Giải bài 10.14 trang 19 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

SBT KHTN lớp 6 - Kết nối tri thức

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN – SBT

 • 👉 Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên - kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 2. An toàn trong phòng thực hiện - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 3. Sử dụng kính lúp - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 4. Sử dụng kính hiển vi quang quẻ học - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 5. Đo chiều dài - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 6. Đo khối lượng - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 7. Đo thời kì - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 8. Đo nhiệt độ - Kết nối tri thức với cuộc sống

CHƯƠNG II: CHẤT QUANH TA - SBT

 • 👉 Bài 9: Sự phổ quát của chất - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 10: Những thể của chất và sự chuyển thể - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 11: Oxygen – Ko khí - Kết nối tri thức với cuộc sống

CHƯƠNG III: MỘT SỐ VẬT LIỆU, NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM - SBT

 • 👉 Bài 12: Một số vật liệu - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 13: Một số vật liệu - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 14: Một số nhiên liệu - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 15: Một số lương thực, thực phẩm - Kết nối tri thức với cuộc sống

CHƯƠNG IV: HỖN HỢP - TÁCH CHẤT KHỎI HỖN HỢP - SBT

 • 👉 Bài 16: Hỗn hợp những chất - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 17: Tách chất khỏi hỗn hợp - Kết nối tri thức với cuộc sống

CHƯƠNG V. TẾ BÀO - SBT

 • 👉 Bài 18. Tế bào - Đơn vị cơ bản của sự sống - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 19. Cấu tạo và chức năng và những thành phần của tế bào - kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 20. Sự to lên và sinh sản của tế bào - kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 21. Thực hiện: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào - Kết nối tri thức với cuộc sống

CHƯƠNG VI. TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ SỐNG - SBT

 • 👉 Bài 22: Thân thể sinh vật - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 23: Tổ chức thân thể đa bào - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 24: Thực hiện: Quan sát thân thể đơn bào, thân thể đa bào - Kết nối tri thức với cuộc sống

CHƯƠNG VII. ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG - SBT

 • 👉 Bài 25. Hệ thống phân loại sinh vật - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 26. Khóa lưỡng phân - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 27. Vi khuẩn - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 28. Thực hiện: Làm sữa chua và quan sát vi khuẩn - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 29. Virus - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 30. Nguyên sinh vật - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 31. Thực hiện: Quan sát nguyên sinh vật - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 32. Nấm - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 33: Thực hiện: Quan sát những loại nấm - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 34. Thực vật - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 35. Thực hiện: Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 36. Động vật - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 37. Thực hiện: Quan sát và nhận diện một số loài động vật ngoài thiên nhiên – Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 38. Nhiều sinh vật học – Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 39. Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên – Kết nối tri thức với cuộc sống

CHƯƠNG VIII. LỰC TRONG ĐỜI SỐNG - SBT KHTN

 • 👉 Bài 40. Lực là gì? - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 41. Trình diễn lực - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 42. Biến dạng của lò xo - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 43. Trọng lượng, lực quyến rũ - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 44. Lực ma sát - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 45. Lực cản của nước - Kết nối tri thức với cuộc sống

CHƯƠNG IX. NĂNG LƯỢNG - SBT KHTN

 • 👉 Bài 46. Năng lượng và sự truyền năng lượng - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 47. Một số dạng năng lượng - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 48. Sự chuyển hóa năng lượng - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 49. Năng lượng tổn hao - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 50. Năng lượng tái tạo - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 51. Tiết kiệm năng lượng - Kết nối tri thức với cuộc sống

CHƯƠNG X. TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI - SBT KHTN

 • 👉 Bài 52. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 53. Mặt Trăng - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 54. Hệ Mặt Trời - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • 👉 Bài 55. Ngân hà - Kết nối tri thức với cuộc sống

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *