Bài 2 trang 16 sgk Vật Lý 10 nâng cao
Bài 2: Véc tơ vận tốc tức thời trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều

Bài 2 (trang 16 sgk Vật Lý 10 tăng): Câu nào sau đây là đúng?

A. Độ to của véc tơ vận tốc tức thời trung bình bằng tốc độ trung bình.

B. Độ to của véc tơ vận tốc tức thời tức thời bằng tốc độ tức thời.

C. Lúc chất điểm chuyển động thẳng chỉ theo một chiều thì bao giờ véc tơ vận tốc tức thời trung bình cũng bằng tốc độ trung bình.

D. Véc tơ vận tốc tức thời tức thời cho ta biết chiều chuyển động, do đó bao giờ cùng sở hữu trị giá dương.

Lời giải:

Đáp án: B đúng.

A. Sai. Độ lớn của vận tốc trung bình chỉ bằng tốc độ trung bình lúc chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều nhất định.

B. Đúng. Vì trong Δt rất nhỏ, chất điểm ko đổi chiều chuyển động.

C. Sai. Chỉ lúc chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều dương thì mới có vận tốc trung bình = tốc độ trung bình.

D. Sai. Nếu chất điểm chuyển động ngược chiều dương thì v < 0; mặc dù v→ vẫn chỉ chiều chuyển động.

Những bài giải Lý 10 tăng bài Hai chương Một khác:

Trả lời nghi vấn C giữa bài

 • Bài C1 (trang 11 sgk Vật Lí 10 tăng): Một đại lượng vectơ được xác định bởi...

 • Bài C2 (trang 11 sgk Vật Lí 10 tăng): Trị giá đại số Δx của vectơ độ dời...

 • Bài C3 (trang 12 sgk Vật Lí 10 tăng): Độ to của độ dời sở hữu bằng quãng đường...

 • Bài C4 (trang 12 sgk Vật Lí 10 tăng): Khẩu hiệu trong những cuộc thi điền kinh...

 • Bài C5 (trang 12 sgk Vật Lí 10 tăng): Giả sử chị Đỗ Thị Bông chạy trên một đường...

 • Bài C6 (trang 16 sgk Vật Lí 10 tăng): Với thể suy ra quãng đường đi được nhờ...

Trả lời Nghi vấn (trang 16)

 • Câu 1 (trang 16 sgk Vật Lí 10 tăng): Hãy nêu những yếu tố của vectơ độ dời...

 • Câu 2 (trang 16 sgk Vật Lí 10 tăng): Trong chuyển động thẳng, vectơ véc tơ vận tốc tức thời...

 • Câu 3 (trang 16 sgk Vật Lí 10 tăng): Thế nào là chuyển động thẳng đều? Véc tơ vận tốc tức thời trung...

 • Câu 4 (trang 16 sgk Vật Lí 10 tăng): Viết phương trình chuyển động thẳng đều...

Giải Bài tập (trang 16-17)

 • Bài 1 (trang 16 sgk Vật Lí 10 tăng): Chọn câu sai:...

 • Bài 2 (trang 16 sgk Vật Lí 10 tăng): Câu nào sau đây là đúng?

 • Bài 3 (trang 16 sgk Vật Lí 10 tăng): Chọn câu sai...

 • Bài 4 (trang 17 sgk Vật Lí 10 tăng): Một người đi bộ trên phố thẳng...

 • Bài 5 (trang 17 sgk Vật Lí 10 tăng): Hai người đi bộ cùng chiều trên một...

 • Bài 6 (trang 17 sgk Vật Lí 10 tăng): Một ô tô chạy trên phố thằng. Trên nửa...

 • Bài 7 (trang 17 sgk Vật Lí 10 tăng): Đồ thị tọa độ theo thời kì của một người...

 • Bài 8 (trang 17 sgk Vật Lí 10 tăng): Hai xe chạy ngược chiều tới gặp nhau///

Đã sở hữu lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 23-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Câu 2 trang 16 sgk Vật Lý 10 nâng cao từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập vật lý 10 bài Hai trang 16.Bài 2: Véc tơ vận tốc tức thời trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều

Câu 2 (trang 16 sgk Vật Lý 10 tăng): Trong chuyển động thẳng, vectơ véc tơ vận tốc tức thời tức thời sở hữu phương và chiều như thế nào ? 

Lời giải:

Trong chuyển động thẳng, vecto véc tơ vận tốc tức thời tức thời sở hữu phương nằm trên phố thẳng quỹ đạo, sở hữu chiều là chiều của chuyển động.

Những bài giải Lý 10 tăng bài Hai chương Một khác:

Trả lời nghi vấn C giữa bài

 • Bài C1 (trang 11 sgk Vật Lí 10 tăng): Một đại lượng vectơ được xác định bởi...

 • Bài C2 (trang 11 sgk Vật Lí 10 tăng): Trị giá đại số Δx của vectơ độ dời...

 • Bài C3 (trang 12 sgk Vật Lí 10 tăng): Độ to của độ dời sở hữu bằng quãng đường...

 • Bài C4 (trang 12 sgk Vật Lí 10 tăng): Khẩu hiệu trong những cuộc thi điền kinh...

 • Bài C5 (trang 12 sgk Vật Lí 10 tăng): Giả sử chị Đỗ Thị Bông chạy trên một đường...

 • Bài C6 (trang 16 sgk Vật Lí 10 tăng): Với thể suy ra quãng đường đi được nhờ...

Trả lời Nghi vấn (trang 16)

 • Câu 1 (trang 16 sgk Vật Lí 10 tăng): Hãy nêu những yếu tố của vectơ độ dời...

 • Câu 2 (trang 16 sgk Vật Lí 10 tăng): Trong chuyển động thẳng, vectơ véc tơ vận tốc tức thời...

 • Câu 3 (trang 16 sgk Vật Lí 10 tăng): Thế nào là chuyển động thẳng đều? Véc tơ vận tốc tức thời trung...

 • Câu 4 (trang 16 sgk Vật Lí 10 tăng): Viết phương trình chuyển động thẳng đều...

Giải Bài tập (trang 16-17)

 • Bài 1 (trang 16 sgk Vật Lí 10 tăng): Chọn câu sai:...

 • Bài 2 (trang 16 sgk Vật Lí 10 tăng): Câu nào sau đây là đúng?

 • Bài 3 (trang 16 sgk Vật Lí 10 tăng): Chọn câu sai...

 • Bài 4 (trang 17 sgk Vật Lí 10 tăng): Một người đi bộ trên phố thẳng...

 • Bài 5 (trang 17 sgk Vật Lí 10 tăng): Hai người đi bộ cùng chiều trên một...

 • Bài 6 (trang 17 sgk Vật Lí 10 tăng): Một ô tô chạy trên phố thằng. Trên nửa...

 • Bài 7 (trang 17 sgk Vật Lí 10 tăng): Đồ thị tọa độ theo thời kì của một người...

 • Bài 8 (trang 17 sgk Vật Lí 10 tăng): Hai xe chạy ngược chiều tới gặp nhau///

Đã sở hữu lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *