Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 2)



Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31

Thời kì: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ dòng đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Trong phép chia :

    A. Mang phép chia cho số 0

    B. Ko với phép chia cho số 0

    C. Số dư to hơn số chia

    D. Số bị chia bằng số chia thì thương là 0

Câu 2: Tính trị giá biểu thức bằng cách hợp lý nhất là :

Câu 3: Tính nhẩm 45,67 : 0,01 với kết quả là :

    A. 456,7      B. 4,567

    C. 4567       D. 0,4567

Câu 4: Một thuyền máy đi xuôi dòng từ bến A tới bến B. Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền máy lúc nước lặng là 22,6 km/ giờ và véc tơ vận tốc tức thời của dòng nước là 2,Hai km/ giờ. Sau Một giờ 45 phút thì thuyền máy tới bến B. Tính độ dài quãng sông AB?

    A. 43,4 km      B. 43,4 km / giờ

    C. 434 km       D. 35,96 km

Câu 5: Trị giá của biểu thức 8,2 – 1,5 x 2,08 là :

    A. 13,936      B. 50,8

    C. 139,36      D. 5,08

Câu 6: Cuối năm 2018 số dân của khu vực A là 31250 người , từ cuối năm 2018 tới cuối năm 2019 số dân khu vực A tăng 1,6 %. Tới cuối năm 2019 số dân khu vực A với số người là:

    A. 31750 người      B. 500 người

    C. 31300 người      D. 31570 người

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 4,05 x 1,3 + 4,05 x 1,7

b. 3,4 x 12,5 – 3,4 x 2,5

Câu 2: Một người thợ gò một dòng thùng tôn ko nắp hình dạng hộp chữ nhật với chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,6m và chiều cao 8dm. Tính diện tích tôn tiêu dùng để làm thùng (ko tính mép hàn).

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được Một điểm

Câu123456
Đáp ánBCCADA

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)

a. 4,05 x 1,3 + 4,05 x 1,7

    = 4,05 x (1,3 +1,7)

    = 4,05 x 3

    = 12,15

b. 3,4 x 12,5 – 3,4 x 2,5

    = 3,4 x (12,5 – 2,5)

    = 3,4 x 10

    = 34

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31

Thời kì: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ dòng đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Những thành phần của phép cùng là:

    A. Số bị trừ , số trừ , hiệu

    B. Thừa số , thừa số , tích

    C. Số bị chia , số chia , thương

    D. Số hạng , số hạng , tổng

Câu 2: Tính trị giá biểu thức 234,5 x 2 + 234,5 x 7 + 234,5 bằng cách hợp lý nhất là:

    A. 234,5 x (2 + 7)

    B. 234,5 x (2 + 7 + 1)

    C. 234,5 x (2 + 7) + 234,5

    D. 234,5 x 10 + 234,5

Câu 3: Tính nhẩm 234,56 x 0,01 với kết quả là:

    A. 2,3456      B. 23,456

    C. 2345,6      D. 23456

Câu 4: Trong phép chia với dư muốn tìm số bị chia a lúc biết số chia b thương c và số dư r là ?

    A. a = c x b – r     (0 < r < b)

    B. a = c x b x r     (0 < r < b)

    C. a = c x b + r     (0 < r < b)

    D. a = c x b : r     (0 < r < b)

Câu 5: Trong phép chia 31,7 : 6,Hai thương và số dư là:

    A. Thương 51 số dư 8

    B. Thương 5,Một số dư 0,8

    C. Thương 5,Một số dư 0,08

    D. Thương 5,Một số dư 8

Câu 6: Một trường Tiểu học với diện tích đất trồng cây hoa là 195,5m2, diện tích đất làm phòng học ít hơn diện tích đất trồng hoa là 25,5m2. Diện tích đất trồng hoa và diện tích đất làm phòng học của trường đó là:

    A. 170 m2 B. 212,5 m2

    C. 221m2 D. 365,5m2

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 2,5 x 667,78 x 4

b. 25,67 x 124,6 – 25,6 x 25,67 + 25,67

Câu 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật với chiều dài 120m chiều rộng bằng chiều dài . Trên thửa ruộng dó người ta trồng lúa cứ 100 m2 thu hoạch được 60 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31

Thời kì: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ dòng đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1:Chuyển hỗn số theo cách làm nào ?

Câu 2:Tính nhẩm 28,6 x 0,001với kết quả là:

    A. 0,0286      B. 0,286

    C. 28600       D. 286000

Câu 3:Phép cùng được tính như sau:

Câu 4:Một thuyền máy đi ngược dòng từ bến A tới bến B . Véc tơ vận tốc tức thời của thuyền máy lúc nước lặng là 22,6 km/ giờ và véc tơ vận tốc tức thời của dòng nước là 2,Hai km/ giờ . Sau Một giờ 15 phút thì thuyền máy tới bến B .Tính độ dài quãng sông AB?

- Độ dài quãng sông AB là:

    A. 20,4 km      B. 31 km

    C. 25,5 km      D. 255km

Câu 5:Trị giá của biểu thức 6 + 12: Hai x 6 là:

    A. 54        B. 7

    C. 72        D. 42

Câu 6:Hai vòi nước cùng chảy vào bể . Vòi thứ nhất chảy được bể , vòi thứ hai chảy được bể . Hỏi còn bao nhiêu phần bể chưa với nước ?

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1:Tìm x:

a. 34,5 : x = 1,5 x 2

b. x × 45,7 - 35,7 × x = 100

Câu 2:Một mảnh đất hình chữ nhật với chiều dài là 24m, chiều rộng bằng chiều dài. người ta dành 30% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích đất tiêu dùng để làm nhà.

Tải xuống

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 với đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 với đáp án (Đề 3)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32 với đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32 với đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32 với đáp án (Đề 3)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com





--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 31 từ website abcdonline.vn cho từ khoá giải phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 tuần 31.

 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 1
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 2
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 3
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 4
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 5
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 6
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 7
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 8
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 9
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 10
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 11
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 12
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 13
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 14
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 15
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 16
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 17
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 18
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 19
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 20
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 21
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 22
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 23
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 24
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 25
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 26
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 27
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 28
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 29
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 30
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 31
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 32
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 33
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 34
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 35

Phiếu bài tập cuối tuần 31 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
152,8 – 19,7 x 2 = …….. 
245,9 + 12,6 : 3 =………. 
3(45,9 + 12,6) : 3 =……………. 
4(52,8 – 19,7) x 2 = ……………. 
5Ba xe chở hàng, xe thứ nhất chở được 4,5 tấn; xe thứ hai chở được 48 tạ hàng. Xe thứ ba chở được số hàng bằng trung bình cùng của 3 xe. Vậy cả 3 xe chở được ……….. tấn hàng. 
6Lúc thêm vào số bị trừ 2,5 đơn vị và bớt số trừ đi 3,9 đơn vị thì được Hai số với hiệu bằng 10,2. Hiệu số ban sơ là:……………………….. 
7Một tàu thủy xuôi dòng sông từ A tới B hết 3 giờ, lúc ngược dòng sông từ B về A hết 5 giờ. Tương tự, lúc trời ko với gió, cụm bèo trôi xuôi dòng sông từ A tới B hết….. giờ. 
8Lúc 6 giờ Lan đi xe đạp tới rủ Huệ đi học nhưng bạn đã đi bộ ra khỏi nhà lúc 6 giờ. Lan đuổi theo và tới 6 giờ 30 phút thì gặp Huệ . Biết Lan đi với véc tơ vận tốc tức thời 9,6 km/giờ, Huệ đi với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ. Quãng đường từ nhà Lan tới nhà Huệ dài…… km. 
9Tìm x, biết: 1,56 × X = X × 263 
10Chú thỏ chỉ đi được sang phải hoặc xuống dưới theo hướng mũi tên. Vậy với tất cả …………cách đi để thỏ tới được ô với cà rốt.

20
11Minh Hải đi từ nhà về quê với véc tơ vận tốc tức thời 40km/giờ hết Một giờ 30 phút. Hỏi lúc từ quê về nhà Minh Hải cần đi với véc tơ vận tốc tức thời bao nhiêu để về tới nhà nhanh hơn lúc đi 15 phút? 
12Trên con đường vòng quanh một dòng hồ dài 1,6km, anh An lên đường từ điểm A lúc 8 giờ 30 phút bằng xe đạp với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ. Hai phút sau anh Bình cũng lên đường tại điểm A và đuổi theo anh An với véc tơ vận tốc tức thời 14km/giờ. Hỏi tới mấy giờ anh Bình mới đuổi kịp anh An và lúc gặp nhau họ đã đi được mấy vòng hồ? 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 – TUẦN 31 dưới đây.

Cùng chuyên đề:

Toán lớp 5 - Tags: phiếu bài tập toán 5


--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán - Tuần 31 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 từ website giaitoan.com cho từ khoá giải phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 tuần 31.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 31 được GiaiToan soạn gửi tới những thầy cô tham khảo hướng dẫn những em làm bài tập Toán lớp 5, giúp những em học trò rèn luyện, tăng kỹ năng giải những bài Toán đã được học trong tuần. Mời những thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán - Tuần 32

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 31

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 31

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính là:

A.

B.

C.

D.

Câu 2: Tính nhẩm 2,25 x 10 được kết quả là:

A. 22,5

B. 225

C. 2250

D. 0,225

Câu 3: Kết quả của phép tính 3,6ha – 1,2ha + 12,7ha là:

A. 14,6ha

B. 13,4ha

C. 15,1ha

D. 12,3ha

Câu 4: Kết quả của phép tính 13,2 : 6 + 3,4 là:

A. 4,2

B. 5,6

C. 6,5

D. 7,3

Câu 5: Sắm 6 quả bóng hết 18000 đồng. Sắm 15 quả bóng tương tự hết:

A. 45000 đồng

B. 50000 đồng

C. 55000 đồng

D. 60000 đồng

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Tính:

a)

b) 2,Hai x 5 + 4,6 – 11,5

c) 3,8 x 1,2 + 3,8 x 8,8

Bài 2: Tìm , biết:

a) – 4183 = 1930

b) 28940 – = 1739

c) x 8 = 64,64

d) : 7 =12,54

Bài 3: Một quận với 592,1ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng rau ít hơn diện tích đất trồng lúa là 134,6ha. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng rau của quận đó.

Bài 4: Một ô tô và một xe máy lên đường cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ, xe máy đi từ B với véc tơ vận tốc tức thời 32km/giờ. Sau Một giờ 15 phút, hai xe gặp nhau. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 5: Cuối năm 2021, một xã A với 8000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm của xã đó là 1,9% thì tới hết năm 2022 xã đó với bao nhiêu người?

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 31

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: B

Câu 2: A

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: A

Phần 2: Tự luận

Bài 1:

a)

b) 2,Hai x 5 + 4,6 – 11,5 = 11 + 4,6 – 11,5 = 15,6 – 11,5 = 4,1

c) 3,8 x 1,2 + 3,8 x 8,8 = 3,8 x (1,2 + 8,8) = 3,8 x 10 = 38

Bài 2:

a) – 4183 = 1930

= 1930 + 4183

= 6113

b) 28940 – = 1739

= 28940 – 1739

= 27201

c) x 8 = 64,64

= 64,64 : 8

= 8,08

d) : 7 =12,54

= 12,54 x 7

= 87,78

Bài 3:

Diện tích đất trồng rau của quận đó là:

592,1 – 134,6 = 457,5 (ha)

Tổng diện tích đất trồng lúc và trồng rau của quận đó là:

592,1 + 457,5 = 1049,6 (ha)

Đáp số: 1049,6ha

Bài 4:

Đổi Một giờ 15 phút = 1,25 giờ

Quãng đường ô tô đi được là:

60 x 1,25 = 75 (km)

Quãng đường xe máy đi được là:

32 x 1,25 = 40 (km)

Độ dài quãng đường AB là:

75 + 40 = 115 (km)

Đáp số: 115km

Bài 5:

Số người tăng thêm ở xã A là:

8000 x 1,9 : 100 = 152 (người)

Số dân của xã A năm 2022 là:

8000 + 152 = 8152 (người)

Đáp số: 8152 người

------

Trên đây, GiaiToan.com đã giới thiệu tới những em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 31. Mời những em cùng tập dượt những bài tập tự luyện môn Toán lớp 5 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để những em với thể học tốt môn Toán hơn và tập dượt rộng rãi tất cả những dạng bài tập, những em học trò cùng tham khảo thêm những bài tập Toán lớp 5.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *