Sách bài tập Toán 6 Bài tập ôn tập cuối năm – Kết nối tri thức


Sách bài tập Toán 6 Bài tập ôn tập cuối năm - Kết nối tri thức

Haylamdo soạn và sưu tầm giải sách bài tập Toán 6 Bài tập ôn tập cuối năm sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp bạn làm bài tập trong SBT Toán 6 một cách thuận tiện.

 • Bài Một trang 92 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Theo những nhà khoa học, trong thân thể người thông thường trung bình sở hữu khoảng 25 nghìn tỉ tế bào hồng huyết cầu....

 • Bài Hai trang 92 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trên một tia số gốc O, ba điểm A, B và M tuần tự trình diễn những số tự nhiên a, b và m. Hãy so sánh ba số a, b và m, biết rằng....

 • Bài 3 trang 92 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Vận dụng tín hiệu chia hết cho 2, 3 và 5, em hãy phân tích những số sau ra thừa số nhân tố.....

 • Bài 4 trang 92 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hai anh Hoàng và Hà thuê trọ ở cùng một nhà nhưng làm ở hai doanh nghiệp khác nhau. Anh Hoàng cứ 15 ngày đi trực một lần, anh Hà cứ 20 ngày đi trực một lần....

 • Bài 5 trang 92 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trên một trục số gốc O, hai điểm A và B tuần tự trình diễn hai số nguyên a và b....

 • Bài 6 trang 93 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Tính trị giá của biểu thức P = a . b – 3(17 – a + 2b) trong mỗi trường hợp sau:....

 • Bài 7 trang 93 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Bạn Đông chơi trò chơi ném bi. Đích ném là một loại hộp sở hữu 25 ô. Điểm tính cho mỗi lần ném bi được quy định như sau:....

 • Bài 8 trang 93 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy vẽ những hình sau: a) Hình tam giác đều sở hữu cạnh dài 4 cm;....

 • Bài 9 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Nền nhà của chưng Thu sở hữu hình dạng và kích thước như hình vẽ bên:....

 • Bài 10 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát những hình dưới đây và trả lời những thắc mắc:....

 • Bài 11 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy vẽ hình sau vào vở. Trên hình vừa vẽ, hãy vẽ trục đối xứng của hình và vẽ thêm để được một hình sở hữu tâm đối xứng....

 • Bài 12 trang 95 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy phác họa bức hình sau vào vở và vẽ nốt nửa bên phải để được một hình nhận đường thẳng d là trục đối xứng.....

 • Bài 13 trang 95 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trên quãng đường AB, hai xe cùng xuất phát một lúc. Xe tải đi từ A tới B hết 3 giờ, xe con đi từ B về A hết Hai giờ. Hỏi sau bao lâu thì hai xe gặp nhau?....

 • Bài 14 trang 95 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Tính một cách hợp lí:....

 • Bài 15 trang 95 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Nhiệt độ ko khí T (theo đơn vị độ C) bên ngoài phi cơ ở độ cao h (theo đơn vị feet) được cho bởi công thức:....

 • Bài 16 trang 95 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Thời kì t (tính bằng phút) của hiện tượng nguyệt thực toàn phần được cho bởi công thức sắp đúng:....

 • Bài 17 trang 96 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Từ thời kì từ năm 1977 tới năm 1999, một tàu vũ trụ đi được 22 tỉ dặm trong vũ trụ (dặm là một đơn vị đo chiều dài của những nước nói tiếng Anh, Một dặm = 1,609 344 km). Em hãy cho biết:....

 • Bài 18 trang 96 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho đoạn thẳng AC dài 6 cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC = 4 cm.....

 • Bài 19 trang 96 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát hình vẽ và trả lời thắc mắc: a) Hai góc xAy và yBz sở hữu chung cạnh hay ko?....

 • Bài 20 trang 96 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho hình vẽ: a) Hãy gọi tên những góc sở hữu đỉnh B trong hình....

 • Bài 21 trang 97 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho hình vẽ: a) Đo và tính tổng số đo những góc của hình thoi OBCD....

 • Bài 22 trang 97 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trang và Hùng đã quan sát và ghi lại một số loại rác thải mà hai bạn gặp ở trên phố đi học gồm:....

 • Bài 23 trang 97 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Bảng thống kê sau đây cho biết điểm thi của An trong hai lần thi kết thúc học kì I và II.....

 • Bài 24 trang 97 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cô giáo chia lớp thành ba nhóm để thực hiện ba bài tập to bằng cách yêu cầu mỗi bạn chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp kín chứa những thẻ ghi số 1; 2; 3. Những bạn chọn được thẻ ghi cùng số sẽ ở cùng một nhóm.....


--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải SBT Toán 7 Ôn tập cuối năm (Phần Đại số - phần Hình học) từ website vietjack.com cho từ khoá giải ôn tập cuối năm sách bài tập.Giải SBT Toán 7 Ôn tập cuối năm (Phần Đại số - phần Hình học)

Để học tốt Toán lớp 7, dưới đây liệt kê những bài giải bài tập Sách bài tập Toán 7 Ôn tập cuối năm (Phần Đại số - phần Hình học). Bạn vào tên bài hoặc để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 7 tương ứng.

Phần Đại Số

 • Bài 2 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Tính...

 • Bài 3 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Tìm x biết rằng...

 • Bài 4 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): So sánh...

 • Bài 5 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Tam giác ABC sở hữu chu vi bằng 24cm và những cạnh a, b, c tỉ lệ với...

 • Bài 6 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Trong mặt phẳng tọa độ hãy vẽ đường thẳng đi qua hai điểm...

 • Bài 7 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức y = -1,5x...

 • Bài 8 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Hãy sưu tầm một biểu đồ hình quạt rồi nêu ý nghĩa của biểu đồ đó...

 • Bài 9 (trang 101 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Hai vòi nước cùng tuần tự chảy vào hai bể...

 • Bài 10 (trang 101 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Đánh dấu x vào ô mà em chọn là nghiệm của đa thức...

Phần Hình Học

 • Bài 1 (trang 101 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho hình 107 trong đó ∠B = 40o, ∠D = 130o...

 • Bài 2 (trang 101 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy...

 • Bài 3 (trang 102 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Tìm trị giá của x trên hình 108 biết rằng AB // DE...

 • Bài 4 (trang 102 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): So sánh những cạnh của tam giác CDE trên hình 109 biết rằng...

 • Bài 5 (trang 102 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BD...

 • Bài 6 (trang 102 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BD...

 • Bài 7 (trang 102 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): a) Chứng minh rằng: Nếu tam giác ABC sở hữu đường trung tuyến AM...

 • Bài 8 (trang 102 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho tam giác nhọn ABC, đường cao AH. Vẽ điểm D sao cho...

 • Bài 9 (trang 102 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH...

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 - Tập 2 (SBT Toán 7 - Tập 2) khác:

 • Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
 • Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác
 • Ôn tập chương 3 - Phần Hình học

Đã sở hữu lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 sở hữu đáp án
--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác từ website sachgiaibaitap.com cho từ khoá giải ôn tập cuối năm sách bài tập.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 10 Ôn tập cuối năm giúp bạn giải những bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 10 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Bài Một trang 211 Sách bài tập Đại số 10: Xác định parabol y = ax2 + bx + c trong mỗi trường hợp sau

a) Parabol nhận trục tung làm trục đối xứng và cắt đường thẳng y = x/Hai tại những điểm sở hữu hoành độ là -Một và 3/2

b) Parabol đi qua gốc tọa độ và sở hữu đỉnh là điểm (1;2).

c) Parabol đi qua hai điểm A(-1; 2), B(2; 3) và sở hữu trục đối xứng là đường thẳng x = 1.

Lời giải:

a) Vì đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng cho nên hàm số f(x) = ax2 + bx + c là hàm số chẵn, do đó

f(x) = ax2 + bx + c = ax2 – bx + c = f(-x), ∀x

Suy ra b = 0. Ta còn phải xác định a và c.Suy ra b = 0. Ta còn phải xác định a và c.

Vì parabol cắt đường thẳng y = x/Hai tại những điểm sở hữu hoành độ -Một và 3/Hai nên nó đi qua những điểm (-1; -1/2) và (3/2; 3/4)

Ta sở hữu hệ phương trình

Giải hệ phương trình trên ta được a = 1; c = -3/2

Parabol phải tìm là y = x2 – 3/2

b) Vì parabol đi qua (0;0) nên y(0) = c = 0.

Do parabol sở hữu đỉnh là (1 ; 2) nên

Giải hệ phương trình trên ta được a = -2, b = 4.

Parabol phải tìm là y = -2x2 + 4x

c) a = -1/3, b = 2/3, c = 3

Bài Hai trang 211 Sách bài tập Đại số 10: Với những trị giá nào của a, hiệu giữa hai nghiệm của phương trình

2x2 – (a + 1)x + (a – 1) = 0

Bằng tích của chúng?

Lời giải:

Ta sở hữu: Δ = (a + 1)2 – 8(a – 1)= a2 + 2a + 1 – 8a + 8

a2 – 6a + 9 = (a – 3)2 ≥ 0 nên phương trình đã cho sở hữu nghiệm

⇔ -4a + 8 = 0 ⇔ a = 2

Đáp số: a = 2

Bài 3 trang 212 Sách bài tập Đại số 10: Hãy xác định k để hiệu giữa những nghiệm của phương trình 5x2 – kx + 1 = 0 bằng 1

Lời giải:

Xét x1 – x2 = (x1 + x2) – 2x2 = 1 ⇒ k/5 – 2x2 = 1

Do đó

Bài 4 trang 212 Sách bài tập Đại số 10: Tìm những trị giá của a sao cho tổng những nghiệm của phương trình

x2 – 2a(x – 1) – 1 = 0

bằng tổng bình phương những nghiệm đó

Lời giải:

x2 – 2a(x – 1) – 1 = 0 ⇔ x2 – 2ax + 2a – 1 = 0

Vì Δ’ = (a – 1)2 ≥ 0 nên phương trình luôn sở hữu nghiệm

Ta sở hữu: x1 + x2 = 2a

x1. x2 = 2a – 1

x12 + x22 = (x1 + x2)2 – 2x1x2

Suy ra 4a2 – 2(2a – 1) = 2a ⇔ 2a2 – 3a + 1 = 0

Giải phương trình trên ta được a = 1/2; a = 1

Đáp số: a = 1/2; a = 1

Bài 5 trang 212 Sách bài tập Đại số 10: Tính trong đó x1 và x2 là những nghiệm của những phương trình bậc hai 2x2 – 3ax – 2 = 0.

Lời giải:

Bài 6 trang 212 Sách bài tập Đại số 10: Tìm trị giá của a sao cho phương trình

x2 – 6ax + 2 – 2a + 9a2 = 0

Mang hai nghiệm dương phân biệt và đều to hơn 3.

Lời giải:

Phải sở hữu

Bài 7 trang 212 Sách bài tập Đại số 10: Tìm những trị giá nguyên của k sao cho phương trình: (k – 12)x2 + 2(k – 12)x + 2 = 0 vô nghiệm

Lời giải:

Phương trình: (k – 12)x2 + 2(k – 12)x + 2 = 0 vô nghiệm

Xét (2):

Đặt k – 12 = t ⇒ t2 – 2t < 0 ⇔ 0 < t < 2

Vậy: 0 < k – 12 < 2 ⇔ 12 < k < 14, mà k nguyên ⇒ k = 13 (3)

Từ (1) và (3) ⇒ k = 12, k = 13

Bài 8 trang 212 Sách bài tập Đại số 10: Cho phương trình bậc hai

ax2 – 2(a + 1)x + (a + 1)2a = 0 (E)

Kí hiệu S là tổng, P là tích những nghiệm (nếu sở hữu) của phương trình trên.

a) Với trị giá nào của a, phương trình (E) sở hữu nghiệm?

b) Biện luận dấu của S và P. Từ đó suy ra dấu những nghiệm của (E).

c) Tìm hệ thức giữa S và P độc lập đối với a.

d) Với những trị giá nào của a, những nghiệm x1, x2 của (E) thỏa mãn hệ thức x1 = 3x2? Tìm những nghiệm x1, x2 trong mỗi trường hợp đó.

Lời giải:

a) Phải sở hữu:

Δ = (a + 1)2 – (a + 1)2a2 = (a + 1)2(1 – a2) ≥ 0

⇔ -1 ≤ a ≤ 1, a ≠ 0

b) Ta sở hữu:

P = (a + 1)2

P = 0 ⇔ a = -1, lúc đó x1 = x2 = 0

Mặt khác

Suy ra:

Với 0 < a ≤ Một thì hai nghiệm của phương trình (E) đều dương;

Với -1 ≤ a < 0 thì hai nghiệm của phương trình (E) đều âm;

Bài 9 trang 212 Sách bài tập Đại số 10: Giải và biện luận những hệ phương trình sau

Lời giải:

a) Với a ≠ hệ phương trình (1) sở hữu nghiệm

Với a = hệ phương trình (1) vô nghiệm.

b) Nếu a ≠ thì thì x = 0, y = a;

Nếu a = -Một thì x = t + 1, y = 1 (t ∈ R)

Nếu a = Một thì x = t, y = 1 – t (t ∈ R)

Bài 10 trang 212 Sách bài tập Đại số 10: Giải những hệ phương trình sau

Lời giải:

Đặt u = x + y ta được u2 + u – 12 = 0.

Giả ra ta được u1 = 3, u2 = -4.

Với u = 3 ta sở hữu hệ phương trình Giải SBT Toán 7 Ôn tập cuối năm (Phần Đại số - phần Hình học)

Giải hệ phương trình Giải SBT Toán 7 Ôn tập cuối năm (Phần Đại số - phần Hình học) ta được hai nghiệm (1;2) và (2;1).

Với u = -4 ta sở hữu hệ phương trình (vô nghiệm)

Đáp số: (1;2) và (2;1)

b) Đặt ta được hệ phương trình

Giải hệ phương trình trên ta được: u = 5, v = Hai hoặc u = 4, v = 1

Bài 11 trang 212 Sách bài tập Đại số 10: Giải những hệ phương trình sau

a)

b)

Lời giải:

a)

b)

Bài 12 trang 213 Sách bài tập Đại số 10: Giải những bất phương trình sau

Lời giải:

Đang soạn.

Bài 13 trang 213 Sách bài tập Đại số 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tọa độ những đỉnh của tam giác ABC, biết tọa độ trung điểm của những cạnh BC, CA, AB tuần tự là M(1;2), N(3;-5), P(5; 7).

Lời giải:

Giả sử những đỉnh của tam giác sở hữu tọa độ tuần tự là

A(x1, y1), B(x2, y2), C(x3, y3)

Theo công thức tọa độ trung điểm ta sở hữu:

Cùng từng vế những phương trình của hệ (I) ta được

2(x1 + x2 + x3) = 18 ⇒ x1 + x2 + x3 = 9

từ đó: x1 = 7; x2 = 3; x3 = -1

Tương tự tìm được: y1 = 0; y2 = 14; y3 = -10

Vậy A(7; 0); B(3; 14); C(-1; -10).

Bài 14 trang 213 Sách bài tập Đại số 10: Trong mặt phẳng tọa đọ Oxy hãy tìm tọa độ những đỉnh M, N của hình vuông AMBN, biết tọa độ hai đỉnh A(1; 1) và B(3; 5).

Lời giải:

Giả sử M(x; y) là đỉnh của hình vuông AMBN.

Ta sở hữu:

Vậy M(4; 2), N(0; 4) hoặc M(0; 4), N(4; 2).

Bài 15 trang 213 Sách bài tập Đại số 10: Trình diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình

Lời giải:

(h.65) Tập nghiệm là miền tam giác ABC (kể cả biên).

Bài 16 trang 213 Sách bài tập Đại số 10: Cho những số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Thời kì giải xong một bài tập Toán của 44 học trò lớp 10A, trường Trung học phổ thông K

23,523,021,123,723,221,924,022,7
19,6 22,522,320,0 23,221,520,123,7
20,624,622,321,025,422,721,3
21,223,623,121,624,222,6 22,0
22,719,823,221,920,322,622,2
21,120,524,822,520,925,023,3

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp với những lớp như sau:

[19,5; 20,5); [20,5; 21,5); [21,5; 22,5); [22,5; 23,5); [23,5; 24,5); [24,5; 25,5].

b) Dựa vào bảng phân bố tần suất ghép lớp đã lập hãy nêu nhận xét về thời kì làm một bài tập của 44 học trò kể trên.

c) Hãy tính số trung bình cùng , phương sai sx2và độ lệch chuẩn sxcủa những số liệu thống kê đã cho.

d) Giải sử rằng, cũng khảo sát thời kì giải xong một bài tập Toán của học trò ở những lớp 10B, 10C của trường K, rồi tính những số trung bình cùng, phương sai và độ lệch chuẩn của những số liệu thống kê ở từng lớp, ta thu được kết quả sau:

Ở lớp 10B sở hữu = 20 phút, sy2 = 1; sy = Một phút

Ở lớp 10C sở hữu = 20 phút, sz2 = 1; sz = Một phút

Hãy so sánh thời kì giải xong một bài tập Toán của học trò ở ba lớp 10A, 10B, 10C đã cho.

e) Vẽ biểu đồ tần suất hình cột mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã lập được.

Lời giải:

a) Thời kì giải xong một bài tập toán của 44 học trò lớp 10A, trường Trung học phổ thông K

Lớp thời kì (phút) Tần số Tần suất (%)
[19,5;20,5) 5 11,36
[20,5; 21,5) 7 15,91
[21,5; 22,5) 10 22,73
[22,5; 23,5) 12 27,27
[23,5; 24,5) 6 13,64
[24,5; 25,5] 4 9,09
Cùng 44 100 (%)

b) Nhận xét:

Trong 44 học trò đã được khảo sát ta thấy:

Chiểm tỉ lệ thấp nhất (9,09%) là những học trò sở hữu thời kì giải xong một bài tập toán từ 24,5 phút tới 25,5 phút.

Chiểm tỉ lệ cao nhất (27,27%) là những học trò sở hữu thời kì giải xong một bài tập toán từ 22,5 phút tới dưới 23,5 phút.

Hầu hết (79,55%) là những học trò sở hữu thời kì giải xong bài tập toán đó từ 20,5 phút tới dưới 24,5 phút.

c) Sử dụng bảng phân bố tần số ghép lớp đã lập, ta tính được = 22,4 phút, sx2 = 2,1, sx = 1,4 phút

e) Biểu đồ tần suất hình cột về thời kì (phút) giải xong một bài tập toán của 44 học trò lớp 10A, trường Trung học phổ thông K (h.66)

Bài 17 trang 214 Sách bài tập Đại số 10:

a)

b)

c)

d)

Lời giải:

a)

b)

c)

d)

Bài 18 trang 214 Sách bài tập Đại số 10: Rút gọn

a)

b)

c)

Lời giải:

c)

Bài 19 trang 214 Sách bài tập Đại số 10: Ko tiêu dùng bảng số và máy tính, hãy tính

a) cos67ο30′ và cos75ο

b)

c) tan20οtan40οtan80ο

Lời giải:

Bài 20 trang 214 Sách bài tập Đại số 10:

a)

b)

c)

Lời giải:

a)

b)

c)

Bài 21 trang 214 Sách bài tập Đại số 10: Rút gọn

a)

b)

c)

Lời giải:

a)

b)

c)

Bài tập trắc nghiệm trang 215, 216 Sách bài tập Đại số 10:

Bài 22: Tìm k sao cho phương trình sau đây sở hữu nghiệm kép: x2 + kx + 2k = 0.

A. k = 0; k = 8 B. k = 8

C. k = 10; k = Hai D. k = 0; k = 1

Lời giải:

Giả Δ = 0

Đáp án: A

Bài 23: Cho phương trình kx2 + (k + 5)x + k + 8 = 0.

Xác định k để phương trình sở hữu một nghiệm bằng -1

A. k = Một B. k = -3

C. k = Hai D. k = 5

Lời giải:

Thay x = -Một vào phương trình.

Đáp án: B

Bài 24: Tính trị giá biểu thức

A. 1/8 B. -1/8

C. 1/5 D. 2/5

Lời giải:

Nhân biểu thức đã cho với sinπ/7.

Đáp án: A

Bài 25: Trị giá của biểu thức cos4a – sin4a.cot2a là:

A. 1/Hai B. -1

C. -1/3 D. -2

Lời giải:

Vận dụng công thức cotx = cos⁡x/sin⁡x và cos2x = 2cos2x – 1.

Đáp án: B

Bài 26: Cho phương trình: 3x2 – 5x – 2 = 0

Tổng bình phương những nghiệm của nó là:

A. 13/25 B. 4/15

C. 37/9 D. 25/9

Lời giải:

x1 2 + x2 2 = (x1 + x2 )2 – 2x1 x2 = 37/9.

Đáp án: C

Bài 27: Cho phương trình x2 – 3x + 2 = 0, hãy tính tổng lập phương những nghiệm của nó.

A. 11 B. 15

C. 7 D. 9

Lời giải:

x1 3 + x2 3 = (x1 + x2 )( x1 2 – x1 x2 + x2 2)

= (x1 + x2 )[ (x1 + x2 )2-3x1 x2 ] = 9.

Đáp án: D

Bài 28: Với trị giá nào của thông số m, hệ phương trình sở hữu vô số nghiệm?

A. m = Hai B. m = 3

C. m = 4 D. m = 5

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 29: Biểu thức bằng:

A. cos2a B. sin2a

C. tan2a D. cot2a

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 30: Tập nghiệm của bất phương trình 3x2 – 7x + 4 ≤ 0 là:

A. [1; 4/3] B. (-∞; 1)

C. (4/3; +∞) D. Z

Lời giải:

Phương trình 3x^2 – 7x + 4 = 0 sở hữu hai nghiệm Một và 4/3. Phần đồ thị của parabol y = 3x^2 – 7x + 4 ở giữa khoảng (1; 4/3) nằm dưới trục hoành.

Đáp án: A

Bài 31: Tập nghiệm của bất phương trình x2 – 3x + 5 > 0 là:

A. (-∞; 2) B. (0; +∞)

C. (-∞; +∞) D. ∅

Lời giải:

C

Bài 32: Tìm m để parabol (P) y = x2 – 4x + 3 + m đi qua điểm M(1; 3)

A. m = -5 B. m = 1

C. m = Hai D. m = 3

Lời giải:

(P) đi qua điểm M(1;3) ⇒ 3 = 1 – 4 + 3 + m ⇒ m = 3.

Đáp án: D

Bài 33: Tìm tất cả những trị giá của m để phương trình (m – 3)x + 2 – 3m = 0 sở hữu nghiệm.

A. m ≠ Hai B. m = 2

C. m ≠ 3 D. m = 4

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 34: Cho đường thẳng (d): y = (m – 1)x + 3; (d’): y = (2 – m)x – 4

A. m = 3/Hai B. m = 2/3

C. m = Một D. m = -2

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 35: Tính sin75ο.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 36: Biểu thức bằng

A. cos a B. sin a

C. tan a D. cot a

Lời giải:

Đáp án: C

Đang soạn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *