Bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán – Tuần 31 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 31 được GiaiToan soạn gửi tới những thầy cô tham khảo hướng dẫn những em làm bài tập Toán lớp 5, giúp những em học trò rèn luyện, tăng kỹ năng giải những bài Toán đã được học trong tuần. Mời những thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán - Tuần 32

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 31

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 31

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính là:

A.

B.

C.

D.

Câu 2: Tính nhẩm 2,25 x 10 được kết quả là:

A. 22,5

B. 225

C. 2250

D. 0,225

Câu 3: Kết quả của phép tính 3,6ha – 1,2ha + 12,7ha là:

A. 14,6ha

B. 13,4ha

C. 15,1ha

D. 12,3ha

Câu 4: Kết quả của phép tính 13,2 : 6 + 3,4 là:

A. 4,2

B. 5,6

C. 6,5

D. 7,3

Câu 5: Tìm 6 quả bóng hết 18000 đồng. Tìm 15 quả bóng tương tự hết:

A. 45000 đồng

B. 50000 đồng

C. 55000 đồng

D. 60000 đồng

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Tính:

a)

b) 2,Hai x 5 + 4,6 – 11,5

c) 3,8 x 1,2 + 3,8 x 8,8

Bài 2: Tìm , biết:

a) – 4183 = 1930

b) 28940 – = 1739

c) x 8 = 64,64

d) : 7 =12,54

Bài 3: Một quận mang 592,1ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng rau ít hơn diện tích đất trồng lúa là 134,6ha. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng rau của quận đó.

Bài 4: Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ, xe máy đi từ B với véc tơ vận tốc tức thời 32km/giờ. Sau Một giờ 15 phút, hai xe gặp nhau. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 5: Cuối năm 2021, một xã A mang 8000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm của xã đó là 1,9% thì tới hết năm 2022 xã đó mang bao nhiêu người?

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 31

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: B

Câu 2: A

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: A

Phần 2: Tự luận

Bài 1:

a)

b) 2,Hai x 5 + 4,6 – 11,5 = 11 + 4,6 – 11,5 = 15,6 – 11,5 = 4,1

c) 3,8 x 1,2 + 3,8 x 8,8 = 3,8 x (1,2 + 8,8) = 3,8 x 10 = 38

Bài 2:

a) – 4183 = 1930

= 1930 + 4183

= 6113

b) 28940 – = 1739

= 28940 – 1739

= 27201

c) x 8 = 64,64

= 64,64 : 8

= 8,08

d) : 7 =12,54

= 12,54 x 7

= 87,78

Bài 3:

Diện tích đất trồng rau của quận đó là:

592,1 – 134,6 = 457,5 (ha)

Tổng diện tích đất trồng lúc và trồng rau của quận đó là:

592,1 + 457,5 = 1049,6 (ha)

Đáp số: 1049,6ha

Bài 4:

Đổi Một giờ 15 phút = 1,25 giờ

Quãng đường ô tô đi được là:

60 x 1,25 = 75 (km)

Quãng đường xe máy đi được là:

32 x 1,25 = 40 (km)

Độ dài quãng đường AB là:

75 + 40 = 115 (km)

Đáp số: 115km

Bài 5:

Số người tăng thêm ở xã A là:

8000 x 1,9 : 100 = 152 (người)

Số dân của xã A năm 2022 là:

8000 + 152 = 8152 (người)

Đáp số: 8152 người

------

Trên đây, GiaiToan.com đã giới thiệu tới những em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 31. Mời những em cùng tập dượt những bài tập tự luyện môn Toán lớp 5 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để những em mang thể học tốt môn Toán hơn và tập dượt phổ biến tất cả những dạng bài tập, những em học trò cùng tham khảo thêm những bài tập Toán lớp 5.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *