Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Soạn văn 8 chi tiết

SOẠN VĂN 8 TẬP 1

 • 👉 Bài 1
 • 👉 Bài 2
 • 👉 Bài 3
 • 👉 Bài 4
 • 👉 Bài 5
 • 👉 Bài 6
 • 👉 Bài 7
 • 👉 Bài 8
 • 👉 Bài 9
 • 👉 Bài 10
 • 👉 Bài 11
 • 👉 Bài 12
 • 👉 Bài 13
 • 👉 Bài 14
 • 👉 Bài 15
 • 👉 Bài 16
 • 👉 Bài 17

SOẠN VĂN 8 TẬP 2

 • 👉 Bài 18
 • 👉 Bài 19
 • 👉 Bài 20
 • 👉 Bài 21
 • 👉 Bài 22
 • 👉 Bài 23
 • 👉 Bài 24
 • 👉 Bài 25
 • 👉 Bài 26
 • 👉 Bài 27
 • 👉 Bài 28
 • 👉 Bài 29
 • 👉 Bài 30
 • 👉 Bài 31
 • 👉 Bài 32
 • 👉 Bài 33
 • 👉 Bài 34

Một số tác giả, tác phẩm văn học tham khảo - Ngữ văn 8

 • 👉 Nghị Luận Xã Hội Lớp 8
 • 👉 Chiều hôm nhớ nhà - Bà thị xã Thanh Quan
 • 👉 Trong đầm gì đẹp bằng sen
 • 👉 Tắt Đèn - Ngô Tất Tố
 • 👉 Người thầy trước hết
 • 👉 Văn bản tường trình - Văn bản thông tin
 • 👉 Văn tự sự lớp 8
 • 👉 Văn Thuyết Minh lớp 8

Bài 1

 • 👉 Tôi đi học
 • 👉 Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
 • 👉 Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Bài 2

 • 👉 Trong lòng mẹ
 • 👉 Trường từ vựng
 • 👉 Bố cục của văn bản

Bài 3

 • 👉 Tức nước vỡ bờ
 • 👉 Xây dựng đoạn văn trong văn bản
 • 👉 Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự (làm tại lớp)

Bài 4

 • 👉 Lão Hạc
 • 👉 Từ tượng hình, từ tượng thanh
 • 👉 Liên kết những đoạn văn trong văn bản

Bài 5

 • 👉 Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
 • 👉 Tóm tắt văn bản tự sự
 • 👉 Tập dượt tóm tắt văn bản tự sự - Ngữ văn 8

Bài 6

 • 👉 Cô bé bán diêm
 • 👉 Trợ từ, thán từ
 • 👉 Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

Bài 7

 • 👉 Tình thái từ
 • 👉 Tập dượt viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
 • 👉 Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)

Bài 8

 • 👉 Chiếc lá cuối cùng
 • 👉 Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) - Ngữ văn 8 tập 1
 • 👉 Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 9

 • 👉 Hai cây phong
 • 👉 Nói quá
 • 👉 Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (làm tại lớp)

Bài 10

 • 👉 Ôn tập truyện kí Việt Nam
 • 👉 Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
 • 👉 Nói giảm nói tránh
 • 👉 Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả

Bài 11

 • 👉 Câu ghép
 • 👉 Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Bài 12

 • 👉 Ôn dịch, thuốc lá
 • 👉 Câu ghép (tiếp theo)
 • 👉 Phương pháp thuyết minh - Ngữ văn 8

Bài 13

 • 👉 Bài toán dân số
 • 👉 Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
 • 👉 Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Bài 14

 • 👉 Chương trình địa phương (phần Văn) - Ngữ văn 8 tập 1
 • 👉 Dấu ngoặc kép
 • 👉 Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ sử dụng
 • 👉 Viết bài làm văn số 3: Văn thuyết minh

Bài 15

 • 👉 Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
 • 👉 Đập đá ở Côn Lôn
 • 👉 Ôn luyện về dấu câu
 • 👉 Thuyết minh về một thể loại văn học

Bài 16

 • 👉 Muốn làm thằng Cuội
 • 👉 Ôn tập và rà soát phần tiếng Việt

Bài 17

 • 👉 Hai chữ nước nhà
 • 👉 Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ

Bài 18

 • 👉 Nhớ rừng
 • 👉 Ông đồ
 • 👉 Câu nghi vấn
 • 👉 Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Bài 19

 • 👉 Quê hương
 • 👉 Lúc con tu hú
 • 👉 Câu nghi vấn (tiếp theo)
 • 👉 Thuyết minh về một phương pháp (Cách làm)

Bài 20

 • 👉 Tức cảnh Pác Bó
 • 👉 Câu cầu làm cho
 • 👉 Thuyết minh một danh lam thắng cảnh
 • 👉 Ôn tập về văn bản thuyết minh

Bài 21

 • 👉 Ngắm trăng (Vọng nguyệt)
 • 👉 Đi đường (Tẩu lộ)
 • 👉 Câu cảm thán
 • 👉 Câu tường thuật
 • 👉 Viết bài tập làm văn số 5 - Văn thuyết minh

Bài 22

 • 👉 Chiếu dời đô
 • 👉 Câu phủ định

Bài 23

 • 👉 Hịch tướng sĩ
 • 👉 Hành động nói

Bài 24

 • 👉 Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo)
 • 👉 Hành động nói (tiếp theo)
 • 👉 Ôn tập về luận điểm

Bài 25

 • 👉 Bàn luận về phép học
 • 👉 Viết đoạn văn trình bày luận điểm
 • 👉 Tập dượt xây dựng và trình bày luận điểm
 • 👉 Viết bài tập làm văn số 6 - Văn nghị luận

Bài 26

 • 👉 Thuế máu
 • 👉 Hội thoại
 • 👉 Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Bài 27

 • 👉 Đi bộ ngao du
 • 👉 Hội thoại (tiếp theo)
 • 👉 Tập dượt đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Bài 28

 • 👉 Lựa chọn trật tự từ trong câu
 • 👉 Tìm hiểu những yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Bài 29

 • 👉 Ông Giuôc-Đanh mặc lễ phục
 • 👉 Lựa chọn trật tự từ trong câu (Tập dượt)
 • 👉 Tập dượt đưa những yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Bài 30

 • 👉 Chương trình địa phương (phần Văn) - Ngữ văn 8 tập 2
 • 👉 Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc)
 • 👉 Viết bài tập làm văn số 7 - Văn nghị luận

Bài 31

 • 👉 Tổng kết phần Văn - Ngữ văn 8 tập 2
 • 👉 Ôn tập và rà soát phần Tiếng Việt - Ngữ văn 8 tập 2
 • 👉 Văn bản tường trình
 • 👉 Tập dượt làm văn bản tường trình

Bài 32

 • 👉 Ôn tập và rà soát phần Tiếng Việt (tiếp theo) - Ngữ văn 8 tập 2
 • 👉 Văn bản thông tin

Bài 33

 • 👉 Tổng kết phần văn (tiếp theo) - Ngữ văn 8 tập 2
 • 👉 Chương trình địa phương (phần tiếng Việt) - Ngữ văn 8 tập 2

Bài 34

 • 👉 Tổng kết phần Văn (tiếp theo - trang 148) - Ngữ văn 8 tập 2
 • 👉 Tập dượt làm văn bản thông tin
 • 👉 Ôn tập phần Tập làm văn - Ngữ văn 8 tập 2

Xem Thêm

 • 👉 Tải 20 đề kiểm tra 15 phút học kì Một Văn 8
 • 👉 Tải 20 đề kiểm tra Một tiết học kì Một Văn 8
 • 👉 Tải 10 đề thi giữa kì Một Văn 8
 • 👉 Tải 30 đề ôn tập học kì Một Văn 8
 • 👉 Tải 10 đề thi học kì Một Văn 8
 • 👉 Tải 20 đề kiểm tra 15 phút học kì Hai Văn 8
 • 👉 Tải 20 đề kiểm tra Một tiết học kì Hai Văn 8
 • 👉 Tải 10 đề thi giữa kì Hai Văn 8
 • 👉 Tải 20 đề ôn tập học kì Hai Văn 8
 • 👉 Tải 10 đề thi học kì Hai Văn 8

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *