Bài 16 : Hợp chất của cacbon

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 111 : Hợp chất của cacbon giúp HS giải bài tập, phân phối cho những em một hệ thống tri thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 75 SGK Hóa 11): Làm thế nào để loại tương đối nước và khí CO2 với lẫn trong khí CO ? Viết những phương trình hóa học?

Lời giải:

– Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch nước vôi trong dư, khí cacbonic sẽ bị giữ lại

   CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

– Còn lại tương đối nước và CO ta dẫn qua bình H2SO4 đặc thì tương đối nước bị giữ lại, ta thu được khí CO.

Bài 2 (trang 75 SGK Hóa 11): Với ba chất gồm CO, HCl và SO2 đựng trong ba bình riêng biệt. Trình bày phương pháp hóa học để nhận mặt từng chất khí. Viết những phương trình hóa học.

Lời giải:

– Để cánh hoả hồng lên mồm từng ống thử, ống nào làm nhạt màu cánh hoả hồng là SO2.

– Dẫn hai khí còn lại qua dung dịch AgNO3 nếu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng là khí HCl, nếu ko thấy hiện tượng gì là CO.

    HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

Bài 3 (trang 75 SGK Hóa 11): Điều nào sau đây ko đúng cho phản ứng của khí CO và O2?

A. Phản ứng thu nhiệt.

B. Phản ứng tỏa nhiệt.

C. Phản ứng kèm theo sự giảm thể tích.

D. Phản ứng ko xảy ra ở điều kiện thường.

Lời giải:

Đáp án A

Bài 4 (trang 75 SGK Hóa 11): a. Lúc đun nóng dung dịch canxi hidrocacbonat thì với kết tủa xuất hiện. Tổng những hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

A. 4 ;    B. 5 ;    C. 6 ;    D. 7

b. Lúc cho dư khí CO2 vào dung dịch chứa kết tủa canxi cacbonat, thì kết tủa sẽ tan. Tổng những hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

A. 4 ;    B. 5 ;    C. 6 ;    D. 7

Lời giải:

(Hệ số tỉ lượng của phản ứng hóa học là số chỉ số nguyên tử, phân tử và ion của những chất tham gia tương tác được ghi trong phương trình phản ứng hóa học. Hay nói cách khác thì đó chính là những hệ số thăng bằng trong phương trình hóa học.)

a. Đáp án A

   Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O

⇒ Tổng hệ số = 1 + 1 + 1 + 1 = 4

b. Đáp án A

   CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

⇒ Tổng hệ số = 1 + 1 + 1 + 1 = 4

Bài 5 (trang 75 SGK Hóa 11): Cho 224,0 ml CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100,0ml dung dịch kali hidroxit 0,200 M. Tính khối lượng của những chất với trong dung dịch tạo thành.

Lời giải:

Ta với tỉ lệ:

⇒ Phương trình tạo muối trung hoà

    CO2 + 2KOH → K2CO3

⇒ Dung dịch sau phản ứng với

mK2CO3 = 0,01.138 = 1,38 g

Bài 6 (trang 75 SGK Hóa 11): Nung 52,65 g CaCO3 ở 100oC và cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500,0 ml dung dịch NaOH 1,800M. Hỏi thu được những muối nào? Khối lượng là bao nhiêu? Biết rằng hiệu suất phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95%.

Lời giải:

nNaOH = 1,8.0,5 = 0,9(mol)

   CaCO3 → CaO + CO2

Từ phương trình suy ra:

nCO2 = nCaCO3 = 0,5265 (mol)

Do hiệu suất phản ứng là 95% nên

⇒ nCO2 thực tế = 95%.0,5265 = 0,500175 (mol)

⇒ Tạo ra hỗn hợp Hai muối

Ta với hệ phương trình:

⇒ mNa2CO3 = 0,399825.106 = 42,378 gam

       mNaHCO3 = 0,10035.84 = 8,43 gam

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *