Hướng dẫn ôn và giải bài tập vật lý 10 bài 39 – Độ ẩm của không khí

Mời những bạn theo dõi bài viết để nắm được những tri thức cần ghi nhớ. Kỳ vọng những nội dung này sẽ giúp những bạn đạt được kết quả cao trong môn học này.

I. Tri thức cần nhớ môn vật lý 10 bài 39

Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại

Độ ẩm tuyệt đối a của ko khí ở trong khí quyển chính là đại lượng được đo bằng khối lượng khá nước tính ra gam chứa trong 1m3 ko khí.

Đơn vị được đo của a chính là g/m3

Độ ẩm cực đại A sẽ là độ ẩm tuyệt đối của ko khí chứa khá nước bão hòa. Trị giá của độ ẩm cực đại A sẽ tăng theo nhiệt độ.

Đơn vị của độ ẩm cực đại chính là g/m3

Độ ẩm tỉ đối

Độ ẩm tỉ đối f của ko khí chính là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của ko khí ở cùng một nhiệt độ:

Hoặc tính sắp đúng bằng tỉ số phần trăm ở giữa áp suất riêng phần p của khá nước và áp suất pbh của khá nước sẽ bão hòa trong ko khí ở cùng một nhiệt độ:

Ko khí càng ẩm thì độ ẩm sẽ tỉ đối của nó càng cao.

Sở hữu thể đo độ ẩm của ko khí bằng những ẩm kế sau: ẩm kế tóc, ẩm kế khô – ướt và ẩm kế điểm sương.

Tác động của độ ẩm ko khí

Độ ẩm tỉ đối của ko khí mà càng nhỏ, sự bay khá qua lớp da sẽ càng nhanh, thân người càng dễ bị lạnh.

Độ ẩm tỉ đối cao hơn 80% sẽ tạo điều kiện cho cây cối phát triển nhưng lại dễ làm ẩm mốc, hư hỏng những máy móc hay dụng cụ…

Để chống ẩm người ta sẽ phải thực hiện nhiều giải pháp như tiêu dùng chất hút ẩm, sấy nóng hay thông gió…

II. Tương trợ tư vấn bài 39 vật lý 10 sgk

Chúng ta hãy cùng nhau vận dụng những lý thuyết được hệ thống lại ở phần trên để giải những bài tập liên quan của môn vật lý 10 bài 39 nhé!

Bài 1 – SGK Vật lý 10 – Bài 39

Độ ẩm tuyệt đối sẽ là gì? Độ ẩm cực đại là gì, hãy nói rõ đơn vị đo của những đại lượng này.

Hướng dẫn giải

Độ ẩm tuyệt đối  của ko khí ở trong khí quyển chính là đại lượng được đo bằng khối lượng m (tính ra gạm) của khá nước với trong 1m3 ko khí. Đơn vị đo của a chính là g/m3.

Nếu như độ ẩm tuyệt đối của ko khí càng cao thì lượng khá nước với ở trong 1m3 ko khí càng to nên áp suất riêng phần p của khá nước ở trong ko khí càng to.

Áp suất này sẽ ko thể to hơn áp suất khá nước bão hòa po ở cùng nhiệt độ cho trước vậy nên độ ẩm độ ẩm tuyệt đối của ko khí ở trạng thái bão hòa khá nước sẽ với trị giá cực đại và được gọi chính là độ ẩm cực đại A.

Độ ẩm cực đại sẽ với độ to bằng khối lượng riêng của khá nước bão hòa ở trong ko khí tính theo đơn vị g/m3.

Bài 2 – SGK Vật lý 10 – Bài 39

Độ ẩm tỉ đối chính là gì? Viết công thức và hãy nêu ý nghĩa của những đại lượng này?

Hướng dẫn giải:

Độ ẩm tỉ đối f chính là đại lượng được đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của ko khí ở cùng một nhiệt độ cho trước:

f = a/A.100%

Trong khí tượng học, độ ẩm tỉ đối f sẽ được tính sắp đúng theo như công thức:

f ≈ p/pbh.100%

Ý nghĩa độ ẩm tỉ đối sẽ cho ta biết được mức độ ẩm của ko khí. Ko khí càng ẩm thì độ ẩm sẽ tỉ đối của nó càng cao.

Bài 3 – SGK Vật lý 10 – Bài 39

Hãy viết công thức tính sắp đúng của độ ẩm tỉ đối được tiêu dùng trong khí tượng học ?

Hướng dẫn giải:

Trong khí tượng học, độ ẩm tỉ đối f sẽ được tính sắp đúng theo công thức sau:

f ≈ p/pbh.100%

Bài 4 – SGK Vật lý 10 – Bài 39

Lúc mà nói về độ ẩm tuyệt đối, câu nào dưới đây sẽ là đúng?

A. Độ ẩm tuyệt đối của ko khí sẽ với độ to bằng khối lượng (tính ra kilôgam) của khá nước với ở trong 1m3 ko khí.

B.  Độ ẩm tuyệt đối của ko khí sẽ với độ to bằng khối lượng (tính ra gam) của khá nước với ở trong 1cm3 ko khí.

C. Độ ẩm tuyệt đối của ko khí sẽ với độ to bằng khối lượng (tính ra gam) của khá nước với ở trong 1m3 ko khí.

D. Độ ẩm tuyệt đối của ko khí sẽ với độ to bằng khối lượng (tính ra kilôgam)  của khá nước với ở trong 1cm3 ko khí.

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án là C

Bài 5 – SGK Vật lý 10 – Bài 39

Lúc mà nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây sẽ ko đúng?

A. Lúc làm nóng ko khí, lượng khá nước ở trong ko khí tăng và ko khí sẽ với độ ẩm cực đại.

B. Lúc mà làm lạnh ko khí tới một nhiệt độ nào đó, khá nước ở trong ko khí sẽ trở nên bão hòa và ko khí với độ ẩm cực đại.

C. Độ ẩm cực đại chính là độ ẩm của ko khí bão hòa khá nước.

D. Độ ẩm cực đại sẽ với độ to bằng khối lượng riêng của khá nước được bão hòa trong ko khí tính theo đơn vị g/m3.

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án là A

Bài 6 – SGK Vật lý 10 – Bài 39

Ở cùng một nhiệt độ và áp suất, ko khí khô sẽ nặng hơn hay ko khí ẩm sẽ nặng hơn? Vì sao? Cho biết được khối lượng mol của ko khí chính là μ = 29 g/mol

A. Ko khí khô sẽ nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì ko khí sẽ với khối lượng to hơn.

B. Ko khí ẩm sẽ nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì nước sẽ với khối lượng to hơn.

C. Ko khí khô sẽ nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì ko khí khô sẽ với khối lượng riêng to hơn khối lượng riêng của ko khí ẩm.

D. Ko khí ẩm sẽ nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì ko khí ẩm sẽ với khối lượng riêng to hơn khối lượng riêng của ko khí khô.

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án là C

III. Gợi ý lời giải bài tập vật lý 10 bài 39

Ngoài những bài tập trong sgk, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm những bài tập vật lý 10 bài 39 sbt để nắm thật chắc tri thức nhé!

Bài 39.1 – Sách bài tập Vật lý 10 – Bài 39

Lúc mà nhiệt độ ko khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của nó sẽ thay đổi như thế nào ?

A. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối sẽ đều tăng như nhau.

B. Độ ẩm tuyệt đối sẽ giảm, còn độ ẩm tỉ đối tăng.

C. Độ ẩm tuyệt đối sẽ tăng, còn độ ẩm tỉ đối giảm.

D. Độ ẩm tuyệt đối sẽ ko thay đổi, còn độ ẩm tỉ đối tăng.

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án là C

Bài 39.2 – Sách bài tập Vật lý 10 – Bài 39

Ko khí ở 28oC sẽ với độ ẩm tuyệt đối chính là 20,40 g/m3. Cho biết khối lượng riêng của khá nước sẽ bão hoà ở 28oC là 27,20 g/m3. Xác định được độ ẩm tỉ đối của ko khí ở nhịêt độ này.

A.f = 75%.       

B. f = 65%.       

C. f = 80%.       

D.f = 70%.

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án là A

Vì độ ẩm cực đại tại A của ko khí ở 28°C sẽ với trị giá bằng khối lượng riêng của khá nước bão hòa ở trong ko khí ở cùng nhiệt độ: A = 27,20 g/m3, nên ta suy ra được độ ẩm tỉ đối của ko khí sẽ giảm lúc nhiệt độ tăng.

Bài 39.3 – Sách bài tập Vật lý 10 – Bài 39

Nhiệt độ ko khí ở trong phòng là 25oC và độ ẩm tỉ đối của ko khí sẽ là 70%. Xác định được khối lượng m của khá nước trong căn phòng sẽ với thể tích 100 m3. Khối lượng riêng của khá nước bão hoà ở 20oC chính là 23,00 g/m3.

A. m = 16,Một kg.       

B. m = 1,61 kg.

C. m = 1,61 g.       

D. m = 161 g.

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án là B

Độ ẩm tỉ đối của ko khí sẽ bằng:

Vì độ ẩm cực đại A của ko khí ở 25°C sẽ với trị giá bằng khối lượng riêng của khá nước bão hòa ở trong ko khí ở cùng nhiệt độ là: A = 23,00 g/m3, nên

Ta với a = f.A = 0,7.23 = 16,Một g/m3

Suy ra khối lượng m của khá nước ở trong căn phòng thể tích 100m3 chính là:

m = a.V = 16,1.100

= 1610 g = 1,61 kg

Trên đây là những thông tin mà chúng tôi cung ứng cho những bạn học trò thông qua bài vật lý 10 bài 39. Kỳ vọng những tri thức trên sẽ giúp những bạn với được nguồn tài liệu tham khảo hữu ích nhất. Nếu còn vấn đề khó khăn trong việc học tập hãy truy cập vào kienguru.vn để được tương trợ nhanh nhất.

Hãy để Kiến Guru đồng hành cùng những bạn trên con đường chinh phục tri thức!


--- Cập nhật: 15-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải vật lí 10 bài 39: Độ ẩm của không khí từ website soanvan.net cho từ khoá giải bài tập vật lý lớp 10 bài 39.

Giải môn Vật lí lớp 10

 • 👉 Giải vật lí 10 bài 1: Chuyển động cơ
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 2: Chuyển động thẳng đều
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 4: Sự rơi tự do
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 5: Chuyển động tròn đều
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 6: Tính tương đối của chuyển động – Công thức cùng véc tơ vận tốc tức thời
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 7: Sai số của phép đo những đại lượng vật lí
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 9: Tổng hợp và phân tích lực – Điều kiện thăng bằng của chất điểm
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 10: Ba định luật Niu-ton
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 11: Lực quyến rũ – Định luật vạn vật quyến rũ
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 12: Lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 13: Lực ma sát
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 14: Lực hướng tâm
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 17: Thăng bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực ko song song
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 18: Thăng bằng của một vật với trục quay nhất mực – Momen lực
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 20: Những dạng thăng bằng – Thăng bằng của một vật với mặt chân đế
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn – Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục nhất mực
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 22: Ngẫu lực
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 23: Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 24: Công và công suất
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 25: Động năng
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 26: Thế năng
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 27: Cơ năng
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác lơ
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 33: Những nguyên lí của nhiệt động lực học
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 37: Những hiện tượng bề mặt của chất lỏng
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 38: Sự chuyển thể của những chất
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 39: Độ ẩm của ko khí
 • 👉 Giải vật lí 10 bài 40: Thực hiện: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng ( Phần 1 )

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *