Vật Lí 8 Bài 14: Định luật về công – Giải bài tập SGK Vật Lí 8 Bài 14

Vật Lí 8 Bài 14: Định luật về công được THPT Lê Hồng Phong soạn kỳ vọng sẽ tà tà tài liệu hữu ích giúp những em nắm vững tri thức bài học và đạt kết quả tốt trong những bài thi, bài rà soát trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 8 Bài 14

Định luật về công

Ko một máy cơ thuần tuý nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và trái lại.

Những loại máy cơ thuần tuý thường gặp

– Ròng rã rọc nhất thiết: Chỉ với tác dụng đổi hướng của lực, ko với tác dụng thay đổi độ to của lực.

– Ròng rã rọc động: Lúc tiêu dùng một ròng rã rọc động cho ta lợi hai lần về lực thì thiệt hai lần về đường đi.

– Mặt phẳng nghiêng: Lợi về lực, thiệt về đường đi.

– Đòn bẩy: Lợi về lực, thiệt về đường đi hoặc trái lại.

Hiệu suất của máy cơ thuần tuý

Trong thực tế, ở những máy cơ thuần tuý bao giờ cũng với ma sát. Do đó công thực hiện phải tiêu dùng để thắng ma sát và nâng vật lên. Công này gọi là công toàn phần, công nâng vật lên là công với ích. Công để thắng ma sát là công hao tổn.

Công toàn phần = Công với ích + Công hao tổn

Tỉ số giữa công với ích (A1) và công toàn phần (A2) gọi là hiệu suất của máy:

Tính công cơ học lúc sử dụng máy cơ thuần tuý

Lúc nâng vật lên tới độ cao h: A = F.s hay 

Trong đó:

F là lực kéo vật (N)

P là trọng lượng của vật (N)

h là độ cao nâng vật (m)

H là hiệu suất của mặt phẳng nghiêng

s là:

+ Chiều dài mặt phẳng nghiêng (lúc tiêu dùng mặt phẳng nghiêng)

+ Độ cao cần nâng vật (lúc tiêu dùng ròng rã rọc nhất thiết)

+ Chiều dài của đoạn dây dẫn cần kéo (lúc tiêu dùng ròng rã rọc động)

Giải bài tập SGK Vật Lí 8 Bài 14

Bài C1 (trang 50 SGK Vật Lý 8)

Hãy so sánh hai lực F1 và F2.

Lời giải:

Ta với:

Bài C2 (trang 50 SGK Vật Lý 8)

Hãy so sánh hai quãng đường đi được s1 và s2.

Lời giải:

Ta với: s2 = 2s1

Bài C3 (trang 50 SGK Vật Lý 8)

Hãy so sánh công của lực F1 (A1= F1.s1) và công của lực F2 (A2 = F2.s2).

Lời giải:

và s2 = 2s1 nên ta với:

Do đó: A1 = A2

Bài C4 (trang 50 SGK Vật Lý 8)

Dựa vào những câu trả lời trên hay chọn từ thích hợp cho những chỗ trống của kết luận sau: Tiêu dùng ròng rã rọc động được lợi hai lần về ….(1)…. thì lại thiệt hai lần về …(2)…..tức là ko được lợi về…(3)….

Lời giải:

Tiêu dùng ròng rã rọc động được lợi hai lần về lực thì lai thiệt hai lần về đường đi, tức là ko đuợc lợi về công.

Bài C5 (trang 50 SGK Vật Lý 8)

Kéo đều hai thùng hàng, mỗi thùng nặng 500N lên sàn ô tô cách mặt đất 1m bằng tấm ván đặt nghiêng (ma sát ko đáng kể).

Kéo thùng thứ nhất, tiêu dùng tấm ván dài 4m. Kéo thùng thứ hai, tiêu dùng tấm ván dài 2m.

Hỏi:

a. Trong trường hợp nào người ta kéo với lực nhỏ hơn và nhỏ hơn bao nhiêu lần?

b. Trường hợp nào thì tốn nhiều công hơn?

c. Tính công của lực kéo thùng hàng theo mặt phẳng nghiêng lên sàn ô tô.

Lời giải:

a. Trường hợp thứ nhất: lực kéo nhỏ hơn Hai lần.

b. Trong cả Hai trường hợp, công của lực kéo bằng nhau.

c. Vì ko với ma sát nên công của lực kéo trên mặt phẳng nghiêng cũng bằng công nâng trực tiếp vật lên sàn ô tô:

A = F.S = P.h = 500.1 = 500J.

Bài C6 (trang 51 SGK Vật Lý 8)

Để đưa một vật với trọng lượng P = 420N lên cao theo phương thẳng đứng bằng ròng rã rọc động, người ta phải kéo đầu dây đi một doạn là 8m. Bỏ qua ma sát.

a. Tính lực kéo và độ cao đưa vật lên.

b. Tính công nâng vật lên.

Lời giải:

a. Lúc kéo vật lên đều bằng ròng rã rọc động thì lực kéo chỉ bằng phân nửa trọng lượng của vật, tức là:

F = P/2 = 420/2 = 210N

Tiêu dùng ròng rã rọc động lợi hai lần về lực nhưng thiệt hai lần về đường đi nên độ cao đưa vật lên thực tế bằng phân nửa quãng đường dịch chuyển của ròng rã rọc, tức là:

h = 8 : 2= 4m

b. Công nâng vật lên là: A = P.h = 420.4 = 1680J.

Trắc nghiệm Vật Lí 8 Bài 14 với đáp án

Bài 1: Trong những phát biểu sau, phát biểu nào đúng với định luật về công

A. Những máy cơ thuần tuý đều cho lợi về công

B. Ko một máy cơ thuần tuý nào cho lợi về công, mà chỉ lợi về lực và lợi về đường đi

C. Ko một máy cơ thuần tuý nào cho ta lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và trái lại.

D. Những máy cơ thuần tuý đều lợi về công, trong đó lợi cả về lực lẫn cả đường đi

Lời giải:

Định luật về công:

Ko một máy cơ thuần tuý nào cho lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và trái lại.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 2: Trong những phát biểu sau, phát biểu nào đúng với định luật về công.

A. Những máy cơ thuần tuý ko cho lợi về công.

B. Những máy cơ thuần tuý chỉ cho lợi về lực.

C. Những máy cơ thuần tuý luôn thiệt về đường đi.

D. Những máy cơ thuần tuý cho lợi cả về lực và đường đi.

Lời giải:

Định luật về công:

Ko một máy cơ thuần tuý nào cho lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và trái lại.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 3: Sở hữu mấy loại máy cơ thuần tuý thường gặp

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Những loại máy cơ thuần tuý thường gặp là:

– Ròng rã rọc nhất thiết: chỉ với tác dụng đổi hướng của lực, ko với tác dụng thay đổi độ to của lực.

– Ròng rã rọc động: Lúc tiêu dùng một ròng rã rọc động cho ta lợi Hai lần về lực thì thiệt Hai lần về đường đi.

– Mặt phẳng nghiêng: Lợi về lực, thiệt về đường đi.

– Đòn bẩy: Lợi về lực, thiệt về đường đi hoặc trái lại.

Đáp án cần chọn là: D

Bài 4: Chọn đáp án đúng nhất: Máy cơ thuần tuý là:

A. Ròng rã rọc

B. Đòn bẩy

C. Mặt phẳng nghiêng

D. Tất cả những đáp án trên

Lời giải:

Những loại máy cơ thuần tuý thường gặp là:

– Ròng rã rọc nhất thiết: chỉ với tác dụng đổi hướng của lực, ko với tác dụng thay đổi độ to của lực.

– Ròng rã rọc động: Lúc tiêu dùng một ròng rã rọc động cho ta lợi Hai lần về lực thì thiệt Hai lần về đường đi.

– Mặt phẳng nghiêng: Lợi về lực, thiệt về đường đi.

– Đòn bẩy: Lợi về lực, thiệt về đường đi hoặc trái lại.

Đáp án cần chọn là: D

Bài 5: Người ta đưa vật nặng lên độ cao h bằng hai cách:

Cách thứ nhất: kéo trực tiếp vật lên theo phương thẳng đứng

Cách thứ hai: Kéo vật theo mặt phẳng nghiêng với chiều dài gấp hai lần độ cao h. Bỏ qua ma sát ở mặt phẳng nghiêng

So sánh công thực hiện trong hai cách. Phát biểu nào sau đây đúng.

A. Công thực hiện cách thứ hai to hơn vì đường đi to hơn gấp hai lần

B. Công thực hiện cách thứ hai nhỏ hơn vì lực kéo trên mặt phẳng nghiêng nhỏ hơn

C. Công thực hiện ở cách thứ nhất to hơn vì lực kéo to hơn

D. Công thực hiện ở hai cách đều như nhau

Lời giải:

Ta với: Định luật về công:

Ko một máy cơ thuần tuý nào cho lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và trái lại.

Ở những cách:

+ Cách 1: Lợi về đường đi, thiệt về lực

+ Cách 2: Lợi về lực, thiệt về đường đi

Còn công thực hiện ở hai cách đều như nhau

Đáp án cần chọn là: D

Bài 6: Trong những phát biểu sau, phát biểu nào sai?

A. Ròng rã rọc nhất thiết chỉ với tác dụng đổi hướng của lực và cho ta lợi về công

B. Ròng rã rọc động cho ta lợi hai lần về lực, thiệt hai lần về đường đi, ko cho ta lợi về công

C. Mặt phẳng nghiêng cho ta lợi về lực, thiệt về đường đi, ko cho ta lợi về công

D. Đòn bẩy cho ta lợi về lực, thiệt về đường đi hoặc trái lại, ko cho ta lợi về công

Lời giải:

Ta với:

– Ròng rã rọc nhất thiết: Chỉ với tác dụng đổi hướng của lực, ko với tác dụng thay đổi độ to của lực.

– Ròng rã rọc động: Lúc tiêu dùng một ròng rã rọc động cho ta lợi Hai lần về lực thì thiệt Hai lần về đường đi.

– Mặt phẳng nghiêng: Lợi về lực, thiệt về đường đi.

– Đòn bẩy: Lợi về lực, thiệt về đường đi hoặc trái lại.

Đáp án cần chọn là: A

Kéo đều hai thùng hàng, mỗi thùng nặng 500N lên sàn ô tô cách mặt đất 1m bằng tấm ván đặt nghiêng (ma sát ko đáng kể). Kéo thùng thứ nhất tiêu dùng tấm ván 4m, kéo thùng thứ hai tiêu dùng tấm ván 2m. 

Bài 7: So sánh nào sau đây đúng lúc nói về công thực hiện trong Hai trường hợp?

A. Trường hợp thứ nhất công của lực kéo nhỏ hơn và nhỏ hơn Hai lần

B. Trong cả hai trường hợp công của lực kéo bằng nhau

C. Trường hợp thứ nhất công của lực kéo to hơn và to hơn 4 lần

D. Trường hợp thứ hai công của lực kéo nhỏ hơn và nhỏ hơn 4 lần

Lời giải:

Công của lực kéo trong Hai trường hợp trên bằng nhau vì những máy cơ thuần tuý đều ko cho lợi về công nên chúng đều bằng công để đưa vật lên cao Một m theo phương thẳng đứng

Đáp án cần chọn là: B

Bài 8: Trong trường hợp nào người ta kéo một lực nhỏ hơn và nhỏ hơn bao nhiêu lần?

A. Trường hợp thứ nhất lực kéo nhỏ hơn và nhỏ hơn 4 lần

B. Trường hợp thứ nhất lực kéo nhỏ hơn và nhỏ hơn Hai lần

C. Trường hợp thứ hai lực kéo nhỏ hơn và nhỏ hơn Hai lần

D. Trường hợp thứ hai lực kéo nhỏ hơn và nhỏ hơn 4 lần

Lời giải:

Ta với:

+ Mặt phẳng nghiêng: Lợi về lực, thiệt về đường đi

– Đường đi của thùng thứ nhất là s1 = 4m

– Đường đi của thùng thứ hai là s2 = 2m

+ Lại với, công: A = Fs

Công tỉ lệ thuận với lực và quãng đường đi được

+ Công sử dụng trong hai trường hợp là như nhau

Hay: Trường hợp thứ nhất lực kéo nhỏ hơn và nhỏ hơn 2 lần

Đáp án cần chọn là: B

Bài 9: Trong trường hợp thứ nhất công của lực kéo thùng hàng theo mặt phẳng nghiêng lên sàn ô tô là bao nhiêu?

A. A = 400J

B. A = 500J

C. A = 450J

D. A=550J

Lời giải:

Ta với: Công của lực kéo trong Hai trường hợp trên bằng nhau vì những máy cơ thuần tuý đều ko cho lợi về công nên chúng đều bằng công để đưa vật lên cao Một m theo phương thẳng đứng

Công để đưa vật lên cao 1m1m theo phương thẳng đứng là:

A = P.h = 500.1 = 500J

Đáp án cần chọn là: B

Bài 10: Để đưa vật với trọng lượng P = 500N lên cao bằng ròng rã rọc động phải kéo dây đi một đoạn 8m. Lực kéo, độ cao đưa vật lên và công nâng vật lên là bao nhiêu?

A. F = 210N; h = 8m; A = 1680J

B. F = 420N; h = 4m; A = 2000J

C. F = 210N; h = 4m; A = 16800J

D. F = 250N; h = 4m; A = 2000J

Lời giải:

Ta với:

+ Lúc tiêu dùng một ròng rã rọc động cho ta lợi Hai lần về lực thì thiệt Hai lần về đường đi

Ta suy ra:

– Lực kéo của vật : 

– Gọi h là độ cao nâng vật lên, s = 8m, ta với:

+ Công nâng vật lên là: A = Fs = Ph = 500.4 = 2000J

Đáp án cần chọn là: D

Bài 11: Để đưa vật với trọng lượng P = 650N lên cao bằng ròng rã rọc động phải kéo dây đi một đoạn 10m. Lực kéo, độ cao đưa vật lên và công nâng vật lên là bao nhiêu?

A. F = 650N; h = 10m; A = 6500J

B. F = 650N; h = 5m; A = 3250J

C. F = 325N; h = 10m; A = 3250J

D. F = 325N; h = 5m; A = 1625J

Lời giải:

Ta với:

+ Lúc tiêu dùng một ròng rã rọc động cho ta lợi Hai lần về lực thì thiệt Hai lần về đường đi

Ta suy ra:

– Lực kéo của vật : 

– Gọi h là độ cao nâng vật lên, s = 10m, ta với: 

+ Công nâng vật lên là: A = Fs = Ph = 325.5 = 1625N

Đáp án cần chọn là: D

Bài 12: Người ta tiêu dùng một mặt phẳng nghiêng để kéo một vật với khối lượng 50kg lên cao 2m. Nếu ko với ma sát thì lực kéo là 125N. Thực tế với ma sát và lực kế là 175N. Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng tiêu dùng ở trên là bao nhiêu?

A. H = 81,33%

B. H = 83,33%

C. H = 71,43%

D. H = 77,33%

Lời giải:

Ta với:

+ Trọng lực của vật: P = 10m = 10.50 = 500N

+ Theo định luật công cơ học,

Để nâng vật lên cao h = 2m, ta phải thực hiện một công: A = Ph = 500.2 = 1000J

– Do ko với ma sát nên ta thực hiện một lực kéo 125N vậy chiều dài mặt phẳng nghiêng là:

– Công thực tế là:

Atp = 175.8 = 1400J

Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng:

Đáp án cần chọn là: C

Bài 13: Người ta tiêu dùng một mặt phẳng nghiêng để kéo một vật với khối lượng 75kg lên cao 1,5m. Nếu ko với ma sát thì lực kéo là 112,5N. Thực tế với ma sát và lực kéo là 165N. Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng tiêu dùng ở trên là bao nhiêu?

A. H = 81,33%

B. H = 68,18%

C. H = 71,43%

D. H = 77,33%

Lời giải:

Ta với:

+ Trọng lực của vật: P = 10m = 10.75 = 750N

+ Theo định luật công cơ học,

Để nâng vật lên cao h = 1,5m, ta phải thực hiện một công:

A = Ph = 750.1,5 = 1125J

– Do ko với ma sát nên ta thực hiện một lực kéo 112,5N vậy chiều dài mặt phẳng nghiêng là:

– Công thực tế là:

Atp = 165.10 = 1650J

Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng:

Đáp án cần chọn là: B

Bài 14: Một người đi xe đạp đi đều từ chân dốc lên đỉnh dốc cao 5m. Dốc dài 40m, biết lực ma sát cản trở xe chuyển động trên mặt đường là 20N và cả người cùng xe với khối lượng 37,5kg. Công tổng cùng do người đó sinh ra là bao nhiêu?

A. A=3800J

B. A=4200J

C. A=4000J

D. Một trị giá khác

Lời giải:

Ta với:

+ Trọng lượng của vật: P = 10m = 10.37,5 = 375N

+ Công với ích để nâng vật: A = Ph = 375.5 = 1875J

+ Công của lực ma sát: Ams = Fms.s = 20.40 = 800J

Công người đó sinh ra là: Atp = A + Ams = 1875 + 800 = 2675(J)

Đáp án cần chọn là: D

Bài 15: Một người đi xe đạp đều từ chân dốc lên đỉnh dốc cao 5m, dốc dài 40m. Tính công do người đó sinh ra. Biết lực ma sát cản trở xe chuyển động trên mặt đường là 20N và cả người cùng xe với khối lượng 60kg.

A. A = 3800J

B. A = 4200J

C. A = 4000J

D. Một trị giá khác

Lời giải:

Ta với:

+ Trọng lượng của vật: P = 10m = 10.60 = 600N

+ Công với ích để nâng vật: A = Ph = 600.5 = 3000J

+ Công của lực ma sát: Ams = Fms.s = 20.40 = 800J

Công người đó sinh ra là: Atp = A + Ams = 3000 + 800 = 3800(J)

Đáp án cần chọn là: A

Bài 16: Người ta tiêu dùng một lực 350N kéo một vật 65kg lên nhờ mặt phẳng nghiêng dài 3,5m, cao 0,8m. Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng với thể nhận trị giá nào sau:

A. H = 22,86%

B. H = 42,45%

C. H = 32,86%

D. H = 52,86%

Lời giải:

Ta với:

– Chiều dài mặt phẳng nghiêng: l = 3,5m

– Chiều cao của mặt phẳng nghiêng: h = 0,8m

+ Trọng lượng của vật: P = 10m = 10.65 = 650N

+ Công với ích là: Aich = P.h = 650.0,8 = 520J

+ Công của của lực kéo: A = F.l = 350.3,5 = 1225J

Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng:

Đáp án cần chọn là: B

Bài 17: Người ta tiêu dùng một lực 325N kéo một vật 75kg lên nhờ mặt phẳng nghiêng dài 5m, cao 1,5m. Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng với thể nhận trị giá nào sau

A. H = 69,2%

B. H = 42,5%

C. H = 32,86%

D. H = 52,86%

Lời giải:

Ta với:

– Chiều dài mặt phẳng nghiêng: l = 5m

– Chiều cao của mặt phẳng nghiêng: h = 1,5m

+ Trọng lượng của vật: P = 10m = 10.75 = 750N

+ Công với ích là: Aich = P.h = 750.1,5 = 1125J

+ Công của của lực kéo: A = F.l = 325.5 = 1625J

Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng:

Đáp án cần chọn là: A

Bài 18: Người ta tiêu dùng một lực 400N kéo một vật 75kg lên nhờ mặt phẳng nghiêng dài 3,5m, cao 0,8m. Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng với thể nhận trị giá nào sau:

A. H = 32,86%

B. H = 42,86%

C. H = 22,86%

D. H = 52,86%

Lời giải:

Ta với:

– Chiều dài mặt phẳng nghiêng: l = 3,5m

– Chiều cao của mặt phẳng nghiêng: h = 0,8m

+ Trọng lượng của vật: P = 10m = 10.75 = 750N

+ Công với ích là: Aich = P.h = 750.0,8 = 600J

+ Công của của lực kéo: A = F.l = 400.3,5 = 1400J

Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng:

Đáp án cần chọn là: B

Bài 19: Một người tiêu dùng ròng rã rọc động nâng một vật lên cao 10m với lực kéo 150N. Công người đó thực hiện là bao nhiêu?

A. A = 3400J

B. A = 2800J

C. A = 3200J

D. A = 3000J

Lời giải:

Ta với:

+ Lúc dụng ròng rã rọc động cho ta lợi hai lần về lực thì thiệt hai lần về đường đi

s = 2h = 2.10 = 20m

+ Công người đó thực hiện là: A = Ph = Fs = 150.20 = 3000J

Đáp án cần chọn là: D

Bài 20: Một người tiêu dùng ròng rã rọc động nâng một vật lên cao 7m với lực kéo 160N. Công người đó thực hiện là bao nhiêu?

A. A = 3240J

B. A = 2800J

C. A = 3200J

D. A = 2240J

Lời giải:

Ta với:

+ Lúc dụng ròng rã rọc động cho ta lợi hai lần về lực thì thiệt hai lần về đường đi

s = 2h = 2.7 = 14m

+ Công người đó thực hiện là: A = Ph = Fs = 160.14 = 2240J

Đáp án cần chọn là: D

Bài 21: Người ta kéo vật với khối lượng m = 45kg lên mặt phẳng nghiêng dài 16m, cao 1,5m. Lực cản do ma sát là FC = 24N. Coi vật chuyển động đều. Công của người kéo với thể nhận trị giá nào sau:

A. A = 1590J

B. A = 15900J

C. A = 10590J

D. Một trị giá khác

Lời giải:

+ Trọng lượng của vật: P = 10m = 10.45 = 450N

+ Công của trọng lực: A1 = P.h = 450.1,5 = 675J

+ Công cản của lực ma sát là: A2 = F.s = 24.16 = 384J

Công của người kéo: A = A1 + A2 = 675 + 384 = 1059J

Đáp án cần chọn là: D

Bài 22: Người ta kéo đều một vật với khối lượng m = 75kg lên mặt phẳng nghiêng dài 10m, cao 1,5m. Lực cản do ma sát là FC = 20N. Công của người kéo thực hiện là:

A. A = 1325J

B. A = 1225J

C. A = 1500J

D. Một trị giá khác

Lời giải:

+ Trọng lượng của vật: P = 10m = 10.75 = 750N

+ Công của trọng lực: A1 = P.h = 750.1,5 = 1125J

+ Công cản của lực ma sát là: A2 = F.s = 20.10 = 200J

Công của người kéo: A = A1 + A2 = 1125 + 200 = 1325J

Đáp án cần chọn là: A

Bài 23: Tiêu dùng hệ thống gồm 3 ròng rã rọc động và 3 ròng rã rọc nhất thiết để kéo vật lên thì cho ta lợi bao nhiêu lần về lực?

A. Lợi 8 lần về lực

B. Lợi 4 lần về lực

C. Lợi 6 lần về lực

D. Lợi Hai lần về lực

Lời giải:

Tiêu dùng hệ thống 3 ròng rã rọc động lúc kéo vật lên cho ta lợi 3.2 = 6 lần về lực

Đáp án cần chọn là: C

Bài 24: Phát biểu nào sau đây về máy cơ thuần tuý là đúng?

A. Những máy cơ thuần tuý ko cho lợi về công.

B. Những máy cơ thuần tuý chỉ cho lợi về lực.

C. Những máy cơ thuần tuý luôn bị thiệt về đường đi.

D. Những máy cơ thuần tuý cho lợi cả về lực và đường đi.

Lời giải:

Định luật về công:

Ko một máy cơ thuần tuý nào cho lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và trái lại.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 25: Đưa một vật nặng với trọng lượng P lên cùng độ cao h bằng hai cách. Cách thứ nhất, kéo trực tiếp vật lên theo phương thẳng đứng. Cách thứ hai, kéo vật lên theo phương mặt phẳng nghiêng. Nếu bỏ qua ma sát thì nhận xét nào sau đây đúng?

A. Công ở cách hai to hơn vì đường đi dài hơn.

B. Công ở cách hai nhỏ hơn vì lực kéo nhỏ hơn.

C. Công ở hai cách bằng nhau và bằng P.h.

D. Công ở hai cách bằng nhau và to hơn P.h.

Lời giải:

Công ở hai cách bằng nhau và bằng P.h.

Đáp án cần chọn là: C

******************

Trên đây là nội dung bài học Vật Lí 8 Bài 14: Định luật về công do THPT Lê Hồng Phong soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và những nghi vấn trắc nghiệm với đáp án đầy đủ. Kỳ vọng những em sẽ nắm vững tri thức về Định luật về công. Chúc những em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong những bài thi bài rà soát trên lớp.

Soạn bởi: Trường THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Vật Lý 8

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *