Giải Hoá học 12 Bài 21: Điều chế kim loại trang 98 SGK

Sau bài học những em sẽ nắm được đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học của Điều chế kim loại. Từ đó vận dụng giải những bài tập ứng dụng và chứng minh những hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày sở hữu liên quan.

Giải Hóa 12 bài 21: Điều chế kim loại

Giải bài Một trang 98 SGK Hoá 12

Trình bày những cách sở hữu thể :

- Điều chế Ca từ CaCO3

- Điều chế Cu từ CuSO4

Viết phương trình hóa học của những phản ứng

Lời giải:

Phương pháp để điều chế Ca là điện phân nóng chảy muối halogenua khan

Từ CuSO4 điều chế Cu sở hữu thể sử dụng phương pháp : điện phân dung dịch , thủy luyện, nhiệt luyện.

- Thủy luyện : CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu

- Nhiệt luyện :

- Điện phân dung dịch :

Giải bài Hai Hoá 12 SGK trang 98

Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế những kim loại tương ứng bằng phương pháp thích hợp. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Lời giải:

Giải bài 3 SGK Hoá 12 trang 98

Một loại quặng sắt chứa 80% Fe2O3 và 10% SiO2. Hàm lượng những nguyên tử Fe và Si trong quặng này là :

A. 56% Fe và 4,7% Si

B. 54% Fe và 3,7% Si

C. 53% Fe và 2,7% Si

D. 52% Fe và 4,7% Si

Lời giải:

Giả sử sở hữu 100 gam quặng sắt, khối lượng Fe2O3 là 80 gam và khối lượng SiO2 là 10 gam

nFe = Hai x nFe2O3 = 0,5.2 = 1(mol)

→ mFe = 1.56 = 56(g)

Tương tự tính cho Si , %Si = 4,7%

Đáp án là A.

Giải bài 4 trang 98 SGK Hoá 12

Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3,Fe, MgO cần sử dụng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là :

A. 28g.

B. 26g.

C. 24g.

D. 22g.

Lời giải:

Ứng dụng định luật bảo toàn khối lượng ta sở hữu :

30 + mCO = m + mCO2 → m = 30 + 0,25 x 28 – 0,25 x 44 = 26 (g)

Đáp án B.

Giải bài 5 Hoá 12 SGK trang 98

Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfua của một kim loại hóa trị II với dòng điện cường độ 3A. Sau lúc 1930 giây điện phân thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam.

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra tại mỗi điện cực và phương trình hóa học chung của sự điện phân.

b. Xác định tên kim loại.

Lời giải:

a)Phương trình hóa học:

b)Theo định luật Faraday ta sở hữu khối lượng chất thoát ra ở điện cực là :

Trong đó A là nguyên tử khối

A = 64 ⇒ A là Cu

Lý thuyết Hóa 12 Bài 21: Điều chế kim loại

I. Nguyên tắc điều chế kim loại

    Khử ion kim loại thành nguyên tử.

Mn+ + ne → M

II. Phương pháp điều chế kim loại

1. Phương pháp thuỷ luyện

    Nguyên tắc: Tiêu dùng những dung dịch thích hợp như: H2SO4, NaOH, NaCN, … để hoà tan kim loại hoặc những hợp chất của kim loại và tách ra khỏi phần ko tan sở hữu ở trong quặng. Sau đó khử những ion kim loại này trong dung dịch bằng những kim loại sở hữu tính khử mạnh như Fe, Zn, …

    Phạm vi ứng dụng: Thường sử dụng để điều chế những kim loại sở hữu tính khử yếu.

    Ví dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu↓

2. Phương pháp nhiệt luyện

    Nguyên tắc: Khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao bằng những chất khử như C, CO, H2 hoặc những kim loại hoạt động.

    Phạm vi ứng dụng: Sản xuất những kim loại sở hữu tính khử trung bình (Zn, FE, Sn, Pb, …) trong công nghiệp.

    Ví dụ:

3. Phương pháp điện phân

    a. Điện phân hợp chất nóng chảy

    Nguyên tắc: Khử những ion kim loại bằng dòng điện bằng cách điện phân nóng chảy hợp chất của kim loại.

    Phạm vi ứng dụng: Điều chế những kim loại hoạt động hoá học mạnh như K, Na, Ca, Mg, Al.

    Ví dụ: Điện phân MgCl2 nóng chảy để điều chế Mg.

    Phương trình điện phân:

    b. Điện phân dung dịch

    Nguyên tắc: Điện phân dung dịch muối của kim loại.

    Phạm vi ứng dụng: Điều chế những kim loại sở hữu độ hoạt động hoá học trung bình hoặc yếu.

    Ví dụ: Điện phân dung dịch CuCl2 để điều chế kim loại Cu.

    Phương trình điện phân:

III. Định luật faraday

    Tính lượng chất thu được ở những điện cực

   

       m: Khối lượng chất thu được ở điện cực (g).

       A: Khối lượng mol nguyên tử của chất thu được ở điện cực.

       n: Số electron mà nguyên tử hoặc ion đã cho hoặc nhận.

       I: Cường độ dòng điện (ampe).

       t: Thời kì điện phân (giấy).

       F: Hằng số Farađây (F = 96.500).

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Hóa 12 bài 21: Điều chế kim loại SGK trang 98 file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *