Lý thuyết, 350 bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 7 có đáp án
Lý thuyết, 350 bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 7 mang đáp án

Đã mang lời giải bài tập môn Khoa học tự nhiên 7 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Khoa học tự nhiên 7 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Khoa học tự nhiên 7 (Chân trời thông minh)
 • (mới) Giải sgk Khoa học tự nhiên 7 (Cánh diều)

Tổng hợp Lý thuyết Vật Lí lớp 7 và 350 Bài tập Vật Lí lớp 7 chọn lựa, mang đáp án và lời giải chi tiết. Bạn vào tên bài để theo dõi phần Lý thuyết Vật Lí lớp 7 và phần Bài tập những bài học Vật Lý 7 tương ứng.

Chương 1: Quang đãng học

 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 1: Nhận mặt ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 1 (mang đáp án): Nhận mặt ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 1 (mang đáp án): Nhận mặt ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 2: Sự truyền ánh sáng (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 2 (mang đáp án): Sự truyền ánh sáng
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 2 (mang đáp án): Sự truyền ánh sáng (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 3 (mang đáp án): Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 3 (mang đáp án): Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 4 (mang đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 4 (mang đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 5 (mang đáp án): Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 5 (mang đáp án): Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 6: Gương cầu lồi (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 6 (mang đáp án): Gương cầu lồi
 • Trắc nghiệm Vật Lí 6 Bài 6 (mang đáp án): Gương cầu lồi (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 7: Gương cầu lõm (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 7 (mang đáp án): Gương cầu lõm
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 7 (mang đáp án): Gương cầu lõm (phần 2)
 • Tổng hợp Lý thuyết Vật Lí 7 Chương 1: Quang đãng học (hay, chi tiết)
 • Tổng hợp Trắc nghiệm Vật Lí 7 Chương 1 (mang đáp án): Quang đãng học

Chương 2: Âm học

 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 10: Nguồn âm (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 10 (mang đáp án): Nguồn âm
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 10 (mang đáp án): Nguồn âm (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 11: Độ cao của âm (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 11 (mang đáp án): Độ cao của âm
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 11 (mang đáp án): Độ cao của âm (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 12: Độ to của âm (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 12 (mang đáp án): Độ to của âm
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 12 (mang đáp án): Độ to của âm (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 13: Môi trường truyền âm (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 13 (mang đáp án): Môi trường truyền âm
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 13 (mang đáp án): Môi trường truyền âm (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 14: Phản xạ âm - Tiếng vang (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 14 (mang đáp án): Phản xạ âm - Tiếng vang
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 14 (mang đáp án): Phản xạ âm - Tiếng vang (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 15 (mang đáp án): Chống ô nhiễm tiếng ồn
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 15 (mang đáp án): Chống ô nhiễm tiếng ồn (phần 2)
 • Tổng hợp Lý thuyết Vật Lí 7 Chương 2: Âm học (hay, chi tiết)
 • Tổng hợp Trắc nghiệm Vật Lí 7 Chương 2 (mang đáp án): Âm học

Chương 3: Điện học

 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 17 (mang đáp án): Sự nhiễm điện do cọ xát
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 17 (mang đáp án): Sự nhiễm điện do cọ xát (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 18: Hai loại điện tích (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 18 (mang đáp án): Hai loại điện tích
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 18 (mang đáp án): Hai loại điện tích (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 19: Dòng điện - Nguồn điện (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 19 (mang đáp án): Dòng điện - Nguồn điện
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 19 (mang đáp án): Dòng điện - Nguồn điện (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 20 (mang đáp án): Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 20 (mang đáp án): Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 21: Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 21 (mang đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 21 (mang đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 22 (mang đáp án): Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 22 (mang đáp án): Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 23 (mang đáp án): Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 23 (mang đáp án): Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 24: Cường độ dòng điện (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 24 (mang đáp án): Cường độ dòng điện
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 24 (mang đáp án): Cường độ dòng điện (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 25: Hiệu điện thế (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 25 (mang đáp án): Hiệu điện thế
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 25 (mang đáp án): Hiệu điện thế (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 26 (mang đáp án): Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 26 (mang đáp án): Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 27: Thực hiện: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch tiếp nối (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 27 (mang đáp án): Thực hiện: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch tiếp nối
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 27 (mang đáp án): Thực hiện: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch tiếp nối (phần 2)
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 28: Thực hiện: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 28 (mang đáp án): Thực hiện: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song
 • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 29: An toàn lúc sử dụng điện (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 29 (mang đáp án): An toàn lúc sử dụng điện
 • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 29 (mang đáp án): An toàn lúc sử dụng điện (phần 2)
 • Tổng hợp Lý thuyết Vật Lí 7 Chương 3: Điện học (hay, chi tiết)
 • Tổng hợp Trắc nghiệm Vật Lí 7 Chương 3 (mang đáp án): Điện học

Lý thuyết Bài 1: Nhận mặt ánh sáng, Nguồn sáng và vật sáng

1. Lúc nào ta nhận mặt được ánh sáng?

    ⇨ Ta nhận mặt được ánh sáng lúc mang ánh sáng truyền vào mắt ta.

2. Lúc nào ta nhìn thấy một vật?

    ⇨ Ta nhìn thấy một vật lúc mang ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta.

3. Nguồn sáng và vật sáng

    - Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng

   

    - Vật sáng bao gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

   

    Vật đen là vật ko tự phát ra ánh sáng và cũng ko hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Sở dĩ ta nhìn thấy được vật đen vì nó đặt kế bên những vật sáng khác.

   

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Điều kiện nhìn thấy vật

    Để nhìn thấy được một vật cần phải mang hai điều kiện:

    - Phải mang ánh sáng từ vật đó phát ra.

    - Ánh sáng từ vật phát ra đó phải truyền được tới mắt ta.

    Nếu thiếu một trong hai điều kiện trên thì ta ko thể nhìn thấy được vật.

2. Nhận mặt, phân biệt nguồn sáng và vật sáng

   

    * Nguồn sáng

    Căn cứ vào nguồn gốc ta mang thể xếp thành hai loại nguồn sáng:

    - Nguồn sáng tự nhiên: Mặt Trời, núi lửa đang hoạt động, con đom đóm...

    - Nguồn sáng nhân tạo: Bếp ga đang cháy, que diêm đang cháy...

    * Vật sáng

    Ta mang thể chia vật sáng thành hai loại:

    - Nguồn sáng.

    - Vật hắt lại ánh sáng: Những vật ko tự phát ra ánh sáng nhưng hắt lại ánh sáng lúc mang ánh sáng chiếu vào nó.

   

    * Giống nhau: Cả nguồn sáng và vật sáng đều mang ánh sáng từ nó phát ra.

    * Khác nhau:

    - Nguồn sáng: Là những vật tự nó phát ra ánh sáng.

    - Vật sáng: Mang thể là những vật ko tự phát ra ánh sáng mà chỉ hắt lại ánh sáng lúc được nguồn sáng khác chiếu vào.

Trắc nghiệm Bài 1: Nhận mặt ánh sáng, Nguồn sáng và vật sáng

Bài 1: Vì sao ta nhìn thấy một vật?

    A. Vì ta tỉnh ngộ hướng về phía vật.

    B. Vì mắt ta phát ra những tia sáng chiếu lên vật.

    C. Vì mang ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

    D. Vì vật được chiếu sáng.

Bài 2: Vật nào sau đây ko phải là nguồn sáng?

    A. Mặt Trời         B. Núi lửa đang cháy

    C. Bóng đèn đang sáng         D. Mặt Trăng

Bài 3: Ta ko nhìn thấy được một vật là vì:

    A. Vật đó ko tự phát ra ánh sáng

    B. Vật đó mang phát ra ánh sáng nhưng bị vật cản che khuất làm cho những ánh sáng từ vật đó ko thể truyền tới mắt ta

    C. Vì mắt ta ko nhận được ánh sáng

    D. Những câu trên đều đúng

Bài 4: Vật nào dưới đây ko phải là vật sáng ?

    A. Ngọn nến đang cháy.

    B. Mảnh giấy trắng đặt dưới ánh nắng Mặt Trời.

    C. Mảnh giấy đen đặt dưới ánh nắng Mặt Trời.

    D. Mặt Trời.

Bài 5: Trường hợp nào dưới đây ta ko nhận mặt được miếng bìa màu đen?

    A. Dán miếng bìa đen lên một tờ giấy xanh rồi đặt dưới ánh đèn khí.

    B. Dán miếng bìa đen lên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối

    C. Đặt miếng bìa đen trước một ngọn nến đang cháy

    D. Đặt miếng bìa đen ngoài trời nắng

Bài 6: Ta nhìn thấy quyển sách màu đỏ vì

    A. Bản thân quyển sách mang màu đỏ

    B. Quyển sách là một vật sáng

    C. Quyển sách là một nguồn sáng

    D. Mang ánh sáng đỏ từ quyển sách truyền tới mắt ta

Bài 7: Ban ngày trời nắng sử dụng một gương phẳng hứng ánh sáng Mặt Trời, rồi xoay gương chiếu ánh nắng qua cửa sổ vào trong phòng, gương đó mang phải là nguồn sáng ko? Vì sao?

    A. Là nguồn sáng vì mang ánh sáng từ gương chiếu vào phòng

    B. Là nguồn sáng vì gương hắt ánh sáng Mặt Trời chiếu vào phòng

    C. Ko phải là nguồn sáng vì gương chỉ chiếu ánh sáng theo một hướng

    D. Ko phải là nguồn sáng vì gương ko tự phát ra ánh sáng

Bài 8: Giảng giải vì sao trong phòng mang của gỗ đóng kín, ko bật đèn, ta ko nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt trên bàn?

Bài 9: Ban đêm, trong phòng tối, ta nhìn thấy một điểm sáng trên bàn. Hãy sắp xếp một thí nghiệm để rà soát xem điểm sáng đó mang phải là nguồn sáng ko.

Bài 10: Vì sao trong phòng tối, lúc bật đèn, mặc dù quay lưng với bóng đèn nhưng ta vẫn nhìn thấy những vật ở trước mặt?

Bài 11: Nếu ta thắp một nắm hương để cho khói bay lên ở phía trước đèn pin, ta sẽ nhìn thấy một vệt sáng từ đèn phát ra xuyên qua khói. Giảng giải vì sao? Biết rằng khói gôm những hạt nhỏ lí tí bay lửng lơ.

Đã mang lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *