Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 9 – Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa giúp HS giải bài tập, tăng khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành những khái niệm và định luật vật lí:

Bài Một trang 78 sách bài tập Vật Lí 9: Để truyền đồng hành một công suất điện , nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao tổn vì tỏa nhiệt sẽ:

A. Tăng Hai lần

B. Tăng 4 lần

C. Giảm Hai lần.

D. Ko tăng ko giảm

Lời giải:

Chọn A. tăng Hai lần.

Điện trở của đường dây tải điện được tính bằng công thức:

Công suất hao tổn do tỏa nhiệt trên phố dây tải điện là:

Tương tự ta thấy rằng Php tỷ lệ thuận với chiều dài của đường dây. Do đó nếu đường dây tải diện dài gấp đôi thì công suất hao tổn thì tỏa nhiệt sẽ tăng gấp đôi.

Bài Hai trang 78 sách bài tập Vật Lí 9: Trên cùng một đường dây dẫn tải đồng hành một công suất điện, với cùng một hiệu điện thế, nếu tiêu dùng dây dẫn mang tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao tổn vì tỏa nhiệt sẽ:

A. Tăng Hai lần.

B. Giảm Hai lần

C. Tăng 4 lần

D. Giảm 4 lần

Lời giải:

Chọn B. Giảm Hai lần

Điện trở của đường dây tải điện được tính bằng công thức:

Công suất hao tổn do tỏa nhiệt trên phố dây tải điện là:

Tương tự ta thấy rằng Php tỷ lệ nghịch với tiết diện S của đường dây tải. Do đó nếu đường dây tải mang tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao tổn thì tỏa nhiệt sẽ giảm Hai lần.

Bài 3 trang 78 sách bài tập Vật Lí 9: Lúc truyền đồng hành một công suất điện, muốn giảm công suất hao tổn do tỏa nhiệt, tiêu dùng cách nào trong hai cách dưới đây cách nào mang lợi hơn? Vì sao?

a) Giảm điện trở đường dây đi Hai lần

b) tăng hiệu điện thế giữa hai đầu dây lên Hai lần

Lời giải:

Tăng hiệu điện thế giữa hai đầu dây lên hai lần sẽ mang lợi hơn giảm vì công suất hao tổn tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế.

Tức là:

+ Nếu giảm R của đường dây đi Hai lần thì công suất hao tổn chỉ giảm được Hai lần

+ Nếu tăng U lên Hai lần thì công suất hao tổn giảm 4 lần.

Bài 4 trang 78 sách bài tập Vật Lí 9: Vì sao lúc muốn truyền tải điện năng bằng dây dẫn người ta phải tiêu dùng Hai máy biến thế đặt ở hai đầu đường dây tải điện?

Lời giải:

+ Muốn giảm hao tổn phải tăng hiệu điện thế ở nơi phát lên, do đó phải đặt một máy biến thế (tăng thế ) ở đầu đường dây tải điện,

+ Ở nơi sử dụng điện, chỉ thường sử dụng hiệu điện thế 220V. Tương tự, phải mang một máy biến thế thứ hai (hạ thế) đặt ở nơi sử dụng để giảm hiệu điện thế thích hợp với hiệu điện thế định mức của những thiết bị nơi tiêu thụ.

Bài 5 trang 79 sách bài tập Vật Lí 9: Trên cùng một đường dây tải đi một công suất điện xác định dưới Một hiệu điện thế xác định, nếu tiêu dùng dây dẫn mang đường kính tiết diện giảm đi Một nửa thì công suất hao tổn vì tỏa nhiệt sẽ thay đổi như thế nào?

A. tăng lên Hai lần

B. tăng lên 4 lần

C. Giảm đi Hai lần

D. Giảm đi 4 lần

Lời giải:

Chọn B. Tăng lên bốn lần.

Điện trở của đường dây tải điện được tính bằng công thức:

Ta mang công thức tính tiết diện dây dẫn tròn là: S = πd2/4

(d: là đường kính của tiết diện dây dẫn).

Công suất hao tổn do tỏa nhiệt trên phố dây tải điện là:

Tương tự ta thấy rằng nếu U, P và ko thay đổi thì Php tỷ lệ nghịch với bình phương đường kính tiết diện dây tải.

Nếu tiêu dùng dây dẫn mang đường kính tiết diện giảm đi Một nửa thì công suất hao tổn vì tỏa nhiệt tăng 4 lần.

Bài 6 trang 79 sách bài tập Vật Lí 9: Trên cùng một đường dây tải đi một công suất điện xác định dưới Một hiệu điện thế 100000V Phải tiêu dùng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây này là bao nhiêu để công suất hao tổn vì tỏa nhiệt giảm đi Hai lần ?

A. 200000V

B. 400000V

C. 141000V

D. 50000V

Tóm tắt:

U = 100000V;

Lời giải:

Chọn C.

Công suất hao tổn do tỏa nhiệt trên phố dây tải điện lúc tiêu dùng hiệu điện thế U và U’ tuần tự là:

Để giảm hao tổn hai lần thì:

Bài 7 trang 79 sách bài tập Vật Lí 9: Vì sao người ta ko tiêu dùng phương pháp giảm điện trở của đường dây tải điện làm giảm công suất hao tổn vì tỏa nhiệt?

Lời giải:

Điện trở của đường dây tải điện được tính bằng công thức:

Công suất hao tổn do tỏa nhiệt trên phố dây tải điện là:

Tương tự nếu tiêu dùng phương pháp giảm điện trở của đường dây thì ta phải phải giảm chiều dài l của dây( điều này đã bị khống chế vì quảng đường truyền tải tới Một nơi là nhất định) và tăng tiết diện S của dây → làm cho dây mang kích thước rất to, dẫn tới tốn nguyên vật liệu làm dây và làm trụ cột chống đỡ đường dây.

Ngoài ra mang thể giảm R bằng cách chọn vật liệu làm dây mang điện trở suất ρ nhỏ nhưng cách này ko hiệu quả vì giảm ko được nhiều, đồng thời vật liệu mang ρ càng nhỏ thì càng quý và đắt tiền ko kinh tế được.

Bài 8 trang 79 sách bài tập Vật Lí 9: Mang hai đường dây tải điện tải đồng hành một công suất điện với dây dẫn cùng tiết diện, làm bằng cùng một chất. Đường dây thứ nhất mang chiều dài 100km và hiệu điện thế ở hai đầu dây là 100000kV, đường dây thứ Hai mang chiều dài 200km và hiệu điện thế 200000kV. So sánh công suất hao tổn vì tỏa nhiệt P1 và P2 của hai đường dây.

A. P1 = P2

B. P1 = 2P2

C. P1 = 4P2

D. P1 = P2/2

Tóm tắt:

S1 = S2 = S; ρ1 = ρ2 = ρ

1 = 100km; U1 = 100000kV; 2 = 200km; U2 = 200000kV;

Lời giải:

Chọn B. P1 = 2P2

Do hai dây dẫn cùng làm bằng một chất liệu, cùng một công suất truyền tải và cùng một tiết diện nên ρ, P, S của hai dây bằng nhau.

Công suất hao tổn do tỏa nhiệt trên phố dây tải điện lúc tiêu dùng hiệu điện thế U1 và U2 tuần tự là:

Vậy P1 = 2P2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *