Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Giải Bài Tập Vật Lí 6 – Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực giúp HS giải bài tập, tăng khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành những khái niệm và định luật vật lí:

Bài C1 (trang 27 SGK Vật Lý 6): Lò xo tác dụng lực vào quả nặng ko? Lực đó mang phương và chiều như thế nào? Vì sao quả nặng vẫn đứng yên.

Lời giải:

Lò xo tác dụng vào quả nặng Một lực kéo. Lực này mang phương thẳng đứng và chiều trái lại với chiều hướng vào Trái Đất. Quả nặng đứng yên vì lực kéo của lò xo tác dụng vào đã thăng bằng với trọng lượng của vật

Bài C2 (trang 27 SGK Vật Lý 6): Cầm một viên phấn trên cao, rồi đột nhiên buông tay ra. Điều gì chứng tỏ mang một lực tác dụng lên viên phấn? Lực đó mang phương chiều như thế nào?

Lời giải:

* Điều chứng tỏ mang một lực tác dụng lên viên phấn làm viên phấn bị rơi thẳng đứng xuống đất.

* Lực đó mang phương thẳng đứng và mang chiều hướng từ trên xuống dưới về phía Trái Đất.

Bài C3 (trang 28 SGK Vật Lý 6): Tìm từ thích hợp: lực hút, Trái Đất, thăng bằng, biến đổi để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

– Lò xo bị dãn dài ra đã tác dụng vào quả nặng một lực kéo lên phía trên. Vậy mà quả nặng vẫn đứng yên. Vậy phải mang một lực nữa tác dụng vào quả nặng hướng xuống dưới để (1)…với lực của lò xo. Lực này do (2)…tác dụng lên quả nặng

– Lúc viên phấn được buông ra, nó khởi đầu rơi xuống. Chuyển động của nó đã bị (3)… Vậy phải mang một (4)…viên phấn xuống phía dưới. Lực này do (5) ….tác dụng lên viên phấn

Lời giải:

(1) Thăng bằng

(2) Trái Đất

(3) Biến đổi

(4) Lực hút

(5) Trái Đất

Bài C4 (trang 28 SGK Vật Lý 6):

Tiêu dùng từ thích hợp: dây dọi, thẳng đứng, từ trên xuống, thăng bằng để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

a. Lúc quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lượng của quả nặng đã (1)…. với lực kéo của sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng chính là phương của (2)…tức là phương (3)……

b. Căn cứ vào hai thí nghiệm ở hình 8.Một và 8.2 (SGK) ta mang thể kết luận là chiều của trọng lực hướng (4)…

Lời giải:

(1) Thăng bằng

(2) Dây dọi

(3) Thẳng đứng

(4) Từ trên xuống

Bài C5 (trang 29 SGK Vật Lý 6): Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

Trọng lực mang phương (1)… và mang chiều (2)…

Lời giải:

Trọng lực mang phương (1) thẳng đứng và mang chiều (2) từ trên xuống

Bài C6 (trang 29 SGK Vật Lý 6): Treo một dây dọi phía trên mặt nước đứng yên của một chậu nước. Mặt nước là mặt nằm ngang

Hãy tiêu dùng Một thước eke để tìm hiểu mối liên hệ giữa phương thẳng đứng và mặt nằm ngang

Lời giải:

Phương dây dọi cùng với phương mặt nước tạo thành Một góc vuông

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *