Bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán – Tuần 18 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 18 được GiaiToan soạn gửi tới những thầy cô tham khảo hướng dẫn những em làm bài tập Toán lớp 5, giúp những em học trò rèn luyện, tăng kỹ năng giải những bài Toán đã được học trong tuần. Mời những thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán - Tuần 19

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 18

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 18

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Tìm phát biểu đúng trong những phát biểu dưới đây:

A. Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

B. Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (sở hữu thể khác đơn vị đo) rồi chia cho 2.

C. Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dài ba cạnh nhân với nhau (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

D. Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Câu 2: Số thập phân thích hợp để điền vào chỗ trống 5m 15cm = …m là:

A. 51,5

B. 5,15

C. 515

D. 0,515

Câu 3: Trong những đáp án dưới đây, trị giá nào của x thỏa mãn 2,6 < x < 5,7?

A. x = 4,3

B. x = 10

C. x = 1,9

D. x = 6,8

Câu 4: Hình thang sở hữu đặc điểm nào dưới đây:

A. Mang bốn góc vuông.

B. Chỉ sở hữu một cặp cạnh đối diện song song.

C. Mang hai cặp cạnh đối diện song song.

D. Mang năm cạnh và bốn góc.

Câu 5: Diện tích hình tam giác sở hữu độ dài đáy 2,6m và chiều cao 3,7m là:

A. 4,81m

B. 4,81m2

C. 9,62m2

D. 9,62m

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

2,156 + 382,5

88,7 – 0,256

3,84 x 9,15

95 : 20

Bài 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Độ dài đáy hình tam giác

15cm

32cm

18,4cm

2,6cm

Chiều cao hình tam giác

7cm

18cm

10,2cm

4cm

Diện tích hình tam giác

Bài 3: Tính diện tích hình H dưới đây:

Biết AB = 8cm, AD = 12cm, BM = 5cm và DN = 18cm

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 18

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: D

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: B

Phần 2: Tự luận

Bài 1:

2,156 + 382,5 = 384,656

88,7 – 0,256 = 88,444

3,84 x 9,15 = 35,136

95 : 20 = 4,75

Bài 2:

Độ dài đáy hình tam giác

15cm

32cm

18,4cm

2,6cm

Chiều cao hình tam giác

7cm

18cm

10,2cm

4cm

Diện tích hình tam giác

52,5cm2

288cm2

93,84cm2

5,2cm2

Bài 3:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

8 x 12 = 96 (cm2)

Độ dài cạnh MC là:

12 – 5 = 7 (cm)

Độ dài cạnh CN là:

18 – 8 = 10 (cm)

Diện tích tam giác CMN là:

7 x 10 : 2 = 35 (cm2)

Diện tích hình H là:

96 + 35 = 131 (cm2)

Đáp số: 131cm2

------

Trên đây, GiaiToan.com đã giới thiệu tới những em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 18. Mời những em cùng tập tành những bài tập tự luyện môn Toán lớp 5 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để những em sở hữu thể học tốt môn Toán hơn và tập tành phổ biến tất cả những dạng bài tập, những em cùng tham khảo thêm những bài tập Toán lớp 5.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *