15 Bài tập Hình chóp đều có đáp án


15 Bài tập Hình chóp đều sở hữu đáp án

Bài viết 15 Bài tập Hình chóp đều sở hữu đáp án gồm những dạng bài tập về Hình chóp đều lớp 8 từ cơ bản tới tăng giúp học trò lớp 8 biết cách làm bài tập Hình chóp đều.

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD sở hữu đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 3cm, chiều cao của hình chóp là h = 2cm. Thể tích của hình chóp đã cho là?

   A. 6( cm3 )   B. 18( cm3 )

   C. 12( cm3 )   D. 9( cm3 )

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD sở hữu đáy là hình chữ nhật ABCD sở hữu AB = 4cm,BC = 5cm. Biết thể tích của hình chóp S.ABCD bằng 36( cm3 ). Tính độ dài đường cao của hình chóp?

   A. 6( cm )   B. 8( cm )

   C. 5,4( cm )   D. 7,2( cm )

Bài 3: Cho hình chóp đều S.ABCD sở hữu đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 4cm, những mặt bên là tam giác cân sở hữu độ dài cạnh bên là 6cm. Diện tích xung quanh của hình chóp đã cho là?

   A. 32( cm2 )   B. 32√ 2 ( cm2 )

   C. 16√ 2 ( cm2 )   D. 16( cm2 )

Bài 4: Cho hình chóp tam giác đều sở hữu độ dài cạnh đáy là 4cm, chiều cao của hình chóp là 6cm. Tính thể tích của hình chóp là?

   A. 8 cm3     B. 8√3 cm3

   C. 9 cm3     D. 16√3 cm3

Bài 5: Cho hình chóp tam giác đều cạnh 5cm và độ dài trung đoạn là 6cm. Tính diện tích xung quanh của hình chóp?

   A. 40cm2     B. 36cm2

   C. 45cm2     D. 50cm2

Bài 6: Cho hình chóp tứ giác đều sở hữu những mặt bên là tam giác đều cạnh 4cm. Tính diện tích toàn phần của hình chóp?

Bài 7: Một hình chóp tứ giác đều S.ABCD sở hữu độ dài cạnh bên là 13cm và đáy là hình vuông cạnh 10cm. Tính diện tích xung quanh của hình chóp?

   A. 100cm2     B. 120cm2

   C. 150cm2     D. 240cm2

Bài 8: Một hình chóp tứ giác đều S.ABCD sở hữu cạnh bên SA = 13cm và độ dài cạnh đáy là 5√2. Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều.

   A. 200cm3     B. 150cm3

   C. 180cm3     D. 210cm3

Bài 9: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC sở hữu thể tích là 100cm3; chiều cao của hình chóp là 3cm. Tính độ dài cạnh đaý?

   A. 10cm     B. 12cm

   C. 15cm     D. Đáp án khác

Bài 10: Cho hình chóp tứ giác đều sở hữu thể tích là 125cm3, chiều cao của hình chóp là 15cm. Tính chu vi đáy?

   A. 20cm     B. 24cm

   C. 32cm     D. 40cm

Bài 11: Tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt tứ giác đều  sở hữu những cạnh đáy  bằng 10cm và 15cm, chiều cao của mặt bên bằng 12cm.

A. 300cm2                  

B. 1200cm2

C. 150cm2 

D. 600cm2

Bài 12: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC sở hữu những mặt là những tam giác đều. Gọi SH là đường cao của hình chóp,

1. Tính AB.

A. 2cm

B. 3cm       

C. 6cm       

D. 12cm

2. Tính diện tích xung quanh hình chóp

Bài 13: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC sở hữu những mặt là những tam giác đều. Gọi SH là đường cao của hình chóp,

1. Độ dài cạnh hình chóp là:

A. 9cm

B. 3cm       

C. 6cm       

D. 12cm

2. Tính diện tích xung quanh hình chóp (làm tròn tới một chữ số thập phân)

A. 105(cm2)   

B. 105,2(cm2)

C. 210,4(cm2)

D. 108(cm2)

Bài 14: Tính thể tích của hình chóp tam ggiacs đều sở hữu tất cả những cạnh đều bằng 6cm (làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai).

A. 24,64cm3   

B. 25,46cm3          

C. 26,46cm3          

D. 26,64cm3

Bài 15: Cho hình chóp tứ giác đều sở hữu tất cả những cạnh đều bằng 6cm. Thể tích hình chóp sắp nhất với số nào dưới đây?

A. 51cm3                    

B. 25cm3   

C. 755cm3 

D. 65cm3

  • Lý thuyết Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
  • Bài tập Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
  • Lý thuyết Hình chóp đều
  • Lý thuyết Diện tích xung quanh của hình chóp đều
  • Lý thuyết Thể tích của hình chóp đều
  • Tổng hợp Lý thuyết & Trắc nghiệm Chương 4 Hình học 8
  • Giải bài tập Toán 8
  • Giải sách bài tập Toán 8
  • Top 75 Đề thi Toán 8 sở hữu đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *