Giải TBĐ địa 7 Bài 23: Môi Trường Vùng Núi | Tập Bản đồ địa Lí 7

Tập bản đồ địa lí 7

 • Giải bài 1: Dân số
 • Giải bài 2: Sự phân bố dân cư - những chủng tộc trên toàn cầu
 • Giải bài 3: Quần cư. Thành thị hóa
 • Giải bài 4: Thực hiện phân tích sơ đồ dân số và tháp tuổi
 • Giải bài 4: Thực hiện phân tích sơ đồ dân số và tháp tuổi (tiếp)
 • Giải bài 5: Đới nóng - Môi trường xích đạo ẩm
 • Giải bài 6: Môi trường nhiệt đới
 • Giải bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa
 • Giải bài 8: Những hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng
 • Giải bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
 • Giải bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng
 • Giải bài 11: Di dân và sự bùng nổ tỉnh thành ở đới nóng
 • Giải bài 12: Thực hiện nhận diện đặc điểm môi trường đới nóng
 • Giải bài 13: Môi trường đới ôn hòa
 • Giải bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa
 • Giải bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa
 • Giải bài 16: Thành thị hóa ở đới ôn hòa
 • Giải bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
 • Giải bài 18: Thực hiện nhận diện đặc điểm của môi trường đới ôn hòa
 • Giải bài 19: Môi trường hoang mạc
 • Giải bài 21: Môi trường đới lạnh
 • Giải bài 23: Môi trường vùng núi
 • Giải bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi
 • Giải bài 26: Thiên nhiên châu Phi
 • Giải bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp)
 • Giải bài 28: Thực hiện phân tích sơ đồ phân bố những môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa...
 • Giải bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi
 • Giải bài 30: Kinh tế châu Phi
 • Giải bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)
 • Giải bài 32: Những khu vực châu Phi
 • Giải bài 33:Những khu vực Châu Phi
 • Giải bài 34: Thực hiện so sánh nền kinh tế của ba khu vực Châu Phi
 • Giải bài 35: Khái quát Châu Mĩ
 • Giải bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ
 • Giải bài 37: Dân cư Bắc Mĩ
 • Giải bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ
 • Giải bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp)
 • Giải bài 40: Thực hiện tìm hiểu vùng nông nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng nông nghiệp "vòng đai mặt trời"
 • Giải bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
 • Giải bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
 • Giải bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ
 • Giải bài 44 - 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ
 • Giải bài 46: Thực hiện sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn Đông và sườn Tây của dãy Anđet
 • Giải bài 47: Châu Nam Cực Châu lục lạnh nhất toàn cầu
 • Giải bài 48: Thiên nhiên Châu Đại Dương
 • Giải bài 49: Dân cư và kinh tế Châu Đại Dương
 • Giải bài 50: Thực hiện viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ôxtrâylia
 • Giải bài 51: Thiên nhiên Châu Âu
 • Giải bài 53: Thực hiện đọc, phân tích sơ đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu
 • Giải bài 54: Dân cư, xã hội Châu Âu
 • Giải bài 55: Kinh tế Châu Âu
 • Giải bài 56: Khu vực Bắc Âu
 • Giải bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu
 • Giải bài 58: Khu vực Nam Âu
 • Giải bài 59: Khu vực Đông Âu
 • Giải bài 60: Liên minh Châu Âu
 • Giải bài 61: Thực hiện đọc sơ đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu Âu

Giải TBĐ địa 7 bài 23: Môi trường vùng núi Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 23: Môi trường vùng núi sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 20. Đây là bài hướng dẫn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hiện Địa Lí 7.

Bài 1: Trang 20 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào nội dung SGK và tri thức đã học, hãy điền chữ Đ vào ô trống ý em cho là đúng.

Đặc điểm của môi trường vùng núi:

 Khí hậu và thực vật thay đổi theo độ cao
 Khí hậu và nhất là thực vật thay đổ theo hướng sườn (sườn đón gió, sườn khuất gió, sườn đón ánh nắng,..v...v
 Càng lên cao, ko khí càng lạnh và càng loãng
 Từ trên 3000m ở đới ôn hòa và trên 5000m ở đới nóng là nơi với băng tuyết vình cửu

Trả lời:

Đặc điểm của môi trường vùng núi:

ĐKhí hậu và thực vật thay đổi theo độ cao
ĐKhí hậu và nhất là thực vật thay đổ theo hướng sườn (sườn đón gió, sườn khuất gió, sườn đón ánh nắng,..v...v
ĐCàng lên cao, ko khí càng lạnh và càng loãng
ĐTừ trên 3000m ở đới ôn hòa và trên 5000m ở đới nóng là nơi với băng tuyết vình cửu

Bài 2: Trang 20 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát kĩ sơ đồ hình 23.Hai trong SGK, đối chiếu với sơ đồ hình bên, em hãy:

 • Điền tiếp tên những tầng thực vật theo độ cao: Rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, tuyết
 • Vẽ mũi tên (bằng màu đỏ) để thể hiện rõ tia nắng Mặt Trời chiếu sáng ở hướng sườn Nam và Bắc dãy núi Anpơ (châu Âu).

Trả lời:

San sớt bài viết

Zalo Facebook

Xem thêm những bài Tập bản đồ địa lí 7, hay khác:

 • Giải bài 1: Dân số
 • Giải bài 2: Sự phân bố dân cư - những chủng tộc trên toàn cầu
 • Giải bài 3: Quần cư. Thành thị hóa
 • Giải bài 4: Thực hiện phân tích sơ đồ dân số và tháp tuổi
 • Giải bài 4: Thực hiện phân tích sơ đồ dân số và tháp tuổi (tiếp)
 • Giải bài 5: Đới nóng - Môi trường xích đạo ẩm
 • Giải bài 6: Môi trường nhiệt đới
 • Giải bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa
 • Giải bài 8: Những hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng
 • Giải bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
 • Giải bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng
 • Giải bài 11: Di dân và sự bùng nổ tỉnh thành ở đới nóng
 • Giải bài 12: Thực hiện nhận diện đặc điểm môi trường đới nóng
 • Giải bài 13: Môi trường đới ôn hòa
 • Giải bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa
 • Giải bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa
 • Giải bài 16: Thành thị hóa ở đới ôn hòa
 • Giải bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
 • Giải bài 18: Thực hiện nhận diện đặc điểm của môi trường đới ôn hòa
 • Giải bài 19: Môi trường hoang mạc
 • Giải bài 21: Môi trường đới lạnh
 • Giải bài 23: Môi trường vùng núi
 • Giải bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi
 • Giải bài 26: Thiên nhiên châu Phi
 • Giải bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp)
 • Giải bài 28: Thực hiện phân tích sơ đồ phân bố những môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa...
 • Giải bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi
 • Giải bài 30: Kinh tế châu Phi
 • Giải bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)
 • Giải bài 32: Những khu vực châu Phi
 • Giải bài 33:Những khu vực Châu Phi
 • Giải bài 34: Thực hiện so sánh nền kinh tế của ba khu vực Châu Phi
 • Giải bài 35: Khái quát Châu Mĩ
 • Giải bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ
 • Giải bài 37: Dân cư Bắc Mĩ
 • Giải bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ
 • Giải bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp)
 • Giải bài 40: Thực hiện tìm hiểu vùng nông nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng nông nghiệp "vòng đai mặt trời"
 • Giải bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
 • Giải bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
 • Giải bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ
 • Giải bài 44 - 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ
 • Giải bài 46: Thực hiện sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn Đông và sườn Tây của dãy Anđet
 • Giải bài 47: Châu Nam Cực Châu lục lạnh nhất toàn cầu
 • Giải bài 48: Thiên nhiên Châu Đại Dương
 • Giải bài 49: Dân cư và kinh tế Châu Đại Dương
 • Giải bài 50: Thực hiện viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ôxtrâylia
 • Giải bài 51: Thiên nhiên Châu Âu
 • Giải bài 53: Thực hiện đọc, phân tích sơ đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu
 • Giải bài 54: Dân cư, xã hội Châu Âu
 • Giải bài 55: Kinh tế Châu Âu
 • Giải bài 56: Khu vực Bắc Âu
 • Giải bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu
 • Giải bài 58: Khu vực Nam Âu
 • Giải bài 59: Khu vực Đông Âu
 • Giải bài 60: Liên minh Châu Âu
 • Giải bài 61: Thực hiện đọc sơ đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu Âu

Lớp 7 | Để học tốt Lớp 7 | Giải bài tập Lớp 7

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm những môn học Lớp 7, dưới đây là mục lục những bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với nghi vấn bài tập, đề rà soát 15 phút, 45 phút (Một tiết), đề thi học kì Một và 2 (đề rà soát học kì Một và 2) những môn trong chương trình Lớp 7 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 7 - Cánh diều

Giải sách giáo khoa

 • Giải âm nhạc 7 - cánh diều
 • Giải khoa học 7 - cánh diều
 • Giải hoạt động trải nghiệm 7 - cánh diều
 • Giải mĩ thuật 7 - cánh diều
 • Giải tin học 7 - cánh diều
 • Giải toán 7 tập 1 - cánh diều
 • Giải toán 7 tập 2 - cánh diều
 • Giải khoa học tự nhiên 7 - cánh diều
 • Soạn văn 7 tập 1 - cánh diều
 • Soạn văn 7 tập 2 - cánh diều
 • Giải công dân 7 - cánh diều
 • Giải lịch sử và địa lí 7 - cánh diều
 • Giải SBT khoa học 7 - cánh diều

Giải sách bài tập

 • Giải SBT ngữ văn 7 tập 1 - cánh diều
 • Giải SBT ngữ văn 7 tập 2 - cánh diều
 • Giải SBT Toán 7 tập 2 - cánh diều
 • Giải SBT Toán 7 - cánh diều
 • Giải SBT Khoa học tự nhiên 7 - cánh diều
 • Giải SBT Lịch sử và địa lí 7 - cánh diều
 • Giải SBT tin học 7 - cánh diều
 • Giải SBT công dân 7 - cánh diều
 • Giải SBT khoa học 7 - cánh diều
 • Giải SBT hoạt động trải nghiệm 7 - cánh diều

Lớp 7 - Chân trời thông minh

Giải sách giáo khoa

 • Giải âm nhạc 7 - chân trời thông minh
 • Giải khoa học 7 - chân trời thông minh
 • Giải hoạt động trải nghiệm 7 - chân trời thông minh
 • Giải mĩ thuật 7 - chân trời thông minh
 • Giải tin học 7 - chân trời thông minh
 • Giải toán 7 tập 1 - chân trời thông minh
 • Giải toán 7 tập 2 - chân trời thông minh
 • Giải khoa học tự nhiên 7 - chân trời thông minh
 • Soạn văn 7 tập 1 - chân trời thông minh
 • Soạn văn 7 tập 2 - chân trời thông minh
 • Giải công dân 7 - chân trời thông minh
 • Giải lịch sử và địa lí 7 - chân trời thông minh
 • Giải SBT ngữ văn 7 tập 1 - chân trời thông minh
 • Văn mẫu 7 - chân trời thông minh
 • Trắc nghiệm công dân 7 - chân trời thông minh

Giải sách bài tập

 • Giải SBT ngữ văn 7 tập 1 - chân trời thông minh
 • Giải SBT ngữ văn 7 tập 2 - chân trời thông minh
 • Giải SBT toán 7 tập 1 - chân trời thông minh
 • Giải SBT toán 7 tập 2 - chân trời thông minh
 • Giải SBT khoa học tự nhiên 7 - chân trời thông minh
 • Giải SBT lịch sử và địa lí 7 - chân trời thông minh
 • Giải SBT khoa học 7 - chân trời thông minh
 • Giải SBT tin học 7 - chân trời thông minh
 • Giải SBT công dân 7 - chân trời thông minh
 • Giải SBT hoạt động trải nghiệm 7 chân trời thông minh bản 2

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Giải sách giáo khoa

 • Giải âm nhạc 7 - kết nối tri thức
 • Giải khoa học 7 - kết nối tri thức
 • Giải hoạt động trải nghiệm 7 - kết nối tri thức
 • Giải mĩ thuật 7 - kết nối tri thức
 • Giải tin học 7 - kết nối tri thức
 • Giải toán 7 tập 1 - kết nối tri thức
 • Giải toán 7 tập 2 - kết nối tri thức
 • Giải khoa học tự nhiên 7 - kết nối tri thức
 • Giải công dân 7 - kết nối tri thức
 • Soạn văn 7 tập 1 - kết nối tri thức
 • Soạn văn 7 tập 2 - kết nối tri thức
 • Giải lịch sử và địa lí 7 - kết nối tri thức
 • Văn mẫu 7 - kết nối tri thức
 • Trắc nghiệm lịch sử 7 - kết nối tri thức
 • Trắc nghiệm công dân 7 - kết nối tri thức
 • Trắc nghiệm toán 7 - kết nối tri thức

Giải sách bài tập

 • Giải SBT ngữ văn 7 tập 1 - kết nối tri thức
 • Giải SBT ngữ văn 7 tập 2 - kết nối tri thức
 • Giải SBT toán 7 tập 1 - kết nối tri thức
 • Giải SBT toán 7 tập 2 - kết nối tri thức
 • Giải SBT khoa học tự nhiên 7 - kết nối tri thức
 • Giải SBT lịch sử và địa lí 7 - kết nối tri thức
 • Giải SBT khoa học 7 - kết nối tri thức
 • Giải SBT tin học 7 - kết nối tri thức
 • Giải SBT công dân 7 - kết nối tri thức
 • Giải SBT hoạt động trải nghiệm 7 - kết nối tri thức

Giải sách giáo khoa lớp 7

 • Soạn văn 7 tập 1
 • Soạn văn 7 tập 2
 • Soạn văn 7 tập Một giản lược
 • Soạn văn 7 tập Hai giản lược
 • Toán 7 tập 1
 • Toán 7 tập 2
 • Giải sgk vật lí 7
 • Giải sgk sinh vật học 7
 • Giải sgk GDCD 7
 • Giải sgk địa lí 7
 • Tiếng Anh 7
 • Lịch sử 7

Trắc nghiệm lớp 7

 • Trắc nghiệm ngữ văn 7
 • Trắc nghiệm toán 7
 • Trắc nghiệm lịch sử 7
 • Trắc nghiệm sinh vật học 7
 • Trắc nghiệm tiếng Anh 7
 • Trắc nghiệm Địa lí 7
 • Trắc nghiệm GDCD 7
 • Trắc nghiệm vật lí 7

Giải VNEN lớp 7

 • VNEN ngữ văn 7 tập 1
 • VNEN ngữ văn 7 tập 2
 • VNEN văn 7 tập Một giản lược
 • VNEN văn 7 tập Hai giản lược
 • Toán VNEN 7 tập 1
 • Toán VNEN 7 tập 2
 • Tiếng anh 7 VNEN Tập 1
 • Tiếng anh 7 VNEN Tập 2
 • Tiếng anh 7 VNEN
 • VNEN khoa học 7
 • VNEN GDCD 7
 • Khoa học tự nhiên 7
 • Khoa học xã hội 7

Tài liệu tham khảo lớp 7

 • Văn mẫu lớp 7
 • Tập bản đồ địa lí 7

Giáo án lớp 7

 • Giáo án lịch sử 7
 • Giáo án địa lý 7
 • Giáo án môn sinh 7
 • Giáo án tiếng Anh 7
 • Giáo án VNEN khoa học tự nhiên 7
 • Giáo án vật lý 7
 • Giáo án khoa học 7
 • Giáo án tin học 7
 • Giáo án âm nhạc 7
 • Giáo án Mỹ Thuật 7
 • Giáo án thể dục 7

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *