Giải VBT Vật Lí 8 Bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học


Giải VBT Vật Lí 8 Bài 29: Nghi vấn và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học

Để học tốt Vật Lí lớp 8, dưới đây liệt kê những bài giải bài tập Vở bài tập Vật Lí 8 Bài 29: Nghi vấn và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học. Bạn vào tên bài hoặc để theo dõi bài giải vbt Vật Lí 8 tương ứng.

A - ÔN TẬP

Trước lúc trả lời những thắc mắc trong phần ôn tập cần:

- Đọc lại tất cả những bài học trong chương II (từ bài 19 tới bài 28).

- Học thuộc phần ghi nhớ của tất cả những bài trên.

Trả lời những thắc mắc trong phần ôn tập.

1. Những chất được cấu tạo như thế nào?

Lời giải:

Những chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.

2. Nêu hai đặc điểm của nguyên tử và phân tử cấu tạo nên những chất đã học trong chương này.

Lời giải:

- Những nguyên tử, phân tử chuyển động ko ngừng.

- Giữa những nguyên tử, phân tử sở hữu khoảng cách.

3. Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của những nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật sở hữu mối quan hệ như thế nào?

Lời giải:

Nhiệt độ của vật càng cao thì những nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.

4. Nhiệt năng của một vật là gì? Lúc nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt năng tăng hay giảm? Vì sao?

Lời giải:

Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của những phân tử cấu tạo nên vật. Nhiệt độ càng cao thì những phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh vì nhiệt năng của vật to.

5. Với mấy cách làm thay đổi nhiệt năng? Tìm mỗi cách một tỉ dụ.

Lời giải:

- Với hai cách làm thay đổi nhiệt năng là thực hiện công và truyền nhiệt.

Ví dụ:

- Thực hiện công: sử dụng búa đập lên Một thanh sắt.

- Truyền nhiệt: đem thanh sắt bỏ vào lửa.

6. Chọn những kí hiệu dưới đây cho trống thích hợp của bảng 29.Một SGK:

Lời giải:

BẢNG 29.1

7. Nhiệt lượng là gì? Vì sao đơn vị của nhiệt lượng lại là jun?

Lời giải:

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi. Vì số đo nhiệt lượng là nhiệt năng sở hữu đơn vị là Jun nên nhiệt lượng sở hữu đơn vị là Jun.

8. Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K sở hữu tức thị gì?

Lời giải:

Với tức thị: muốn cho 1kg nước nóng lên thêm 1oC cần sản xuất một nhiệt lượng là 4200J.

9. Viết công thức tính nhiệt lượng và nêu tên đơn vị những đại lượng sở hữu trong công thức này.

Lời giải:

Công thức: Q = m.c.Δt.

Trong đó:

Q: nhiệt lượng (J).

m: khối lượng (kg).

c: nhiệt lượng riêng (J/kg.độ).

Δt: Độ tăng hoặc giảm nhiệt độ (oC).

10. Phát biểu nguyên lý truyền nhiệt. Nội dung nào của nguyên lý này thể hiện sự bảo toàn năng lượng?

Lời giải:

Lúc sở hữu hai vật trao đổi nhiệt với nhau thì:

    - Nhiệt truyền từ vật sở hữu nhiệt độ cao hơn sang vật sở hữu nhiệt độ thấp hơn cho tới lúc nhiệt độ hai vật thăng bằng nhau.

    - Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào.

Nội dung thứ hai thể hiện sự bảo toàn năng lượng.

11. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là gì? Nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 J/kg sở hữu tức thị gì?

Lời giải:

Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra lúc 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.

Nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 J/kg sở hữu tức thị 1kg than đá lúc bị đốt cháy hoàn toàn sẽ tỏa ra một nhiệt lượng bằng 27.106 J.

12. Tìm một tỉ dụ cho mỗi hiện tượng sau đây:

- Truyền cơ năng từ vật này sang vật khác.

- Truyền nhiệt năng từ vật này sang vật khác.

- Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng.

- Nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng.

Lời giải:

- Truyền cơ năng từ vật này sang vật khác: ném một vật lên cao.

- Truyền nhiệt năng từ vật này sang vật khác: thả một miếng nhôm nóng vào cốc nước lạnh.

- Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng: sử dụng búa đập nhiều lần vào thanh đồng làm thanh đồng nóng lên.

- Nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng: Cho than vào lò nấu sao đó than cháy và tao ra Một lượng nhiệt to làm tăng áp suất của cơ đẩy bánh tàu hỏa nên làm cơ đẩy tàu chuyển động làm cho bánh tàu quay.

13. Viết công thức tính hiệu suất của động cơ nhiệt.

Lời giải:

H: Hiệu suất của động cơ nhiệt.

A: Công sở hữu ích mà động cơ nhiệt thực hiện (J).

Q: Nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra (J).

B - VẬN DỤNG

I - KHOANH TRÒN CHỮ ĐỨNG TRƯỚC CÂU MÀ EM CHO LÀ ĐÚNG

1. Tính chất nào sau đây phải là nguyên tử, phân tử?

A. Chuyển động hỗn độn ko ngừng.

B. Với lúc chuyển động, sở hữu lúc đứng yên.

C. Giữa những nguyên tử, phân tử sở hữu khoảng cách.

D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Vì những nguyên tử, phân tử chuyển động ko giới hạn. Nhiệt độ càng cao thì những nguyên tử, phân tử cầu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.

2. Trong những câu viết về nhiệt năng sau đây, câu nào đúng?

A. Nhiệt năng là một dạng năng lượng.

B. Nhiệt năng của vật là nhiệt lượng vật thu vào hoặc tỏa ra.

C. Nhiệt năng của vật là tổng động năng của những phân tử cấu nên vật.

D. Nhiệt năng của vật phụ thuộc nhiệt độ của vật.

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Nhiệt năng của vật là nhiệt lượng vật thu vào hoặc tỏa ra.

3.Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt sở hữu thể xảy ra:

A. Chỉ ở chất lỏng.

B. Chỉ ở chất rắn.

C. Chỉ ở chất lỏng và chất rắn.

D. Ở cả chất lỏng, chất rắn, chất khí.

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt sở hữu thể xảy ra ở cả chất lỏng, chất rắn, chất khí.

4. Đối lưu là hình thức truyền nhiệt sở hữu thể xảy ra:

A. Chỉ ở chất khí.

B. Chỉ ở chất lỏng.

C. Chỉ ở chất khí và chất lỏng.

D. Ở cả chất khí, chất lỏng, chất rắn.

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Đối lưu là hình thức truyền nhiệt sở hữu thể xảy ra ở chất khí và chất lỏng.

5. Nhiệt truyền từ bếp lò tới người đứng sắp bếp lò chủ yếu bằng hình thức:

A. Dẫn nhiệt.

B. Đối lưu.

C. Bức xạ nhiệt.

D. Dẫn nhiệt và đối lưu.

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Bức xạ nhiệt.

II - TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Vì sao sở hữu hiện tượng khuyếch tán? Hiện tượng khuyếch tán xảy ra nhanh lên hay chậm đi lúc nhiệt độ giảm?

Lời giải:

Với hiện tượng khuếch tán là do những phân tử, nguyên tử sở hữu khoảng cách và chứng luôn chuyển động hỗn độn ko ngừng.

Lúc nhiệt độ giảm, hiện tượng khuếch tán xảy ra chậm đi.

2. Vì sao một vật ko phải lúc nào cũng sở hữu cơ năng nhưng lúc nào cũng sở hữu nhiệt năng?

Lời giải:

Vì những phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật luôn chuyển động hỗn độn ko ngừng nên vật luôn sở hữu nhiệt năng.

3. Lúc cọ xát một miếng đồng trên mặt bàn thì miếng đồng nóng lên. Với thể nói là miếng đồng đã nhận được nhiệt lượng ko? Vì sao?

Lời giải:

Ko thể nói là miếng đồng đã nhận được nhiệt lượng vì trong trường hợp này hình thức truyền nhiệt là bằng cách thực hiện công.

4. Đun nóng một ống thử đậy kín sở hữu đựng một ít nước. Nước nóng dần và tới một lúc nào đó nút ống thử bị bật lên. Trong hiện tượng này nhiệt năng của nước thay đổi bằng những cách nào; đã sở hữu sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?

Lời giải:

Trong hiện tượng này nhiệt năng của nước thay đổi bằng cách truyền nhiệt.

Đã sở hữu sự chuyển hóa nhiệt năng thành cơ năng.

III - GIẢI BÀI TẬP

1. Sử dụng bếp dầu để đun sôi Hai lít nước ở 20oC đựng trong một ấm nhôm sở hữu khối lượng 0,5kg. Tính lượng dầu cần sử dụng. Biết chỉ sở hữu 30% nhiệt lượng do dầu bị đốt chảy tỏa ra làm nóng ấm và nước đun trong ấm.

Tóm tắt:

mấm = m1 = 0,5 kg; c1 = 880 J/kg.K; t1 = 20 oC;

mnước = m2 = Hai kg; c2 = 4200 J/kg.K; t2 = t1 = 20 oC;

Qích = 30%.Qd; t = 100 oC;

mdầu = m = ?

Lời giải:

- Nhiệt lượng do nước thu vào là:

Q2 = m2.c2.(t - t2) = 2.4200(100 - 20) = 672000J.

- Nhiệt lượng do ấm thu vào là:

Q1 = m1.c1.(t – t1) = 0,5.880.(100 - 20) = 35200J.

- Nhiệt lượng do dầu tỏa ra: Qd = q.m

Vì chỉ sở hữu 30 % nhiệt lượng do dầu bị đốt chảy tỏa ra làm nóng ấm và nước đun trong ấm nên ta sở hữu:

Khối lượng dầu cần sử dụng là:

2. Một ô tô chạy được một quãng đường dài 100km với lực kéo trung bình là 1400 N, tiêu thụ hết 10 lít (khoảng 8kg) xăng. Tính hiệu suất của ô tô.

Tóm tắt:

S = 100 km = 100000 m; F = 1400 N.

m = 8 kg; qxăng = q = 4,6.106 J/kg.

Hiệu suất H = ?

Lời giải:

Công ô tô thực hiện là:

A = F.S = 1400.100000 = 14.107 J.

Nhiệt lượng do nhiên liệu cháy tỏa ra là:

Q = m.q = 8.4,6.107 = 36,8.107 J.

Hiệu suất của ô tô là:

C - TRÒ CHƠI Ô CHỮ

Hàng ngang

1. Một đặc điểm của chuyển động phân tử?

2. Một dạng năng lượng vật nào cũng sở hữu?

3. Một hình thức truyền nhiệt?

4. Số đo phần nhiệt năng thu vào hay mất đi?

5. Đại lượng sở hữu đơn vị là J/kg.K

6. Tên chung của những vật liệu sử dụng để sản xuất nhiệt lượng lúc đốt cháy?

7. Tên của một chương trong Vật lý 8?

8. Một hình thức truyền nhiệt?

Hàng dọc

Hãy xác định nội dung của từ hàng dọc màu xanh (H29.Một SGK)

Lời giải:

Nội dung của từ hàng dọc màu xanh: NHIỆT HỌC

Những bài giải bài tập vở bài tập Vật Lí 8 (VBT Vật Lí 8) khác:

 • Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong những hiện tượng cơ và nhiệt
 • Bài 28: Động cơ nhiệt
 • Bài 29: Nghi vấn và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học
 • Bài tự rà soát 2
 • Giải bài tập Vật lý 8
 • Giải sách bài tập Vật lí 8
 • Lý thuyết & 300 Bài tập Vật Lí 8 (sở hữu đáp án)
 • Top 36 Đề thi Vật Lí 8 sở hữu đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Vật lý 8 Bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 2 Nhiệt học Soạn Lý 8 trang 101, 102, 103 từ website download.vn cho từ khoá giải bài tập vật lý 8 bài 29 sgk.

Vật lý 8 Bài 29 giúp những em học trò lớp 8 tổng hợp, hệ thống lại toàn bộ tri thức về chương Hai Nhiệt học. Đồng thời giúp những em nhanh chóng giải những bài tập trang 101, 102, 103.

Việc giải bài tập Vật lí 8 bài 29 trước lúc tới lớp những em nhanh chóng nắm vững tri thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học trò của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời những bạn cùng tham khảo tại đây.

A. Ôn tập chương II: Nhiệt học

Bài 1 (trang 101 SGK Vật lí 8)

Những chất được cấu tạo như thế nào?

Gợi ý đáp án:

Những chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.

Bài 2 (trang 101 SGK Vật lí 8)

Nêu hai đặc điểm của nguyên tử và phân tử cấu tạo nên những chất đã học trong chương này.

Gợi ý đáp án:

 • Những nguyên tử, phân tử chuyển động ko ngừng.
 • Giữa những nguyên tử, phân tử sở hữu khoảng cách.

Bài 3 (trang 101 SGK Vật lí 8)

Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của những nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật sở hữu mối quan hệ như thế nào?

Gợi ý đáp án:

Nhiệt độ của vật càng cao thì những nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.

Bài 4 (trang 101 SGK Vật lí 8)

Nhiệt năng của một vật là gì? Lúc nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt năng tăng hay giảm? Vì sao?

Gợi ý đáp án:

Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của những phân tử cấu tạo nên vật. Nhiệt độ càng cao thì những phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh vì nhiệt năng của vật to.

Bài 5 (trang 101 SGK Vật lí 8)

Với mấy cách làm thay đổi nhiệt năng? Tìm mỗi cách một tỉ dụ.

Gợi ý đáp án:

- Với hai cách làm thay đổi nhiệt năng là thực hiện công và truyền nhiệt.

Ví dụ:

 • Thực hiện công: sử dụng búa đập lên Một thanh sắt.
 • Truyền nhiệt: đem thanh sắt bỏ vào lửa.

Bài 6 (trang 101 SGK Vật lí 8)

Chọn những kí hiệu dưới đây cho trống thích hợp của bảng 29.1:

a) Dấu * nếu là cách truyền nhiệt chủ yếu của chất tương ứng.

b) Dấu + nếu là cách truyền nhiệt ko chủ yếu của chất tương ứng.

c) Dấu – nếu ko phải là cách truyền nhiệt của chất tương ứng.

Cách truyền nhiệtRắnLỏngKhíChân ko
Dẫn nhiệt
Đối lưu
Bức xạ nhiệt

Gợi ý đáp án:

Cách truyền nhiệtRắnLỏngKhíChân ko
Dẫn nhiệt*++-
Đối lưu-**-
Bức xạ nhiệt-++*

Bài 7 (trang 101 SGK Vật lí 8)

Nhiệt lượng là gì? Vì sao đơn vị của nhiệt lượng lại là jun?

Gợi ý đáp án:

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi.

Đơn vị của nhiệt lượng lại là jun. Vì số đo nhiệt lượng là nhiệt năng sở hữu đơn vị là Jun nên nhiệt lượng sở hữu đơn vị là Jun.

Bài 8 (trang 101 SGK Vật lí 8)

Nói nhiệt dung riêng của nước là 4 200J/kg.K sở hữu tức thị gì?

Gợi ý đáp án:

Với tức thị: muốn cho 1kg nước nóng lên thêm 1oC cần sản xuất một nhiệt lương là 4 200J.

Bài 9 (trang 101 SGK Vật lí 8)

Viết công thức tính nhiệt lượng và nêu tên đơn vị những đại lượng sở hữu trong công thức này.

Gợi ý đáp án:

Công thức: Q = m.c.Δt.

Trong đó:

 • Q: nhiệt lượng (J).
 • m: khối lượng (kg).
 • c: nhiệt lượng riêng (J/kg.độ).
 • Δt: Độ tăng hoặc giảm nhiệt độ (oC).

Bài 10 (trang 101 SGK Vật lí 8)

Phát biểu nguyên lý truyền nhiệt. Nội dung nào của nguyên lý này thể hiện sự bảo toàn năng lượng?

Gợi ý đáp án:

Lúc sở hữu hai vật trao đổi nhiệt với nhau thì:

- Nhiệt truyền từ vật sở hữu nhiệt độ cao hơn sang vật sở hữu nhiệt độ thấp hơn cho tới lúc nhiệt độ hai vật thăng bằng nhau.

- Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào.

Nội dung thứ hai thể hiện sự bảo toàn năng lượng.

Bài 11 (trang 102 SGK Vật lí 8)

Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là gì? Nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 J/kg sở hữu tức thị gì?

Gợi ý đáp án:

Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra lúc 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.

Nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 J/kg sở hữu tức thị 1kg than đá lúc bị đốt cháy hoàn toàn sẽ tỏa ra một nhiệt lượng bằng 27.106 J.

Bài 12 (trang 102 SGK Vật lí 8)

Tìm một tỉ dụ cho mỗi hiện tượng sau đây:

- Truyền cơ năng từ vật này sang vật khác.

- Truyền nhiệt năng từ vật này sang vật khác.

- Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng.

- Nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng.

Gợi ý đáp án:

- Truyền cơ năng từ vật này sang vật khác: ném một vật lên cao.

- Truyền nhiệt năng từ vật này sang vật khác: thả một miếng nhôm nóng vào cốc nước lạnh.

- Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng: sử dụng búa đập nhiều lần vào thanh đồng làm thanh đồng nóng lên.

- Nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng: Cho than vào lò nấu sao đó than cháy và tao ra Một lượng nhiệt to làm tăng áp suất của cơ đẩy bánh tàu hỏa nên làm cơ đẩy tàu chuyển động làm cho bánh tàu quay.

Bài 13 (trang 102 SGK Vật lí 8)

Viết công thức tính hiệu suất của động cơ nhiệt.

Gợi ý đáp án:

Công thức:

H: Hiệu suất của động cơ nhiệt.

A: Công sở hữu ích mà động cơ nhiệt thực hiện (J).

Q: Nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra (J).

B. Vận dụng ôn tập chương II: Nhiệt học

I. Khoanh tròn vào chữ dòng đứng trước câu trả lời

Bài 1 (trang 102 SGK Vật lí 8)

Tính chất nào sau đây ko phải là nguyên tử, phân tử?

A. Chuyển động hỗn độn ko ngừng.

B. Với lúc chuyển động, sở hữu lúc đứng yên.

C. Giữa những nguyên tử, phân tử sở hữu khoảng cách.

D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

Gợi ý đáp án:

Chọn đáp án B. Với lúc chuyển động, sở hữu lúc đứng yên.

Bài 2 (trang 102 SGK Vật lí 8)

Trong những câu viết về nhiệt năng sau đây, câu nào ko đúng?

A. Nhiệt năng là một dạng năng lượng.

B. Nhiệt năng của vật là nhiệt lượng vật thu vào hoặc tỏa ra.

C. Nhiệt năng của vật là tổng động năng của những phân tử cấu nên vật.

D. Nhiệt năng của vật phụ thuộc nhiệt độ của vật.

Gợi ý đáp án:

Chọn đáp án B. Nhiệt năng của vật là nhiệt lượng vật thu vào hoặc tỏa ra.

Bài 3 (trang 102 SGK Vật lí 8)

Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt sở hữu thể xảy ra:

A. Chỉ ở chất lỏng.

B. Chỉ ở chất rắn.

C. Chỉ ở chất lỏng và chất rắn.

D. Ở cả chất lỏng, chất rắn, chất khí.

Gợi ý đáp án:

Chọn đáp án D. Ở cả chất lỏng, chất rắn, chất khí.

Bài 4 (trang 102 SGK Vật lí 8)

Đối lưu là hình thức truyền nhiệt sở hữu thể xảy ra:

A. Chỉ ở chất khí.

B. Chỉ ở chất lỏng.

C. Chỉ ở chất khí và chất lỏng.

D. Ở cả chất khí, chất lỏng, chất rắn.

Gợi ý đáp án:

Chọn đáp án C. Chỉ ở chất khí và chất lỏng.

Bài 5 (trang 102 SGK Vật lí 8)

Nhiệt truyền từ bếp lò tới người đứng sắp bếp lò chủ yếu bằng hình thức:

A. Dẫn nhiệt.

B. Đối lưu.

C. Bức xạ nhiệt.

D. Dẫn nhiệt và dối lưu.

Gợi ý đáp án:

Chọn đáp án C. Bức xạ nhiệt.

II. Trả lời thắc mắc

Bài 1 (trang 103 SGK Vật lí 8)

Vì sao sở hữu hiện tượng khuyếch tán? Hiện tượng khuyếch tán xảy ra nhanh lên hay chậm đi lúc nhiệt độ giảm?

Gợi ý đáp án:

Với hiện tượng khuếch tán là do những phân tử, nguyên tử sở hữu khoảng cách và chứng luôn chuyển động hỗn độn ko ngừng.

Lúc nhiệt độ giảm, hiện tượng khuếch tán xảy ra chậm đi.

Bài 2 (trang 103 SGK Vật lí 8)

Vì sao một vật ko phải lúc nào cũng sở hữu cơ năng nhưng lúc nào cũng sở hữu nhiệt năng?

Gợi ý đáp án:

Vì những phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật luôn chuyển dộng hỗn độn ko ngừng nên vật luôn sở hữu nhiệt năng.

Bài 3 (trang 103 SGK Vật lí 8)

Lúc cọ xát một miếng đồng trên mặt bàn thì miếng đồng nóng lên. Với thể nói là miếng đồng đã nhận được nhiệt lượng ko? Vì sao?

Gợi ý đáp án:

Ko thể nói là miếng đồng đã nhận được nhiệt lượng vì trong trường hợp này hình thức truyền nhiệt là bằng cách thực hiện công.

Bài 4 (trang 103 SGK Vật lí 8)

Đun nóng một ống thử đậy kín sở hữu đựng một ít nước. Nước nóng dần và tới một lúc nào đó nút ống thử bị bật lên. Trong hiện tượng này nhiệt năng của nước thay đổi bằng những cách nào; đã sở hữu sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?

Gợi ý đáp án:

Trong hiện tượng này nhiệt năng của nước thay đổi bằng cách truyền nhiệt.

Đã sở hữu sự chuyển hóa nhiệt năng thành cơ năng.

III. Bài tập

Bài 1 (trang 103 phần bài tập SGK Vật Lý 8)

Sử dụng bếp dầu để đun sôi Hai lít nước ở 20oC đựng trong một ấm nhôm sở hữu khối lượng 0,5kg. Tính lượng dầu cần sử dụng. Biết chỉ sở hữu 30% nhiệt lượng do dầu bị đốt chảy tỏa ra làm nóng ấm và nước đun trong ấm.

Gợi ý đáp án

Tóm tắt

mấm = m1 = 0,5 kg; c1 = 880 J/kg.K; t1 = 20oC

mnước = m2 = Hai kg; c2 = 4200 J/kg.K; t2 = t1 = 20oC

Qích = 30%.Qd; t = 100oC;

mdầu = m = ?

Gợi ý đáp án:

- Nhiệt lượng do nước thu vào là:

Q2 = m2.c2.(t - t2) = 2.4200.(100 - 20) = 672000 J

- Nhiệt lượng do ấm thu vào là:

Q1 = m1.c1.(t - t1) = 0,5.880.(100 - 20) = 35200 J

- Nhiệt lượng do dầu tỏa ra: Qd = q.m

Vì chỉ sở hữu 30 % nhiệt lượng do dầu bị đốt chảy tỏa ra làm nóng ấm và nước đun trong ấm nên ta sở hữu:

Bài 2 (trang 103 phần bài tập SGK Vật Lý 8)

Một ô tô chạy được một quãng đường dài 100km với lực kéo trung bình là 1400 N, tiêu thụ hết 10 lít (khoảng 8kg) xăng. Tính hiệu suất của ô tô.

Tóm tắt

S = 100 km = 100000 m; F = 1400 N.

m = 8 kg; qxăng = q = 4,6.106 J/kg

Hiệu suất H = ?

Gợi ý đáp án:

Công ô tô thực hiện là:

A = F.S = 1400.100000 = 14.107 J

Nhiệt lượng do nhiên liệu cháy tỏa ra là:

Q = m.q = 8.4,6.107 = 36,8.107 J

Hiệu suất của ô tô là:


--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải Vật Lí 8 Bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 2: Nhiệt học từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập vật lý 8 bài 29 sgk.Bài 29: Nghi vấn và bài tập tổng kết chương 2: Nhiệt học

Video Giải bài tập Vật Lí 8 Bài 29: Nghi vấn và bài tập tổng kết chương 2: Nhiệt học - Thầy Đặng Tài Quang quẻ (Thầy giáo VietJack)

Để học tốt Vật Lý 8, phần này giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 8 được soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 8.

A - Ôn tập

 • Bài 1 (trang 101 SGK Vật Lý 8): Những chất được cấu tạo như thế nào?

 • Bài 2 (trang 101 SGK Vật Lý 8): Nêu hai đặc điểm của nguyên tử và phân tử ...

 • Bài 3 (trang 101 SGK Vật Lý 8): Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của những ...

 • Bài 4 (trang 101 SGK Vật Lý 8): Nhiệt năng của một vật là gì? Lúc nhiệt độ ...

 • Bài 5 (trang 101 SGK Vật Lý 8): Với mấy cách làm thay đổi nhiệt năng? Tìm ...

 • Bài 6 (trang 101 SGK Vật Lý 8): . Chọn những kí hiệu dưới đây cho trống ...

 • Bài 7 (trang 101 SGK Vật Lý 8): Nhiệt lượng là gì? Vì sao đơn vị của nhiệt lượng ...

 • Bài 8 (trang 101 SGK Vật Lý 8): Nói nhiệt dung riêng của nước là 4 200J/kg.K ...

 • Bài 9 (trang 101 SGK Vật Lý 8): Viết công thức tính nhiệt lượng và nêu tên và ...

 • Bài 10 (trang 101 SGK Vật Lý 8): Phát biểu nguyên lý truyền nhiệt. Nội dung nào ...

 • Bài 11 (trang 102 SGK Vật Lý 8): Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là gì? Nói ...

 • Bài 12 (trang 102 SGK Vật Lý 8): Tìm một tỉ dụ cho mỗi hiện tượng sau đây: ...

 • Bài 13 (trang 102 SGK Vật Lý 8): Viết công thức tính hiệu suất của động cơ nhiệt.

B - Vận dụng

 • I - Khoanh tròn chữ dòng đứng trước phương án mà em cho là đúng.
 • Bài 1 (trang 102 SGK Vật Lý 8): Tính chất nào sau đây ko phải là nguyên tử ...

 • Bài 2 (trang 102 SGK Vật Lý 8): Trong những câu viết về nhiệt năng sau đây, câu ...

 • Bài 3 (trang 102 SGK Vật Lý 8): Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt sở hữu thể xảy ra:...

 • Bài 4 (trang 102 SGK Vật Lý 8): Đối lưu là hình thức truyền nhiệt sở hữu thể xảy ra: ...

 • Bài 5 (trang 102 SGK Vật Lý 8): Nhiệt truyền từ bếp lò tới người đứng sắp ...

 • II - Trả lời thắc mắc
 • Bài 1 (trang 103 phần trả lời thắc mắc SGK Vật Lý 8): Vì sao sở hữu hiện tượng khuyếch tán? Hiện tượng ...

 • Bài 2 (trang 103 phần trả lời thắc mắc SGK Vật Lý 8): Vì sao một vật ko phải lúc nào cũng sở hữu ...

 • Bài 3 (trang 103 SGK Vật Lý 8): Lúc cọ xát một miếng đồng trên mặt bàn thì ...

 • Bài 4 (trang 103 SGK Vật Lý 8): Đun nóng một ống thử đậy kín sở hữu đựng ...

 • III - Bài tập
 • Bài 1 (trang 103 phần bài tập SGK Vật Lý 8): Sử dụng bếp dầu để đun sôi Hai lít nước ở ...

 • Bài 2 (trang 103 phần bài tập SGK Vật Lý 8): Một ô tô chạy được một quãng đường ...

C - Trò chơi ô chữ

 • Trò chơi ô chữ Vật Lí 8 Bài 29 trang 103: 1. Một đặc điểm của chuyển động phân tử?

 • Giải VBT Vật Lí 8 Bài 29: Nghi vấn và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học

 • Tổng hợp Lý thuyết & Bài tập Chương 2: Nhiệt học (sở hữu đáp án)

Tham khảo lời giải bài tập Vật Lí 8 hay, chi tiết khác:

 • Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng
 • Bài 25: Phương trình thăng bằng nhiệt
 • Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
 • Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trông những hiện tượng cơ và nhiệt
 • Bài 28: Động cơ nhiệt
 • Giải sách bài tập Vật lí 8
 • Giải VBT Vật Lí 8
 • Lý thuyết & 300 Bài tập Vật Lí 8 (sở hữu đáp án)
 • Top 36 Đề thi Vật Lí 8 sở hữu đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 sở hữu đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *