Giải Vật lý lớp 11 Bài 8: Điện năng – Công suất điện SGK

Để học tốt Vật Lý 11, phần này giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 11 được soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 11. Dưới đây là phần giải bài SGK Vật Lý lớp 11 bài 8: Điện năng. Công suất điện mời những bạn tham khảo.

Trả lời những thắc mắc SGK Vật lý 11 Bài 8

C1 trang 46 SGK: Hãy cho biết đơn vị tương ứng của đại lượng với mặt trong công thức A = U.It

Trả lời:

A(J); U(V); I(A); t(s)

C2 trang 46 SGK: Hãy nêu những tác dụng mà dòng điện với thể gây ra :

Trả lời:

Những tác dụng của dòng điện:

*Tác dụng nhiệt (bàn ủi, bếp điện…);

*Tác dụng hóa học (điện phân);

*Tác dụng sinh lý (điện giật, chữa bệnh, châm cứu..);

*Tác dụng từ (làm lệch kim nam châm) là tác dụng cơ bản của dòng điện.

*Tác dụng quang đãng (làm đèn khí phát sáng)

C3 trang 46 SGK: Dụng cụ gì sử dụng để đo điện năng tiêu thụ? Mỗi số đo của dụng cụ đó với trị giá bao nhiêu jun (J)?

Trả lời:

Tiêu dùng công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ điện.

Mỗi số đo của công tơ điện là: 1kWh = 1000W x 3600s = 3,6.106J

C4 trang 47 SGK: Hãy cho biết đơn vị tương ứng của những đại lượng tương ứng với mặt trong công thức : P=UI

Trả lời:

P(W);U(V);I(A).

C5 trang 47 sgk: Hãy chứng tỏ rằng, công suất tỏa nhiệt ở vật dẫn lúc với dòng điện chạy qua được tính bằng công thức:

Và hãy cho biết đơn vị đo tương ứng với những đại lượng với mặt trong công thức trên.

Trả lời:

Lúc với dòng điện chạy qua vật dẫn thì điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ đã chuyển hóa thành nhiệt năng (nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn), nên

Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 8

Bài 1 (trang 49 SGK Vật Lý 11): Điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo bằng công do lực nào thực hiện? Viết công thức tính điện năng tiêu thụ và cong suất điện của một đoạn mạch lúc với dòng điện chạy qua

Lời giải:

Điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo bằng công do lực điện trường thực hiện.

Công thức điện năng tiêu thụ của đoạn mạch : A = qU = UIt

Công thức tính công suất điện của đoạn mạch: P = A/t = UI

Bài 2 (trang 49 SGK Vật Lý 11): Hãy nêu tên một dụng cụ hay một thiết bị điện cho mỗi trường hợp dưới đây:

a) Lúc hoạt động biến đổi điện năng thành nhiệt năng và năng lượng ánh sáng .

b) Lúc hoạt động biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng.

c) Lúc hoạt động biến đổi điện năng thành cơ năng và nhiệt năng.

d) Lúc hoạt động biến đổi điện năng thành năng lượng hóa học và nhiệt năng.

Lời giải:

a) Bóng đèn dây tóc

b) Bàn là, bếp điện

c) Quạt máy

d) Ắc quy

Bài 3 (trang 49 SGK Vật Lý 11): Công suất tỏa nhiệt của mỗi đoạn mạch là gì và được tính bằng công thức nào?

Lời giải:

Công suất tỏa nhiệt P ở vật dẫn lúc với dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó và được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn từ thời kì Một giây.

P=R.I2

Bài 4 (trang 49 SGK Vật Lý 11): Công của nguồn điện với mối liên hệ gì với điện năng tiêu thụ trưng mạch điện kín? Viết công thức tính công và công suất của nguồn điện.

Lời giải:

Bài 5 (trang 49 SGK Vật Lý 11): Chọn câu đúng

Điện năng tiêu thụ được đo bằng

A. Vôn kế

B. Công tơ điện

C. Ampe kế

D. Tĩnh điện kế

Lời giải:

Điện năng tiêu thụ được đo bằng công tơ điện

Đáp án: B

Bài 6 (trang 49 SGK Vật Lý 11): Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

A.Jun (J)

B.Oát(W)

C.Niutơn (N)

D.Culông (C)

Lời giải:

Công suất điện được đo bằng dơn vị Oát (W)

Đáp án: B

Bài 7 (trang 49 SGK Vật Lý 11): Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện lúc dòng điện cường độ 1A chạy qua dây dẫn trong Một giờ, biết hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là 6V.

Lời giải:

Bài 8 (trang 49 SGK Vật Lý 11): Trên nhãn của một ấm điện với ghi 220V-1000W.

a)Cho biết ý nghĩa những số ghi trên đó.

b)Sử ấm điện với hiệu điện thế 220V để đun sôi Hai lít nước từ nhiệt độ 25oC. Tính thời kì đun nước, biết hiệu suất của ấm nước là 90% và nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kg.K

Lời giải:

a) Ý nghĩa của những số ghi trên ấm điện

∗ 220V là hiệu điện thế định mức đặt vào hai đầu ấm điện để ấm hoạt động thường ngày.

∗ 1000W là công suất tiêu thụ định mức của ấm điện lúc sử dụng ấm ở hiệu điện thế 220V

Bài 9 (trang 49 SGK Vật Lý 11): Một nguồn điện với suất điện động 12V. Lúc mắc nguồn điện này thành mạch điện kín thì nó cung ứng một dòng điện với cường độ 0,8A. Tính công của nguồn điện này sản ra trong thời kì 15 phút và tính công suất của nguồn điện lúc đó.

Lời giải:

►► CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để TẢI VỀ Giải Vật lý lớp 11 Bài 8: Điện năng. Công suất điện SGK, tương trợ những em ôn luyện giải phản ánh hiệu quả nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *