Giải SBT Vật lý 12 Bài 21: Điện từ trường (chính xác)

Giải sách bài tập Vật lý lớp 12 Bài 21.một trang 56

Một dòng điện một chiều ko đổi chạy trong một dây kim loại thẳng. Xung quanh dây dẫn

A. sở hữu điện trường

B. sở hữu từ trường.          

C. sở hữu điện từ trường

D. ko sở hữu trường nào cả

Lời giải:

Đáp án: B

Giải Bài 21.hai SBT Vật lý lớp 12 trang 56

Tìm phát biểu sai.

A. Điện trường và từ trường đều tác dụng lực lên điện tích đứng yên.

B. Điện trường và từ trường đều tác dụng lực lên điện tích chuyển động.

C. Điện từ trường tác dụng lực lên điện tích đứng yên.

D. Điện từ trường tác dụng lực lên điện tích chuyển động.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải Bài 21.3 sách bài tập Vật lý lớp 12 trang 56

Chỉ ra phát biểu sai.

Xung quanh một điện tích dao động

A. sở hữu điện trường.       

B. sở hữu từ trường.

C. sở hữu điện từ trường.       

D. ko sở hữu trường nào cả.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải sách bài tập Vật lý lớp 12 Bài 21.4 trang 56

Lúc phân tích thí nghiêm về hiện tượng cảm ứng điện từ, ta phát hiện ra

A. điện trường.       

B. từ trường.

C. điện từ trường.       

D. điện trường xoáy.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải Bài 21.5 SBT Vật lý lớp 12 trang 56

Chỉ ra phát biểu sai.

A. Điện trường tồn tại xung quanh điện tích và ko sở hữu khả năng lan truyền đi xa.

B. Từ trường tồn tại xung quanh dòng điện ko đổi và ko sở hữu khả năng lan truyền đi xa.

C. Điện từ trường xuất hiện ở chỗ sở hữu tia lửa điện và ko sở hữu khả năng lan truyền đi xa.

D. Điện từ trường xuất hiện ở chỗ sở hữu tia lửa điện và sở hữu khả năng lan truyền đi xa.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải Bài 21.6 sách bài tập Vật lý lớp 12 trang 57

Điện từ trường xuất hiện trong vùng ko gian nào dưới đây ?

A. Xung quanh một quả cầu tích điện.

B. Xung quanh một hệ hai quả cầu tích điện trái dấu.

C. Xung quanh một ống dây điện.

D. Xung quanh một tiá lửa điện.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải sách bài tập Vật lý lớp 12 Bài 21.7 trang 57

Điện từ trường xuất hiện tại chỗ xảy ra tia chớp vào lúc nào ?

A. Vào đúng lúc ta nhìn thấy tia chớp.

B. Trước lúc ta nhìn thấy tia chớp một khoảng thời kì rất ngắn.

C. Sau lúc ta nhìn thấy tia chớp một khoảng thời kì rất ngắn.

D. Điện từ trường ko xuất hiện tại chỗ sở hữu tia chớp.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải Bài 21.8 SBT Vật lý lớp 12 trang 57

Chỉ ra phát biểu sai.

A. Điện trường gắn liền với điện tích.

B. Từ trường gắn liền với dòng điện.

C. Điện từ trường gắn liền với điện tích và dòng điện.

D. Điện từ trường xuất hiện ở chỗ sở hữu điện trường hoặc từ trường biến thiên.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải Bài 21.9 sách bài tập Vật lý lớp 12 trang 57

Chỉ ra phát biểu sai ?

A. Điện trường gắn liền với điện tích.

B. Từ trường gắn liền với dòng điện.

C. Điện từ trường gắn liền với điện tích và dòng điện.

D. Điện từ trường xuất hiện ở chỗ sở hữu điện trường hoặc từ trường biến thiên.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải sách bài tập Vật lý lớp 12 Bài 21.10 trang 57

Trong trường hợp nào sau đây xuất hiện điện từ trường ?

A. Electron chuyển động trong dây dẫn thẳng sở hữu dòng điện một chiều.

B. Electron chuyển động trong dây dẫn tròn sở hữu dòng điện một chiều,

C. Electron chuyển động trong ống dây sở hữu dòng điện một chiều.

D. Electron trong đèn hình vô tuyến tới va chạm vào màn hình.

Lời giải:

Đáp án: D

►► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để TẢI VỀ lời giải sách bài tập Vật Lí Bài 21: Điện từ trường lớp 12, chi tiết, đầy đủ nhất file PDF hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi, tương trợ những em ôn luyện giải phản ảnh hiệu quả nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *