Giải bài tập Vật lý 10 bài 26: Thế năng

Giải bài tập Vật lý 10 bài 26: Thế năng 
 

Bài 1 (trang 141 SGK Vật Lý 10)

Nêu khái niệm và ý nghĩa của thế năng:
a) Trọng trường
b) Đàn hồi

* Hướng dẫn giải:

- Thế năng trọng trường (hay còn gọi là thế năng quyến rũ) của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.
- Thế năng đàn hồi: là dạng năng lượng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.
- Ý nghĩa thế năng trọng trường: lúc một vật ở vị trí mang độ cao z so với mặt đất thì vật mang khả năng sinh công, tức là vật mang năng lượng, năng lượng này dự trữ bên trong vật dưới dạng gọi là thế năng.
- Tương tự, một lò xo mang độ cứng k lúc nén hoặc dãn một lượng Δl thì lực đàn hồi của ló xo khả năng sinh công, tức là vật mang năng lượng, năng lượng này gọi là thế năng đàn hồi.
 

Bài 2 (trang 141 SGK Vật Lý 10)

Lúc một vật từ độ cao z, với cùng véc tơ vận tốc tức thời đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì?

A. Độ to véc tơ vận tốc tức thời chạm đất bằng nhau
B. Thời kì rơi bằng nhau
C. Công của trọng lực bằng nhau
D. Gia tốc rơi bằng nhau
Hãy chọn câu sai.
 

* Đáp án:

Chọn B.
 

Bài 3 (trang 141 SGK Vật Lý 10):

Một vật khối lượng 1,0 kg mang thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Lúc đó, vật ở độ cao bằng bao nhiêu?
A. 0,102 m;
B. 1,0 m
C. 9,8 m;
D. 32 m
 

* Đáp án:

Chọn A
 

* Phương pháp giải:

Ứng dụng công thức tính thế năng trọng trường:

 

Bài 4 (trang 141 SGK Vật Lý 10)

 Một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi mang độ cứng k, đầu kia của lò xo nhất thiết. Lúc lò xo bị nén lại một đoạn Δl (Δl nhỏ hơn 0) thì thế năng đàn hồi bằng bao nhiêu?

 

* Đáp án:

Chọn A
 

Bài 5 (trang 141 SGK Vật Lý 10):

Trong hình 26.5, hai vật cùng khối lượng nằm ở hai vị trí M và N sao cho MN nằm ngang. So sánh thế năng tại M và tại N.

* Hướng dẫn giải:

Vì MN nằm ngang nên nếu chọn cùng Một mốc thế năng (ví dụ tại O) thì thế năng của vật tại M và tại N là như nhau.
 

Bài 6 (trang 141 SGK Vật Lý 10):

Lò xo mang độ cứng k = 200 N/m, một đầu nhất thiết, đầu kia gắn với vật nhỏ. Lúc lò xo bị nén Hai cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng bao nhiêu? Thế năng này mang phụ thuộc khối lượng của vật ko?
 

* Hướng dẫn giải:

Ứng dụng công thức tính thế năng đàn hồi:

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-vat-ly-10-bai-26-the-nang-bai-tap-55916n.aspx
Công thức môn Vật lý mang rất nhiều, trong đó công thức tính véc tơ vận tốc tức thời ban sơ là một trong những tri thức quan yếu, ko chỉ vận dụng trong học tập mà trong cuộc sống. Để nhớ lại công thức này, bạn cùng tham khảo tại đây.

Xem thêm: Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời ban sơ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *