Bài 11 trang 15 SBT Vật Lí 9
Bài 5: Đoạn mạch song song

Bài 11 trang 15 sách bài tập Vật Lí 9: Cho mạch điện mang sơ đồ như hình 5.6, trong đó điện trở R1 = 6Ω; dòng điện mạch chính mang cường độ I = 1,2A và dòng điện đi qua điện trở R2 mang cường độ I2 = 0,4A

a) Tính R2.

b) Tính hiệu điện thế U đặt vào hai đầu đoạn mạch

c) Mắc một điện trở R3 vào mạch điện trên, song song với R1 và R2 thì dòng điện mạch chính mang cường độ là 1,5A. Tính R3 và điện trở tương đương R của đoạn mạch này lúc đó

Tóm tắt:

R1 = 6Ω; R2 song song R1; I = 1,2A; I2 = 0,4A;

a) R2 = ?

b) U = ?

c) R3 song song với R1 và R2; I = 1,5A; R3 = ?; R = ?

Lời giải:

a) R1 và R2 mắc song song nên:

I = I1 + I2 → I1 = I – I2 = 1,2 – 0,4 = 0,8A

Và U = U2 = U1 = I1.R1 = 0,8.6 = 4,8V

→ Điện trở R2 là:

b) Hiệu điện thế U đặt vào hai đầu đoạn mạch là:

U = U1 = U2 = I2 .R2 = 0,4.12 = 4,8V

c) Vì R3 song song với R1 và R2 nên:

U = U1 = U2 = U3 = 4,8V

I = I1 + I2+ I3 → I3 = I – I1 – I2 = 1,5 – 0,8 – 0,4 = 0,3A

Điện trở R3 bằng:

Điện trở tương đương của toàn mạch là:

Những bài giải bài tập sách bài tập Vật lý 9 (SBT Vật lý 9) khác:

 • Bài 5.1 (trang 13 Sách bài tập Vật Lí 9): Cho mạch điện mang sơ đồ như hình 5.Một trong đó R1 = 15Ω, R2 = 10Ω...

 • Bài 5.2 (trang 13 Sách bài tập Vật Lí 9): Cho mạch điện mang sơ đồ như hình 5.2, trong đó R1 = 5Ω, R2 = 10Ω...

 • Bài 5.3 (trang 13 Sách bài tập Vật Lí 9): Cho mạch điện mang sơ đồ như hình 5.3, trong đó R1 = 20Ω, R2 = 30Ω...

 • Bài 5.4 (trang 13 Sách bài tập Vật Lí 9): Cho hai điện trở, R1 = 15Ω chịu được dòng điện mang cường độ tối đa 2A

 • Bài 5.5 (trang 14 Sách bài tập Vật Lí 9): Cho mạch điện mang sơ đồ như hình 5.4, vôn kế 36V, ampe kế A chỉ 3A...

 • Bài 5.6 (trang 14 Sách bài tập Vật Lí 9): Ba điện trở R1 = 10Ω, R2 = R3 = 20Ω được mắc song song với nhau...

 • Bài 5.7 (trang 14 Sách bài tập Vật Lí 9): Hai điện trở R1 và R2 = 4R1 được mắc song song với nhau...

 • Bài 5.8 (trang 14 Sách bài tập Vật Lí 9): Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 4Ω...

 • Bài 5.9 (trang 14 Sách bài tập Vật Lí 9): Trong mạch điện mang sơ đồ như hình 5.5, hiệu điện thế U và...

 • Bài 5.10 (trang 14 Sách bài tập Vật Lí 9): Ba điểm trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω và R3 = 30Ω được mắc song song với nhau...

 • Bài 5.11 (trang 15 Sách bài tập Vật Lí 9): Cho mạch điện mang sơ đồ như hình 5.6, trong đó điện trở...

 • Bài 5.12 (trang 15 Sách bài tập Vật Lí 9): Cho một ampe kế, một hiệu điện thế U ko đổi, những dây dẫn nối...

 • Bài 5.13 (trang 15 Sách bài tập Vật Lí 9): Cho một hiệu điện thế U = 1,8V và hai điện trở R1 và R2...

 • Bài 5.14 (trang 15 Sách bài tập Vật Lí 9): Một đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 9Ω, R2 = 18Ω...

 • Giải bài tập Vật lý 9
 • Lý thuyết & 500 bài tập Vật Lí 9 mang đáp án
 • Giải VBT Vật Lí 9
 • Chuyên đề Vật Lí 9 (mang đáp án)
 • Đề thi Vật Lí 9

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 mang đáp án
--- Cập nhật: 23-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 Bài 5 trang 14 15 16 sgk Vật lí 9 từ website giaibaisgk.com cho từ khoá giải bài tập vật lý 9 trang 15.

Hướng dẫn Trả lời nghi vấn Bài 5. Đoạn mạch song song, sách giáo khoa Vật lí 9. Nội dung bài Trả lời nghi vấn C1 C2 C3 C4 C5 Bài 5 trang 14 15 16 sgk Vật lí 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề mang trong SGK để giúp những em học trò học tốt môn vật lí lớp 9, ôn thi vào lớp 10.

Trả lời nghi vấn C1 C2 C3 C4 C5 Bài 5 trang 14 15 16 sgk Vật lí 9

Lý thuyết

ĐOẠN MẠCH SONG SONG

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:

I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song

– Cường độ dòng điện chaỵ qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua những mạch rẽ:

(I=I_1+I_2)

– Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ:

(U=U_1=U_2)

II. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song

– Điện trở tương đương được tính theo công thức:

(dfrac{1}{R_{td}}) = (dfrac{1}{R_{1}}) + (dfrac{1}{R_{2}}).

– Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó:

(dfrac{I_{1}}{I_{2}}=dfrac{R_{1}}{R_{2}}).

Dưới đây là phần Hướng dẫn Trả lời nghi vấn C1 C2 C3 C4 C5 Bài 5 trang 14 15 16 sgk Vật lí 9. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Nghi vấn

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp trả lời những nghi vấn, giải những bài tập vật lí 9 kèm câu trả lời chi tiết nghi vấn C1 C2 C3 C4 C5 Bài 5 trang 14 15 16 sgk Vật lí 9 cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng nghi vấn những bạn xem dưới đây:


1. Trả lời nghi vấn C1 Bài 5 trang 14 sgk Vật lí 9

Quan sát sơ đồ mạch điện như hình 5.Một và cho biết những điện trở R1, R2 được mắc với nhau như thế nào. Nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong sơ đồ đó.

Trả lời:

– Sơ đồ mạch điện hình 5.Một cho biết R1 được mắc song song với R2.

– Vai trò của ampe kế và vôn kế

+ Ampe kế đo cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.

+ Vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở, đồng thời là hiệu điện thế của cả mạch.


2. Trả lời nghi vấn C2 Bài 5 trang 14 sgk Vật lí 9

Hãy chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

(displaystyle{{{I_1}} over {{I_2}}} = {{{R_1}} over {{R_2}}})

Trả lời:

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, ta mang hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở (R_1) bằng hiệu điện thế giữa hai đầu (R_2), tức là:

({U_1} = {U_2}) (1)

Lại mang: (left{ begin{array}{l}{U_1} = {I_1}{R_1}{U_2} = {I_1}{R_2}end{array} right.)

(1) (Leftrightarrow {I_1}{R_1} = {I_2}{R_2})

(Rightarrow displaystyle{{{I_1}} over {{I_2}}} = {{{R_2}} over {{R_1}}})

(Rightarrow) ĐPCM


3. Trả lời nghi vấn C3 Bài 5 trang 15 sgk Vật lí 9

Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở (R_1,R_2) mắc song song là:

(dfrac{1}{R_{td}}) = (dfrac{1}{R_{1}}) + (dfrac{1}{R_{2}}.)

Từ đó suy ra:

(R_{td}=dfrac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}.)

Trả lời:

– Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và những điện trở là:

(I = displaystyle{U over {{R_{td}}}};{I_1} = {{{U_1}} over {{R_1}}};{I_2} = {{{U_2}} over {{R_2}}})

– Mặt khác, mạch gồm hai điện trở (R_1,R_2) mắc song song nên ta có:

(left{ matrix{
U = {U_1} = {U_2} hfill cr
I = {I_1} + {I_2} hfill cr} right. Rightarrow displaystyle{U over {{R_{td}}}} = {U over {{R_1}}} + {U over {{R_2}}} )

(Rightarrow displaystyle{Một over {{R_{td}}}} = {Một over {{R_1}}} + {Một over {{R_2}}})

– Từ biểu thức:

(displaystyle{Một over {{R_{td}}}} = {Một over {{R_1}}} + {Một over {{R_2}}} Rightarrow displaystyle{Một over {{R_{td}}}} = {{{R_2}} over {{R_1}{R_2}}} + {{{R_1}} over {{R_1}{R_2}}} = {{{R_1} + {R_2}} over {{R_1}{R_2}}} )

(Rightarrow {R_{td}} = displaystyle{{{R_1}{R_2}} over {{R_1} + {R_2}}})


4. Trả lời nghi vấn C4 Bài 5 trang 15 sgk Vật lí 9

Trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần mang cùng hiệu điện thế định mức 220V. Hiệu điện thế của nguồn là 220V. Mỗi đồ sử dụng đều mang công tắc và cầu chì bảo vệ riêng.

– Đèn và quạt được mắc thế nào vào nguồn để chúng hoạt động thường ngày?

– Vẽ sơ đồ mạch điện đó. Cho kí hiêu sơ đồ của quạt máy là:

– Nếu đèn ko hoạt động thì quạt mang hoạt động ko? Vì sao?

Trả lời:

– Đèn và quạt được mắc song song vào nguồn 220V để chúng hoạt động thường ngày.

– Sơ đồ mạch điện như hình dưới:

– Nếu đèn ko hoạt động thì quạt vẫn hoạt động vì quạt vẫn được mắc vào hiệu điện thế đã cho.


5. Trả lời nghi vấn C5 Bài 5 trang 16 sgk Vật lí 9

Cho hai điện trở R1 = R2= 30Ω được mắc như sơ đồ hình 5.2a.

– Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

– Nếu mắc thêm một điện trở R3 = 30Ω vào đoạn mạch trên (hình 5.2b SGK) thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

Trả lời:

– Gọi (R_{12}) là điện trở tương đương của mạch đó, ta mang (R_1) và (R_2) mắc song song với nhau nên:

(displaystyle{Một over {{R_{12}}}} = {Một over {{R_1}}} + {Một over {{R_2}}} Rightarrow {R_{12}} = displaystyle{{{R_1}{R_2}} over {{R_1} + {R_2}}} = {{30.30} over {30 + 30}} = 15Omega )

– Gọi (R) là điện trở tương đương của đoạn mạch mới, ta mang mạch mới được coi gồm (R_{12}) mắc song song với (R_3), suy ra:

(dfrac{1}{R} = dfrac{1}{{{R_{12}}}} + dfrac{1}{{{R_3}}})

Mặt khác, (dfrac{1}{{{R_{12}}}} = dfrac{1}{{{R_1}}} + dfrac{1}{{{R_2}}})

Ta suy ra: (dfrac{1}{R} = dfrac{1}{{{R_1}}} + dfrac{1}{{{R_2}}} + dfrac{1}{{{R_3}}})

( Rightarrow R = dfrac{{{R_1}{R_2}{R_3}}}{{{R_2}{R_3} + {R_1}{R_3} + {R_1}{R_2}}} = dfrac{{30.30.30}}{{30.30 + 30.30 + 30.30}} = 10Omega )

So sánh: Điện trở tương đương nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần: (R<R_1;R<R_2,R<R_3)


Câu trước:

 • Trả lời nghi vấn C1 C2 C3 C4 C5 Bài 4 trang 11 12 13 sgk Vật lí 9

Câu tiếp theo:

 • Giải bài Một Hai 3 Bài 6 trang 17 18 sgk Vật lí 9

 • Giải bài tập Vật lí lớp 9 khác
 • Để học tốt môn Toán lớp 9
 • Để học tốt môn Hóa học lớp 9
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 9
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 9
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 9
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 9
 • Để học tốt môn GDCD lớp 9

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời nghi vấn C1 C2 C3 C4 C5 Bài 5 trang 14 15 16 sgk Vật lí 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc những bạn làm bài môn Vật lí lớp 9 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã mang giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *