Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm giúp HS giải bài tập, sản xuất cho những em một hệ thống tri thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 128 SGK Hóa 12): Viết phương trình hóa học của những phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau:

Lời giải:

(1) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

(2) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

(3) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

(4) NaAlO2 + CO2 + 2H2O → NaHCO3 + Al(OH)3

(5) Hai Al(OH)3to→ Al2O3 + 3H2O

(6) 2Al2O3dpnc→ 4Al + 3O2

Bài 2 (trang 128 SGK Hóa 12): Mang hai lọ ko ghi nhãn đựng dung dịch AlCl3 và dung dịch NaOH. Ko sử dụng thêm chất nào khác, làm thế nào để nhận mặt mỗi chất?

Lời giải:

Cho hai lọ tuần tự tác dụng với nhau :

Cho từ từ dd lọ Một vào lọ Hai nếu xuất hiện kết tủa mà kết tủa tan ngay thì lọ Một là AlCl3 và lọ Hai là NaOH

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Nếu cho từ từ dd lọ Một vào lọ Hai mà mang kết tủa sau một thời kì kết tủa mới tan thì lọ Một là NaOH và lọ Hai là AlCl3

Bài 3 (trang 128 SGK Hóa 12): Phát biểu nào dưới đây là đúng

A. Nhôm là một kim loại lưỡng tính.

B. Al(OH)3 là một bazo lưỡng tính.

C. Al2O3 là oxit lưỡng tính.

D. Al(OH)3 là một hydroxit lưỡng tính.

Lời giải:

Đáp án D.

Bài 4 (trang 129 SGK Hóa 12): Trong những chất sau, chất nào ko mang tính chất lưỡng tính ?

A. Al(OH)3.

B. Al2O3.

C. ZnSO4.

D. NaHCO3.

Lời giải:

Đáp án C.

Bài 5 (trang 129 SGK Hóa 12): Cho một lượng hỗn hợp Mg – Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít H2. Mặt khác, cho lượng hỗn hợp như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 lít H2. Những thể tích khí đều đo ở đktc.

Tính khối lượng của mỗi kim loại mang trong lượng hỗn hợp đã sử dụng.

Lời giải:

Gọi x, y (mol) tuần tự là số mol Mg, Al trong hỗn hợp.

Phương trình phản ứng:

Số mol H2

Theo bài ra ta mang hệ phương trình:

mMg = 24.0,1 = 2,4(g)

mAl = 27.0,2 = 5,4(g)

Bài 6 (trang 129 SGK Hóa 12): Cho 100 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành được làm khô và nung tới khối lượng ko đổi cân nặng 2,55g. Tính nồng độ dung dịch NaOH ban sơ.

Lời giải:

Số mol AlCl3 là nAlCl3 = 0,1. 1 = 0,1 (mol)

Số mol Al2O3 là nAl2O3 = = 0,025 (mol)

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (1)

0,1(mol)                0,1(mol)

2Al(OH)3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2O (2)

0,05(mol)

Hai Al(OH)3 –to→ Al2O3 + 3H2O (3)

0,05(mol)           0,025(mol)

Theo pt(3) ta thấy nAl(OH)3 = 2. nAl2O3 = 2. 0,025 = 0,05 (mol)

Tương tự đã mang: 0,1 – 0,05 = 0,05 (mol) Al(OH)3 đã bị hòa tan ở pt (2)

Từ (1) và (2) số mol NaOH = 3.0,1 + 0,05 = 0,35 (mol)

Nồng độ mol/l C(M(NaOH)) = = 1,75M

Bài 7 (trang 129 SGK Hóa 12): Mang 4 mẫu bột kim loại là Na, Al , Ca, Fe. Chỉ sử dụng nước làm thuốc thử, thì số kim loại mang thể phân biệt được là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Đáp án D.

Trích mẫu thử rồi đổ nước vào từng mẫu thử

Kim loại nào phản ứng mạnh với nước, tạo dung dịch trong suốt là Na

Kim loại nào phản ứng mạnh với nước, tạo dung dịch trắng đục là Ca vì Ca(OH)2 ít tan, kết tủa trắng

Cho dd NaOH tới dư vào Hai mẫu thử còn lại, mẫu thử nào tác dụng tạo kết tủa rồi kết tủa tan, mang phóng thích khí là Al.

Chất còn lại ko phản ứng là Fe

PTHH:

Bài 8 (trang 129 SGK Hóa 12): Điện phân Al2O3 nóng chảy với dòng điện cường độ 9,65 A trong thời kì 3000 giây, thu được 2,16 g Al. Hiệu suất của phản ứng là bao nhiêu?

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

Lời giải:

Đáp án C.

Theo đinh luật Faraday khối lượng nhôm thu được là

Hiệu suất là

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *