Giải sách bài tập Vật lý 7 Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Dưới đây là phần hướng dẫn giải Vật lý 7 bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng SBT được san sớt miễn phí, tương trợ những em ôn luyện hiệu quả. Mời những em học trò cùng quý thầy cô tham khảo.

Bài 5.Một trang 15 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng?

A. Hứng được trên màn hình và to bằng vật.

B. Ko hứng được trên màn và bé hơn vật

C. Ko hứng được trên màn và to bằng vật

D. Hứng được được trên màn và to hơn vật.

Trả lời:

Bài 5.Hai trang 15 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Cho một điểm sáng s đặt trước một gương phẳng, cách gương 5cm.

1. Hãy vẽ ảnh của s tạo bởi gương theo hai cách:

a) Vận dụng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

b) Vận dụng định luật phản xạ ánh sáng.

2. Ảnh vẽ theo hai cách trên mang trùng nhau ko?

Trả lời

Cách vẽ:

AA’ ⊥ gương, AH = A’H; BB’ ⊥ gương, BK = B’K

AB và A’B’ gặp nhau ở I trên mặt gương. Góc tạo bởi A’B’ và mặt gương bằng 60°.

2. Hai hình vẽ trên trùng nhau.

Bài 5.3 trang 15 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình 5.1). Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng 60 độ. Hãy vẽ ảnh của vật tạo bởi gương và tìm góc tạo bởi ảnh và mặt gương.

Trả lời:

AA’ ⊥ gương

AH = A’H

BB’ ⊥ gương

BK = B’K

AB và A’B’ gặp nhau ở I trên mặt gương. Góc tạo bởi A’B’ và mặt gương bằng 600

Bài 5.4 trang 15 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng.

a) Vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương (dựa vào tính chất của ảnh).

b) Vẽ một tia tới SI cho một một tia phản xạ đi qua một điểm A ở trước gương (hình 5.2)

Hướng dẫn:

Cách vẽ:

a) Lấy S’ đôi xứng với S qua mặt phẳng gương.

b) Nối S’A cắt gương tại I. Nối SI ta được tia tới.

Bài 5.5 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ko mang tính chất nào dưới đây?

A. Hứng được trên màn và to bằng vật.

B. Ko hứng được trên màn

c. Ko hứng được trên màn và to bằng vật

D. Cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật tới gương.

Hướng dẫn:

Bài 5.6 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Một điểm sáng s đặt trước một gương phẳng một khoảng d cho một ảnh S’ cách gương một khoảng d. So sánh d và d’:

A. d = d’

C. d < d’

D. Ko so sánh được vì ảnh là ảo, vật là thật.

Hướng dẫn:

Chọn A

Bài 5.7 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Hai quả cầu nhỏ A và B được đặt trước một gương phẳng như ở hình. Đặt mắt ở vị trí nào thì nhìn thấy ảnh của quả cầu này che khuất ảnh của quả cầu kia? Vẽ hình.

Hướng dẫn:

- Muốn cho ảnh của hai quả cầu che lấp nhau thì hai tia tới xuất phát từ hai điểm sáng A, B phải cho hai tia phản xạ trùng lên nhau.

Tương tự hai tia tới cũng phải trùng lên nhau.

Hai tia tới duy nhất mang thể trùng lên nhau là hai tia nằm trên phố thẳng AB, cắt mặt gương ở I (hình 5.1G).

- Vận dụng định luật phản xạ ánh sáng ở I (i = r), ta vẽ được tia phải xạ chung IR. Để mắt trên phố truyền của IR, ta sẽ nhìn thấy ảnh của quả cầu này che khuất ảnh của quả cầu kia.

Bài 5.8 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Đặt một gương phẳng trước một vật như thế nào thì nhìn thấy ảnh của vật lộn ngược so với vật? Vẽ hình.

Trả lời:

Ánh A’B’ của vật AB qua gương phẳng lộn ngược so với vật, mang tức là AB và A’B’ cùng nằm trên một đường thẳng. Những tia tới xuất phát từ A và B vuông góc với mặt gương (góc tới i = 0°) sẽ cho hai tia phản xạ đi qua A’ và B’ mang góc phản xạ r = i = 0° và cũng vuông góc với mặt gương

Do đó AB và A’B’ đều nằm trên phố thẳng AI vuông góc với gương. Sở hữu tức là phải đặt vật AB vuông góc với mặt gương.

Bài 5.9 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Hãy vẽ ảnh của chữ ÁT đặt trước gương phẳng như hình 5.4. Ảnh thu được là chữ gì?

Trả lời:

Vận dụng tính chất ảnh của một điểm thông minh bởi gương phẳng (cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật tới gương), ta tuần tự vẽ ảnh của từng điểm trên chữ ÁT, ta thu được ảnh là chữ TÀ

Bài 5.10 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng OM (hình 5.5). Lúc gương quay thì cho ảnh của S di chuyển trên phố nào?gương quay một góc 30° quanh O thì ảnh của S di chuyển như thế nào? Đoạn thẳng OS’ quay được một góc bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Lúc gương ở vị trí OM thì cho ảnh của S là S’ ta mang SI = IS’ và hai góc bằng nhau SOI = IOS'.

Cũng như thế, lúc gương quay quanh điểm o tới vị trí OM’ (hình 5.4G) cho ảnh S”, ta mang:

SK = KS” và SOK = KOS‘

Tương tự, lúc gương quay được một góc a = MOM' thì ảnh quay được một góc ß = S'OS.

ß = a + a = 2a ⇒ ß = 2a.

Vậy lúc gương quay được một góc a thì đường nối ảnh với o quay được một góc ß = 2a. Vì OS = OS’ = OS” nên ảnh di chuyển trên một cung tròn mang bán kính OS’ = OS.

Bài 5.11 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Một người đứng trước một gương phẳng đặt mắt tại M để quan sát ảnh của một bức tường song song với gương ở phía sau lưng (hình 5.6).

a) Sử dụng hình vẽ xác định khoảng PQ trên tường mà người đó quan sát được trong gương. Nói rõ cách vẽ.

b) Nếu người đó tiến lại sắp gương hơn thì khoảng PQ sẽ biến đổi như thế nào?

Trả lời:

a) M’ là ảnh của mắt M cho bởi gương GI (hình 5.5G). Trong những tia sáng đi từ tường tới gương, hai tia ngoài cùng cho tia phản xạ lọt vào mắt là GM và IM, ứng với hai tia tới là PG và QI. Hai tia tới PG và QI đều mang đường kéo dài đi qua M’.

Cách vẽ PQ như sau: Trước hết vẽ ảnh M’ của M (MM' ⊥ GI và M’H = MH), sau đó nối M’G và kéo dài cắt tường ở P và M’I cắt tường ở Q. PQ là khoảng tường quan sát được trong gương.

b) Nếu người tiến lại sắp gương thì ảnh M’ cũng tiến lại sắp gương, góc GMI to ra nên khoảng PQ cũng to ra hơn.

Bài 5.12 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Một nguồn sáng S được đặt trước một gương phẳng (hình 5.7).

a) Xác định khoảng ko gian cần đặt mắt để mang thể quan sát thấy ảnh của S.

b) Nếu đưa S lại sắp gương hơn thì khoảng ko gian này sẽ biến đổi như thế nào?

Trả lời:

a) Muốn nhìn thấy ảnh S’ thì mắt phải đặt trong chùm tia phản xạ. Hai tia phản xạ ngoài cùng trên gương ứng với hai tia tới ngoài cùng trên gương là SI và SK

b) Nếu đưa S lại sắp gương hơn thì ảnh S’ cũng ở sắp gương hơn, góc IS'K sẽ tăng lên và khoảng ko gian cần đặt mắt để nhìn thấy S’ cũng tăng lên.

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải SBT Vật Lí 7 Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng file PDF hoàn toàn miễn phí!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *