Bài 11.1 trang 38 SBT Vật Lí 6
Bài 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Bài 11.1. Muốn đo khối lượng riêng của những hòn bi thủy tinh ta cần tiêu dùng những dụng cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng

A. chỉ cần tiêu dùng một loại cân

B. chỉ cần tiêu dùng một loại lực kế

C. chỉ cần tiêu dùng một loại bình chia độ

D. cần tiêu dùng một loại cân và một loại bình chia độ

Lời giải:

Chọn D.

Khối lượng riêng của hòn bi được xác định qua công thức:

Do đó: Muốn đo khối lượng riêng D của những hòn bi thủy tinh ta cần tiêu dùng một loại cân và một bình chia độ. Tiêu dùng cân để đo khối lượng m của hòn bi, bình chia độ để đo thể tích V của hòn bi đó.

Những bài giải bài tập sách bài tập Vật Lí 6 (SBT Vật Lí 6) khác:

 • Bài 11.1 (trang 38 Sách bài tập Vật Lí 6): Muốn đo khối lượng riêng của những hòn bi ...

 • Bài 11.2 (trang 38 Sách bài tập Vật Lí 6): Một hộp sữa Ông Thọ mang khối lượng 397g ...

 • Bài 11.3 (trang 38 Sách bài tập Vật Lí 6): Biết 10 lít cát mang khối lượng 15kg ...

 • Bài 11.4 (trang 38 Sách bài tập Vật Lí 6): 1kg kem giặt VISO mang thể tích 900cm3. ...

 • Bài 11.5 (trang 38 Sách bài tập Vật Lí 6): Một hòn gạch "hai lỗ" mang khối lượng 1,6kg. ...

 • Bài 11.6 (trang 38 Sách bài tập Vật Lí 6): Hãy tìm cách đo khối lượng riêng của cát khô ...

 • Bài 11.7 (trang 38 Sách bài tập Vật Lí 6): Khối lượng riêng của nhôm là bao nhiêu? ...

 • Bài 11.8 (trang 38 Sách bài tập Vật Lí 6): Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng? ...

 • Bài 11.9 (trang 38 Sách bài tập Vật Lí 6): Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3. ...

 • Bài 11.10 (trang 39 Sách bài tập Vật Lí 6): Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng ...

 • Bài 11.11 (trang 39 Sách bài tập Vật Lí 6): Người ta nói đồng nặng hơn nhôm. ...

 • Bài 11.12 (trang 39 Sách bài tập Vật Lí 6): Cho biết 1kg nước mang thể mang thể tích Một lít ...

 • Bài 11.13 (trang 39 Sách bài tập Vật Lí 6): Một học trò định xác định khối lượng riêng D ...

 • Bài 11.14 (trang 40 Sách bài tập Vật Lí 6): Trong phòng thí nghiệm người ta xác định ...

 • Bài 11.15 (trang 40 Sách bài tập Vật Lí 6): Trò chơi ô chữ ...

 • Giải bài tập Vật lý 6
 • Video Giải bài tập Vật Lí 6 hay, chi tiết
 • Giải VBT Vật Lí 6
 • Lý thuyết - Bài tập Vật Lí 6 (mang đáp án)
 • Top 36 Đề thi Vật Lí 6 mang đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 mang đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *