Vật Lí 8 Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I: Cơ học – Giải bài tập SGK Vật Lí 8 Bài 18

Vật Lí 8 Bài 18: Thắc mắc và bài tập tổng kết chương I: Cơ học được THPT Lê Hồng Phong soạn kỳ vọng sẽ tà tà tài liệu hữu ích giúp những em nắm vững tri thức bài học và đạt kết quả tốt trong những bài thi, bài rà soát trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 8 Bài 18

1. Chuyển động cơ học

a) Chuyển động cơ học

– Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời kì so với vật khác (vật mốc) gọi là chuyển động cơ học (gọi tắt là chuyển động).

– Một vật được coi là đứng yên lúc vị trí của vật đó ko thay đổi theo thời kì so với vật khác.

b) Tính tương đối của chuyển động

Một vật mang thể được xem là chuyển động đối với vật này nhưng lại được xem là đứng yên đối với vật khác, ta nói chuyển động và đứng yên mang tính tương đối, tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc.

Chú ý: Thông thường người ta chọn những vật gắn với Trái Đất làm vật mốc.

c) Những dạng chuyển động thường gặp

– Đường mà vật chuyển động vạch ra gọi là quỹ đạo của chuyển động.

– Tùy theo hình dạng quỹ đạo mà chia ra thành những dạng chuyển động:

+ Chuyển động thẳng

+ Chuyển động cong

+ Chuyển động tròn

2. Véc tơ vận tốc tức thời – Chuyển động đều và chuyển động ko đều

a) Véc tơ vận tốc tức thời

Độ to của véc tơ vận tốc tức thời cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời kì.

b) Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời

Công thức:

Trong đó: s là độ dài quãng đường đi được

t là thời kì để đi hết quãng đường đó

c) Đơn vị véc tơ vận tốc tức thời

– Đơn vị của véc tơ vận tốc tức thời tùy thuộc vào đơn vị độ dài và đơn vị thời kì.

– Đơn vị hợp pháp của véc tơ vận tốc tức thời là mét trên giây (m/s). Thực tế thường tiêu dùng đơn vị kilômét trên giờ (km/h)

Chú ý: Trong hàng hải, người ta thường tiêu dùng “nút” làm đơn vị đo véc tơ vận tốc tức thời. “Nút” là véc tơ vận tốc tức thời của một chuyển động trong đó mỗi giờ vật đi được Một hải lí.

Một hải lí = 1,852 km ⇒ Một nút = 1,852 km/h = 0.514 m/s

d) Chuyển động đều

Chuyển động đều là chuyển động mà véc tơ vận tốc tức thời mang độ to ko thay đổi theo thời kì.

e) Chuyển động ko đều

Chuyển động ko đều là chuyển động mà véc tơ vận tốc tức thời mang độ to thay đổi theo thời kì.

f) Véc tơ vận tốc tức thời trung bình của chuyển động ko đều

Véc tơ vận tốc tức thời trung bình của một chuyển động ko đều trên một quãng đường được tính bằng độ dài quãng đường đó chia cho thời kì để đi hết quãng đường:

Trong đó:

s là quãng đường đi được

t là thời kì để đi hết quãng đường đó

Lưu ý: Véc tơ vận tốc tức thời trung bình khác với trung bình cùng véc tơ vận tốc tức thời

3. Trình diễn lực

a) Lực là gì?

– Lực mang thể làm biến dạng, thay đổi véc tơ vận tốc tức thời của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi véc tơ vận tốc tức thời của vật.

– Đơn vị của lực là Niutơn (N)

b) Trình diễn lực

Lực là một đại lượng vectơ được trình diễn bằng một mũi tên mang:

+ Gốc là điểm đặt của lực.

+ Phương, chiều trùng với phương, chiều của lực.

+ Độ dài trình diễn cường độ của lực theo một tỉ xích cho trước.

4. Sự thăng bằng lực – Quán tính

a) Lực thăng bằng

– Hai lực thăng bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, mang cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.

– Dưới tác dụng của những lực thăng bằng, một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

b) Quán tính

Lúc mang lực tác dụng, mọi vật ko thể thay đổi véc tơ vận tốc tức thời đột ngột được vì mọi vật đều mang quán tính. Với thể nói quán tính là tính chất giữ nguyên véc tơ vận tốc tức thời của vật.

5. Lực ma sát

a) Lúc nào mang lực ma sát

– Lực ma sát trượt: Lực ma sát trượt sinh ra lúc một vật trượt trên bề mặt của vật khác.

– Lực ma sát lăn: Lực ma sát lăn sinh ra lúc một vật lăn trên bề mặt của vật khác.

– Lực ma sát nghỉ: Lực ma sát nghỉ giữ cho vật ko trượt lúc vật bị tác dụng của lực khác.

b) Đo lực ma sát

Người ta mang thể tiêu dùng lực kế để đo lực ma sát

6. Áp suất

a) Sức ép

– Sức ép là lực ép mang phương vuông góc với mặt bị ép

– Tác dụng của sức ép càng to lúc độ to của sức ép càng to và diện tích bị ép càng nhỏ.

b) Áp suất

– Áp suất được tính bằng độ to của sức ép trên một đơn vị diện tích bị ép

– Công thức tính áp suất: 

Trong đó:

F là sức ép (N)

S là diện tích mặt bị ép (m2)

p là áp suất (N/m2)

Ngoài đơn vị N/m2, đơn vị của áp suất còn tính theo Pa (paxcan): Một Pa = Một N/m2

7. Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau

a) Sự tồn tại của áp suất chất lỏng

Do mang trọng lượng mà chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và những vật ở trong lòng nó.

b) Công thức tính áp suất chất lỏng

Công thức: p = d.h

Trong đó:

h là độ sâu tính từ mặt thoáng chất lỏng tới điểm tính áp suất (m)

d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)

c) Bình thông nhau

– Bình thông nhau là bình gồm hai hoặc nhiều nhánh mang hình dạng bất kì, phần mồm thông với ko khí, phần đáy được nối thông với nhau

– Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, những mặt thoáng của chất lỏng ở những nhánh khác nhau đều ở cùng một độ cao.

– Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, áp suất tại những điểm ở trên cùng mặt phẳng ngang đều bằng nhau.

8. Áp suất khí quyển

a) Sự tồn tại của áp suất lúc quyển

Do ko khí cũng mang trọng lượng nên Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu áp suất của lớp ko khí bao bọc xung quanh Trái Đất. Áp suất này tác dụng theo mọi phương và được gọi là áp suất khí quyển.

b) Độ to của áp suất khí quyển

– Độ to của áp suất khí quyển bằng áp suất của cột thủy ngân trong ống Tô-ri-xe-li.

– Đơn vị đo áp suất khí quyển thường tiêu dùng là mmHg

Ngoài ra còn tiêu dùng cmHg, mHg, atm, Pa, N/m2

Một mmHg = 0,Một cmHg = 0,01 mHg

Một mmHg = 136 N/m2

Một atm = 101325 Pa

Chú ý: Áp suất khí quyển chịu tác động của nhiều yếu tố như nhiệt độ, gió, độ cao…

9. Lực đẩy Ác-si-mét – Sự nổi

a) Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó

Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực mang độ to bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy Ác-si-mét.

b) Độ to của lực đẩy Ác-si-mét

Công thức: FA = d.V

Trong đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)

V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)

c) Lúc nào vật chìm? Lúc nào vật nổi?

Gọi P là trọng lượng của vật

FA là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật lúc vật nhúng chìm hoàn toàn trong chất lỏng.

– Vật nổi lên lúc P < FA

– Vật lửng lơ trong chất lỏng lúc P = FA

10. Công cơ học – Định luật về công

a) Công cơ học

– Công cơ học tiêu dùng với trường hợp lúc mang lực tác dụng vào vật và vật chuyển dời theo phương ko vuông góc với phương của lực.

– Công cơ học phụ thuộc vào hai yếu tố:

+ Lực tác dụng vào vật.

+ Độ chuyển dời của vật.

b) Công thức tính công cơ học

– Công thức: A = F.s

Trong đó:

A là công của lực F

F là lực tác dụng vào vật (N)

S là quãng đường vật dịch chuyển (m)

– Đơn vị công là Jun (kí hiệu là J): 1J = Một N.m

Lưu ý:

+ Công thức trên chỉ đúng lúc vật chuyển dời theo phương của lực.

+ Nếu vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó bằng ko.

+ Nếu vật chuyển dời ko theo phương của lực thì công được tính theo công thức khác và nhỏ hơn F.s.

+ Đơn vị kW.h cũng là đơn vị của công cơ học:

Một kW.h = 3600000 J

c) Định luật về công

– Ko một máy cơ thuần tuý nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và trái lại.

– Những loại máy cơ thuần tuý thường gặp: Ròng rã rọc một mực, ròng rã rọc động, đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng…

– Hiệu suất của máy cơ thuần tuý được tính theo công thức: 

Trong đó: Aci là công mang ích

Atp là công toàn phần

11. Công suất

a) Công suất

– Để biết người nào hay máy nào làm việc khỏe hơn (thực hiện công nhanh hơn), người ta so sánh công thực hiện được trong một đơn vị thời kì.

– Công thực hiện được trong một đơn vị thời kì gọi là công suất.

b) Công thức tính công suất

Công thức: 

Trong đó:

A là công thực hiện được

t là thời kì thực hiện công

c) Đơn vị công suất

Đơn vị công suất: J/s được gọi là oát (kí hiệu là W)

Một W = Một J/s

Một kW (kilôoát) = 1000 W

Một MW (mêgaoát) = 1000 kW = 1000000 W

Chú ý: Đơn vị công suất ngoài oát (W) còn mang sức ngựa (sức ngựa)

Sức ngựa Pháp (kí hiệu là CV): Một CV ≈ 736 W

Sức ngựa Anh (kí hiệu là HP): Một HP ≈ 746 W

12. Cơ năng – Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

a) Cơ năng

– Lúc một vật mang khả năng thực hiện công cơ học, ta nói vật đó mang cơ năng. Vật mang khả năng thực hiện công càng to thì cơ năng của vật càng to.

– Đơn vị của cơ năng là Jun (J)

Chú ý: Một kJ = 1000 J

b) Thế năng

* Thế năng quyến rũ

– Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao gọi là thế năng quyến rũ.

– Vật mang khối lượng càng to và ở càng cao thì thế năng quyến rũ càng to. Một vật sẽ mang thế năng quyến rũ khác nhau nếu chọn mốc tính độ cao khác nhau

Chú ý: Lúc vật nằm trên mặt đất và chọn mặt đất để làm mốc tính độ cao thì thế năng quyến rũ của vật ko.

* Thế năng đàn hồi

Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.

c) Động năng

– Cơ năng của vật do chuyển động mà mang gọi là động năng.

– Vật mang khối lượng càng to và chuyển động càng nhanh thì động năng càng to.

– Nếu vật đứng yên thì động năng của vật bằng ko.

Chú ý: Thế năng và động năng là hai dạng của cơ năng. Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của nó.

d) Sự chuyển hóa của những dạng cơ năng

Động năng mang thể chuyển hóa thành thế năng, trái lại thế năng mang thể chuyển hóa thành động năng.

e) Sự bảo toàn cơ năng

Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng mang thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn.

Giải bài tập SGK Vật Lí 8 Bài 18

Phần Ôn tập

Bài 1 (trang 62 SGK Vật Lý 8)

Chuyển động cơ học là gì? Cho hai ví dụ.

Lời giải:

Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật theo thời kì so với vật khác.

Ví dụ:

– Ô tô chuyển động so với cây hai bên đường.

– Quả táo rơi từ trên cây xuống.

Bài 2 (trang 62 SGK Vật Lý 8)

Nêu một ví dụ chứng tỏ một vật mang thể chuyển động so với vật này nhưng lại đứng yên so với vật khác?

Lời giải:

Hành khách ngồi trên ô tô đang chạy thì hành khách chuyển động đối với cây bên đường, nhưng lại đứng yên so với ô tô.

Bài 3 (trang 62 SGK Vật Lý 8)

Độ to của véc tơ vận tốc tức thời đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động? Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời? Đơn vị véc tơ vận tốc tức thời?

Lời giải:

– Độ to của véc tơ vận tốc tức thời đặc trưng cho tính nhanh hay chậm của chuyển động.

– Công thức tính:

Bài 4 (trang 62 SGK Vật Lý 8)

Chuyển động ko đều là gì? Viết công thức tính véc tơ vận tốc tức thời trung bình của chuyển động ko đều.

Lời giải:

– Chuyển động ko đều là chuyển động mà độ to của véc tơ vận tốc tức thời thay đổi theo thời kì.

– Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời trung bình:

Bài 5 (trang 62 SGK Vật Lý 8)

Lực mang tác dụng như thế nào đối với véc tơ vận tốc tức thời? Nêu ví dụ minh họa.

Lời giải:

– Lực mang tác dụng làm thay đổi véc tơ vận tốc tức thời chuyển động của vật.

– Ví dụ: Lực ma sát ở phanh xe máy và lực ma sát giữa lốp xe với đường làm xe máy chuyển động chậm dần và giới hạn lại.

Bài 6 (trang 62 SGK Vật Lý 8)

Nêu những yếu tố của lực và cách trình diễn lực?

Lời giải:

– Những yếu tố của lực: điểm đặt, phương, chiều và cường độ.

– Cách trình diễn lực:

Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật (gọi là điểm đặt của lực).

Phương và chiều là phương và chiều của lực.

Độ dài trình diễn cường độ (độ to) của lực theo một tỉ xích cho trước.

Bài 7 (trang 62 SGK Vật Lý 8)

Thế nào là hai lực thăng bằng ? Một vật chịu tác dụng của những lực thăng bằng sẽ thế nào lúc:

a) Vật đứng yên?

b) Vật đang chuyển động?

Lời giải:

– Hai lực thăng bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, mang cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.

– Một vật chịu tác dụng của hai lực thăng bằng sẽ :

a) Đứng yên lúc vật đứng yên.

b) Chuyển động thẳng đều lúc vật đang chuyển động.

Bài 8 (trang 62 SGK Vật Lý 8)

Lực ma sát xuất hiện lúc nào ? Nêu hai ví dụ về lực ma sát.

Lời giải:

– Lực ma sát xuất hiện lúc một vật trượt, lăn hoặc nằm yên trên mặt một vật khác.

– Ví dụ:

+ Lực ma sát ở phanh xe máy và lực ma sát giữa lốp xe với đường làm xe máy chuyển động chậm dần và giới hạn lại.

+ Búng hòn bi trên mặt sàn nhà. Lực ma sát làm hòn bi lăn chậm dần rồi giới hạn lại.

Bài 9 (trang 62 SGK Vật Lý 8)

Nêu hai ví dụ chứng tỏ vật mang quán tính.

Lời giải:

– Lúc ô tô đột ngột rẽ phải, hành khách trên xe bị nghiêng về phía trái.

– Lúc nhảy từ bậc cao xuống, chân ta bị gập lại.

Bài 10 (trang 62 SGK Vật Lý 8)

Tác dụng của sức ép phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Công thức tính áp suất. Đơn vị áp suất.

Lời giải:

– Tác dụng của sức ép phụ thuộc vào hai yếu tố : Độ to của lực tác dụng lên vật và diện tích bề mặt xúc tiếp lên vật.

– Công thức tính áp suất :

– Đơn vị áp suất là paxcan : 1Pa = Một N/m2.

Bài 11 (trang 62 SGK Vật Lý 8)

Một vật nhúng chìm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy mang phương, chiều và độ to như thế nào?

Lời giải:

– Lực đẩy mang phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên và độ to bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ.

– Lực này gọi là lực đẩy Ác-si-mét.

Bài 12 (trang 62 SGK Vật Lý 8)

Điều kiện để một vật chìm xuống, nổi lên, lửng lơ trong chất lỏng.

Lời giải:

– Nổi lên : P < FA

– Lửng lơ : P = FA

Trong đó :

P là trọng lượng của vật.

FA là lực đẩy Ác-si-mét.

Bài 13 (trang 62 SGK Vật Lý 8)

Trong khoa học thì thuật ngữ công cơ học chỉ tiêu dùng trong trường hợp nào ?

Lời giải:

Trong khoa học thì thuật ngữ công cơ học chỉ tiêu dùng trong trường hợp mang lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời.

Bài 14 (trang 62 SGK Vật Lý 8)

Viết biểu thức tính công cơ học. Giảng giải rõ ràng từng đại lượng trong biểu thức tính công. Đơn vị công.

Lời giải:

– Biểu thức tính công cơ học: A = F.s

Trong đó:

F: lực tác dụng lên vật (N).

s: quãng đường vật đi được theo phương của lực (m).

– Đơn vị công là jun kí hiệu là J (1J = Một N.m).

kilojun kí hiệu là (kJ) (Một kJ = 1000 J).

Bài 15 (trang 63 SGK Vật Lý 8)

Phát biểu định luật về công.

Lời giải:

– Ko một máy cơ thuần tuý nào cho ta lợi về công.

– Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và trái lại.

Bài 16 (trang 63 SGK Vật Lý 8)

Công suất cho ta biết điều gì?

Lời giải:

Công suất cho ta biết khả năng thực hiện công của một người hay một máy trong một đơn vị thời kì.

Bài 17 (trang 63 SGK Vật Lý 8)

Thế nào là sự bảo toàn cơ năng ? Nêu ba ví dụ về sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác.

Lời giải:

– Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng mang thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn.

– Ví dụ:

1. Mũi tên được bắn đi từ chiếc cung.

2. Nước từ trên đập cao chảy xuống.

3. Ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng.

Vận dụng

Bài 1 (trang 63 SGK Vật Lý 8)

Hai lực được gọi là thăng bằng lúc:

A. Cùng phương, cùng chiều, cùng độ to.

B. Cùng phương, ngược chiều, cùng độ to.

C. Cùng phương, cùng độ to, cùng đặt lên một vật

D. Cùng đặt lên một vật, cùng độ to, phương nằm trên một đường thẳng, chiều ngược nhau

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Cùng đặt trên một vật, cùng độ to, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.

Bài 2 (trang 63 SGK Vật Lý 8)

Xe ô tô đang chuyển động đột ngột giới hạn lại. Hành khách trong xe bị:

A. Ngả người về phía sau.

B. Nghiêng về bên trái.

C. Nghiêng về bên phải.

D. Xô người về phía trước.

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Xô người về phía trước.

Bài 3 (trang 64 SGK Vật Lý 8)

Những hành khách đang ngồi trên xe ô tô bỗng thấy mình bị nghiêng người sang trái. Hỏi lúc đó xe ô tô đang lái sang phía nào?

Lời giải:

Xe ô tô đang lái sang phía bên phải.

Bài 4 (trang 65 SGK Vật Lý 8)

Hãy tính công mà em thực hiện được, lúc đi đều từ tầng một lên tầng hai của ngôi trường em (em tự cho những dữ kiện cần thiết).

Lời giải:

Giả sử khối lượng của em là 35kg, lúc đó trọng lượng là 350N; độ cao từ tầng Một lên tầng Hai là 4m.

Lúc đi đều từ tầng Một lên tầng 2, lực nâng người F = P.

Công thực hiện: A = F.h = 350.4 = 1400J.

Bài 5 (trang 64 phần vận dụng SGK Vật Lý 8)

Để dịch chuyển vật nặng lên cao người ta mang thể tiêu dùng nhiều cách. Liệu mang cách nào dưới đây cho ta lợi về công ko?

A. Tiêu dùng ròng rã rọc động.

B. Tiêu dùng ròng rã rọc một mực.

C. Tiêu dùng mặt phẳng nghiêng.

D. Cả ba cách trên đều ko cho lợi về công.

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Cả ba cách trên đều ko cho lợi về công.

Bài 6 (trang 64 phần vận dụng SGK Vật Lý 8)

Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng. Lúc nào vật vừa mang thế năng vừa mang động năng?

A. Chỉ lúc vật đang đi lên.

B. Chỉ lúc vật đang rơi xuống.

C. Chỉ lúc vật lên tới điểm cao nhất.

D. Cả lúc vật đang đi lên và đang đi xuống.

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Cả lúc vật đang đi lên và đang đi xuống.

Trả lời thắc mắc

Bài 1 (trang 64 SGK Vật Lý 8)

Ngồi trong xe ô tô đang chạy, ta thấy hai hàng cây bên đường chuyển động theo chiều trái lại. Giảng giải hiện tượng này.

Lời giải:

Nếu chọn ô tô làm vật mốc (người ngồi trên xe cũng là vật làm mốc) thì hai hàng cây bên đường sẽ chuyển động trái lại đối với xe nên ta thấy hai hàng cây bên đường chuyển động theo chiều trái lại.

Bài 2 (trang 65 SGK Vật Lý 8)

Một người mang khối lượng 45kg. Diện tích xúc tiếp với mặt đất của mỗi bàn chân là 150 cm2. Tính áp suất người đó tác dụng lên mặt đất lúc:

a) Đứng cả hai chân.

b) Co một chân.

Lời giải:

Trọng lượng của người là: P = 45.10 = 450 N.

a) Lúc đứng cả hai chân thì diện tích xúc tiếp với mặt đất là:

S = 150.2 = 300 cm2 = 0,03 m2

Áp suất lúc đứng cả hai chân là:

b) Lúc co một chân thì diện tích xúc tiếp giảm 1/Hai lần:

S1 = S/2 = 150 cm2 = 0,015 m2

Áp suất lúc đứng một chân là:

Bài 3 (trang 65 SGK Vật Lý 8)

M và N là hai vật y sì nhau được thả vào hai chất lỏng khác nhau mang trọng lượng riêng d1 và d2 (H.18.2).

a, So sánh lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên M và N.

b, Trọng lượng riêng của chất lỏng nào to hơn?

Lời giải:

a, Lúc vật nổi, lực đẩy Ác-si-mét bằng đúng trọng lượng của vật. Vì hai vật y sì nhau nên trọng lượng hai vật bằng nhau: PA = PB. Vậy lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên hai vật bằng nhau.

b) Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật M là: FA1 = d1.V1 (V1 là thể tích phần vật M chìm trong chất lỏng).

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật N là: FA2 = d2.V2 (V2 là thể tích phần vật N chìm trong chất lỏng).

Mà FA1 = FA2 ⇒ d1 < d2. Vậy trọng lượng riêng của chất lỏng Hai to hơn.

Bài 4 (trang 65 SGK Vật Lý 8)

Hãy tính công mà em thực hiện được, lúc đi đều từ tầng một lên tầng hai của ngôi trường em (em tự cho những dữ kiện cần thiết).

Lời giải:

Giả sử khối lượng của em là 35kg, lúc đó trọng lượng là 350N; độ cao từ tầng Một lên tầng Hai là 4m.

Lúc đi đều từ tầng Một lên tầng 2, lực nâng người F = P.

Công thực hiện: A = F.h = 350.4 = 1400J.

Bài 5 (trang 65 SGK Vật Lý 8)

Một lực sĩ cử tạ nâng quả tạ khối lượng 125kg lên cao 70 cm trong thời kì 0,3 s. Trong trường hợp này lực sĩ đã hoạt động với công suất trung bình là bao nhiêu?

Lời giải:

Trọng lượng của quả tạ là: P = 125.10 = 1250 N

Lực sĩ thực hiện một công là: A = P.h = 1250.0,7 = 875J

Công suất trung bình của lực sĩ là:

******************

Trên đây là nội dung bài học Vật Lí 8 Bài 18: Thắc mắc và bài tập tổng kết chương I: Cơ học do THPT Lê Hồng Phong soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và những thắc mắc trắc nghiệm mang đáp án đầy đủ. Kỳ vọng những em sẽ nắm vững tri thức về Thắc mắc và bài tập tổng kết chương I: Cơ học. Chúc những em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong những bài thi bài rà soát trên lớp.

Soạn bởi: Trường THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Vật Lý 8

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *