Bài 9: Tổng kết chương 1: Quang học

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Giải Bài Tập Vật Lí 7 – Bài 9: Tổng kết chương 1: Quang đãng học giúp HS giải bài tập, tăng khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành những khái niệm và định luật vật lí:

Bài 1 (trang 25 SGK Vật Lý 7): Chọn câu trả lời đúng cho thắc mắc:”Lúc nào ta nhìn thấy một vật ?”

A. Lúc vật được chiếu sáng;

B. Lúc vật phát ra ánh sáng;

C. Lúc mang ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta;

D. Lúc mang ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật

Lời giải:

Chọn C

Bài 2 (trang 25 SGK Vật Lý 7): Chọn câu phát biểu đúng trong những câu dưới đây nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

A. Ảnh ảo bé hơn vật và ở sắp gương hơn vật

B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật tới gương.

C. Ảnh hứng được trên màn và to bằng vật;

D. Ảnh ko hứng được trên màn và bé hơn vật

Lời giải:

Chọn B

Bài 3 (trang 25 SGK Vật Lý 7): Định luật truyền của ánh sáng:

Trong môi trường… và…., ánh sáng truyền đi theo…

Lời giải:

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

Bài 4 (trang 25 SGK Vật Lý 7): Tia sáng lúc gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng:

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với… và đường…

b) Góc phản xạ bằng …

Lời giải:

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.

b) Góc phản xạ bằng góc tới.

Bài 5 (trang 25 SGK Vật Lý 7): Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì ? Độ to của ảnh và khoảng cách từ ảnh tới gương thế nào so với độ to của vật và khoảng cách từ vật tới gương ?

Lời giải:

Ảnh ảo, mang độ to bằng vật, cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật tới gương.

Bài 6 (trang 25 SGK Vật Lý 7): Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi mang những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ?

Lời giải:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi giống ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ở tính chất đều là ảnh ảo; khác ở tính chất, ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.

Bài 7 (trang 25 SGK Vật Lý 7): Lúc vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo ? Ảnh này to hơn hay nhỏ hơn vật ?

Lời giải:

Lúc một vật ở sắp sát gương cầu lõm ảnh của vật này qua gương to hơn vật.

Bài 8 (trang 25 SGK Vật Lý 7): Viết ba câu mang nghĩa, trong mỗi câu mang bốn cụm từ chọn trong bốn cột dưới đây.

Lời giải:

– Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm ko hứng được trên màn chắn và to hơn vật.

– Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi ko hứng được trên màn chắn và bé hơn vật.

– Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng ko hứng được trên màn chắn và to bằng vật.

Bài 9 (trang 25 SGK Vật Lý 7): Cho một gương phẳng và một gương cầu lồi cùng kích thước. So sánh vùng nhìn thấy của chúng lúc đặt mắt ở cùng một vị trí so với những gương.

Lời giải:

Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn vùng nhìn thấy trong gương phẳng mang cùng kích thước.

Bài C1 (trang 26 SGK Vật Lý 7): Mang hai điểm sáng S1, S2 đặt trước gương phẳng hình 9.1.

a. Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi gương.

b) Vẽ hai chùm tia tới to nhất xuất phát từ S1, S2, và hai chùm tia phản xạ tương ứng trên gương.

c) Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của cả hai điểm sáng trong gương? Gạch chéo vùng đó.

Lời giải:

a) Vẽ ảnh:

Vì ảnh và vật đối xứng nhau qua gương nên ta xác định ảnh của hai điểm sáng S1 và S2 bằng cách sau:

– Xác định ảnh S’1 của S1 bằng cách dựng S1H1 vuông góc với gương, trên tia đối của tia H1S1 lấy điểm S’1 sao cho S’1H1 = S1H1.S’1 là ảnh của S1 qua gương cần vẽ.

– Tương tự ta xác định được ảnh S’2 của S2 qua gương.

b) Từ S1, S2 ta vẽ hai chùm tia sáng sao cho hai tia ngoài cùng tới hai mép IK của gương, lúc đó hai tia tới từ S1 và S2 cho chùm tia phản xạ mang đường kéo dài đi qua ảnh của chúng.

c) Để mắt quan sát được cả hai ảnh S’1 và S’2 của hai điểm sáng trong gương thì mắt phải đặt tại vùng giao nhau của vùng nhìn thấy ảnh S’1 (là vùng R1IKR’1) và vùng nhìn thấy ảnh S’2 (là vùng R2IKR’2). Hai vùng này giao nhau tạo thành vùng R2IKR’1 (là vùng gạch chéo), mắt đặt tại vùng này sẽ nhìn thấy đồng thời hai ảnh của hai điểm sáng.

Bài C2 (trang 26 SGK Vật Lý 7): Một người đứng trước ba loại gương (gương phẳng, gương cầu lồi gương cầu lõm), cách những gương một khoảng bằng nhau. Quan sát ảnh ảo của mình trong ba gương sẽ thấy chúng mang tính chất gì giống nhau, khác nhau.

Lời giải:

– Giống nhau: Những ảnh nhìn thấy trong ba gương (phẳng, lồi, lõm) đều là ảnh ảo.

– Khác nhau:

    + Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng bằng người đứng trước gương.

    + Ảnh tạo bởi gương cầu lồi bé hơn người đứng trước gương.

    + Ảnh tạo bởi gương cầu lõm to hơn người đứng trước gương.

Bài C3 (trang 26 SGK Vật Lý 7): Mang bốn học trò đứng ở bốn vị trí quanh một loại tủ đứng như trong hình 9.2. Hãy chỉ ra những cặp học trò mang thể nhìn thấy nhau. Đánh dấu vào bảng sau đây những cặp đó.

Lời giải:

Vì tủ chắn sáng, và ánh sáng tuân theo định luật truyền thẳng nên ta chọn được kết quả sau:

Những cặp nhìn thấy nhau:

An – Thanh; An – Hải; Thanh – Hải; Hải – Hà.

Theo hàng ngang:

1. Vật hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào no.

2. Vật tự nó phát ra ánh sáng.

3. Mẫu mà ta nhìn thấy trong gương phẳng.

4. Những chấm sáng mà ta nhìn thấy trên trời ban đêm lúc ko mang mây.

5. Đường thẳng vuông góc với mặt gương.

6. Chổ ko nhận được ánh sáng trên màn chắn.

7. Dụng cụ để soi ảnh của mình hàng ngày.

Từ hàng dọc là gì?

Lời giải:

Từ hàng dọc là: ÁNH SÁNG

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *