĩa yêu nước trong văn thơ Nguyễn Đình Chiểu
  • Ngóng gió đông - Nguyễn Đình Chiểu
 • Thực hiện về thành ngữ, điển cố

Tuần 7 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm
 • Đọc thêm: Xin lập khoa luật - Nguyễn Trường Tộ
 • Thực hiện về nghĩa của từ trong sử dụng

Tuần 8 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
 • Thao tác lập luận so sánh

Tuần 9 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX tới Cách mệnh tháng Tám năm 1945
 • Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 10 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Hai đứa trẻ - Thạch Lam
 • Văn cảnh

Tuần 11 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân
 • Tập tành thao tác lập luận so sánh
 • Tập tành vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân tích và so sánh

Tuần 12 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Hạnh phúc của một tang gia - Vũ Trọng Phụng
 • Đọc thêm: Số đỏ - Vũ Trọng Phụng
 • Phong cách tiếng nói tin báo

Tuần 13 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Chí Phèo - Nam Cao
 • Một số thể loại văn học: Thơ, truyện
 • Phong cách tiếng nói tin báo (tiếp theo)

Tuần 14 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Chí Phèo (tiếp theo) - Nam Cao
 • Đọc thêm: Đời Thừa - Nam Cao
 • Thực hiện về lựa chọn trật tự những phòng ban trong câu
 • Bản tin

Tuần 15 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu chánh
 • Đọc thêm: Vi Hành - Nguyễn Ái Quốc
 • Đọc thêm: Ý thức thể dục - Nguyễn Công Hoan
 • Tập tành viết bản tin
 • Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 16 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Vĩnh biệt cửu trùng đài - Nguyễn Huy Tưởng
 • Đọc thêm: Vở kịch Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng
 • Thực hiện về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tuần 17 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Tình yêu và thù hận - Sếch-xpia
 • Đọc thêm: Rô-mê-ô và Giu-li-ét - Sếch-xpia.
 • Đọc thêm: Mưu mô và tình ái - Sile
 • Đọc thêm: Những cuộc phiêu lưu - Tôm Xoyơ
 • Ôn tập phần văn học

Tuần 18 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Tập tành phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
 • Rà soát tổng hợp cuối học kì I

Tuần 19 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Lưu biệt lúc xuất dương - Phan Bội Châu
 • Đọc thêm: Phan Bội Châu
  • Chơi xuân - Phan Bội Châu
  • Bài ca chúc Tết thanh niên - Phan Bội Châu
 • Nghĩa của câu
 • Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Hầu Trời - Tản Đà
 • Đọc thêm: Thề sông núi - Tản Đà
 • Nghĩa của câu (tiếp theo)

Tuần 21 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Vội vàng - Xuân Diệu
 • Đọc thêm: Xuân Diệu
  • Đây mùa thu tới - Xuân Diệu
  • Thơ duyên - Xuân Diệu
  • Tỏa nhị Kiều - Xuân Diệu
 • Thao tác lập luận bác bỏ bỏ

Tuần 22 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Tràng Giang - Huy Cận
 • Tập tành thao tác lập luận bác bỏ bỏ
 • Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Tuần 23 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mạc Tử
 • Chiều tối - Hồ Chí Minh
 • Đọc thêm: Hồ Chí Minh
  • Nhật kí trong tù - Hồ Chí Minh
  • Tảo giải ( Giải đi sớm) - Hồ Chí Minh
  • Tân xuất ngục, học đăng sơn (Mới ra tù, tập leo núi) - Hồ Chí Minh

Tuần 24 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Từ đấy - Tố Hữu
 • Đọc thêm: Lai Tân - Hồ Chí Minh
 • Đọc thêm: Nhớ đồng - Tố Hữu
 • Đọc thêm: Tố Hữu
  • Tâm tư trong tù - Tố Hữu
  • Tiếng hát đi đày - Tố Hữu
 • Đọc thêm: Tương Tư - Nguyễn Bính
  • Mưa xuân - Nguyễn Bính
 • Đọc thêm: Chiều xuân - Anh Thơ
 • Tiểu truyện tóm tắt

Tuần 25 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Tuần 26 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Tôi yêu em - Puskin
 • Bài thơ số 28 - Ta-go
 • Đọc thêm: Người làm vườn - Ta-go
 • Tập tành viết tiểu truyện tóm tắt

Tuần 27 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Người trong bao - Sê khốp
 • Đọc thêm: Đám tang lão Gô ri ô - Ban-dắc
 • Thao tác lập luận bình luận

Tuần 28 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Người cầm quyền khôi phục uy quyền - Vich to - Huy Gô
 • Đọc thêm: Đêm đại dương - Vích to - Huy Gô
 • Đọc thêm: Chiến tranh và hòa bình - L. Tônxtôi.
 • Tập tành thao tác lập luận bình luận

Tuần 29 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Về luân lí xã hội ở nước ta - Phan Châu Trinh
 • Đọc thêm: Luận về một chính sách khai hóa - Phan Châu Trinh
 • Tiếng mẹ đẻ - Nguồn phóng thích những dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh

Tuần 30 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Ba cống hiến vĩ đại của Những Mác - Ăng-ghen
 • Phong cách tiếng nói chính luận

Tuần 31 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh
 • Đọc thêm: Văn học khái luận - Đặng Thai Mai
 • Phong cách tiếng nói chính luận (tiếp theo)

Tuần 32 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Một số thể loại văn học: Kịch, Nghị luận
 • Tập tành vận dụng kết hợp những thao tác lập luận

Tuần 33 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Ôn tập phần văn học (kì II)
 • Tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 34 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Ôn tập phần Tiếng Việt
 • Tập tành tóm tắt văn bản nghị luận
 • Ôn tập phần làm văn

Tuần 35 SGK Ngữ Văn lớp 11

 • Rà soát tổng hợp cuối năm

Một số tác giả, tác phẩm văn học tham khảo

 • Nam triều công nghiệp diễn chí - Nguyễn Khoa Chiêm
 • Bài ca lưu biệt - Huỳnh Thúc Kháng
 • Gánh nước đêm - Trần Tuấn Khải
 • Tống biệt hành - Thâm Tâm
 • Tiếng địch sông Ô - Phạm Huy Thông
 • Góc chiếu giữa đình - Ngô Tất Tố
 • Ngục Kông Tum - Lê Văn Hiến
 • Mưu trí của Chiêu Vũ - Nguyễn Khoa Chiêm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *