Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 31

 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 1
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 2
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 3
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 4
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 5
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 6
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 7
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 8
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 9
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 10
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 11
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 12
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 13
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 14
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 15
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 16
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 17
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 18
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 19
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 20
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 21
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 22
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 23
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 24
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 25
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 26
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 27
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 28
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 29
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 30
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 31
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 32
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 33
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 34
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 35

Phiếu bài tập cuối tuần 31 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
152,8 – 19,7 x 2 = …….. 
245,9 + 12,6 : 3 =………. 
3(45,9 + 12,6) : 3 =……………. 
4(52,8 – 19,7) x 2 = ……………. 
5Ba xe chở hàng, xe thứ nhất chở được 4,5 tấn; xe thứ hai chở được 48 tạ hàng. Xe thứ ba chở được số hàng bằng trung bình cùng của 3 xe. Vậy cả 3 xe chở được ……….. tấn hàng. 
6Lúc thêm vào số bị trừ 2,5 đơn vị và bớt số trừ đi 3,9 đơn vị thì được Hai số với hiệu bằng 10,2. Hiệu số ban sơ là:……………………….. 
7Một tàu thủy xuôi dòng sông từ A tới B hết 3 giờ, lúc ngược dòng sông từ B về A hết 5 giờ. Tương tự, lúc trời ko với gió, cụm bèo trôi xuôi dòng sông từ A tới B hết….. giờ. 
8Lúc 6 giờ Lan đi xe đạp tới rủ Huệ đi học nhưng bạn đã đi bộ ra khỏi nhà lúc 6 giờ. Lan đuổi theo và tới 6 giờ 30 phút thì gặp Huệ . Biết Lan đi với véc tơ vận tốc tức thời 9,6 km/giờ, Huệ đi với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ. Quãng đường từ nhà Lan tới nhà Huệ dài…… km. 
9Tìm x, biết: 1,56 × X = X × 263 
10Chú thỏ chỉ đi được sang phải hoặc xuống dưới theo hướng mũi tên. Vậy với tất cả …………cách đi để thỏ tới được ô với cà rốt.

20
11Minh Hải đi từ nhà về quê với véc tơ vận tốc tức thời 40km/giờ hết Một giờ 30 phút. Hỏi lúc từ quê về nhà Minh Hải cần đi với véc tơ vận tốc tức thời bao nhiêu để về tới nhà nhanh hơn lúc đi 15 phút? 
12Trên con đường vòng quanh một chiếc hồ dài 1,6km, anh An xuất hành từ điểm A lúc 8 giờ 30 phút bằng xe đạp với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ. Hai phút sau anh Bình cũng xuất hành tại điểm A và đuổi theo anh An với véc tơ vận tốc tức thời 14km/giờ. Hỏi tới mấy giờ anh Bình mới đuổi kịp anh An và lúc gặp nhau họ đã đi được mấy vòng hồ? 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 – TUẦN 31 dưới đây.

Cùng chuyên đề:

Toán lớp 5 - Tags: phiếu bài tập toán 5

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *