Giải Vật lý lớp 7 Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng SGK

Chúng tôi xin giới thiệu tới những em học trò tài liệu giải bài tập môn Vật lý Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng SGK chi tiết, dễ hiểu nhất. Mời những em tham khảo.

Trả lời những thắc mắc SGK Vật lý 7 Bài 3

Bài C1 (trang 9 sgk Vật Lý 7): Hãy chỉ ra trên màn chắn vùng sáng, vùng tối. Giảng giải vì sao những vùng đó lại tối hoặc sáng?

Lời giải:

- Trên màn chắn vùng màu trắng là vùng sáng. Vùng này sáng vì nó nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

- Trên màn chắn vùng màu đen là vùng tối. Vùng này tối vì nó ko nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

Nhận xét: Trên màn chắn đặt ở phía sau vật cản sở hữu một vùng ko nhận được ánh sáng từ nguồn tới gọi là bóng tối.

Bài C2 (trang 9 sgk Vật Lý lớp 7): Hãy chỉ ra trên màn chắn vùng nào là bóng tối, vùng nào được chiếu sáng đầy đủ. Nhận xét độ sáng của vùng còn lại so với hai vùng trên và giảng giải vì sao sở hữu sự khác nhau đó?

Lời giải:

- Trên màn chắn bóng tối là vùng số 1. Vùng này ko nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

- Trên màn chắn vùng được chiếu sáng đầy đủ là vùng số 3. Vùng này sáng vì nó nhận được đầy đủ ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

- Vùng số Hai sáng hơn vùng số 1, nhưng lại tối hơn vùng số 3. Vùng số Hai gọi là vùng nửa tối, vì vùng này chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

Nhận xét: Trên màn chắn đặt phía sau vật cản sở hữu vùng chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng tới gọi là bóng nửa tối.

Bài C3 (sgk trang 10 Vật Lý 7): Giảng giải vì sao đứng ở nơi sở hữu nhật thực toàn phần ta lại ko nhìn thấy Mặt Trời và thấy trời tối lại?

Lời giải:

Nơi sở hữu nhật thực toàn phần nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng, bị Mặt Trăng che khuất ko cho ánh sang Mặt Trời chiếu tới. Vì thế đứng ở nơi sở hữu nhật thực toàn phần ko nhìn thấy Mặt Trời và thấy trời tối lại.

Bài C4 (trang 10 Vật Lý 7 sgk): Hãy chỉ ra trên hình 3.4, Mặt Trăng ở vị trí nào thì người đứng ở điểm A trên Trái Đất thấy trăng sáng, thấy sở hữu nguyệt thực?

Lời giải:

Người đứng ở vị trí A trên mặt đất thấy:

- Với nguyệt thực lúc Mặt Trăng ở vị trí (1)

- Trăng sáng lúc Mặt Trăng ở vị trí (2), (3).

Bài C5 (trang 11 sgk Vật Lý 7): Làm lại thí nghiệm ở hình 3.2. Di chuyển miếng bìa từ từ lại sắp màn chắn. Quan sát bóng tối và bóng nửa tối trên màn, xem chúng thay đổi như thế nào?

Lời giải:

Sẽ thấy bóng tối và bóng nửa tối thu hẹp dần.

- Lúc miếng bìa lại sắp màn chắn hơn thì bóng tối và bóng nửa tối đều thu hẹp lại hơn.

- Lúc miếng bìa sắp sát màn chắn thì hầu như ko còn bóng nửa tối, chỉ còn bóng tối rõ nét.

Bài C6 (trang 11 Vật Lý 7): Ban đêm, sử dụng một quyển vở che kín bóng đèn dây tóc đang sáng, trên bàn sẽ tối, sở hữu lúc ko thể đọc sách được. Nhưng nếu sử dụng quyển vở che đèn ống thì ta vẫn đọc sách được. Giảng giải vì sao lại sở hữu sự khác nhau đó?

Lời giải:

- Vì bóng đèn dây tóc là nguồn sáng hẹp (nhỏ) → lúc lấy tập vở che thì ánh sáng từ nguồn sáng sở hữu thể ko truyền tới trang sách, trang sách bị bóng tối → ko đọc được.

- Vì bóng đèn ống là nguồn sáng rộng (to) → lúc lấy tập che thì trên trang sách sở hữu thể nhận được một phần ánh sáng của đèn ống → sở hữu bóng nửa tối → sở hữu thể đọc được.

Lý thuyết Bài 3 Lý 7

1. Bóng tối và bóng nửa tối

a) Bóng tối

Vùng nằm ở phía sau vật cản, ko nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới gọi là bóng tối.

Đặt một đèn pin trước một màn chắn (E), từ từ đèn tới màn chắn đặt một miếng bìa (MKIN). Vùng ko nhận được ánh sáng là M’K’I’N’.

b) Bóng nửa tối

Vùng nằm ở phía sau vật cản, chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới gọi là bóng nửa tối.

2. Hiện tượng nhật thực và nguyệt thực

Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất, Mặt Trời chiếu sáng Mặt Trăng và Trái Đất cho nên sẽ sở hữu những lúc Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời cùng nằm trên một đường thẳng.

a) Hiện tượng nhật thực

Lúc Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất thì một phần ánh sáng từ Mặt Trời chiếu tới Trái Đất sẽ bị Mặt Trăng che khuất. Lúc đó trên Trái Đất sẽ xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối. Ta nói lúc đó xảy ra hiện tượng nhật thực.

Nếu ta đứng ở chỗ bóng tối thì sẽ ko nhìn thấy Mặt Trời, ta nói ở đó sở hữu hiện tượng nhật thực toàn phần. Nếu ta đứng ở chỗ bóng nửa tối thì sẽ nhìn thấy một phần Mặt Trời, ta nói ở đó sở hữu hiện tượng nhật thực một phần.

b) Hiện tượng nguyệt thực

Lúc Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời, Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất, nó ko nhận được ánh sáng từ Mặt Trời chiếu tới nên ta ko thể nhìn thấy Mặt Trăng. Ta nói lúc đó xảy ra hiện tượng nguyệt thực.

+ Nguyệt thực toàn phần xảy ra lúc Mặt Trăng đi vào vùng bóng tối của Trái Đất.

+ Nguyệt thực nửa tối xảy ra lúc Mặt Trăng đi vào vùng bóng nửa tối của Trái Đất. Lúc này Mặt Trăng chỉ giảm độ sáng đi một tí.

+ Nguyệt thực một phần xảy ra lúc Mặt Trăng chỉ sở hữu một phần ở vùng bóng tối của Trái Đất. Mặt Trăng bị che khuất một phần và thuận tiện quan sát được bằng mắt thường.

►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải bài tập Vật lí 7 Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng hay nhất file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *