Giải Vật lí 10 trang 11 Kết nối tri thức

Với Giải Vật lí 10 trang 11 trong Bài 1: Làm quen với Vật lí Vật lí lớp 10 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò thuận tiện trả lời những thắc mắc & làm bài tập Vật lí 10 trang 11.

Giải Vật lí 10 trang 11 Kết nối tri thức

Nghi vấn Một trang 11 Vật Lí 10: Hãy kể tên một số mô phỏng vật chất mà em thấy trong phòng thí nghiệm.

Lời giải:

Một số mô phỏng vật chất mà em thấy trong phòng thí nghiệm.

- Quả trái đất.

- Mô phỏng thân thể người.

- Mô phỏng sao Hỏa.

Nghi vấn Hai trang 11 Vật Lí 10: Hãy nêu tên một mô phỏng lí thuyết mà em đã học.

Lời giải:

Mô phỏng lí thuyết em đã học là mô phỏng tia sáng.

Nghi vấn 3 trang 11 Vật Lí 10: Những mô phỏng toán học vẽ ở Hình 1.9 sử dụng để mô tả loại chuyển động nào?

Lời giải:

Những mô phỏng toán học vẽ ở Hình 1.9 sử dụng để mô tả chuyển động thẳng đều. Vì cả hai mô phỏng này đều với véc tơ vận tốc tức thời ko đổi theo thời kì.

Em với thể trang 11 Vật Lí 10: Dự đoán về sự phụ thuộc tốc độ bay tương đối của nước vào nhiệt độ nước và gió thổi trên mặt nước, rồi lập phương án thí nghiệm để rà soát dự đoán.

Lời giải:

- Dự đoán: 

+ Nhiệt độ nước càng cao thì tốc độ bay tương đối của nước càng nhanh.

+ Gió thổi trên mặt nước càng mạnh thì tốc độ bay tương đối của nước càng nhanh.

- Phương án thí nghiệm để rà soát dự đoán:

Sự phụ thuộc tốc độ bay tương đối của nước vào nhiệt độ nước:

+ Sử dụng Hai chiếc bát chứa lượng nước như nhau. Một bát để ko, một bát đun trên ngọn lửa đèn cồn.

+ Sau một thời kì, ta thấy bát nước đun trên ngọn lửa đèn cồn vơi hơn bát nước còn lại.

 Nhiệt độ nước càng cao thì tốc độ bay tương đối của nước càng nhanh.

Sự phụ thuộc tốc độ bay tương đối của nước vào gió thổi trên mặt nước: 

+ Sử dụng Hai chiếc bát chứa lượng nước như nhau. Một bát để ở nơi với nhiều gió, một bát để trong phòng kín.

+ Sau một thời kì, ta thấy bát nước để ở nơi nhiều gió vơi hơn bát nước để trong phòng kín. 

 Gió thổi trên mặt nước càng mạnh thì tốc độ bay tương đối của nước càng nhanh.

Lời giải bài tập Vật lí lớp 10 Bài 1: Làm quen với Vật lí Kết nối tri thức hay khác:

  • Giải Vật Lí 10 trang 7

  • Giải Vật Lí 10 trang 8

  • Giải Vật Lí 10 trang 9

  • Giải Vật Lí 10 trang 10

  • Bài 2: Những quy tắc an toàn trong phòng thực hiện Vật lí

  • Bài 3: Thực hiện tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo

  • Bài 4: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được

  • Bài 5: Tốc độ và véc tơ vận tốc tức thời

  • Bài 6: Thực hiện: Đo tốc độ của vật chuyển động

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *