Giải bài tập SBT Vật Lí 9 Bài 48: Mắt

Câu nào sau đây là đúng ?

A. Mắt hoàn toàn ko giống với máy ảnh.

B. Mắt hoàn toàn giống với máy ảnh.

C. Mắt tương đối giống với máy ảnh, nhưng ko tinh vi sử dụng máy ảnh.

D. Mắt tương đối giống với máy ảnh, nhưng tinh vi hơn máy ảnh.

Phương pháp giải

Mắt mang thể thủy tinh mang vai trò như vật kính, mạng lưới như màng hứng ảnh

Hướng dẫn giải

- Mắt tương đối giống với máy ảnh, nhưng tinh vi hơn máy ảnh vì mắt mang thể thủy tinh mang vai trò như vật kính, mạng lưới như màng hứng ảnh, nhưng mắt mang nhiều phòng ban phức tạp và tinh vi hơn máy ảnh.

- Chọn đáp án D

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu so sánh.

a. Thấu kính thường làm bằng thủy tinh,

b. Mỗi thấu kính mang tiêu cự ko thay đổi được,

c. Những thấu kính mang thể mang tiêu cự khác nhau,

d. Muốn hứng ảnh thật cho bởi thấu kính, người ta di
chuyển màn ảnh sau thấu kính,

1. còn thể thủy tinh chỉ mang tiêu cự vào cỡ Hai cm.

2. còn muốn cho ảnh hiện trên mạng lưới một mực, mắt phải điều tiết để thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh.

3. còn thể thủy tinh được cấu tạo bởi một chất trong suốt và mềm.

4. còn thể thủy tinh mang tiêu cự mang thể thay đổi được.

Phương pháp giải

Vận dụng những tri thức về mắt để trả lời nghi vấn này

Hướng dẫn giải

Cách ghép để thành câu so sánh đúng là: a - 3, b - 4, c - 1, d - 2.

Bạn Anh quan sát một cột điện cao 8 m, cách chỗ đứng 25 m. Cho rằng mạng lưới của mắt cách thể thủy tinh Hai cm. Hãy tính chiều cao của ảnh cột điện trong mắt.

Phương pháp giải

Tính chiều cao của ảnh cột điện trong mắt theo công thức:

(A'B' = AB.frac{{OA'}}{{OA}} )

Hướng dẫn giải

Quá trình tạo ảnh của thể thủy tinh được mô phỏng bằng hình vẽ sau:

Ký hiệu cột điện là AB, ảnh của cột điện trên mạng lưới là A’B’, thể thủy tinh là thấu kính tập trung đặt tại O. Ta mang: AO = 25m = 2500cm; A’O = 2cm; AB = 8m = 800cm

  

Chiều cao của cột điện trong mắt là:

(A'B' = AB.frac{{OA'}}{{OA}} = 800.frac{2}{{2500}} = 0,64cm)

Khoảng cách từ thể thủy tinh tới mạng lưới là Hai cm, ko đổi. Lúc nhìn một vật ở rất xa thì mắt ko phải điều tiết và tiêu điểm của thể thủy tinh nằm đúng trên mạng lưới. Hãy tính độ thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh lúc chuyển từ trạng thái nhìn một vật ở rất xa sang trạng thái nhìn một vật cách mắt 50 cm.

Gợi ý: Tính tiêu cự của thể thủy tinh trong hai trạng thái, biết rằng ảnh của vật mà ta nhìn được xoành xoạch hiện trên mạng lưới. Để tính tiêu cự của thể thủy tinh lúc nhìn vật cách mắt 50 cm, hãy sơ bộ dựng ảnh của vật trên mạng lưới.

Phương pháp giải

- Dựng ảnh như hình bên dưới

- Tính tiêu cự thủy tinh thể theo công thức:  f = OA1

- Tính tiêu cự thủy tinh thể lúc điều tiết theo công thức:

(f = OF' = frac{{OA'}}{{1,0004}} )

- Độ thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh được tính theo công thức:

∆f =  f∞ - f 

Hướng dẫn giải

- Vật cách mắt 50m:

- Vật ở xa ∞:

Lúc nhìn Một vật ở rất xa thì ảnh nằm trên tiêu điểm, do vậy để nhìn rõ ảnh lúc đó thì tiêu điểm của thể thủy tinh phải trùng với mạng lưới.

Đồng thời lúc đó mắt ko phải điều tiết nên tiêu cự của thể thủy tinh lúc đó là 2cm.

Ta mang: f = OA1 = 2cm

- Lúc nhìn vật ở cách mắt 50m, ta mang: 

A′B′/AB=OA′/OA=2/5000

Từ kết quả của câu 48.2, ta mang:

(frac{{OA'}}{{OF'}} = frac{{A'B'}}{{AB}} + 1 = frac{2}{{5000}} + 1 = 1,0004)

Vậy: 

(f = OF' = frac{{OA'}}{{1,0004}} = frac{2}{{1,0004}} = 1,9992cm)

- Độ thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh là:

∆f =  f∞ - f = 2 – 1,9992 = 0,0008cm

Chọn câu đúng. 

Mang thể coi con mắt là một dụng cụ quang quẻ học tạo ra

A. ảnh thật của vật, nhỏ hơn vật.

B. ảnh thật của vật, cùng chiều với vật.

C. ảnh ảo của vật, nhỏ hơn vật.

D. ảnh ảo của vật, cùng chiều với vật.

Phương pháp giải

Thể thủy tinh đóng vai trò như một vật kính là một thấu kính tập trung

Hướng dẫn giải

- Mang thể coi con mắt là một dụng cụ quang quẻ học tạo ra ảnh thật của vật, nhỏ hơn vật vì thể thủy tinh đóng vai trò như một vật kính là một thấu kính tập trung nên cho ảnh thật và nhỏ hơn vật.

- Chọn đáp án A

Chỉ ra ý sai. Thể thủy tinh khác những thấu kính tập trung thường tiêu dùng ở những điểm sau đây:

A. tạo ra ảnh thật, nhỏ hơn vật.

B. ko làm bằng thủy tinh.

C. làm bằng chất trong suốt mềm.

D. mang tiêu cự thay đổi được.

Phương pháp giải

Thể thủy tinh giống thấu kính tập trung đều tạo ra ảnh thật, nhỏ hơn vật 

Hướng dẫn giải

- Chọn đáp án A

Trong trường hợp nào dưới đây, mắt ko phải điều tiết?

A. Nhìn vật ở điểm cực viễn.

B. Nhìn vật ở điểm cực cận.

C. Nhìn vật nằm từ từ cực cận tới cực viễn.

D. Nhìn vật đặt sắp mắt hơn điểm cực cận.

Phương pháp giải

Điểm cực viễn là điểm xa nhất mà mắt mang thể nhìn được mà ko phải điều tiết

Hướng dẫn giải

- Mắt ko phải điều tiết lúc nhìn vật ở điểm cực viễn vì đó là điểm xa nhất mà mắt mang thể nhìn được mà ko phải điều tiết.

- Chọn đáp án A

Trong trường hợp nào dưới đây, mắt phải điều tiết mạnh nhất?

A. Nhìn vật ở điểm cực viễn.

B. Nhìn vật ở điểm cực cận.

C. Nhìn vật nằm từ từ cực cận tới cực viễn.

D. Nhìn vật đặt sắp mắt hơn điểm cực cận.

Phương pháp giải

Điểm cực cận là điểm sắp nhất mà mắt mang thể nhìn thấy được

Hướng dẫn giải

- Mắt phải điều tiết mạnh nhất lúc nhìn vật ở điểm cực cận vì đó là điểm sắp nhất mà mắt mang thể nhìn thấy được.

- Chọn đáp án B

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh mang nội dung đúng.

a. Mắt là cơ quan của thị giác. Nó mang chức năng.

b. Mắt mang cấu tạo như một

c. Thể thủy tinh của mắt đóng vai trò như

d. Mạng lưới của mắt đóng vai trò như

1. vật kính máy ảnh.

2. phim trong máy ảnh.

3. tạo ra một ảnh thật của vật, nhỏ hơn vật trên mạng lưới.

4. chiếc máy ảnh.

Phương pháp giải

Vận dụng những tri thức về cấu tạo và chức năng của những phòng ban của mắt để trả lời nghi vấn này

Hướng dẫn giải

Cách ghép để được câu mang nội dung đúng là: a - 3; b - 4; c - 1; d - 2.

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh mang nội dung đúng.

a. Mắt thường nhật mang thể nhìn rõ những vật ở rất xa.
Những vật đó ở

b. Lúc nhìn một vật ở điểm cực viễn thì

c. Lúc nhìn một vật ở điểm cực cận thì mắt

d. Lúc nhìn những vật nằm từ từ điểm cực cận tới điểm cực viễn thì

1. mắt phải điều tiết mạnh nhất.

2. mắt cũng phải điều tiết để nhìn rõ được

3. mắt ko phải điều tiết.

4. điểm cực viễn của mắt.

Phương pháp giải

Để trả lời nghi vấn này cần nắm được nội dung lí thuyết về sự điều tiết của mắt

Hướng dẫn giải

Cách ghép để được câu đúng là: a - 4; b - 3; c - 1; d - 2.


--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải SBT Vật Lí 9 Bài 48: Mắt từ website truyenhinhcapsongthu.net cho từ khoá giải bài tập vật lý 9 bài 48 sbt.

 • Trang chủ
 • Lớp 9
 • Vật lí

SBT Vật lí 9 Bài 48: Mắt | Giải SBT Vật lí lớp 9

thuy an pham Ngày: 14-05-2022 Lớp 9 298

 • SBT Vật lí 9 Bài 49: Mắt cận và mắt lão | Giải SBT Vật lí lớp 9
 • SBT Vật lí 9 Bài 50: Kính lúp | Giải SBT Vật lí lớp 9
 • SBT Vật lí 9 Bài 51: Bài tập quang quẻ hình học | Giải SBT Vật lí lớp 9
 • SBT Vật lí 9 Bài 53 - 54: Sự phân tích ánh sáng trắng. Sự trộn những ánh sáng màu | Giải SBT Vật lí lớp 9
 • SBT Vật lí 9 Bài 55: Màu sắc những vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu | Giải SBT Vật lí lớp 9

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải sách bài tập Vật lí lớp 9 Bài 48: Mắt chi tiết giúp học trò xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Vật lí 9. Mời những bạn đón xem:

Giải SBT Vật lí 9 Bài 48: Mắt

Bài 48.Một trang 98 SBT Vật lí 9: Câu nào sau đây là đúng ?

A. Mắt hoàn toàn ko giống với máy ảnh.

B. Mắt hoàn toàn giống với máy ảnh.

C. Mắt tương đối giống với máy ảnh, nhưng ko tinh vi sử dụng máy ảnh.

D. Mắt tương đối giống với máy ảnh, nhưng tinh vi hơn máy ảnh.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: mắt mang thể thủy tinh mang vai trò như vật kính, mạng lưới như màng hứng ảnh.

Lời giải:

Mắt tương đối giống với máy ảnh, nhưng tinh vi hơn máy ảnh vì mắt mang thể thủy tinh mang vai trò như vật kính, mạng lưới như màng hứng ảnh, nhưng mắt mang nhiều phòng ban phức tạp và tinh vi hơn máy ảnh.

Chọn đáp án: D

Bài 48.Hai trang 98 SBT Vật lí 9: Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu so sánh.

a. Thấu kính thường làm bằng thủy tinh, b. Mỗi thấu kính mang tiêu cự ko thay đổi được, c. Những thấu kính mang thể mang tiêu cự khác nhau, d. Muốn hứng ảnh thật cho bởi thấu kính, người ta di chuyển màn ảnh sau thấu kính, 1. còn thể thủy tinh chỉ mang tiêu cự vào cỡ Hai cm. 2. còn muốn cho ảnh hiện trên mạng lưới một mực, mắt phải điều tiết để thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh. 3. còn thể thủy tinh được cấu tạo bởi một chất trong suốt và mềm. 4. còn thể thủy tinh mang tiêu cự mang thể thay đổi được.

Phương pháp giải:

Vận dụng những tri thức về mắt.

Lời giải:

Cách ghép để thành câu so sánh đúng là: a - 3, b - 4, c - 1, d - 2.

Bài 48.3 trang 98 SBT Vật lí 9: Bạn Anh quan sát một cột điện cao 8 m, cách chỗ đứng 25 m. Cho rằng mạng lưới của mắt cách thể thủy tinh Hai cm. Hãy tính chiều cao của ảnh cột điện trong mắt. Phương pháp giải: Sử dụng tri thức về hai tam giác đồng dạng => A′B′=AB.OA′OA Lời giải:

Quá trình tạo ảnh của thể thủy tinh được mô phỏng bằng hình vẽ sau:

Ký hiệu cột điện là AB, ảnh của cột điện trên mạng lưới là A’B’, thể thủy tinh là thấu kính tập trung đặt tại O. Ta mang: AO = 25m = 2500cm; A’O = 2cm; AB = 8m = 800cm

Chiều cao của cột điện trong mắt là:

A′B′=AB.OA′OA=800.22500=0,64cm

Bài 48.4 trang 98 SBT Vật lí 9: Khoảng cách từ thể thủy tinh tới mạng lưới là Hai cm, ko đổi. Lúc nhìn một vật ở rất xa thì mắt ko phải điều tiết và tiêu điểm của thể thủy tinh nằm đúng trên mạng lưới. Hãy tính độ thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh lúc chuyển từ trạng thái nhìn một vật ở rất xa sang trạng thái nhìn một vật cách mắt 50 cm.

Gợi ý: Tính tiêu cự của thể thủy tinh trong hai trạng thái, biết rằng ảnh của vật mà ta nhìn được xoành xoạch hiện trên mạng lưới. Để tính tiêu cự của thể thủy tinh lúc nhìn vật cách mắt 50 cm, hãy sơ bộ dựng ảnh của vật trên mạng lưới.

Phương pháp giải:

+ Vận dụng tri thức về cách vẽ ảnh qua thấu kính tập trung:

- Tia tới đi qua quang quẻ tâm thì truyền thẳng.

- Tia tới song sóng với trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm

+Vận dụng tri thức về tam giác đồng dạng.

Lời giải:

+ Vật cách mắt 50m

+ Vật ở xa ∞

Lúc nhìn Một vật ở rất xa thì ảnh nằm trên tiêu điểm, do vậy để nhìn rõ ảnh lúc đó thì tiêu điểm của thể thủy tinh phải trùng với mạng lưới.

Đồng thời lúc đó mắt ko phải điều tiết nên tiêu cự của thể thủy tinh lúc đó là 2cm.

Ta mang: f∞ = OA1 = 2cm

- Lúc nhìn vật ở cách mắt 50m, ta mang: A′B′AB=OA′OA=25000

Từ kết quả của câu 48.2, ta mang:

OA′OF′=A′B′AB+1=25000+1=1,0004

Vậy: f=OF′=OA′1,0004=21,0004=1,9992cm

Độ thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh là:

∆f = f∞ - f1 = 2 – 1,9992 = 0,0008cm

Bài 48.5 trang 98 SBT Vật lí 9: Chọn câu đúng.

Mang thể coi con mắt là một dụng cụ quang quẻ học tạo ra

A. ảnh thật của vật, nhỏ hơn vật.

B. ảnh thật của vật, cùng chiều với vật.

C. ảnh ảo của vật, nhỏ hơn vật.

D. ảnh ảo của vật, cùng chiều với vật.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Thể thủy tinh đóng vai trò như một vật kính là một thấu kính tập trung.

Lời giải:

Mang thể coi con mắt là một dụng cụ quang quẻ học tạo ra ảnh thật của vật, nhỏ hơn vật vì thể thủy tinh đóng vai trò như một vật kính là một thấu kính tập trung nên cho ảnh thật và nhỏ hơn vật.

Chọn đáp án: A

Bài 48.6 trang 98 SBT Vật lí 9: Chỉ ra ý sai. Thể thủy tinh khác những thấu kính tập trung thường tiêu dùng ở những điểm sau đây:

A. tạo ra ảnh thật, nhỏ hơn vật.

B. ko làm bằng thủy tinh.

C. làm bằng chất trong suốt mềm.

D. mang tiêu cự thay đổi được.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Thể thủy tinh giống thấu kính tập trung đều tạo ra ảnh thật, nhỏ hơn vật

Lời giải:

Chọn đáp án:A

Bài 48.7 trang 99 SBT Vật lí 9: Trong trường hợp nào dưới đây, mắt ko phải điều tiết?

A. Nhìn vật ở điểm cực viễn.

B. Nhìn vật ở điểm cực cận.

C. Nhìn vật nằm từ từ cực cận tới cực viễn.

D. Nhìn vật đặt sắp mắt hơn điểm cực cận.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: điểm cực viễn là điểm xa nhất mà mắt mang thể nhìn được mà ko phải điều tiết.

Lời giải:

Mắt ko phải điều tiết lúc nhìn vật ở điểm cực viễn vì đó là điểm xa nhất mà mắt mang thể nhìn được mà ko phải điều tiết.

Chọn đáp án: A

Bài 48.8 trang 99 SBT Vật lí 9: Trong trường hợp nào dưới đây, mắt phải điều tiết mạnh nhất?

A. Nhìn vật ở điểm cực viễn.

B. Nhìn vật ở điểm cực cận.

C. Nhìn vật nằm từ từ cực cận tới cực viễn.

D. Nhìn vật đặt sắp mắt hơn điểm cực cận.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Điểm cực cận là điểm sắp nhất mà mắt mang thể nhìn thấy được.

Lời giải:

Mắt phải điều tiết mạnh nhất lúc nhìn vật ở điểm cực cận vì đó là điểm sắp nhất mà mắt mang thể nhìn thấy được.

Chọn đáp án:B

Bài 48.9 trang 99 SBT Vật lí 9: Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh mang nội dung đúng.

a. Mắt là cơ quan của thị giác. Nó mang chức năng. b. Mắt mang cấu tạo như một c. Thể thủy tinh của mắt đóng vai trò như d. Mạng lưới của mắt đóng vai trò như 1. vật kính máy ảnh. 2. phim trong máy ảnh. 3. tạo ra một ảnh thật của vật, nhỏ hơn vật trên mạng lưới. 4. chiếc máy ảnh.

Phương pháp giải: Vận dụng những tri thức về cấu tạo và chức năng của những phòng ban của mắt.

Lời giải:

Cách ghép để được câu mang nội dung đúng là: a - 3; b - 4; c - 1; d - 2.

Bài 48.10 trang 99 SBT Vật lí 9: Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh mang nội dung đúng.

a. Mắt thường nhật mang thể nhìn rõ những vật ở rất xa. Những vật đó ở b. Lúc nhìn một vật ở điểm cực viễn thì c. Lúc nhìn một vật ở điểm cực cận thì mắt d. Lúc nhìn những vật nằm từ từ điểm cực cận tới điểm cực viễn thì 1. mắt phải điều tiết mạnh nhất. 2. mắt cũng phải điều tiết để nhìn rõ được 3. mắt ko phải điều tiết. 4. điểm cực viễn của mắt.

Phương pháp giải:

Vận dụng tri thức về sự điều tiết của mắt.

Lời giải:

Cách ghép để được câu đúng là: a - 4; b - 3; c - 1; d - 2.

Bài viết liên quan:

 • Trắc nghiệm Mắt mang đáp án - Vật lí lớp 9
 • Trắc nghiệm Mắt mang đáp án – Vật lí lớp 9
 • Lý thuyết Mắt (mới 2022 + 17 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Vật Lí 9
 • Giải Vật lí 9 Bài 48: Mắt
Từ khóa :

Vật Lí 9 Giải sách bài tập

Tìm hiểu

0

0 giám định

Tìm hiểu

Bài viết cùng môn học

Vật lí Lớp 10 Giải vật lí 10 trang 69 Tập Một Kết nối tri thức Nguyễn Thị Hằng 15 Vật lí Lớp 10 Giải vật lí 10 trang 70 Tập Một Kết nối tri thức Nguyễn Thị Hằng 15 Vật lí Lớp 10 Giải vật lí 10 trang 71 Tập Một Kết nối tri thức Nguyễn Thị Hằng 14 Vật lí Lớp 10 Giải vật lí 10 trang 68 Tập Một Kết nối tri thức Nguyễn Thị Hằng 12

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Bài Viết Xem Nhiều

 • SBT Vật lí 9 Bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm | Giải SBT Vật lí lớp 9 2241
 • Đề thi chuyên Vật Lí vào lớp 10 trường chuyên Khoa học tự nhiên năm 2022 1670
 • SBT Vật lí 9 Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm bàn tay phải và quy tắc bàn tay trái | Giải SBT Vật lí lớp 9 1055
 • SBT Vật lí 9 Bài 4: Đoạn mạch tiếp nối | Giải SBT Vật lí lớp 9 1027
 • SBT Vật lí 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm | Giải SBT Vật lí lớp 9 951
Tìm hiểu tài liệu

× Gửi giám định

Con số tài liệu vi phạm

× Sai môn học, lớp học Tài liệu chứa link, quảng cáo tới những trang web khác Tài liệu chất lượng kém Tài liệu sai, thiếu logic, tài liệu chứa thông tin giả Nội dung spam nhiều lần Tài liệu mang tính chất thô tục, cổ súy bạo lực Khác Con số

Ẩn tài liệu vi phạm

× Lý do ẩn Ẩn

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC VIETJACK

- Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền

- Số giấy chứng thực đăng ký kinh doanh: 0108307822, ngày cấp: 04/06/2018, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành thị trấn Hà Nội.

© 2021 Vietjack165. All Rights Reserved.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *