Giải bài tập trang 34, 35 Vật lí 6, Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng

Giải bài C1 trang 34 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Tiêu dùng từ thích hợp trong khuông để điền vào chỗ trống của những câu sau:

Lực kế (1).......... một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia sở hữu gắn một chiếc móc và một chiếc (2) .............

Kim chỉ thi chạy trên mặt một (3) ................

Lời giải:

(1) lò xo.

(2) kim chỉ thị.

(3) bảng chia độ.

Giải bài C2 trang 34 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Hãy tìm hiểu ĐCNN và GHĐ của lực kế ở nhóm em.

Lời giải:

Học trò nghiên cứu lực kế mà nhóm sở hữu trên lớp để trả lời.

Giải bài C3 trang 34 SGK Vật lý 6

Đề tài:

Tiêu dùng từ thích hợp trong khuông để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

Thoạt tiên phải điều chỉnh số 0, tức thị phải điều chỉnh sao cho lúc chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng (1) .......... Cho (2) ............ tác dụng vào lò xo của lực kế. Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo (3) ............. của lực cần đo (xem hai ảnh chụp ở đầu bài).

Lời giải:

(1) vạch 0

(2) lực cần đo

(3) phương.

Giải bài C4 trang 34 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Hãy tìm cách đo trọng lượng của một cuốn sách giáo khoa vật lí 6. So sánh kết quả với những bạn trong nhóm.

Lời giải:

Học trò thực hiện và so sánh kết quả với những bạn.

Giải bài C5 trang 34 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Lúc đo phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào? vì sao phải cầm như thế?

Lời giải:

Lúc đo, cần phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm ở tư thế thẳng đứng. Vì lực cần đo là trọng lượng sở hữu phương thẳng đứng.

Giải bài C6 trang 34 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Hãy tìm những con số thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

a) Một quả nặng sở hữu khối lượng 100g thì sở hữu trọng lượng (1) .........N.

b) Một quả cân sở hữu khối lượng (2) ........ g thì sở hữu trong lượng 2N.

c) Một túi đường sở hữu khối lượng 1kg thì sở hữu trọng lượng (3) .............

Lời giải:

(1) 1

(2) 200

(3) 10N

Giải bài C7 trang 35 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Hãy giảng giải vì sao trên những "cân bỏ túi" bán ở ngoài xã ngưới ta ko chia độ theo đơn vị Niuton mà lại chia độ theo đơn vị kilôgam? Thực chất những "cân bỏ túi" là dụng cụ gì?

Lời giải:

Trên những "cân bỏ túi" bán ở ngoài xã, người ta chia độ theo đơn vị kilôgam mà ko chia độ theo đơn vị Niutơn vì thường thì người ta cần biết khối lượng của vật hơn là trọng lượng của vật. Nếu cần biết trọng lượng vật người ta sử dụng hệ thức P = 10m để xác định trọng lượng vật.

Thực chất "cân bỏ túi" là lực kế lò xo.

Giải bài C8 trang 35 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Về nhà, hãy làm thử một lực kế, phải nhớ chia độ cho lực kế đó.

Lời giải:

Dựa trên tri thức đã học, học trò tự tìm hiểu làm ở nhà.

Giải bài C9 trang 35 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Một xe tải sở hữu khối lượng 3,Hai tấn sẽ sở hữu trọng lượng bao nhiêu niutơn?

Lời giải:

Xe tải sở hữu khối lượng: m = 3,Hai tấn = 3 200 (kg)

Trọng lượng của xe tải: P = 10.m = 10.3200 = 32 000 (N)

Chương I Cơ học những em học bài Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực, hãy xem gợi ý Giải bài tập trang 24, 25, 26 Vật lí 6 của để học tốt Vật lí 12.

Trọng lực. Đơn vị lực là phần học tiếp theo của Chương I Cơ học Vật lí 6 lớp 11 cùng xem gợi ý Giải bài tập trang 27, 28, 29 Vật lí 6 để nắm vững tri thức cũng như học tốt Vật lí 6.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-34-35-vat-li-6-luc-ke-phep-do-luc-trong-luong-va-khoi-luong-39431n.aspx

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *